Samfundsfag

opgave hjælp hf samfundsfag c

17. januar 2013 af hjælper1 (Slettet) - Niveau: C-niveau

danskerne og det senmoderne samfund

Socialisation og identitetsdannelse


Materialer Forfatter(e) Titel Sider
Kernestof M.M. Bundgård m.fl. Sociologisk set  35-47
  
OPGAVE BESKRIVELSE: opgaven handler om hvordan vores identitet formes, og hvordan vi gennem en socialiseringsproces bliver til sociale individer, der kan være sammen med andre.
Denne gang skal du strukturere din besvarelse i redegørende og forklarende elementer.
Til slut skal der afsluttes med en kort diskussion.


Til teksten fra bogen Sociologisk Set s. 35-47: besvares følgende spørgsmål:
1. Gør kort rede for hvad begrebet socialisation betyder.
2. Socialiseringsprocessen opdeles i en primær- og sekundær. Men adskiller egentligt de to former for socialisering?
3. Hvad dækker begrebet dobbeltsocialisering over? - forklar det med udgangspunkt i figur 3.3. "sommerfuglemodellen"!
4. Gør kort rede for begrebet en social rolle!
5. Forklar med et eksempel en rollekonflikt!
6. Forklar den social kontrol med et eksempel!
7. Redegør for begrebet identitet?
8. Forklar socialpsykolog Erik Eriksons livsfasemodel!
9. Forklar hvordan sociologen Herbert Mead mente vores identitet dannes!
10. Hvordan har vores opdragelsesidealer ændret sig gennem tiden? - gør brug af figur 3.4 om forældres normer i børneopdragelse. Diskuter herefter hvorfor?

 

opgave til download  takker


Brugbart svar (2)

Svar #1
17. januar 2013 af JEEJ2008

Hvor langt er du selv nået med din opgave so far?? Eller sidder du med en forventning om at nogen vil lave den for dig?


Brugbart svar (1)

Svar #2
20. januar 2013 af IraQiiia

du får det i stikord form, for det er jo ikke mening at andre skal lave dine lektier..

1) Forklar kort hvad socialisation betyder.
Socialisation er det forløb hvor barnet indlærer sociale normer og regler. Det er opdragelsen og dannelsesprocessen som afgør hvordan vi som individer forholder os til os selv, andre og visse situationer.

2) Socialiseringsprocessen opdeles i en primær- og sekundær. Hvad adskiller de to former for socialisering?
Den primære socialisation foregår hjemme- gennem familiens opdragelse. Her lærer barnet værdier og normer.
Den sekundære socialisation sker gennem børnehaver, skoler osv. Her lærer barnet hvordan det skal opføre sig udenfor hjemmet, og over for fremmede mennesker.

3) Hvad dækker begrebet dobbeltsocialisering over? - forklar det med udgangspunkt i figur 3.3. "sommerfuglemodellen".
Dobbeltsocialisering dækker over den primære – og sekundære socialisation. Som vi kan se i figur 3.3 sommerfuglemodellen, socialisering kommer ikke kun fra familien, men også gennem skoler, kammerater og venner.

5) Redegør for begrebet identitet?

Identitet er en subjektiv definition af, hvordan man opfatter sig selv = andres opfattelse af én, og hvordan et hvert individ adskiller sig fra andre.

6) Forklar socialpsykolog Erik Eriksons livsfasemodel
Erikson havde fokus på jeg’ets udvikling. Denne udvikling går igennem 8 livsstadier, hvert stadie har en konflikt.
1) Orale stadium - her skal barnet lære det der hedder basic trust, tillid vs. mistillid. Morens opgave i dette stadie er at give barnet kærlighed, omsorg og tryghed osv. Disse ting er fundamentet i identitetsdannelse. Hvis barnet bliver svigtet i dette stadie ville det i voksenlivet have svært med at få et forhold til andre mennesker, det vil også mangle tillid. Derfor mener Erikson at dette stadie har en afgørende betydning senere hen i voksenlivet.
2)  Anale stadium - barnet skal lære at være selvstændigt, så det kan frigøre sig af moren. Hvis barnet bliver skældt ud og ikke får den anerkendelse det har brug for, kan barnet begynde at tvivle på sig selv (- selvtillid). Autonomi vs. tvivl.

3) Falliske stadium - her danner barnet initiativ. En videre udvikling af selvstændighed og uafhængighed. Initiativ vs. skyldfølelse.


4) Latensperiode - barnet danner arbejdsevne. Barnet en negativ udvikling vil være utilstrækkelighed og mindreværd. Arbejdsevne vs. mindreværdsfølelse.

5) Pubertet - her danner man identitet. Der sker nogle voldsomme forandringer, man skal kunne accepter ens krop og seksualitet. Identitet vs. rolleforvirring.


6) Tidlig voksenalder – her gælder forholdet til det andet køn, hvor man vil kunne give/modtage kærlighed. Intimitet vs. isolation.

7) Voksenalder – her gælder forholdet til næste generation, altså at få børn og give dem omsorg. Forplantning vs. stagnation.


8) Modenhed – her begynder man at tænke tilbage på ens liv, hvordan det har været. Man skal kunne accepter at sådan har livet været på godt og ondt. Man begynder også at frygte døden.
Integritet vs. fortvivlelse.

7) Forklar hvordan sociologen Herbert Mead mente vores identitet dannes.
Ifølge Herbert Mead vil individet danne sin identitet ved imitation af andre personer, såsom moren. Senere henne vil barnet imitere nogle andre generaliserede personer som træder i samfundet.
 

8) Giv et eksempel på en rollekonflikt
En rollekonflikt opstår når forventninger står i modsætning til hinanden. Et andet problem kan være i selve udformningen af rollen. Det er jo ikke alle der har lyst til at være gruppeleder, men man påtager sig denne rolle for at leve op til forventningerne.

9) Giv et eksempler på social kontrol
Social kontrol kan være defineret ude fra de grænser samfundet pålægger for hvordan individet kan tillade sig at opføre sig.


 


Svar #3
21. januar 2013 af hjælper1 (Slettet)

ja det er da en skriv af portal ik,jeg har ik tid til at bruge timer hver dag på noget kedeligt og irrelevant


Brugbart svar (1)

Svar #4
21. januar 2013 af IraQiiia

Nej den er ikk skrevet af. Har selv haft den samme opgave.. Hehe det kan godt være det er kedeligt, men du skal alligevel bruge tid på det

Skriv et svar til: opgave hjælp hf samfundsfag c

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.