Religion

Eksamen i RELIGION hvordan???

01. juni 2007 af walrus (Slettet)
Jae .. jeg sidder og læser op til religions eksamen .. skal op på mandag, så der er ikke frygtelig lang tid til .. vi har opgivet Kristendom, Jødedom, Islam og Etik ... egentlig fint nok, men min lærer har været virkelig dårlig til at informere om eksamen ... jeg har INGEN ide om hvordan eksamen foregår og hvad der forventes ... er der nogen der kan hjælpe?
1. hvilke tekster kan man trække? - artikler, religiøse skrifter eller hvordan?
2. hvor meget skal man referere til pensum?
3. hvad er vigtigst at kunne inden for de 3 religioner? - menneskeopfattels? gudsopfattelse? historie?
4. hvor lang tids forberedelse har man?
5. hvor lang er ekserminationen?

Mange tak, i'm really in need ...

Brugbart svar (1)

Svar #1
01. juni 2007 af rikshan (Slettet)

1.Du skal op i en ukendt tekst- både artikler, religiøse skrifter etc.

2. Du skal kunne referere nogenlunde til pensummet- det meste af det- i løbet af året.-Det burde ikke være så meget!- i hvert enkelt emne.

3. Du skal kunne de almindelige_ gå ind på "opgaver" og "religion" og søg under "eksamens noter"- så kommer der hvad du evt skal kunne.
- Men generelt skal du kunne begreberne inden for emnerne.
Både menneskeopfattelse- gudsopfattelse samt historie - med mere

4. Man har 24 min- mener jeg-eller var det 20 min.

5. Eksminationen er på 20 min inkl karaktergivning og alt det andet der også tager tid.

Held og lykke

Skal selv op den 12.juni

Brugbart svar (6)

Svar #2
01. juni 2007 af rikshan (Slettet)

REPETITION I RELIGION

Du bør have styr på nedenstående spørgsmål, inden du skal til eksamen. Det er en god idé, at du fx finder eksempler fra de tekster, du har læst, når du besvarer nogle af spørgsmålene.1. RELIGIONSFÆNOMENOLOGI
• Hvad er en myte? (herunder forskellen mellem kosmogonisk, kosmologisk, antropogonisk, antropologisk og eskatologisk myte)
• Hvad er en rite/ritual? (herunder overgangsritualets tre faser)
• Hvad er en kult?
• Forskellen mellem helligt og profant
• Smarts 6 dimensioner
______________________________________________________

2. JØDEDOM
• Nævn de centrale kilder i jødedommen
• Hvem er jøde?
• Redegør for baggrunden for eksilet
• Forklar templets rolle før og efter eksilet
• Forklar begrebet diaspora
• Hvad vil det sige at være et udvalgt folk?
• Forklar begrebet pagt, og redegør for den pagt, Gud indgår med Abraham
• Hvilken Guds- og menneskeopfattelse præger jødedommen
• Hvad er jødernes syn på frelse?
• Nævn et ritual, der er centralt i jødedommen (er der sammenhæng mellem myte og ritual?) Anvend Van Genneps model
• Forklar jødisk etik
• Forklar påske og sabbat
• Find eksempler fra jødedommen, der dækker Smarts 6 dimensioner
• Forklar forskellen på reform-, ortodokse og konservative jøder
_____________________________________________________

3. KRISTENDOM
• Hvad er forskellen mellem GT og NT
• Hvilke kilder dækker NT over
• Hvad er en pagt, og hvordan bliver pagtsbegrebet brugt i hhv. GT og NT
• Hvordan vil du vurdere Jesu metoder (undere, lignelser etc.)
• Hvad betyder begrebet treenighed
• Hvad er forskellen mellem jødernes ti bud og det dobbelte kærlighedsbud, som Jesus ”opfinder”?
• Hvordan forholder de kristne sig til synd, tro og frelse – og hvordan forholder jøderne sig til de samme begreber?
• Hvad forstår kristne ved begreberne nåde, gudsrige og dommedag? - hvordan får man del i disse?
• Hvilken guds- og menneskeopfattelse er central i kristendommen?
• Nævn et ritual, der er centralt i kristendommen
• Nævn nogle centrale myter i kristendommen
• Hvorledes forholder en investerings- og en provokationskristen sig til begreberne: dommedag, frelse, opstandelse mm.?
• Find eksempler fra kristendommen, der dækker Smarts 6 dimensioner.
______________________________________________________

4. ISLAM
• Hvad er den historiske baggrund for islams opståen – herunder Muhammeds udvikling fra købmand til profet?
• Hvad er en profet? Nævn nogle profeter, der er i islam.
• Nævn de centrale kilder i islam
• Hvilken rolle spiller koranen for muslimer?
• Hvordan er koranen opbygget
• Brug overgangsritualmodellen og analyser et ritual i islam (hvordan er sammenhængen mellem myte og ritual)
• Hvordan forholder muslimer sig til tro, synd, dommedag og frelse?
• Hvilken gudsopfattelse og menneskeopfattelse er fremherskende i islam?
• Forklar de 4 fortolkningsmuligheder modernisme vs. traditionalisme og sekularisme vs. fundamentalisme – hvad ville de 4 fortolkningsmuligheder sige til spørgsmålet om forholdet mellem mand og kvinde samt religionens rolle?
• Hvad er Sharia? Og hvilken rolle spiller Sharia i forskellige muslimske lande og muslimske organisationer?
• Forklar de 6 centrale trospunkter: Gud, engle, Koranen, profeterne, Dommedag og forudbestemmelsen
• Redegør for hver enkelt af de 5 søjler: Trosbekendelsen, bønnen, fasten, almissen og valfarten
• Find eksempler fra islam, der dækker Smarts 6 dimensioner
______________________________________________________
5. ETIK
• Hvad forstår Kant ved det kategoriske imperativ?
• Hvordan vil Kant forklare den gode og den onde handling?
• Hvordan vil Bentham forklare den gode og den onde handling?
• Hvad er forskellen mellem pligt- og nytteetik, og hvorfor kaldes disse former sådan?
• Hvorledes vil en hhv. pligt- og nytteetiker argumentere for aktiv dødshjælp? (Find eksempler i de tekster, vi har læst)
• Forklar begreberne værdighed, livets ukrænkelighed, selvbestemmelse og skråplanseffekt
• Forklar hvorvidt jøden, den kristne og muslimen kan acceptere aktiv dødshjælp?
• Overvej om det er muligt at være en ren nytte- eller pligtetiker i spørgsmålet om aktiv dødshjælp
• Hvordan vil en hhv. nytte- og pligtetiker forholde sig til fx abort og organtransplantation
____________________________________________________

Jeg håber det er noget- mange af Jer kan bruge!
Held og lykke///

Brugbart svar (5)

Svar #3
11. juni 2007 af 13tallet (Slettet)

HJÆLP - Hvad med Buddhisme???

Skriv et svar til: Eksamen i RELIGION hvordan???

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.