Matematik

'formalitet' til den mundtlige eksamen i matematik A.

29. maj kl. 22:33 af Anon12 - Niveau: A-niveau

Jeg selvstuderer mat A, og beviser har altså ikke været et fast led i min undervisning, heller ikke specifikt op til eksamenen. Derfor har jeg lidt svært ved at afkode, hvad der forventes fra de forskellige slags spørgsmål. Er der f.eks. forskellige forventninger knyttet til ordene "redegør", "forklar" og "udled".
Må jeg f.eks. "udlede formlen til bestemmelse af rumfang af omdrejningslegemer" ved at lave en (relativ) simpel forklaring ud fra cirklens formel, og hvordan denne releterer til rumfang/graf, samt hvad det bestemte integral jo er. Jeg skal understrege, at jeg altså ikke har nogle problemer med selve beviserne for noget af stoffet på mat. Se under for eksempler på mine eksamensspørgsmål.

"Redegør for mindst to regneregler for bestemt integral
Udled formlen til bestemmelse af rumfang af omdrejningslegemer, og vis, hvordan formlen kan benyttes til at bestemme keglers rumfang."

"Forklar om keglesnit. Kom herunder ind på definitioner og forskelle på de tre keglesnit: cirklen, ellipsen og parablen.
Redegør for tangentligninger til mindst to keglesnit"


Brugbart svar (1)

Svar #1
29. maj kl. 22:58 af jl9

Her er undervisningsministeriets egen vejleding, til undervisere, om begreberne:

Beder man om en redegørelse for en given påstand, så svarer det i matematik til det højeste taksonomiske niveau, forstået på den måde at kravet til eksaminanden vil være en gennemgang af et bestemt bevis eller en udledning af et bestemt udtryk gennem en logisk følge af matematiske ræsonnementer. Ordet er således ækvivalent med ord som ”bevis” eller ”udled”. Beder man om en forklaring på, hvad en given påstand går ud på, så er kravet på et lavere taksonomisk niveau, og en fuld besvarelse vil ikke kræve, at eksaminanden beviser eller udleder noget, men i stedet at eksaminanden fx forklarer, hvilken mening påstanden giver, og hvor den finder anvendelse. 

Fundet i https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/stx/221031-matematik-a--stx--oktober-2022.pdf


Svar #2
29. maj kl. 23:02 af Anon12

#1

Her er undervisningsministeriets egen vejleding, til undervisere, om begreberne:

Beder man om en redegørelse for en given påstand, så svarer det i matematik til det højeste taksonomiske niveau, forstået på den måde at kravet til eksaminanden vil være en gennemgang af et bestemt bevis eller en udledning af et bestemt udtryk gennem en logisk følge af matematiske ræsonnementer. Ordet er således ækvivalent med ord som ”bevis” eller ”udled”. Beder man om en forklaring på, hvad en given påstand går ud på, så er kravet på et lavere taksonomisk niveau, og en fuld besvarelse vil ikke kræve, at eksaminanden beviser eller udleder noget, men i stedet at eksaminanden fx forklarer, hvilken mening påstanden giver, og hvor den finder anvendelse. 

Fundet i https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/stx/221031-matematik-a--stx--oktober-2022.pdf

Mange tak.


Brugbart svar (0)

Svar #3
29. maj kl. 23:27 af Anders521

#0 

Er der [ ] forskellige forventninger knyttet til ordene "redegør", "forklar" og "udled".

Ifølge vejledningen til læreplanen i matematik A stx, er svaret ja. Læser man det første afsnit på s.39 står der, at

Beder man om en redegørelse for en given påstand, så svarer det i matematik til det højeste taksonomiske niveau, forstået på den måde at kravet til eksaminanden vil være en gennemgang af et bestemt bevis eller en udledning af et bestemt udtryk gennem en logisk følge af matematiske ræsonnementer. Ordet er således ækvivalent med ord som ”bevis” eller ”udled”. Beder man om en forklaring på, hvad en given påstand går ud på, så er kravet på et lavere taksonomisk niveau, og en fuld besvarelse vil ikke kræve, at eksaminanden beviser eller udleder noget, men i stedet at eksaminanden fx forklarer, hvilken mening påstanden giver, og hvor den finder anvendelse.

(egne fremhævninger)

Ordene ''redegørelse', 'bevis' og 'udled' er altså ækvivalente, så der tillægges samme forventning, i modsætning til ordet 'forklaring'.

I forbindelse med dit første eksamensspørgmål skal du altså udføre mindst 3 beviser; to selvvalgte regneregler inden for bestemte integral og formlen til bestemmelse af rumfang af omdrejningslegemer.


Skriv et svar til: 'formalitet' til den mundtlige eksamen i matematik A.

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.