Biologi

Bio hjælp! om DNA

31. december 2006 af E=m*c^2 (Slettet)
ER DER IKKE NOGEN SOM KAN SE OM DET HER ER GODT NOK TIL AT SVARE PÅ DE TRE SP.
Beskrive DNA-replikation inkl. begrebet semikonservativ replikation, initiering samt syntesen af leading-streng og lagging-streng

Beskrive de forskellige faser af transkriptionsprocessen inkl. initiering, elongering og terminering.

Beskrive translationsprocessen inkl. initiering, elongering og terminering

DNA replikation:
Syntese af dobbeltstrenget DNA i cellen sker ved semikonservativ replikation, hvorved de to DNA-strenge skilles ad og hver for sig fungerer som template for dannelsen af en ny, komplementær DNA-streng. Initiering af DNA replikation sker i bestemte områder i DNA (replication origins) og fortsætter i begge retninger bort fra disse. Syntesen af den enkelte DNA streng katalyseres af DNA polymerase i 5' ? 3' retning ud fra en RNA primer, der dannes v. hj. af en speciel RNA polymerase (primase). Som følge af at DNA molekylets to strenge er antiparallelle, kan DNA syntesen kun ske kontinuert fra primeren på den ene template streng i retning bort fra replication origin (leading strand), mens den anden streng syntetiseres diskontinuert i modsat retning, idet der konstant dannes nye primere for DNA syntese (lagging strand). De således syntetiserede DNA stykker (Okazaki fragmenter) ligeres sammen efter at RNA primerne er blevet erstattet af DNA. DNA polymerasen er i stand til at korrigere forkert indsatte nucleotider, og kan derfor syntetisere DNA med meget stor nøjagtighed. Udover de nævnte enzymer sker DNA replikationen under medvirken af en række andre proteiner, der sørger for denaturering af DNA og relaxering af DNA supercoils. Syntese af enderne af lineære DNA molekyler (telomerer) sker ved en særlig mekanisme, katalyseret af enzymet telomerase.

Transkriptionen:
Ved transkriptionen bliver nukleotidsekvensen i genets ene DNA-streng kopieret til et komplementært RNA-molekyle (det primære transkript) vha. en DNA-afhængig RNA-polymerase. DNA’ets dobbelthelix åbnes, og den DNA-streng der er orienteret i 3'-5'-retningen fungerer som template for transkriptionen. Syntesen af RNA foregår i 5'-3'-retningen.
Initieringsfasen: indledes ved at RNA-polymerasen binder sig til promoteren (evt kan enhancers have bundet sig først) og DNAet bliver unwindet nedstrøms. I polymerasens aktive site befinder sig nu den første base i skabelonstrengen. Denne base, baseparrer med sin komplementære NTP , og det hele flytter en plads, så processen kan gentages på næste base i skablonstrengen -dette er elongeringsfasen. Elongeringen fortsætter ned ad strengen indtil RNA-polymerasen møder en række palindrome sekvenser med mange C-G-basepar efterfulgt af 6-7 U'er. Her laves en hårnåle-løkke og dette afbryder transkriptionen. De stærke bindinger i hårnåle-løkken (C-G) gør at strengen ikke så nemt nedbrydes. Terminering kan også forgå v.h.a. en rho-faktor.

Translationen:
Ved translationen oversættes mRNA’ets basesekvens i grupper af 3 baser (codons), som definerer polypeptidets aminosyresekvens. Aminosyrerne føres til ribosomerne vha. transfer-RNA (tRNA) (Figur 1.29b-d). Hver aminosyre har sit eget tRNA, som i molekylet har en såkaldt anticodon, der er komplementær til den codon i mRNA som tRNA’et bindes til, mens det afleverer aminosyren.

Selve translationsprocessen kan inddeles i tre trin:
1) Initiering, hvor der dannes et initieringskompleks bestående af mRNA, et ribosom og tRNA sv.t. et codon; dette kræver forskellige initieringsfaktorer. Start koden findes af det lille subunit på ribosomet. Det store subunit kommer til og det første aminiacyl-tRNA indsættes i p-site.
2) Elongering er det næste trin, og består af codon-genkendelse (binding af tRNA), etablering af peptid-binding og flytning af ribosomet, vha. en translokase, 3 baser frem i 3'-retningen på mRNA; dette trin kræver tilstedeværelsen af elongeringsfaktorer sådan at de successive aminosyrer påsættes det voksende polypeptid. Ny indkommende aminoacyl tRNA bindes til a-site i ribosomet. Peptidet overrækkes denne tRNA. Denne tRNA sættes nu i P-siet. tRNAet uden peptid sidder nu i E-site hvorfra det forlader ribosomet.
3) Termineringener det sidste trin, og translationen stopper når en af de tre stopcodons UAA, UGA eller UAG nås. Det dannede polypeptid forlader ribosomet, som dissocierer til dets subunits og mRNA. Stop-kodon i a-sitet. Termineringsfaktor bindes og proteinet frigives.

Brugbart svar (0)

Svar #1
01. januar 2007 af Dr. MolBio (Slettet)

Det lyder meget fornuftigt...

Svar #2
01. januar 2007 af E=m*c^2 (Slettet)

1000! tak dr. MolBio.

GODT NYT ÅR!!!!

Skriv et svar til: Bio hjælp! om DNA

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.