Bioteknologi

Biotek Afl - Kemi-del.

22. september 2014 af ShadH - Niveau: A-niveau

Hey. 

Nu sidder jeg med en aflevering. Jeg har svaret på de fleste (ignorer opgave 1. om oxidation, den tager jeg mig af senere). 

Jeg er notorisk kendt, af mine lærere, for at uddybe for meget eller for lidt. Jeg kunne derfor godt tænke mig at vide om jeg har uddybet nok eller om jeg har uddybet for meget. Jeg føler især at opgave 4 skal uddybes. 

Opgave 5 kan jeg ikke forstå. Det kunne være lækkert at få forklaret den.

Vedhæftet fil: Afl 6 Kemi Shad 2g 2.docx

Brugbart svar (0)

Svar #1
22. september 2014 af Soeffi

Svar opgave 5) Man søger koncentrationen x, som vist på vedlagte tegning. Den kan enten aflæses eller beregnes mere præcist ved lineær interpolation.

Der gælder at: x = 3,33 mM + Δx. For at beregne den sidste, har man at Δx = Δy/α, hvor α = hældningen til kurven, idet det forudsættes at målepunkterne ligger på en ret linje gennem (0,0). Δy er 0,345 - 0,293 = 0,052. α findes af yderste målepunkt: α = 0,505/5,56mM = 0,091/mM.

Heraf fås x = 3,33mM + 0,052/(0,091/mM) = 3,33mM + 0,57mM = 3,90mM

Vedhæftet fil:Absorbans-kurve.jpg

Brugbart svar (0)

Svar #2
22. september 2014 af Hippocampus (Slettet)

- I stedet for at skrive at aldehydgruppen er bundet i "1. position" så skriv, at aldehydgruppen er bundet til 1. C-atom i carbonkæden. 

- Du skal beskrive hvilke bindingstyper, der indgår i glucose og xylose. Der indgår kovalente bindinger, mellem C-atomerne og H-atomerne, dobbeltbindinger mellem C-atomet og O-atomet fra aldehydgruppen, mens der også indgår hydrogenbindinger mellem O og H i hydroxygruppen. 

- Jf. opgave 4: Opstil reaktionsskemaet for gæring. Dette er yderst vigtigt. 

- Jf. opgave 4: Bemærk at der efter selve glykolysen ikke dannes ATP, men i stedet dannes pyruvat som enten kan oxideres til acetyl-coenzym-A, som videre indgår i citratcyklus. Faktisk bruges der ATP under glykolysen. 


Svar #3
22. september 2014 af ShadH

#1

Tak. Jeg forsøger lige at sætte mig ned og få det lavet så vidt muligt.

#2

1 - Det får jeg gjort. Jeg overvejede at skrive "som er bundet ved toppen", men undlod det.

2 - Det var det jeg var lidt i tvivl om, men det anede mig en smule. Jeg var ikke sikker på om vores lærer søgte kovalentebindinger eller mere avanceret "1.4 alpha-glyseridblablabla"-bindinger. Jeg ville bare være helt sikker.

3 - Lækkert! Det er lige præcis sådan noget som jeg kan indkorporere i mine fremtidig afleveringer, da det er så simpel, dog vigtig, detalje.

4 - Der må jeg være lidt uenig. Ja, det bruges ATP til selve glykolysen. Der bliver dannet 4 ATP-molekyler ved de sidst processer, men nettoudbytte af glykolysen er (udover at glukose bliver omdannet til pyruvat) 2 ATP. Så der kommer altså ATP ud af glykolysen, hvilket gærcellerne så bruger til at knopskyde sig. Jeg har dog aldrig helt forstået hvordan og hvorledes, helt kemisk, ethanol dannes som et affaldsstof.


Brugbart svar (0)

Svar #4
22. september 2014 af Hippocampus (Slettet)

#3
Hvis du skal beskrive bindinger mellem molekyler kan du passende inddrage det, du selv foreskriver.
Ja, men selve ethanol dannes ved ethanolgæring, hvorfor de 2 mol ATP, der dannes ved glykolysen ikke direkte har noget med den pågældende gæring at gøre. Beklager min uklare formulering omkring dette i #2, men det var fordi jeg havde den bagtanke med det, som jeg lige har nævnt.

Svar #5
22. september 2014 af ShadH

#4

Okay, jeg er med. Så ATP'en bliver ikke brugt til selve ethanolgæringen. Den bliver kun brugt til knopskydningen. Det jeg med på. Hvad sker der så? Mener det ville være fagligt relavant og interesserende at nævne hvordan denne ethanolgæring foregår, da der jo må være en form for forbindelse mellem at glukosen spist af gærcellerne og at der bliver dannet ethanol som affaldsstof. Det skal ikke nødvendigvis være dybdegående med måske noget iretning af

"Når glukosen er blevet nedbrudt såvidt at der bliver dannet ____ går man videre til _____ hvor ____ bliver omdannet til _____. Til sidst bliver ethanolen dannet da _____ bliver omdannet i _____"

Håber du forstår hvad jeg mener.

...og lige nu hvor jeg skriver: Mht. først opgave om oxidation. VIlle det ikke være en god ide at indlede med at forklare hvad en oxidation er? Jeg tænkte at jeg ville gør noget i retningen af.

"En oxidation er defineret som 

- Tab af elektroner

- "gevinst" (jeg mangler et ord for det modsatte af et tab) af oxygen

- Tab af hydrogen

Vi kan se fra Methan til Carbondioxid at der ikke længere er hydrogen-atomer til stede. Derimod er der oxygen-atomer.(Derefter forklarer jeg hvordan man kommer fra Methan til Carbondioxid vha. oxtal osv.). .

Skulle der forekomme en reduktion skulle det modsatte havde forekommet. Altså:

- Gevinst af elektroner

- Tab af Oxygen

- Gevinst af hydrogen

Ved en reduktion ville vi starte ved Carbondioxiden og arbejde os mod Methanen. Vi kan se at der er gået nogle oxygen-atomer tabt mens der er forekommet nogle nye hydrogen-atomer. (Jeg vil ikke lave den samme process med oxtal osv. da det føles irrelevant).

[Slut på opgaven]


Brugbart svar (0)

Svar #6
22. september 2014 af Hippocampus (Slettet)

Du skal ikke gøre det mere komplicerede, end det er (selvom det er nogle gode bioteknologiske overvejelser du gør dig - fortsæt med det, men gør ikke selve opgaven sværere, end den er i forvejen).
Enzymerne alkoholdehydrogenase og pyruvatdecarboxylase katalyserer omdannelsen af glukose til ethanol og kuldioxid. Gærcellerne indeholder de enzymer, som har disse enzymatiske evner.

Svar #7
22. september 2014 af ShadH

Okay. Så jeg bør ikke nævne om reduktion. Men oxtal osv. blev vi ( og med "vi" mener jeg mine klassekammerater og jeg) enige om var relavante for forklaringen af oxidationen. Men hvis du virkelig mener at det er irrelevant, hvilket jeg egentlig godt kan følge dig i, idet at vi jo kun bliver spurgt om "hvorfor er dette en oxidation", så sig til.

Mht. alkoholdehydrogenase osv. var det præcist det jeg søgte - mange tak.

Det er umiddelbart var jeg havde af spørgsmål. Jeg tager lige et billede af min forklaring af oxidation, da det lyder som om jeg måske kan overforklare det (hvilket alle mine lærere siger jeg ikke skal gøre). 


Svar #8
22. september 2014 af ShadH

....billedet blev ikke vedhæftet. JEg prøver igen.

Vedhæftet fil:Unavngivet.png

Brugbart svar (0)

Svar #9
22. september 2014 af Hippocampus (Slettet)

Hvis I skal forklare hvorfor der er tale om oxidation skal OT nævnes som I har gjort. Nu taler jeg bare om selve ethanolgæringen.

Svar #10
22. september 2014 af ShadH

Okay, super. Det var alt. Mange tak for hjælpen :)


Skriv et svar til: Biotek Afl - Kemi-del.

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.