Søgning på: SO2 - Studieomr��de del 2. Resultater: 21 til 40 af 193066
 • Hvordan deler man en stor videoklip i 2 dele?

  Forumindlæg
  Som overskriftet siger, så har jeg en for stor video, som ikke kan sendes. Hvordan deler man videoen op i dele i IMOVIE (mac)???
 • Formel stofmængdekoncentration af SO2 i hvidvin

  Forumindlæg
  Hejsa jeg har problemer med at regne opgave b) og c) i den vedlagte opgave, jeg håber der er nogle der kan hjælpe da det er en del af en aflevering til i morgen. Tak på forhånd!
 • Omdannelse af Fe, SO2 og CO2. nogen der kan hjælpe?

  Forumindlæg
  Hvor meget Fe , SO2 og CO2 dannes der ved omdannelsen af 500 kg FeS2 til Fe? Hjælp hurtigst muligt tak (:
 • Massen af gips, dannet af 100 g SO2

  Forumindlæg
  Hej Jeg har en opgave hvor jeg skal beregne massen af gips (CaSO4•2H2O), som dannes af 100g SO2 Ved ikke hvordan man gør, hvem kan hjælpe?
 • funktion ? del 2

  Forumindlæg
  Det er lidt svær at se tallene, så jeg prøver at skive dem igen.(tid,temperatur)(15 sekunder,72 grader celsius)(59 sekunder,69 grader celsius)(146 sekunder, 67 grader celsius)(362 sekunder, 65 grader celsius)(571 sekunder, 64 grader celsius)(900 sekunder, 63 grader celsius)
 • En grund skal deles i 2 lige store

  Forumindlæg
  Har en opgave der driller mig lidt. En byggegrund som ikke er kvadratisk, skal deles i 2 lige store stykker. Afstanden ind til x delingslinien skal beregnes, har vedhøftet et billede som viser det nogenlunde med tallene som skal bruges. Nogen der kan forklare ´hvordan den regnes ?
 • 2015 Studentareksamen del 2

  Forumindlæg
  Hej alle sammen, jeg sidder her og har brug for hjælp til at komme igang med min engelsk stil. Er der nogen af jer, der tidligere har skrevet den, som så kan sende den til mig :) Opgaven er 2015 studendareksamen fredag den 21. agust 2015!! Håber virkelig I kan hjælpe og betaler gerne et hvis be...
 • mekanik del 2

  Forumindlæg
  heysaa :) 1. Udled et udtryk for projektilets flyvetid som funktion af v0 og a. ^^dette er hele opgaven, mere står der ikke. 2. vis, at projektilets fart, dvs. størrelsen af dets hastighed, altid er givet ved: v=√(v02+g2*T2-2*g*v0*T*sin(a)) jeg er simpelthen helt væk i de her opgaver =o!
 • Basismatematik del 2

  Forumindlæg
  Et rektangel har en sidelængde på 2a og en bredde på a Hvilken værdi skal a have, hvis omkredsen og arealet skal have samme talværdi?
 • Kombinatorik/tælletræ del 2

  Forumindlæg
  Hvor mange forskellige to-cifrede tal kan du lave af tallene 7, 8, 9, når tallene er UDEN tilbagelægning? 1) Lav et tælletræ over de forskellige to-cifrede tal. 2) Hvor mange to-cifrede tal kan man lave? Nogen der kan hjælpe med den her også?
 • vlsm (Del et /24 op i mindst 2 dele)

  Forumindlæg
  praktisk brug af vlsm (Del et /24 op i mindst 2 dele) er der nogen der kan hjælpe med at forklare løsningen til denne opgave?
 • Optimering - Del 2: Cykelstien

  Forumindlæg
  Hej er der nogle der kan hjælpe med denne opgave, eller nogle der evt har lavet den før?:
 • Mængde beregner…. (Del 2.)

  Forumindlæg
  Beregn molar massen for - og vis, hvordan du beregner det: Na2SO4 m(Na2SO4) = (22,98976928*2) + (32.065) + (15,9994*4) = 142,0421385g/mol -også; Beregn antallet af mol (stofmængden) for - og vis, hvordan du beregner det: 10 g Na2SO4 m(Na2SO4) = (22,98976928*2) + (32.065) + (15,9994*4) = 142,0...
 • 2. del af Drilleopgaverne

  Forumindlæg
  Hej,Jeg håber der er nogle der kan forklare mig disse opgaver, jeg kan simpelthen ikkke forstå hvordan jeg nogensinde skal komme igang med dem, håber i vil give et lille fif og et ekstra + kunne være lidt teori, hvis der da er noget..Her kommer opgaven, susende og dusende....:En undersøgelse vise...
 • Del 2: Cykelstien

  Forumindlæg
  Hej nogen der kan hjælpe med denne opgave, har ret svært ved den :)
 • haster meget - fysiologi del 2

  Forumindlæg
  Hej nogen kan hjælp:-) A. På toppen af et bjerg er lufttrykket væsentligt lavere end ved havoverfladen (760 mmHg). Hvordan vil dette påvirke a) blodets O2-partialtryk?, b) åndedrætsrytmen? Hvordan påvirkes blodets CO2-partialtryk og pH som en følge heraf? </o:p>
 • Lineær algebra 2. del

  Forumindlæg
  Hej, Hvad skal man så gøre, hvis man nu har en matrix:A=[17 -18][9 -10]Man skal bestemme en matrix C, så:C^3 = A ??Tak.
 • 2 små del spørgsmål

  Forumindlæg
  Jeg får hovedpine af at kigge på opgaven... Den er simpel nok men vil gerne sikre mig at gøre det rigtige... Det er opgave 5, a) som jeg får til 22%, og b) som jeg ikke kan finde ud af. http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF10/Proever%20og%20eksamen/Tidligere%20skriftlige%20opgavesaet%20...
 • Eksamensopgave del 2

  Forumindlæg
  Hej, jeg skriver et paper og har fået udgivet 3 forskellige tekster, dog forstår jeg ikke det 3 spørgsmål Taking your starting point in one of the texts, discuss what factors influence people’s diet choices. Er der venlig sjæl der kan hjælpe?
 • Hjælp med del 2 af opgaven:. Chi^2

  Forumindlæg
  Hjælp