Teknologi

Innovation C eksamen

28. maj 2011 af TanjaChege (Slettet) - Niveau: C-niveau

 Hej

Jeg skal op i innovation C, og er gået helt i sort mvt, hvordan jeg skal gribe det an.

Eksamensprojekt og eksamen i Innovation C
Eleverne udarbejder i grupper af 2–4 elever et eksamensprojekt, der behandler væsentlige faglige områder inden for såvel kernestof som det supplerende stof.
Projektet har form af en forretningsplan eller en projektrapport. Projektet udarbejdes på baggrund
af en forretningside, som eleverne i fællesskab har fået gennem undervisningen i stofområdet
invention og idegenerering, eller gennem virksomhedsbesøg. Under udarbejdelsen af forretningsplanen eller projektrapporten kan flere fag inddrages i et tværfagligt samarbejde, ligesom
samarbejde med eksterne partnere og sparring med mentorer fra erhvervslivet også kan gøre processen med udarbejdelse af forretningsplanen eller projektrapporten mere realistisk.
I stedet for at udarbejde en forretningsplan for en nystartet virksomhed kan man vælge at tage
udgangspunkt i en allerede eksisterende virksomhed, og se på denne med ”innovative briller”.
Eleverne kan arbejde selvstændigt i grupper med udgangspunkt i et besøg på små/mellemstore
lokale virksomheder. Arbejdet vil da typisk handle om intrapreneurship, altså hvordan man kan
tænke innovation i en allerede eksisterende virksomhed. Det kan f.eks. bestå i at introducerer nye
processer i virksomheden, nye forretningsområder eller f.eks. nye måder at distribuere på. Forretningsplanen vil i denne sammenhæng bestå af elevernes undersøgelser af de foreslåede ændringer/nye tiltag for virksomheden, herunder budgetter for forslagene.
I projektperioden skal læreren være aktivt vejledende uden dog at få direkte indflydelse på den
endelige udformning af projektet.
Det er vigtigt at forholde sig til, at forretningsplanen/projektet kun er et eksamensgrundlag, og
således ikke indgår i bedømmelsen af eleven til den mundtlige eksamen. Derfor er der vide rammer
for, hvad et projekt kan/skal indeholde; det kommer helt an på konteksten. Det er således
lærerens valg, hvordan forretningsplanen skal udarbejdes, og hvad der lægges vægt på.
Uanset indholdet af forretningsplanen/projektet skal man holde sig for øje, at man til eksamen
eksaminerer eleverne bredt i fagets stof med udgangspunkt i projektets ide, som det fremgår af
fagets mål og bedømmelseskriterier.
Projekter skal være 15-20 sider ekskl. bilag uanset antal elever i gruppen.
Forretningsplanen eller projektrapporten danner udgangspunkt for eksaminationen.
Eleverne afleverer i god tid inden eksamen deres projekt i tre eksemplarer. Projekterne sendes
sammen med undervisningsbeskrivelsen til censor senest 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse.
Censor sætter sig forud for eksamen ind i projekternes problemstillinger, mens eksaminator forbereder eksamensspørgsmål med udgangspunkt i elevernes projekter.
For at stille alle elever så lige som muligt ved den mundtlige eksamination i projektet, bør læreren
ikke give den enkelte elev/gruppe en evaluering af det færdige projekt før den mundtlige
eksamination.
Ved prøven vil det være hensigtsmæssigt at eksaminere et projekt færdigt ad gangen, således at
de enkelte gruppemedlemmer kommer til eksamen umiddelbart efter hinanden.

Eksamen

Eksaminationens varighed er 30 minutter inkl. votering. Eksaminationen er individuel og tager
udgangspunkt i en 7-10 minutters elevfremlæggelse, og former sig efterfølgende som en samtale
mellem eksaminand og eksaminator, men censor kan inddrages. Under eksaminationen må eleven
gerne støtte sig til sine notater.
Det er vigtigt, at eksaminationen breder sig ud til alle fagets stofområder, og ikke kun beskæftiger
sig med projektet. Det skal således understreges, at der ikke skal ske en grundig eksamination
i selve projektet, men at eksaminationen skal tage udgangspunkt i de problemstillinger, der
rejses i projektet, og herefter perspektiveres til fagets øvrige kernestof og supplerende stof.
Karakteren fastsættes af censor og lærer i forening i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Karakteren meddeles efterfølgende eleven.
 

Jeg vil rigtig gerne høre om i har nogle ideer, eller evt. nogen der har et tidligere pp-præsentation som jeg må se.

På forhånd tak, 

mvh Tanja


Brugbart svar (0)

Svar #1
22. maj 2013 af mmbkronborg (Slettet)

Hvordan gik det med din eksamen? Jeg står også og skal op i innovation, og ville meget gerne se et powerpoint til inspiration, og så jeg kan se hvordan jeg skl bygge det hele op.

Brugbart svar (0)

Svar #2
22. maj 2013 af mmbkronborg (Slettet)

Hvordan gik det med din eksamen? Jeg står også og skal op i innovation, og ville meget gerne se et powerpoint til inspiration, og så jeg kan se hvordan jeg skl bygge det hele op.

Skriv et svar til: Innovation C eksamen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.