Nazisme

Nazisme er navnet på en politisk bevægelse og en række ensartede idéer, en ideologi, om en ekstrem højreorienteret holdning til samfundet. Nazismen opstod i Tyskland kort efter afslutningen på Første Verdenskrig som modbevægelse til socialismen og som reaktion på det politiske og økonomiske kaos efter krigen.

Hvad er nazisme?

Ordet ’nazisme’ kommer fra tysk og er en sammentrækning af ordet ’nationalsocialisme’. Nazismen som bevægelse voksede frem i tiden efter Første Verdenskrig og blev udbredt af det nazistiske partis leder, Adolf Hitler, som havde magten i Tyskland fra 1933-1945. I denne periode blev det nazistisk styrede Tyskland også kendt som Nazityskland.

Som en yderligtgående politisk bevægelse fremfører nazismen nationalistiske og antidemokratiske synspunkter i bestræbelsen på at opnå et totalitært og klasseløst samfund. Nazister mener, at et samfund skal ledes diktatorisk af en fører og renses for jøder og andre, der ikke tilhører den hvide, ariske race.

Nazismen i Nazityskland

Nazismen har mange træk til fælles med fascismen, og den betegnes også som den tyske form for fascisme. Nazismen går ind for teorier om racehierarki og socialdarwinisme, som kommer til udtryk gennem antisemitisme. På den baggrund opdelte Nazityskland alle verdens folkeslag i racer og hævdede, at nogle racer var mere udviklede end andre, og at bestemte karaktertræk var karakteristiske for bestemte racer. Den ariske race var den højst udviklede race, og denne kategori hørte hovedsageligt tyskerne og nordeuropæerne til. Nazisterne mente for eksempel, at hvide mennesker med blondt hår og blå øjne var renest og dermed mest værd. De slaviske folkeslag fra Østeuropa var derimod en mindreværdig race. Jøderne udgjorde den laveste race og var en direkte trussel mod arierne på grund af deres påståede forbryderiske sind og store snedighed. Nazisterne mente, at jøderne truede det tyske folk med langsom udslettelse, hvilket fik Adolf Hitler til at kræve jøderne udryddet.

Nazismens politik

Nazismen er en totalitær ideologi, hvilket vil sige, at den går ind for diktatur i form af ’førerprincippet’. Lederen af nationen (’føreren’) placeres øverst i det hierarkiske system, og hans beslutninger styrer hele samfundet. Nationens identitet, storhed og udfoldelsesmuligheder spiller desuden en vigtig rolle i den nazistiske politik, som kæmper for at udvide det såkaldte ’lebensraum’ (tysk for ’livsrum’).

Lebensraum var i høj grad en del af Adolf Hitlers nazistiske ideologi og forestillingerne herom blev hovedårsagen til Tysklands voldsomme ekspansionspolitik, som indledtes da Tyskland invaderede Polen den 1. september 1939, hvilket blev startskuddet til 2. Verdenskrig. Kernen i lebensraum-begrebet var en romantisk forestilling om livet og arbejdet på landet, som ansås for at være det tyske folks sande tilhørssted. Bønderne udgjorde grundlaget for det tyske folk, og nazisterne brugte ofte billeder og beskrivelser af den hårdtarbejdende bonde og hans flittige kone som propaganda for det nazistiske samfund. Lebensraum betød, at det tyske folk ikke måtte adskilles fra jorden og landet, som ’naturligt’ tilhører dem, og derfor var det nødvendigt at genskabe det forhold til jorden, som var gået tabt med tiden på grund af modernisering og urbanisering (link) af samfundet. Denne politik kaldtes ’Blut und Boden’ (tysk for ’blod og jord’). I praksis skulle lebensraum anskaffes ved at fordrive de slaviske folkeslag fra Østeuropa og i stedet lade germanske folkeslag bosætte sig der.

Nazistiske symboler

Det tyske nazistiske parti gjorde i høj grad brug af grafiske symboler i forbindelse med udbredelsen af deres politik. Det mest velkendte nazi-symbol er hagekorset (svastika), som partiet brugte som sit primære symbol i al propaganda. Hagekorset indgik også i Nazitysklands officielle flag, som havde en rød baggrund med en hvid cirkel i midten og indeni et sort hagekors. Den røde og sorte farve menes at repræsentere ’Blut und Boden’.

Andre nazi-symboler inkluderer ørnen, jernkorset, forskellige oldnordiske og oldgermanske symboler (bl.a. runer og mytologiske tegn), SS-dobbeltlynene (sigruner), solhjulet/solkorset, dødningehovedet (’Totenkopf’) og den sorte SS-uniform.