Samfundsfag

Begreber

28. december 2013 af 123434

Humanitær opholdstilladelse:opholdstilladelse som gives af humanitære grunde så som sygdom, tortur osv. 

Humanitær:forbedring af menneskers livsvilkår, fx i forbindelse med hjælpearbejde under krig eller katastrofe

Ekstern flygtning:Flygtningen som befinder sig i et andet land ind de kommer fra

Intern flygtninge:flygtning i ens eget land

Konventionsflygtning:person, der omfatter FN's flygtningekonvention. Vedkommende er flygtet fra sit land pga. frygt for enten racemæssig, politisk eller forfølgelse

De-facto-flygtning:Person som ikke anerkendes af FN's flygtningekonvention, men er flygt på grund af b.la. krig, sult, fattigdom, naturkatastrofer osv. i flygtningens hjemland.

Markedskræfter:de kræfter som styrer et (ureguleret) økonomisk marked og dets udvikling og bevægelser dvs. samspillet mellem udbud og efterspørgsel, som resulterer i en løbende pris- og mængdetilpasning

Indlandsstat:et land uden kystlinje

Afnazificering:Undgåelse af nazister i den offentlige administration samt fjernelse af medlemmer af nazipartiet fra ledende poster i erhvervslivet.

Våbenembargo:(internationalt) forbud mod at sælge eller eksportere våben til et land, en bevægelse el.lign.

Fri konkurrence:når der er flere sælgere af en varer/tjeneste. Sikrer forbrugeren en billig og god varer. 

Monopol:En sælger som udbydder en varer, uden nogen konkurrenter.

Markedsmekanisme:Efterspørgslen svarer til udbuddet

Brain drain:når folk med særlig viden forlader deres hjemland

Brain gain:når et land modtager kvalificeret arbejdskraft for andre lande

Brain circulation:når veluddannet arbejdskraft rejser mellem lande

Stødpudezoner:"Stødpudezoner er de normer og værdier der findes i samfundet eller i familien, som fortæller en ”hvad man skal gøre” og hvad der er det rigtige at gøre."

Kunne ikke finde anden forklaring

http://sociologi-hooliganisme.wikispaces.com/St%C3%B8dpudezoner

Kulturel frisættelse:Sker i løbet af 50'erne hvor man i højere grad skal egne værdier, traditioner, placering i samfundet, socialgruppe osv. Hvor dette i gamle dage i højere grad var givet på forhånd. 

Interkulturel kommunikation:Interkulturel kommunikation kan i almindelighed forstås som kommunikation mellem to eller flere personer, der hver for sig har forskellig kulturel baggrund

http://da.wikipedia.org/wiki/Interkulturel_kommunikation

Uddelegeret omsorg;Vi forventer omsorg for vores børn bliver draget af pædagoger og lærere, 

Systemafhængighed:Vores hverdag fungerer ikke, hvis vi ikke har skole, børnehave, fritidsordning osv.

Satellitstater:om de stater i Østeuropa som blev domineret af Sovjetunionen.

Stedfortræderkrig:"En stedfortræderkrig er en krig, som officielt er mellem to parter, men hvor disse parter hver især er allieret med eller støttet af andre, større magter, og hvor det egentlige mål med krigen mest af alt er at rykke magtbalancen mellem stormagterne. Under Den kolde krig støttede USA således ofte én part i en krig, mens Sovjetunionen støttede modparten." Mange mente, at de to lande kun gik ind i disse stedfortræderkrige, fordi den anden part havde et interesseområde her.

http://da.wikipedia.org/wiki/Stedfortr%C3%A6derkrig

Kontingens:mangel på logik eller begrundelse

Indkorporere:optage eller indføje i sig eller som en integreret del af noget; indarbejde

Indlemme:optage eller indføje som en integreret del af en større, eksisterende helhed

Formbarhed:alt kan lade sig gøre:vi kan forme vores liv som vi vil. I vores nuværende samfund kan vi ændrer kroppen, uddannelse, karrieren osv. 

Strukturel magt:Der er nogle retningslinjer inden for institutioner, som bestemmer hvordan man skal opføre sig/handle. F.eks. når man går i skole, skal man møde på et bestemt tidspunkt og række hånden op, når man vil sige noget i klassen. 

Diskursiv magt:vil sige magt udøvet via sprog og italesættelse. Man får magt via beherskelse af måden, der tales om tingene på. 

Kulturel programmering:kultur er ikke medfødt, den læres gennem opvæksten. Man kan sige, at en kultur gives videre fra f.eks. voksen til barn, en kultur er tillært.

Har I evt. rettelser/tilføjelser til det jeg har skrevet. Jeg har fundet lidt inspiration fra wikipedia/ordnet, og andet har jeg prøvet at beskrive med egne ord.

Tak på forhånd og god aften


Brugbart svar (1)

Svar #1
28. december 2013 af Andersen11 (Slettet)

Er du i færd med at genskrive hele dit pensum? Hvad er formålet med alle disse tråde? Meningen med lektieforum på Studieportalen er at folk kan få svar på konkrete spørgsmål i forbindelse med lektielæsning, opgaveløsning, osv.. Du kan vel selv finde ud af at læse om de begreber, du møder i din undervisning? Derefter kan du stille konkrete spørgsmål, hvis der er punkter, du er i tvivl om.


Skriv et svar til: Begreber

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.