Kemi

Hjæææælp!! OXIDATIONSTAL

20. november 2017 af MaH99 - Niveau: B-niveau

Jeg har allerede løst den på et andet dokument, men er ikke sikker på om den er rigtig, så nogen der kan løse den for mig


Brugbart svar (0)

Svar #1
20. november 2017 af mathon

Hvad er spørgsmålet?


Svar #2
21. november 2017 af MaH99

#1

Hvad er spørgsmålet?

Opgave 51.6 og 51.7 har ellers også vedhæftet dokumentet 


Brugbart svar (1)

Svar #3
22. november 2017 af mathon

51.6

                      a) \small \overset{\mathbf{\color{Red} +1}}{H}_2\overset{\mathbf{\color{Blue} -1}}{O}_2       b) \small \overset{\mathbf{\color{Red} +2}}{O}\overset{\mathbf{\color{Blue} -1}}{F}_2       c) \small \overset{\mathbf{\color{Red} +2}}{C}\overset{\mathbf{\color{Blue} -3}}{N}{^-}        d)\small \overset{\mathbf{\color{Red} +1}}{Li}\overset{\mathbf{\color{Red} +3}}{Al}\overset{\mathbf{\color{Blue} -1}}{H}_4


Brugbart svar (1)

Svar #4
22. november 2017 af mathon

51.7
                     a) reduktion

                     b) oxidation

                     c) oxidation

     


Brugbart svar (1)

Svar #5
22. november 2017 af mathon

Ethvert atom kan i en given kemisk forbindelse eller i fri tilstand tildeles et oxidationstrin, og oxidationstrinnet for et atom i en partikel (ion eller uladet molekyle) defineres som det tal (regnet med fortegn eller specielt nul), der angiver antallet af ladninger, regnet med fortegn, som atomet kan tænkes at have, hvis man antog, at partiklen var opbygget af ioner.

Af denne definition følger umiddelbart: Summen af de i en partikel indgående atomers oxidationstrin er lig med partiklens ydre ladning.

Oxidationstrin er altså indført som et formelt begreb, der er afhængigt af, hvad man kan FORESTILLE sig om den mulige opbygning af et stof på ionform.

Det er naturligvis særdeles hensigtsmæssigt at benytte sin konkrete viden om stoffernes opbygning og i de tilfælde hvor denne tilsiger, at et stof IKKE er ionogent opbygget, da at lade fantasien følge fornuftige baner. På denne måde får begrebet oxidationstrin en rimelig fysisk-kemisk baggrund og bliver til mere end et formelt begreb. 

Da der ofte er tale om vandige opløsninger, har vi interesse i fornuftige oxidationstrin for H og O i H2O. Nu ved vi, at H2O ikke er ionogent opbygget; men vi ved også, at oxidionen O2- med H+ giver OH-, og at OH- med H+ giver H2O, så hvis vi (imod bedre viden) SKAL antage en ionogen opbygning af H2O, må vi regne med opbygningen af H+ og O2-, således at H får oxidationstrin = +1 og O får oxidationstrin = -2.


Benyttes definitionen på oxidationstrin på fornuftig måde, vil man finde frem til nogle almene regler:

1) atomerne i et frit grundstof har oxidationstrin = 0

2) Hydrogen har i sine forbindelser oxidationstrin = +1 (med undtagelse af hydrider, hvor oxidationstrinnet er -1)

3) Oxygen har i sine almindelige forbindelser oxidationstrin = -2; men i hydrogenperoxid, H2O2, (og heraf afledede forbindelser) har oxygen dog oxidationstrin = -1.

4) Der gælder hyppigt følgende regel: oxidationstrin er lig med valens (der ikke er defineret med fortegn), idet der regnes med fortegnet >>plus<<, når det drejer sig om valens overfor oxygen og med >>minus<<, når det drejer sig om valens overfor hydrogen. - Reglen gælder IKKE, når der (som i H2O2 eller i talrige organiske forbindelser) er tale om ens atomer, der er knyttet sammen.

5) Hvis der findes flere atomer af samme grundstof i en partikel, må man gerne regne med et middel-oxidationstrin . I thiosulfationen, S2O32-, kan man tildele begge S-atomer oxidationstrin = +2; men man kan også lade det ene S-atom have oxidationstrin = +6 og det andet oxidationstrin = -2.                


Svar #6
22. november 2017 af MaH99

1000 tak :)


Skriv et svar til: Hjæææælp!! OXIDATIONSTAL

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.