IT

begreber indenfor kodning

07. juni kl. 11:01 af SkolleNørd - Niveau: C-niveau

Hej

R der nogle der har en definition på følgende begreber fra inforamtik, som jeg vedhæfter som foto?


Brugbart svar (0)

Svar #1
07. juni kl. 11:06 af Moderatoren

Det er ikke noget, som man kan slå op i en bog eller på nettet?


Brugbart svar (0)

Svar #2
07. juni kl. 14:32 af Eksperimentalfysikeren

Jeg kan ikke give en præcis definition på alle begreberne, men give en beskrivelse.

Variabel: Dette er et navn på et stykke lager, hvis indhold kan ændres under programmets afvikling:

{ float r, omk; const float pi = 3,14159; r = 5; omk = 2*pi*r; print(o);}

Her er r og omk variable, der ændres, mens pi er en konstant. Hvis man i prigrammet skriver:

{const float pi=3,14159; pi=7;} får man en fejlmelding, mens det første eksempel er i orden.

Sekvens: En række instruktioner, der kommer efter hinanden uden forgreninger eller løkker kaldes en sekvens.

Forgreninng: Her kan progammet blive afviklet af forskellige veje afhængigt af noget, der er sket tidligere. Der findes to slags:

 if:   {char c; input(c); If c=='a' { dit;} else {dat;}}

Programmet kræver intastning af et tegn. Hvis tegnet er 'a', udføres delprogrammet dit ellers dat. "else {dat;}" kan udelades.

switch: {char c; input(c); switch(c){ case '1': gang med 4; case '2': gang med 3 og læg 1 til; case '3': divider med 2; default: skift fortegn;};

Der er et antal grene, der, bortset fra den sidste, er indledt med kodeoredet "case" og en mulig værdi for styrevariablen c. Man bruger c til at bestemme, hvilken gren, programmet skal fortsætte i. Hvis c har en værdi, der ikke er nævnt i nogen case, udføres koden efter "default".

Løkker: Der er flere typer løkker. Det fælles er, at der er et stykke kode, der udføres flere gange i træk:

repeat until: gentager indtil en bestemt betingelse er opfyldt:

{repeat r=r-1; until r<1;} tælller r ned tl nul,

while: Gør omtrent det samme, dog med den forskel, at koden i repeat-until altid udføres mindst én gang, mens koden i while kan springes helt over:

{while r>0 {r=r-1}} tæller ned på samme måde som ovenfor.

{for(i=3;i=i+2;i<17) dit;} udfører "dit" med i=3, derefter med i=5,osv indtil i bliver 17. så standser løkken og programmet fortsætter med koden efter løkken.

funktion: Der er mange tilfælde hvor man ønsker at udføre den samme beregning på forskellge data. Det gør man med funktioner. Man kan f.eks. skrive en funktion, der finder værdien af p(x)=ax2+bx+c:

float function p(float a,b,c,x){ float r; r = a*x^2+b*x+c; return r;}

Man kan så bruge koden flere gange; y1= p(2,3,5,0); y2=p(2,3,5,3);...

Event (begivenhed):

Det er noget, der sker udenfor programmet, men som har betydning for programmet. F.eks. genereres der en event, når man klikker på musen. Der sendes så en besked til det program, man har klikket på.


Skriv et svar til: begreber indenfor kodning

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.