Samfundsfag

Kvinden i samfundet og islam

04. marts 2012 af naanasamer - Niveau: B-niveau

Er der nogen som kan HJÆLPE???

 

Jeg skal skrive eksamensprojekt i religion og samfundsfag. Opgaven skal handle om kvinden i islam og samfundet. Nogen som har nogen gode omgaver eller henvisninger til hvor jeg kan søge mere viden om emnet?


Brugbart svar (2)

Svar #1
04. marts 2012 af Tina12453

 Fordommene om kvinder i Islam, både i forhold til hendes værd, tvangsægteskab, roller, rettigheder og status.   Lad mig starte med, at vise meget kort hvordan en kvinde bør respekteres i Islam:   "Dé troende, som viser den mest perfekte tro er de, som har den bedste karaktér, og de bedste af jer er de, som er bedst imod deres koner" Hadith Thirmidi Er det kun mænd, som får en belønning i form af paradis:   Profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) sagde:"Iblandt mine følgere er de bedste mænd de, som er best mod deres koner, og de bedste kvinder er de, som er bedst mod deres mænd. Til hver en sådan kvinde nedskrives der en belønning svarende til belønningen af 1000 martyrer. Iblandt mine efterfølgere er de bedste af kvinderne igen de, som assisterer deres mænd i deres arbejde, og som elsker dem inderligt for alt, undtaget hvad der er overtrædelse af Allah's love. Hadith Muslim   Skal en mand lede efter fejl hos hans kone, og forlange, at hun er perfekt:   "En troende mand skal ikke hade en troende kvinde. Hvis der er én af hendes karaktértræk, som han ikke kan lide, så vil han være tilfreds med et andet". Hadith Muslim   Har kvinder ret til sex, og ret til at nyde sex (i et ægteskab vel og mærke):   Profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) sagde:"O Abdullah, har jeg ikke hørt, at du faster hele dagen og står i bøn hele natten? Abdallah svarede "Jo, O Allah's sendebud". Profeten sagde "Gør ikke det. Fast og bryd din faste, stå i bøn og sov. For din krop har rettigheder over dig, dine øjne har rettigheder over dig, og din kone har rettigheder over dig (seksuelle rettigheder). Hadith Bukhari   Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sagde:"Det er obligatorisk for manden, at have samleje med hans kone så meget som det påkræves for, at tilfredsstille hende, så længe at dette ikke udmatter ham fysisk eller holder ham fra, at tjene til føden. Hvis de bestrides omkring dette, så bør dommeren udskrive, at kvinden får ret til mere samleje, ligesom at han kunne udskrive mere i forhold til at manden brugte flere penge på kvinden. (Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah min Fataawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah, side 246)   OBS: Der står ingen steder i Al-Quran, at en kvinde skal omskæres, og det fremgår tydeligt her, at en kvinde har KRAV på, at blive tilfredsstillet seksuelt af hendes mand. Det skal dog for god orden skyld nævnes, at der er uenigheder blandt Ulama (de lærde) om hvorvidt det er Sunnah (Profetens sædvane/anbefalet), at omskære kvinden, men her er der igen IKKE tale om.. at man fjerner kvindens klitoris, fordi man PERSONLIGT ønsker, at kvinden ikke må nyde det seksuelle samleje, som nogle uvidende mennesker lever efter, og dette er mishandling af pigen. Lad os adskille Islam fra kultur: Den omskæring som foregår i visse steder i Afrika, hvor man fjerner pigens klitoris, har intet med Islam at gøre. Intet!   Hvad er straffen for, at beskylde en kvinde for, at bedrive hor:   "Og de, som beskylder dydige kvinder (for at bedrive hor), og som ikke kan producere 4 vidner, giv dem 80 piskeslag, og afvis deres vidnesudsagn for evigt. Sandeligt, det er de, som er ulydige overfor Allah. Sura 24:4   OBS: Det er utroligt vigtigt, at forstå, at der ved 4 vidner forstås: 4 personer, som har set mandens kønsdel gå ind i kvindens, altså, det er f.eks. ikke nok, at man ser 2 nøgne mennesker kysse, man skal se mandens kønsdel gå ind i kvindens, og dette skal ikke observeres af 1, 2 eller 3 personer, men af 4!   Hvad siger Al-Quran desuden om dette:   ".. og de to personer iblandt jer (mand og kvinde) som begår (ulovligt) seksuelt samleje, straf dem begge. Men hvis de angrer og udføre retskafne gerninger, (så) lad dem være. Sandeligt, Allah er evigt den, som acceptere angren, (og han er) yderst barmhjertig".   Må man tvangsgifte en kvinde:   "O' i som tror! Det er jer forbudt, at arve kvinder (gifte sig med dem) imod deres vilje". Sura 4:19 (kvinderne)   Skal en kvinde spørges om lov til, at blive gift med en frier:   "En kvinde skal spørges om tilladelse omkring hende selv (i ægteskab). Hvis hun er tavs er det hendes accept, og hvis hun afviser, så skal der ikke pålægges hende nogen tvang". Hadith Muslim   Khansa’ bint Khidham al-Ansariyya har berettet, at hendes far bortgiftede hende, efter at hun havde været gift tidligere, men hun brød sig ikke om det nye ægteskab. Derfor henvendte hun sig til Allahs Sendebud (salAllahu aleyhi wa sallam), og han erklærede ægteskabet ugyldigt. Hadith Bukhari   Kan en kvinde blive skilt fra hendes mand, og kan hun ligefrem kræve skilsmisse:   En kvinde kom til profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) og ønskede hendes ægteskab ophævet. Hun fortalte profeten, at hun ikke havde nogle klager omkring hendes mands karaktér eller hans manerer. Hendes eneste problem var, at hun helt ærligt ikke kunne lide ham, i en sådan grad, at hun ikke længere ville bo med ham. Profeten spurgte hende "vil du give ham hans medgift tilbage?, hun svarede "ja". Profeten bad da manden om, at tage hans medgift tilbage, og om at acceptere opløsningen af ægteskabet. (Jeg vil dog lige understrege, at denne ene hadith ikke kan bruges som bevise for, at man til hver en tid bare kan blive skilt hvis man ikke lige synes det hele er ét stort eventyr på en lyserød sky, ægteskabet er en stor ting i Islam, og af alle de ting som Allah har gjort tilladt for os, er skilsmisse den ting, som Allah hader mest, jeg inkluderede denne hadith for at vise, at det er muligt for kvinden at blive skilt, og dette er også muligt for manden lige for god ordens skyldl). Hadith Bukhari   Hvorfor har Allah skabt os i par:   "Og blandt Hans tegn er, at Han skabte jer mager af samme oprindelse (som I selv), at I må finde tryghed og sjælefred hos dem. Og Han sår kærlighed og barmhjertighed mellem jer. I dette er der visselig tegn for de eftertænksomme". Sura 30:21   Hvad er kvindens værdi i forhold til hendes rolle, som mor:   " En mand kom til profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) og sagde:"O Allah's sendebud, hvem er mest berettiget til, at blive behandlet med den største venlighed (og) mit selskab? Profeten sagde "din moder". Manden sagde "og hvem så?", og profeten svarede "din moder". Manden sagde igen "og hvem så?", og profeten svarede igen "din moder". Manden spurgte for 4. gang "hvem så?, og profeten svarede "din fader". Hadith Bukhari   Må kvinder komme i moskéen?:   "Hvis konen af én af jer, spørger jer om tilladelse til at gå til moskéen så forbyd hende det ikke". Hadith Bukhari.   Faktisk skyldes årsagen til, at dette overhovedet blev debatteret, at det ikke er en kvindens pligt, at bede hendes bønner i moskéen, men derimod er dem mandens pligt, og kvinden får endda en større belønning for, at bede hendes bønner hjemme hvor det er mere bekvemt for kvinden.   Kvinder er mindre værd da de får en mindre del af pengene når der arves:   Lad os sige et søskendepar arver 60.000kr, og manden får 40.000 og kvindenfår 20.000. Dennemand skal, hvis ikke søsteren er gift forsørge hende, og når denne mand skal giftes, så skal han selv forsørge hans kommende kone og familie PLUS, at han skal betale en medgift til den kommende kone.   Han betaler måske 20.000kr i medgift, og resten af hans penge skal han bruge på hans familie, og eventuelt han søster.   Så manden har ikke en eneste krone til ham selv ud af arven.   Kvinden beholder sine 20.000, og når hun skal giftes får hun en medgift fra hendes kommende mand, lad os sige den også er på 20.000kr. Dette efterlader altså kvinden med 40.000kr.   Det er sådan i Islam, at manden har forsørgerpligt overfor hans kone og familie, og det vil sige, at alle de penge som han tjener går til hans familie. Har konen derudover sin egen indtægt, lad os sige hun strikker eller har en tøjbutik på internettet, så er ALLE de penge hun tjener UDELUKKENDE hendes, og manden må ikke røre disse penge, medmindre at konen selvfølgelig giver tilladelse til dette.   Så resultatet er i forhold til arv og økonomi:   Manden = 0kr til sig selv!   Kvinden = 40.000kr til sig selv plus eventuelt indkomst ved siden af dette!   Det eneste "problem" kvinden har er, at finde ud af.. hvad hun skal bruge sine penge på!!   Kvinder bliver tvunget til, at følge manden med til udlandet uden at hun har lyst:   Umar bin al-Khattab (RadiAllahu anhu), som havde 2. khalifa sagde:"Når en man gifter sig med en kvinde, og kvinden bestemmer sig for, at hun ikke vil tages ud af byen hvor hun bor, så er det nødvendigt for manden, at han efterlever hendes ønske".   Kilde: Hadith Tirmidhi   Kvinder må ikke siger et ord, før en mand har givet hende tilladelse:   En kvinde afbrød engang Umar bin al-Khattab (RadiAllahu anhu) under hans tale fra talerstolen, og beklagede sig omkring et emne hvortil Umar åbenlyst erkendte og erklærede:"kvinden har ret og Umar tager fejl". (Ibn Kathir Tafsir Sura An-Nisa)   Denne kvinde fik altså ikke tæsk eller så meget som besked på, at tie stille, tværtimod fik hun ret, og hun fik sin ret.   Desuden ansatte Umar (radiAllahu anhu) under hans kalifat kvinden Ash-Shafaa2 Ben Abdullah Al-Adawaiyyah, som "mu7tasibah" eller kontrollør af priserne, og som tilsynsførende i forhold til retningslinjerne for handel på markedet.   Det bør hertil nævnes, at Umar bin al-Khattab er kendt, som den hårdeste mand i Islams histore!!!   Kvinder må ikke røres med en ildtang når de har menstruation, og skal bare lukkes ind på et værelse:   "Under menstruation plejede jeg, at rede profetens hår (salAllahu aleyhi wa sallam)". Berettet af Aisha (radiAllahu anha) Kilde: Hadith Bukhari   "Profeten (salAllahu aleyhi wa sallam) plejede, at hvile på mit skød og recitere Qur'an når jeg havde menstruation". Kilde: Hadith Bukhari   "O' Allahs sendebud (salAllahu aleyhi wa sallam)! Hvad skal vi gøre, hvis blodet fra menstruation falder på vores tøj? Profeten (salAllahu aleyhi wa sallam) svarede:"Hvis menstruationsblod falder på tøjet af én jer, så skal hun tage fat i stedet med blodpletten, gnide det, og vaske det med vand, og så bede i det". Kilde: Hadith Bukhari   Menstruationsblod er altså ikke værre end, at kvinden kan bede i det tøj som hun har blødt på, efter at hun har vasket det med lidt vand.     En mand bør ikke tæve hans kone, og bør ikke udføre denne handling for derefter så, at dyrke samleje med hende:   Berettet af 'Abdullah bin Zam'a:"Profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) sagde 'Hvordan kan nogen af jer tæve hans kone..., som han tæver sin kamel, og så omfavne (dyrke samleje) hende?"   Berettet af Mu'awiyah ibn Haydah:"Jeg sagde:'Allah's sendebud (salAllahu aleyhi wa sallam), hvordan bør vi gå til vores koner, og hvordan bør vi lade dem (være)?'. Han svarede:'Gå til din Jord/Mark (billedligt talt, da man "sår frø" ved samlejet) hvornår og hvordan du vil, giv hende mad når du spiser, beklæd hende når du beklæder dig selv, spot ikke hendes ansigt, og tæv hende ikke."   Hadith Abu Dawud   En rigtig mand gemmer hans kones mest delikate hemmeligheder for alle andre:   Profeten Muhammad (salAllahu aleyhi wa sallam) sagde:"Den mest onde iblandt mennesker på dommedagen i Allah's øjne er manden, som går til hans kone, og hun går til ham (samleje), og så afsløre han hendes hemmelighed (detaljer om dette).   Hadith MuslimOg så til én af de største fordomme, som nok nærmere er en kritik, af den dobbeltmoralske kultur/mentalitet der hersker hos nogle folk, da jeg ikke kan forestille mig, at der findes mere end en håndfuld som tror på, at det følgende virkelig er hvad Islam foreskriver os:  "Drenge må have alle de kærester de vil have, og gå i seng med ikke-Muslimske piger, men pigerne må ikke": ”Den mand, der har bedrevet hor, kan kun ægte en kvinde, der har bedrevet hor, eller en afgudsdyrkerske, og den kvinde, der har bedrevet hor, kan kun en mand, der (selv) har bedrevet hor eller er afgudsdyrker, ægte. Og dette er forbudt for de troende”. Sura 24:3 (An-Nur) Følgende vers kan nok komme som en overraskelse for de fleste: "Sig til de troende mænd, at de skal sænke deres blikke (når de møder andre kvinder) og bevare deres dyd. Dette er renere for dem. Allah er sandelig vel vidende om, hvad de gør." (Koranen 24:30)Der hersker dobbeltmoral i visse kulturer, også i den danske, men der findes ikke dobbeltmoral i Islam, kun klar besked og ikke mindst retfærdighed.    Kvinder og mænd er lige meget værd i Islam. Vi har forskellige former for pligter, goder og ansvar, men kvinder er ikke bedre end mænd, og mænd er ikke bedre end kvinden, men dog så har kvinden fået den gave fra Allah, at hun er den, som har krav på vores selskab og gode behandling fremfor alle andre inklusiv vores fædre, brødre og sønner. Desuden har kvinden fået en gave fra Allah, som intet andet kan måle sig med her i livet: Hun har fået den gaven af moderskabet, af at være mor. At gå med barnet i sin mave i 9 måneder, det tætte bånd imellem mor og barn, som ingen mand nogensinde vil kunne opleve i hans liv, nå ja og så de 9 måneders opvartning :-D At kvinder og mænd er lige meget værd i Islam fremgår tydeligt fra (bla.) følgende vers: "Sandelig, muslimerne - både mænd og kvinder - og de troende mænd og de troende kvinder og de lydige mænd og de lydige kvinder og sanddru mænd og de sanddru kvinder og de udholdende mænd og de udholdende kvinder og de ydmyge mænd og de ydmyge kvinder og de mænd, som giver almisse, og de kvinder, som giver almisse, og de fastende mænd og de fastende kvinder og de mænd, som vogter over deres ærbarhed, og de kvinder, som vogter over deres ærbarhed, og de mænd, der ihukommer Allah meget, og de kvinder, som ihukommer Allah (Allah) - dem har Allah alle beredt tilgivelse og en stor belønning".  Sura 33:35 (Al-'Ahzab)  Dette gentages i Sura An-Nahl: "Og den, der handler retfærdigt - det være sig mand eller kvinde - og er troende, vil Vi visselig lade leve et rent og godt liv. Og Vi vil visseligt give sådanne deres belønning for det bedste af det, de plejede at øve".   Sura 16:97 (An-Nahl) Jeg har tidligere vist hvordan en mand, som anklager hans kone for utroskab uden, at have 4 vidner til dette, vil blive straffet, men dette følgende vers slår uden tvivl fast, at kvinden er og skal være æret og respekteret i Islam:"Visselig, de, som bagtaler (eller: falskeligen anklager) dydige troende kvinder, som ikke er sig noget ondt bevidst, er forbandede i denne verden og den kommende, og de vil få en stor straf". Sura 24:23 (Al-Noor)  .. er forbandende i denne verden! .. og den kommende! .. og de vil få en stor straf!  Det følgende vers er med til at understrege, at der ikke findes mænd + deres slaver = kvinder i Islam, men at Allah har skabt os i par, og at vi kvinder og mænd fuldkommengør hinanden både fysisk og spirituelt: "Det er jer tilladt at have kønsligt samkvem med jeres hustruer om natten i fasten. De er en klædning for jer, og i er en klædning for dem" Sura 2:187 (Al-Baqarah)Allah siger ikke, at kvinder er en gammel vaskeklud, som skal vrides hårdt, nej, Allah siger at vi mænd er et klæde for jer kvinder, og at i kvinder er et klæde for os mænd.Og følgende vers gentages for sammenhængens skyld, og pga. dets store betydning:"Og blandt Hans tegn er, at Han skabte jer mager af samme oprindelse (som I selv), at I må finde tryghed og sjælefred hos dem. Og Han sår kærlighed og barmhjertighed mellem jer. I dette er der visselig tegn for de eftertænksomme". Fra Sura 30:21I Islam tror vi også på Adam og Eva (fred være med dem), men vi beskylder ikke Eva = Kvinden, for at vi mennesker ikke længere er i Jannah (Paradis) hvor vi hører til, nej i Islam får både Adam og Eva skylden for, at have spist fra det forbudte træ: "Og han (satan) vildledte dem ved bedrag. Og efter af de havde smagt af træet, blev deres skam åbenbaret for dem, og de begyndte at skjule sig med havens løv. Og deres Herre kaldre dem, (idet Han sagde): Forbød Jeg jer ikke dette træ og sagde til jer: Satan er jer visselig en åbenbar fjende. De sagde: Vor Herre, vi har handlet uret mod os selv, og hvis Du ikke tilgiver os og har barmhjertighed med os, så vil vi visselig være blandt de fortabte." "De,"Vi", "Os".. og ikke "Hende", "hun", "hende" ;-)   Sura 7:22-23 I profeten Muhammads (må Allahs Velsignelser og Fred være over ham) tid, var det (ofte) ærefuldt at få en søn, og en skam at få en pige, og dette har intet med Islam at gøre, dette havde at gøre en med kultur og med macho-mentalitet. Det var helt normalt, at mænd i disse tider begravede deres døtre, og ikke kun på Grønland og i Kina men også i det gamle Arabien:Så hvad fortæller Allah os om dette emne i Al-Qur'an: "Og når én af dem får underretning om en datter(s fødsel), så formørkes hans ansigt, og han undertrykker sin sorg. Han skjuler sorg for mennesker på grund af den dårlige nyhed, han fik. Skal han beholde hende på trods af skammen, eller skal han begrave hende i støvet? Sandelig, ondt er det, som de dømmer."   Sura 16:58-59 "Og når havene strømmer sammen, og når menneskene bringes (nær) til hinanden, og når den levende begravede pige spørges, for hvilken forbrydelse hun dræbtes?"(på Dommedagen)   Sura 81:8-9 Og her er hvad Allah fortalte os, gennem profeten Muhammad (må Allahs Velsignelser og fred være over ham):"Den, som tager sig af (opdrager) to piger indtil de når voksenalderen, ham og jeg vil på Dommedagen komme sammen sådan her" og han holdte sine to fingre sammen.Kilde: Hadith Muslim"Den (mand), som har en datter, og han ikke begraver hende levende, ikke fornærmer hende, og ikke favoriserer hans søn over hende, (ham) vil Allah lade træde ind i Jannah".Kilde: Ibn Hanbal, nr. 1957 

 

Har dette fra en facebook gruppe det hedder " *Islam* Fordomme og fakta "

 


Brugbart svar (2)

Svar #2
04. marts 2012 af navn1994 (Slettet)

Held og lykke.

 

Tag et kig her: http://searchtruth.com/

Der finder du næsten al den viden du kan bruge, fra de ældste kilder.


Brugbart svar (2)

Svar #3
04. marts 2012 af navn1994 (Slettet)

Spørg evt. en lærd:

www.islamqa.dk/

eller www.haya.dk/


Svar #4
04. marts 2012 af naanasamer

Wowwww...  Hvor flot..! Tak tina!! dog er jeg ikke på Facebook, så mon de har en hjemmeside?? Tak fordi i ligger links ind!! Fortsæt bare ;-)

 

Min samfundslærer bedte mig om at beskrive kvinden i dagens samfund vs kvinden i islam... Og hvordan de muslimske kvinder egentlig lever i forhold til de danske kvinder..??


Brugbart svar (2)

Svar #5
04. marts 2012 af NejTilSvampe

#1 - interessant er det, det med at man ikke bare kan anklage en kvinde for hor uden at have 4 vidner. Men du glemmer at nævne, at hvis en kvinde er blevet voldtaget og bliver beskyldt for hor, så er det også hendes pligt at finde 4 vidner der så hende blive voldtaget - ellers skal hun piskes.


Brugbart svar (2)

Svar #6
04. marts 2012 af navn1994 (Slettet)

Nejtilsvampe, der behøves ikke 4 vidner, der skal bare være nok data til at bevise det. 

Læs evt. Sharia, kanz ul ummal.


Brugbart svar (2)

Svar #7
04. marts 2012 af Stygotius

Tina12453 fik da afleveret en ordentlig omgang Islampropaganda (skrevet på et håbløst dansk) .

Mon nogen tager den alvorligt ???

 

De der påstår at kvinder har ligeret i Islam, er blot bindegale og/eller hjernevaskede.


Brugbart svar (4)

Svar #8
04. marts 2012 af navn1994 (Slettet)

Eller måske er du bare bindegal og hjernevasket Stygotius?


Svar #9
05. marts 2012 af naanasamer

Til Stygotius>>> Dine personlige meninger gavner ingen, men skader kun og skaber fjender... Jeg har oprettet dette indlæg i håb om at nogen kunne hjælpe med at finde materiale, ikke for at man skal diskutere personlige holdninger.

Så jeg håber du vil lade være med at skrive på dette oplæg og opret dit eget, hvis du ønsker at diskutere.


Brugbart svar (2)

Svar #10
05. marts 2012 af Stygotius

naanasamer,

Du har nok ikke eneret til at kommentere   -eller er der her islamisk censur af ytringsfrihed ???

Det er desuden et meget gammelt trick at kalde meninger for "fordomme".


Brugbart svar (2)

Svar #11
05. marts 2012 af NejTilSvampe

#9 - Stygotius's kommentar virker måske ikke i første øjekast til at være "gavnlig". Men det Stygotius påpeger her er at, du skal passe på med at benytte #1's kilde idet at den er utrolig partisk.

Hvilket jeg synes er et rigtig godt råd. -Måden han siger det på kan diskuteres..


Svar #12
05. marts 2012 af naanasamer

 

Jeg har ikke sagt du ikke må kommentere, men opret dit eget indlæg, så kan du kommentere så tosset du vil... Alle har ytringsfrihed.. 

Det må du da kunne respektere..!! Håber du finder på noget mere konstruktivt at lave end at spilde din tid på at fortælle dine meninger, som DU kalder fordomme...

Jeg bruger ingen tricks, om man kan lide sødmælk eller ej, er vel en personlig mening.. Og du har dine.. Men jeg vil bare ikke høre dem eller bruge tid på

 


Brugbart svar (2)

Svar #13
05. marts 2012 af Stygotius

Ja, det bliver jo mere og mere klart at disse muslimer er så hjernevaskede hjemmefra at der intet spor af selvstændig tænkning er tilbage.

Hvorfor ikke smutte tilbage til Hizb ut-Tahrir. Der trives fordommene og kvindeundertrykkelsen vældigt godt.


Brugbart svar (3)

Svar #14
05. marts 2012 af Capion1

Jeg tænker ........ taler gymnasielærerne mon sådan til deres elever ?  Var jeg rektor, ville jeg da gerne vide, hvad det drejede sig om. En gang imellem fornemmes den lidt sødlige lugt af maltbolscher udbrede sig i lokalet. 


Brugbart svar (2)

Svar #15
05. marts 2012 af Stygotius

Nej, bestemt ikke til deres elever. Vi er i Danmark, -ikke i et islamistisk seraille, og ligeværdighed og selvstændig tænkning er ikke blevet udskiftet med koranen.


Brugbart svar (2)

Svar #16
06. marts 2012 af navn1994 (Slettet)

Stygotius min kære, undersøg kilderne eller kom med dine egne kilder, vi burde ikke tale fra vores egne meninger.

Desuden så skal du ikke være bange for muslimerne længere, for de har intet sammenhold, og har ikke tænkt sig at etablere islamisk lovgivning nogen steder, selv saudi arabien går imod koranen.

Men Samer, der er som Stygius også mener en del fordomme omkring Islam og kvinder, men de bliver besvaret via. hadith og koran:

I islam

1. Har kvinden ret til sin egen løn (fra sit arbejde, desuden var Profetens (fvmh) kone en meget rig handelskvinde.

2. Hun har ikke ret til at blive slået (manden skal holde op med at sove med hende hvis han er sur på hende ifølge beretninger og lovgivning).

3. Hun har ikke ret til at blive tvangs-giftet. (hvis dette sker, så er ægteskabet ikke gyldigt)

4. En mand og kvinde skal se hinanden, og derefter blive enige om at giftes. Og en kvinde må godt fri til en mand. (Kvinder plejede at fri til Profeten (fvmh), og han forbød ægteskab uden vilje som sagt.

Når det nu er sagt, så mener mange at det er svært at være mand i islam, da kvinderne har alle privilegierne. Manden kan ikke kræve meget af hende, men hun kan kræve meget fra ham. 

 

 


Brugbart svar (2)

Svar #17
06. marts 2012 af Stygotius

#16,

"Muslimerne har ikke tænkt sig at etablere en muslimsk lovgivning" ????  Hvad med situationen in England ??

Hvad med situationen i Somalia ??  Hvad med stening til døde af kvinder dér ?? ...............Er det bare for sjov ??

Hvad med behandlingen af homoseksuelle i islamiske lande og deres retslige stilling dér ??

Hvad med muslimernes brovtende og krævende forlangende om at bygge en moske der hvor tvillingtårnene blev ødelagt i USA ? Var det ikke et tegn på en helt skamløs og yderst provokerende opførsel uden den mindste forståelse af hvordan man opfører sig som gæster i et andet land ????

Hvad med muslimers krav om at danske skoler skal ændre deres badepraksis for småbørn ??

Hvad med muslimers krav om at danske børnehavebørn ikke må spise leverpostej ???

-Er det sådan man opfører sig som gæst ????


Brugbart svar (2)

Svar #18
06. marts 2012 af NejTilSvampe

#16 - 

2. Hun har ikke ret til at blive slået (manden skal holde op med at sove med hende hvis han er sur på hende ifølge beretninger og lovgivning).

http://www.youtube.com/watch?v=Y-Tw7WhH_aQ

http://www.youtube.com/watch?v=yl8g8S6F3do

http://www.youtube.com/watch?v=bePfSeh2ZDs


Brugbart svar (2)

Svar #19
06. marts 2012 af NejTilSvampe

#17 -

Hvad med muslimernes brovtende og krævende forlangende om at bygge en moske der hvor tvillingtårnene blev ødelagt i USA ? Var det ikke et tegn på en helt skamløs og yderst provokerende opførsel uden den mindste forståelse af hvordan man opfører sig som gæster i et andet land ????

Det var jo ikke OVEN PÅ ground zero.. Det var i nærheden af, og de har enhver ret til at bygge der på deres EGEN grund, ligesom alle andre amerikanere.

Der er endda en allerede eksisterende moske TÆTTERE på ground zero.

Ydermere var det planlagt længe før 11. september.


Brugbart svar (2)

Svar #20
06. marts 2012 af Stygotius

Quod non vetat lex, hoc vetat  pudor:  (Modesty forbids what the law does not)


Forrige 1 2 3 Næste

Der er 42 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.