Dansk

synopsis

23. maj 2007 af Fassos (Slettet)
Hvad er en synopsis. Skal jeg bare lave en rapport også fremlægge i powerpoint til eksamen ??

Brugbart svar (1)

Svar #1
23. maj 2007 af M;e (Slettet)

Hvilket fag snakker du om?

Brugbart svar (1)

Svar #2
23. maj 2007 af rikshan (Slettet)

Ja
Det kunne du fx gøre
Du kan søge på "synopsis" i forum
Så står der, hvad en synopsis er.

Lige meget hvilke fag det er..

Svar #3
23. maj 2007 af Fassos (Slettet)

Jeg har fået af vide at det er et resume.

men når jeg laver en rapport og skal fremlægge i PP til eksamen. Skal jeg så lave et papir mere hvor der står synopsis også skrive et resume.. eller ??

Brugbart svar (2)

Svar #4
24. maj 2007 af groth (Slettet)

Jeg sidder selv og laver en synopsis i denne uge. Mine lærere uddelte en oversigt over, hvad de forventer jeg (og resten af min klasse) har med i den. Der står:

1. Titel

2. Problemformulering formuleret i sammenhængende tekst

3. Præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med. Præsentationen skal afspejle opgavens struktur, og de enkelte punkter bør være uddybet med korte sætninger

4. Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevant i arbejdet med problemstillingerne, herunder en redegørelse for de involverede fags og hovedområders muligheder og begrænsninger i forbindelse med det valgte emne

5. Konklusion på arbejdet med de enkelte problemstillinger

6. En samenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

7. Litteraturliste...

Håber det kunne bruges...

Brugbart svar (2)

Svar #5
24. maj 2007 af groth (Slettet)

(Min opgave er en AT-opgave som skal indeholde fagene historie og matematik)...

Brugbart svar (1)

Svar #6
24. maj 2007 af reel_chick (Slettet)

#5

Har fået præcis samme vejledning, det er vist "den officielle" - ligegyldig hvad man skriver i!

Brugbart svar (1)

Svar #7
24. maj 2007 af groth (Slettet)

Tja, det kunne sagtens være. Jeg synes i hvert fald den er dejlig nem at gå til...

Forresten fik jeg af vide af min lærer, at jeg ikke skulle bruge for meget tid på 4., men det er vel igen op til hver enkelt lærer, hvordan de vil have det...

Svar #8
24. maj 2007 af Fassos (Slettet)

groth skal det være på en Side eller skal det være en rapport ???

Brugbart svar (1)

Svar #9
24. maj 2007 af groth (Slettet)

Først fik jeg af vide, at hele min synopsis skulle være på 2-3 sider, men min lærere ændrede det til 3-5 sider...

Hvilken opgave er det du skal lave?

Brugbart svar (4)

Svar #10
24. maj 2007 af M;e (Slettet)

#8

En synopsis er IKKE en rapport.
Som mange lærere vælger at kalde det, kan man sige, det er et talepapir - et papir, der indeholder de emner du vil komme ind på - i den rigtige rækkefølge (naturligvis!) efter taksonomi.
Synopsen skal dog indeholde delkonklusioner - dvs. konklusioner efter hvert taksonomisk niveau. ex.: efter dit redegørende niveau skriver du en kort konklusion/sammenfatning af dette niveau.
Desuden skal synopsen også indeholde en konklusion i slutningen.


Svar #11
24. maj 2007 af Fassos (Slettet)

KAn I lige kigge på det


Mål med opgaven:

Jeg har valgt at skrive om Lidl og dermed udarbejde forskellige opgaver om denne virksomhed. Den rapport som jeg skal skrive skal bestå af en forside, en indledning, svar på udarbejdelse af de forskellige opgaver, en samlet konklusion og kilder. Opgave 1 og 2 vil jeg løse tirsdag. Opgave 3 løses onsdag. Opgave 4 løses torsdag. Mit Mål med det her projekt er at vide så meget som muligt om LIDL og besvarer opgaverne. Dertil vil jeg inddrage de 6 kompetencer.

Problemformulering:
Jeg vil i denne opgave undersøge om Lidl og redegøre i detaljer. I den forbindelse vil jeg komme ind på Lidls historie, kædetype og virksomhedsform, ide, profil og koncept, konkurrencesituation, image, valg af målgruppe, kundegrundlag og kundestrøm, parameter-mix, salgsfremmende aktiviteter, personalepolitik, globalisering/internationalisering, poster på budget, give eksempler på priskalkulationer på et produkt fra kæden og udarbejde en præsentation af butikskæden på engelsk til brug i udlandet og udarbejde en konklusion på kædens berettigelse på markedet. Så ville jeg med baggrund i de emner jeg har undersøgt, skal jeg ud fra omverdensmodellen udarbejde et forslag til, hvordan jeg tror, fremtiden vil se ud for butikskæden samt dens branche inden for de næste 5 år. Så jeg vil Inddrage nedenstående:
Butiksindretning (ændringer, nye tiltag osv.), Service, Målgruppe, Sæson, Eksempler på påvirkninger fra henholdsvis nær- og fjernmiljø.
Konklusion på delopgave 1-4
Opgave 1
a) Lidls start var fra 1930’erne med etablering af Lidl & Schwarz i Tyskland. Siden opdeltes Lidl & Schwarz i områderne varehuse under navnet "Kaufland" og discountbutikker under navnet "Lidl". I dag er Lidl, som del af Schwarz gruppen, en international dagligvarekæde med selskaber i hele Europa.
b) Lidl er en detailhandelsvirksomhed, fordi det er en butik der for vare hjem og sælger sine varer direkte til forbrugerne. Det er egentlige kæde fordi Lidl er ejet af samme firma.
c) Lidls idé kan være hvilke behov og ønsker at dække. ”Vi køber og sælger med den målsætning at kunne tilbyde vore kunder dagligvarer af bedste kvalitet til bedste pris. Det er en spændende opgave - hver eneste dag”. Deres koncept er regler for driften = køreplan. Reglerne skal danne en helhed.
d) Lidl er i bred konkurrence med Aldi, Rema 1000. Profilmål: Ved at der kommer flere i Lidl også skal Lidl også præsentere deres butik via nettet eller tilbudsavis.
e) Deres Image er Lidls Logo good will.
f) Deres målgruppe er for dem der vil købe dagligvarer. Det er de fleste mennesker der vil det. Demografi: Det er flest kvinder der handler ind i alderen 18-53. Psykografi: det kommer an på hvad folk synes. Konsument der typisk vil bruge produktet.
g) Kundestrøm, det er når der kommer flere kunder efter et bestemt tidspunkt. Lidls beliggenhed ligger parkeringsorienterende for der kommer kunder som skal parker og handle i Lidl.
h) De 4 P’er
Produkt = grundparametre Kvalitet, emballage, sortiment, service, mærke
Pris = grundparametre Kalkulationer, Prisfølsomhed Promotion = Kontaktparametre
Reklame, On-line markedsføring, sales promotion, PR, Personligt salg og kundebetjening, butiksindretning
i) Det kan være konkurrencer.
j) En personalepolitik afspejler den kultur og de værdier, som Lidl står for og er også udadtil en del af det image, som Lidl har.
k) Globalisering og internationalisering: Lidl er kendt i Dk & Tyskland.
l) Omsætning, vareforbrug, bruttofortjeneste, andre eksterne omk., indtjeningsbidrag, afskrivninger, resultat før renter, rente omk., overskud
m) Vejrmåler: Dispositionkalkulation, Salgspris inkl. Moms 229,00, -moms (229*25/125) 45,80 = salgspris eksl. Moms 183,20 – nettofortjeneste (183,20 * 30/130) 42,28, egenpris 140,92, - driftsomk.(140,92*20/120) 23,49 = kostpris 117,43 hjemmetagelseomk. 15,00, = maksimal indkøbspris 102,43
Opgave 2
Lidl is a big German discount supermarket with shops in many European countries. In the year 2005, the chain opened 13 stores in 13 different cities simultaneously in Denmark, and even though Lidl haven’t published any numbers. Lidl has got the plan of opening up to 200 stores spread over several countries. For the time being, there are 41 stores. Today, Lidl has got 6000 cut-price shops spread over the most of Europe. The Group have about 80.000 employees and is present in ca. 23 countries. Headquarters lies in the south German city Neckarsulm.
Opgave 3
Lidls berettigelse på markedet er godt. Det kører jo godt for Lidl lige for tiden, de køber mange varer hjem og sælger dem meget billigt.

SWOT-analyse (Idégrundlag)
Interne situation
Stærke sider Svage sider
De har penge
De har erfaring
Serviceminded
De har mange produkter at sælge Ingen uddannelse nogen service medarbejder
Der er også produkter som de ikke har
Eksterne situation
Muligheder Trusler
Udviklingen
Flere kunder
Flere leverandører
Andre discountbutikker
Negativ presseomtale
Opgave 4
Jeg vil tro at butiksindretningen vil blive større. Service ville nok være det samme som før. Målgruppen kan være forskelligt fra person til person. Det kan være Lidl bliver større om 5 år. En sæson er vigtig for Lidl om det har gået godt eller skidt, så kan Lidl overveje hvad de kan gøre bedre. Nu det kører så godt for Lidl, vil jeg tro at det vil det stadigvæk gøre i fremtiden. Hvis en vare smager godt fra Lidl, er der jo mange flere der kommer, det er fordi den enkelte kunde fortæller om varen hvor god den er, det er mennesket selv der bestemmer, men noget godt på en vare, hvorfor ikke købe mere af dem hjem også sælge flere af dem, så er det jo flere penge i kassen. Jeg vil tro der vil komme flere kunder end før og i så fald, så vil der også komme nye og flere konkurrenter. Jeg vil tro i fremtiden at der vil komme mange mennesker af befolkningen. Den økonomiske udvikling vil være stor, der kommer flere og flere kunder dermed kan det resultere at det kommer til at gå godt for Lidl. Teknologien er høj og jeg tror på at teknologien når meget høj i prioritet om 5 år.

Konklusion

Jeg har fundet ud af at Lidls start var fra 1930’erne. Lidl som er en del af Schwarz gruppen, en international dagligvarekæde med selskaber i hele Europa. Lidl er en egentlig kæde. De vil købe og sælge med den målsætning at kunne tilbyde deres kunder dagligvarer af bedste kvalitet til bedste priser. Lidl er i bred konkurrence med Aldi. Der er flest kvinder der handler ind hos Lidl. De har kvalitets varer til billige priser. Det kan glæde folk. Det kører godt for Lidl. I Danmark åbnede Lidl 13 butikker på en gang i 13 forskellige byer. Lidl har planer om åbning af op mod 200 butikker i landet. Lidl har i dag 6.000 lavprisbutikker spredt over det meste af Europa.

Svar #12
24. maj 2007 af Fassos (Slettet)

KAn I lige kigge på det


Mål med opgaven:

Jeg har valgt at skrive om Lidl og dermed udarbejde forskellige opgaver om denne virksomhed. Den rapport som jeg skal skrive skal bestå af en forside, en indledning, svar på udarbejdelse af de forskellige opgaver, en samlet konklusion og kilder. Opgave 1 og 2 vil jeg løse tirsdag. Opgave 3 løses onsdag. Opgave 4 løses torsdag. Mit Mål med det her projekt er at vide så meget som muligt om LIDL og besvarer opgaverne. Dertil vil jeg inddrage de 6 kompetencer.

Problemformulering:
Jeg vil i denne opgave undersøge om Lidl og redegøre i detaljer. I den forbindelse vil jeg komme ind på Lidls historie, kædetype og virksomhedsform, ide, profil og koncept, konkurrencesituation, image, valg af målgruppe, kundegrundlag og kundestrøm, parameter-mix, salgsfremmende aktiviteter, personalepolitik, globalisering/internationalisering, poster på budget, give eksempler på priskalkulationer på et produkt fra kæden og udarbejde en præsentation af butikskæden på engelsk til brug i udlandet og udarbejde en konklusion på kædens berettigelse på markedet. Så ville jeg med baggrund i de emner jeg har undersøgt, skal jeg ud fra omverdensmodellen udarbejde et forslag til, hvordan jeg tror, fremtiden vil se ud for butikskæden samt dens branche inden for de næste 5 år. Så jeg vil Inddrage nedenstående:
Butiksindretning (ændringer, nye tiltag osv.), Service, Målgruppe, Sæson, Eksempler på påvirkninger fra henholdsvis nær- og fjernmiljø.
Konklusion på delopgave 1-4
Opgave 1
a) Lidls start var fra 1930’erne med etablering af Lidl & Schwarz i Tyskland. Siden opdeltes Lidl & Schwarz i områderne varehuse under navnet "Kaufland" og discountbutikker under navnet "Lidl". I dag er Lidl, som del af Schwarz gruppen, en international dagligvarekæde med selskaber i hele Europa.
b) Lidl er en detailhandelsvirksomhed, fordi det er en butik der for vare hjem og sælger sine varer direkte til forbrugerne. Det er egentlige kæde fordi Lidl er ejet af samme firma.
c) Lidls idé kan være hvilke behov og ønsker at dække. ”Vi køber og sælger med den målsætning at kunne tilbyde vore kunder dagligvarer af bedste kvalitet til bedste pris. Det er en spændende opgave - hver eneste dag”. Deres koncept er regler for driften = køreplan. Reglerne skal danne en helhed.
d) Lidl er i bred konkurrence med Aldi, Rema 1000. Profilmål: Ved at der kommer flere i Lidl også skal Lidl også præsentere deres butik via nettet eller tilbudsavis.
e) Deres Image er Lidls Logo good will.
f) Deres målgruppe er for dem der vil købe dagligvarer. Det er de fleste mennesker der vil det. Demografi: Det er flest kvinder der handler ind i alderen 18-53. Psykografi: det kommer an på hvad folk synes. Konsument der typisk vil bruge produktet.
g) Kundestrøm, det er når der kommer flere kunder efter et bestemt tidspunkt. Lidls beliggenhed ligger parkeringsorienterende for der kommer kunder som skal parker og handle i Lidl.
h) De 4 P’er
Produkt = grundparametre Kvalitet, emballage, sortiment, service, mærke
Pris = grundparametre Kalkulationer, Prisfølsomhed Promotion = Kontaktparametre
Reklame, On-line markedsføring, sales promotion, PR, Personligt salg og kundebetjening, butiksindretning
i) Det kan være konkurrencer.
j) En personalepolitik afspejler den kultur og de værdier, som Lidl står for og er også udadtil en del af det image, som Lidl har.
k) Globalisering og internationalisering: Lidl er kendt i Dk & Tyskland.
l) Omsætning, vareforbrug, bruttofortjeneste, andre eksterne omk., indtjeningsbidrag, afskrivninger, resultat før renter, rente omk., overskud
m) Vejrmåler: Dispositionkalkulation, Salgspris inkl. Moms 229,00, -moms (229*25/125) 45,80 = salgspris eksl. Moms 183,20 – nettofortjeneste (183,20 * 30/130) 42,28, egenpris 140,92, - driftsomk.(140,92*20/120) 23,49 = kostpris 117,43 hjemmetagelseomk. 15,00, = maksimal indkøbspris 102,43
Opgave 2
Lidl is a big German discount supermarket with shops in many European countries. In the year 2005, the chain opened 13 stores in 13 different cities simultaneously in Denmark, and even though Lidl haven’t published any numbers. Lidl has got the plan of opening up to 200 stores spread over several countries. For the time being, there are 41 stores. Today, Lidl has got 6000 cut-price shops spread over the most of Europe. The Group have about 80.000 employees and is present in ca. 23 countries. Headquarters lies in the south German city Neckarsulm.
Opgave 3
Lidls berettigelse på markedet er godt. Det kører jo godt for Lidl lige for tiden, de køber mange varer hjem og sælger dem meget billigt.

SWOT-analyse (Idégrundlag)
Interne situation
Stærke sider Svage sider
De har penge
De har erfaring
Serviceminded
De har mange produkter at sælge Ingen uddannelse nogen service medarbejder
Der er også produkter som de ikke har
Eksterne situation
Muligheder Trusler
Udviklingen
Flere kunder
Flere leverandører
Andre discountbutikker
Negativ presseomtale
Opgave 4
Jeg vil tro at butiksindretningen vil blive større. Service ville nok være det samme som før. Målgruppen kan være forskelligt fra person til person. Det kan være Lidl bliver større om 5 år. En sæson er vigtig for Lidl om det har gået godt eller skidt, så kan Lidl overveje hvad de kan gøre bedre. Nu det kører så godt for Lidl, vil jeg tro at det vil det stadigvæk gøre i fremtiden. Hvis en vare smager godt fra Lidl, er der jo mange flere der kommer, det er fordi den enkelte kunde fortæller om varen hvor god den er, det er mennesket selv der bestemmer, men noget godt på en vare, hvorfor ikke købe mere af dem hjem også sælge flere af dem, så er det jo flere penge i kassen. Jeg vil tro der vil komme flere kunder end før og i så fald, så vil der også komme nye og flere konkurrenter. Jeg vil tro i fremtiden at der vil komme mange mennesker af befolkningen. Den økonomiske udvikling vil være stor, der kommer flere og flere kunder dermed kan det resultere at det kommer til at gå godt for Lidl. Teknologien er høj og jeg tror på at teknologien når meget høj i prioritet om 5 år.

Konklusion

Jeg har fundet ud af at Lidls start var fra 1930’erne. Lidl som er en del af Schwarz gruppen, en international dagligvarekæde med selskaber i hele Europa. Lidl er en egentlig kæde. De vil købe og sælge med den målsætning at kunne tilbyde deres kunder dagligvarer af bedste kvalitet til bedste priser. Lidl er i bred konkurrence med Aldi. Der er flest kvinder der handler ind hos Lidl. De har kvalitets varer til billige priser. Det kan glæde folk. Det kører godt for Lidl. I Danmark åbnede Lidl 13 butikker på en gang i 13 forskellige byer. Lidl har planer om åbning af op mod 200 butikker i landet. Lidl har i dag 6.000 lavprisbutikker spredt over det meste af Europa.

Svar #13
24. maj 2007 af Fassos (Slettet)

undskyld for spam Det er den første der er synopsis på 5 sider og min rapport var på 12 sider...

Håber det er ok...

Kan I kigge på om jeg har grammatiske fejl.,.

Brugbart svar (1)

Svar #14
25. maj 2007 af M;e (Slettet)

Lige hurtigt et par kommentarer efter en kort gennemlæsning:

Hele synopsen fungerer bedst i stikordsform - det er kun meningen at dine delkonklusioner og konklusioner skal være helt udskrevne.
Da synopsen kun skal virke som små notater til dig selv, som gør, at du er i stand til at fremlægge uden et andet manuskript.


Din sluttelige konklusion virker ikke som en egentlig konklusion men mere som en redegørelse -

Under opgave 4 er det godt - men begrund - gør det evt. i underpunkter.


Skriv et svar til: synopsis

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.