Support

Eksamenssnyd og Studieportalen

31. maj 2013 af Andersen11 (Slettet)

Det er igen tiden for skriftlige eksaminer i Danmark, og sammen med de mange moderne hjælpemidler lader det til, at nogle eksaminander har adgang til internettet, og nogle falder for fristelsen at søge hjælp til en opgave på SP mens eksamen stadig er under afvikling.

Det er helt i orden at diskutere eksamensopgaver efter at eksamen er afsluttet; men mens eksamen er i gang er dette ikke i orden. Da eksamensopgaverne kun offentliggøres på ministeriets website efter en eksamens afslutning, er det vanskeligt som hjælper at afgøre, om et spørgsmål, der dukker op i lektieforum, drejer sig om en igangværende eksamensopgave.

Her er et par eksempler fra tidligere i dag
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=1351295
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=1351322

Samme trådstarter søgte (og fik) også hjælp for et par dage siden
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=1350251
og det til trods for, at en bruger (sikkert en lærer) forinden havde forsøgt at gøre opmærksom på en opkommende eksamen
https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=1350054

Hjælperne på SP er på ingen måde interesseret i at bidrage til uforsætligt eksamenssnyd (ejheller til forsætligt snyd). Jeg ved at en del hjælpere ikke længere har direkte tilknytning til det danske undervisningssystem, og det kan være svært at holde rede på, hvornår der er eksamensdage osv. Det er mindre bekendt for nogle, at der også afholdes skriftlige eksaminer i august og december. Ministeriets eksamenskalendre offentliggøres ganske vist på ministeriets website (www.uvm.dk), men en simpel løsning kunne måske være, at Studieportalen lukkede i de timer, hvor det er bekendt, at en skriftlig standardeksamen finder sted. Jeg tror ikke, at det ville være til ulejlighed for alt for mange brugere, og det ville også fjerne den ekstra fristelse for nogle svage sjæle.


Brugbart svar (0)

Svar #1
31. maj 2013 af Pettson

Super relevant diskussion - og et velunderbygget oplæg.

Det nævnte eksempel gør det nærliggende at foreslå, at Studieportalen lukker i timerne for de landsdækkende skriftlige eksaminer!
Som minimum kunne man evt. kvittere for enhver log on på Studieportalen med en skærmdækkende advarsel, der informerer om dagens uddannelsesretning / eksamensfag / eksamenstidspunkt.


Brugbart svar (0)

Svar #2
31. maj 2013 af AGAA (Slettet)

#0 At fremhæve en bruger syntes jeg ikke om :(

Det du skriver giver god mening ... men vil man snyde kan man gøre det ... med eller uden SP!


Brugbart svar (1)

Svar #3
31. maj 2013 af peter lind

Jeg er meget enig med #1. Jeg har selv 3 gange svaret på spørgsmål fra en eksamen, de 2 af gangene heldigvis efter at eksamen var afsluttet, men den ene gang altså under eksamen. Det synes jeg absolut ikke om, så ethvert initiativ, der kan bremse den mulighed har min sympati


Brugbart svar (0)

Svar #4
31. maj 2013 af SuneChr

Vil man snyde, er der kun én, man snyder, -  sig s...  .

Man skal da vide, at dén superhelt/-inde, der uretmæssigt rendte af med en bestået, er et sølle fjols.

Udnyttelse, plat, snyd, tillidsbrud, kommer vi næppe til livs. Heller ikke på Portalen.

In claudio af Portalen, i eksamensterminerne, kan da være en mulighed, men hvor ét hul lukkes, kommer flere til. 


Brugbart svar (1)

Svar #5
01. juni 2013 af peter lind

#4  Hvis man snyder i det daglige arbejde er det kun sig selv man snyder; men hvis man gør det til en eksamen er det en anden sag. Jeg synes bestemt ikke at man skal undlade at begrænse snyderiet bare fordi der er andre muligheder for at snyde


Brugbart svar (2)

Svar #6
01. juni 2013 af Yang (Slettet)

Hvis det er muligt, kan Studieportalen vel finde IP-adressen og meddele skolen om, at eleven X har snydt og her er belægget ved at vise indlæggene. Det er klart, at det er ekstra arbejde for dem, der står bag siden, men det kunne vel give eleverne en lærestreg ... 

Yderst relevant oplæg... 


Brugbart svar (0)

Svar #7
21. juni 2013 af JJ-cool (Slettet)

Til nogle eksamener er netadgang obligatorisk, men enhver form for kommunikation er forbudt - snyd - bortvisning - sådan er reglerne.
Iøvrigt synes, egj det er en god ide at lukke serveren til skriftlge eksamener


Brugbart svar (0)

Svar #8
21. juni 2013 af PSXL

#6 Hvis de kunne det, synes jeg det kunne være en rigtig god idé. Det er selvfølgelig lidt arbejde for dem, som du selv siger, men det er noget, der kan overvejes (y) Hvis man vil have en god eksamenskarakter, må man selv kæmpe for den.

Brugbart svar (0)

Svar #9
12. august 2013 af Pettson

Jeg er netop stødt på en variant af problemstillingen om Studieportalen som muligt forum for forsøg på eksamenssnyd - eller er det her bare en helt legal måde at planlægge sin eksamensforberedelse på?

"... markedsføringsøkonom uddannelsen ... 2. semester ... Case examen ... der vil jeg få 3 eller 4 spørgsmål som skal besvares med tekst samt nogle modeller ... man får 4 timer til besvarelse og 24 timer til forberedelse før eksamen ... Er der nogen der har gennemført uddannelse eller har viden indenfor markedsføring og vil hjælpe mig med case? Jeg vil Selvfølgelig Betale for arbejde! ..."


Brugbart svar (1)

Svar #10
06. oktober 2013 af JJ-cool (Slettet)

For lige at skabe nyt liv i denne tråd: Det kunne være spændende at høre SP selv:

SP påstår, at den stiller sin service tilrådighed for elever - bl.a. i form af downloadede opgaver, "som kan danne grundlag for inspiration, som det så uselvisk hedder"

Men men det er da vist en værre omgang hykleri, fordi mange elever, der er pressede, ikke kan sondre mellem snyd, hjælp, uretmæssig indadarbejdning af afsnit/pointer - det vi normalt kalder copy/paste

Og: når jeg oplever efter at have rettet 60 opgaver, at de samme formuleringer, pointer med videre er at genfinde i rigtigt mange af opgaverne - hvad har eleverne så fået ud af det?? højere karakter! For skal vi som lærere bruge en el af rettetiden pr. opgave til at kontrollere??? Det vil i givet fald gå ud over selve rettetiden på den enkelte opgave.
Man kan ,som andre siger, sagtens sige, at de, der snyder, snyder sig selv, men så simpelt er det ikke, for opgaver tæller med i karaktergennemsnittet via årskarakteren, og mange elever  (absolut ikke alle) er desværre så kortsynede, eller så pressede, at de er villige/parate til udnytte enhver form for mulighed for at få den højest mulige karakter i årskarakter og på så let et grundlag som muligt, og det hjælper SP med - hvad enten de vil være ved det, eller ej.

SP er absolut ikke et uselvisk foretagende, der på filantropisk vis ser det som sin rolle at hjælpe elever? Det er en portal, der tjener penge på uansvarlige elever, der ikke kan takle de muligheder, der ligger her på lovlig vis.

Hvis SP er det, den gerne vil udgive sig for at være, ville den nok gøre det sværere at snyde med opgaver, f. eks ved at stoppe muligheden for download af dem samt kopiskyttelse opgaverne. derved vil det blive noget vanskeligere at "lade sig inspirere" eller direkte blot downloade og aflevere, hvis man er så dum,  men lur mig, det kommer ikke til at ske. Undskyldningerne herfor bliver pakket ind i  letgennemskuelige forklaringer - for SP indtægter er formodentlig afhængive af besøgsfrekvensen, og man skal jo nødig save den gren, man selv sidder på over!
Omvendt, hvis man ændrer praksis - så respekt herfra!!

Lektiehjælpen synes jeg er helt fin, så længe man ikke blot som hjælper, giver færdige løsninger - det gælder vel især inden for naturvidenskab? For hvad hjælp er der ved at løse en lignng for en elev???


Brugbart svar (0)

Svar #11
06. oktober 2013 af Pettson

#10 Enig. Det kunne være rigtig spændende, hvis Studieportalen ville 'blande sig' i denne tråd!


Skriv et svar til: Eksamenssnyd og Studieportalen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.