Søgning på: kemi noter til termodynamik. Resultater: 101 til 120 af 27483
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej igen, Et hurtigt spørgsmål: Hvordan opstår brøket på højre side af lighedstegnet (den der har et integral) i (2)?
 • termodynamik

  Forumindlæg
  Er der nogen der vil hjælpe mig med den her opgave: En nitrogengas gennemløber en proces, som består af to isobar, en isokor og en isoterm som er angivet i (V,p)-koordinatsystemet. Nitrogenens masse er 35 g. Kredprocessen gennemløbes med uret, og volumen variere ved den øverste isobar fra 3,0 L t...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej. Er i gang med en opgave omkring termodynamik. Jeg kan ikke finde ud af den første opgave, da jeg ikke har haft om termodynamik i gymnasiet og dermed ikke helt har fanget ideen bag det. Nogen der kan hjælpe/forklare hvordan jeg løser opgave 1 i den vedhæftede fil? Vh. Laura
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej Jeg har reaktionen: N2(g) + O2(g) --> 2NO (g) Jeg skal beregne Gibbsændringen ved 1000 *C, når man antager at deltaH og deltaS er uafhængige af temperaturen. Jeg har et problem for i tabellen står der ikke nogen værdier for S og H for reaktanerne og produktet, så jeg kan ikke rigtigt u...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  HejJeg sidder og læser til termodynamik eksamen.Jeg er lidt i tvivl om 2 ting:1:Et åben system, er hvor der kommer en massestrøm ind og ud.I vores bog beregner vi kun på processer med konstant massestrøm.Ved sådanne kan man ikke regne volumenændringarbejde vel?Wt=Wi+Wdiss er den vi arbejder med....
 • termodynamik

  Forumindlæg
  Nogen der kan hjælpe med en opgave der omhandler termodynamik?
 • Termodynamik. HJÆLP.

  Forumindlæg
  selveopgaveformuleringen: Vi vil studerere termodynamikken af opvarmning af ris i vand. Ved opvarmning af sys- temet ris i vand underg °ar risen en s °akaldt gelatineringsproces, hvorved den krystallinske stivelse i riskornene smelter over et temperaturinterval fra T1 = 70?C til T2 = 90?C un- ...
 • Energiforbrug ved soxhlet-ektrahering (kemi og termodynamik)

  Forumindlæg
  Vi har været i laboratoriet og lave et forsøg med soxhlet-ekstrahering af nikotin med toluen som opløsningsmiddel. Nu vil vi gerne kunne beregne energiforbruget ved denne ekstrahering, men vi er gået lidt i stå: Hvordan beregnes hvor meget energi, der skal bruges for at holde et varmt oliebad v...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Jeg har fået følgende spørgsmål, som jeg simpelthen ikke fatter: Ag^+(aq)+2NH_3 <->Ag(NH_3)_2^+(aq) Dannelsen af den komplekse forbindelse er en ligevægt. Redegør for hvordan ligevægtskonstanten kan findes ud fra termodynamiske data. Umiddelbart tænker jeg, at jeg skal bruge Van't Ho...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  forklar hvorfor antallet af tilgængelig konfigurationer inden for en dråbe er givet ved: pi(T,q) = 1/! (v/vo(T)^q ved at andvende sterlings formlen, vis at si(T,v,q) =kBq(ln(v/v0(T))+1) jeg har prøvet løser denne opgave mange gange men kunne ikke finde ud af. håber nogen kan hjælpe mig...
 • Termodynamik - HJÆLP!

  Forumindlæg
  Termodynamiske data for omdannelsen af glucose til fructose ved reaktion ses herunder: ΔHθ = 2,78 KJ/mol ΔSθ = 7,30 J/(mol·K) Beregn ΔGθ for reaktion ved 60 οC. Jeg sagde at hvis temperaturen er forskellige fra 298 K, benyttes formlen: ...
 • termodynamik

  Forumindlæg
  En stor ballon med et volumen V1=2,00*10^3 m^3 indeholder helium ved 15 grader celcius og atmosfærisk tryk. Ballonen slippes ved jordoverfladen og stiger hurtigt op til en højde h hvor trykket er 0.900 atm. Ved den hurtige opstigning kan det antages, at der gassen i ballonen ikke udveksler varme ...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej jeg har fået en opg som jeg ikke helt ved hvordan jeg skal løse. Den lyder følg. Hvor meget vand, som har temperaturen 21C kan man bringe i kog med en varmemængde på 280 kJ. Kunne være dejligt hvis i kunne finde en formel til mig, som jeg kan bruge til at løse den :)
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Hej er der nogle der kan hjælpe mig med følgende 2 spørgsmål? Jernårer består typisk af forskellige jernoxider, fx hematit Fe2O3. I højovne i nærheden af jernminer udvindes og oprenses metallisk jern ud fra jernoxiderne. For hematit kan det foregå efter følgende reaktionsskema: Fe2O3(s) + 3...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  er der nogen der kan forklare mig hvad jeg skal gøre i denne opgave? mener nemlig ikke jeg har nok oplysninger til at beregne den Hvad er det maksimale kompressionsforhold, man må have i en benzinbil, hvis temperaturen efter kompressionen ikke må overstige 390Co, og indsugningsluftens temperatur ...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Batteriet i en bil er som regel en blyakkumulatorcelle, der indeholder to blyplader i en svovlsyreopløsning med en formel konc på ca. 1.25M. Når cellen producerer elektrisk energi foregår der følgende reaktion: Pb(s) + PbO2(s) + 2 H+(aq) + 2 HSO4-(aq) -------> 2 PbSO4(s) + 2 H2O(l) ΔH&...
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  http://static.uvm.dk/udd/gym/eksamensopgaver/2013/Fysik_A/# Jeg har brug for hjælp til opgave 1 b
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Jeg har en opgave, som jeg ikke kan finde ud af, hvordan man løser. Den lyder på: For reaktionen ADP + Pu --> ATP + H2o gælder at... Svaret er: Reaktionen forbruger energi og deltaG = 7,3 kJ/mol. Hvordan kommer man frem til dette?
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Vi har en blanding af 20 g is og 200 g vand, der drysses så meget salt, at isen smelter. Hvad bliver blandingens temperatur?Hvordan kommer jeg frem til det??? Skal jeg beregne hvor mange kJ der skal til for at smelte den klump eller hvordan??Håber nogen kan hjælpe.
 • Termodynamik

  Forumindlæg
  Har brug for hjælp til flg. opgave: "Vi har et ensemble, der består af et mol idealgas atomer, der har to energitilstande. De to energitilstande har en energiforskel på 1*10^-20. Bestem temperaturen T når den indre energi U for systemet er lig 1,0 kJ