Fysik

El

10. april 2023 af Sigurdsen - Niveau: B-niveau

Hej 

Er der nogle der kan fortælle mig om jeg har beregnet rigtigt i forhold til at bestemme spændingsfald over hver resistor. Jeg har nemlig først beregnet strømstyrken over hver resistor, for efterfølgende har jeg kunne sætte mine værdier ind i Ohms lov for en resistor.

Desuden har jeg resistensen for hver resistor givet i opgaveformuleringen.

Men er det korrekt svar jeg har kommet frem til, da jeg i hver resistor har fået et spændingsfald på 12 V, men den samlet spændingsfald er netop også 12 V. Er det meningen?


Brugbart svar (0)

Svar #1
10. april 2023 af ringstedLC


Svar #2
10. april 2023 af Sigurdsen

Er det korrekt regnet?


Brugbart svar (0)

Svar #3
10. april 2023 af ringstedLC

Nej. Du bruger først strømmen til finde spændingsfaldet og bagefter gør du det omvendte. Du kommer altså tilbage til udgangspunktet.

Det samlede spændingsfald er summen af sp.-fald over hver af de tre seriekoblede modstande R1R4 og RE (parall.-koblingen) fordi strømmen igennem dem er den samme.

Ryd "tavlen". Beregn RE og strømmen som:

\begin{align*} I &= \frac{12\,\textup{V}}{R_{sum}} \\ U_{R_1} &= I\cdot R_1 \\ U_{R_E} &= I\cdot R_E \\ U_{R_4} &= I\cdot R_4 \\\\ I=I_{R_E} &= I_{R_2}+I_{R_3} \\ I_{R_2} &= I-I_{R_3} \\ I_{R_2} &= I-\frac{U_{R_E}}{R_3} \\ \end{align*}


Svar #4
10. april 2023 af Sigurdsen

Nååå det giver mening så jeg skal først tage den samlet spænding og dividere det med summen af alle resistanserne for at finde strømstyrken og efterfølgende skal jeg sætte den kendte værdi af strømstyrken ind i de formler du har vist for at beregne spændingsforskellen på hver resistor?


Svar #5
10. april 2023 af Sigurdsen

Har jeg så også beregnet strømstyrken gennem hver resistor forkert eller er det korrekt?


Brugbart svar (0)

Svar #6
10. april 2023 af MandenMedMangeHatte

Kredsløbet er et åbent kredsløb, og der løber ingen strøm igennem nogen af modstandende.

Du hilse din fysiklærer fra mig og sige, at hvis de vil give jer opgaver om elektriske kredsløb, så skal de f*ndeme tegne kredsløbet ordentligt.

Hvad mener de overhovedet med "kredsløbet har et spændingsfald på 12 V". Jeg bliver faktisk rigtig vred når jeg ser en opgave som denne, for den skræmmer muligt interesserede elever væk fra elektronikkens spændende verden.


Svar #7
10. april 2023 af Sigurdsen

Det netop også derfor jeg er lidt forvirret i forhold til hvordan man helt konkret beregner disse to opgaver?


Svar #8
10. april 2023 af Sigurdsen

Har jeg beregnet spænding i hver resistor korrekt nu


Brugbart svar (0)

Svar #9
10. april 2023 af ringstedLC

Selvom jeg er enig med #6, så må det antages spændingen påtrykkes over de to åbne ender.

#5

Har jeg så også beregnet strømstyrken gennem hver resistor forkert eller er det korrekt?

De er forkerte. Strømmen i R1 og R4 kan ikke være forskellige, - derfor ryd "tavlen".


Svar #10
10. april 2023 af Sigurdsen

Hvordan beregner jeg så R1 og R4 således at de ikke bliver forskellige


Svar #11
10. april 2023 af Sigurdsen

Kirchoffs 1. lov siger jo at i et knudpunkt vil de indgående strømstyrker være lige med summen af de udgående strømstyrker, hvilket betyder som du selv skrev at I1+I2=I3

Men hvordan kan jeg beregne strømstyrken i forhold til mit eksempel.

Jeg har desuden ryddet tavlen


Svar #12
10. april 2023 af Sigurdsen

Jeg skal beregne strømstyrken for hver resistor, men er der ikke en formel jeg skal bruge, da jeg i den øverste opgave fandt ud af at samlet strømstyrke må være 0.0266 A


Brugbart svar (1)

Svar #13
10. april 2023 af Eksperimentalfysikeren

Du har adderet alle modstandsværdierne. Det gælder kun, hvis alle modstandene er i serie. Det er de ikke. R2 og R3 er i parallel, så du skal først finde deres erstatningsmodstand RE. Så kan du addere R1, RE, og R4.


Svar #14
10. april 2023 af Sigurdsen

Altså er det i forhold til strømstyrke eller spændingsforskel er lidt forvirret?


Svar #15
10. april 2023 af Sigurdsen

Erstatningsresistansen svarer det til R2 og R3, da de er parallel


Brugbart svar (0)

Svar #16
10. april 2023 af Eksperimentalfysikeren

Det hedder erstatningsmodstanden eller erstatningsresistansen, fordi man kan erstatte paret R2 parallelt med R3 med RE. så du skal regne RE ud.


Svar #17
10. april 2023 af Sigurdsen

Ok jeg har nu regnet Erstatningsresistansen ud.
Har jeg beregnet korrekt spændingsfaldet over hver resistor nu.


Svar #18
10. april 2023 af Sigurdsen

Desuden hvordan beregner jeg så strømstyrken for hver resistor for her må IR2 og IR3 også være i parallelforbindelse.

Er det muligt at få hjælp til denne?


Brugbart svar (0)

Svar #19
10. april 2023 af Eksperimentalfysikeren

Du har to fejl. Du har rundet strømstyrken af til for få cifre, og du  har benyttet den samlede modstand i stedet for erstatningsmodstanden i beregningen af spændingsfaldet over erstatningsmodstanden.

Du ka gøre prøve ved at lægge de tre spøndingsfald sammen. Det skal give 12V.


Svar #20
10. april 2023 af Sigurdsen

Super jeg har fået ændret det. Det nået jeg lige at notere, men hvordan beregner jeg strømstyrken for hver resistor. Er der noget af det samme jeg skal beregne?


Forrige 1 2 Næste

Der er 31 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.