Debat

Hvad skal man kunne?

31. december 2012 af bummelumbumbum

Hvad skal man kunne for at få gode karakterer i Kommunikation/IT, Design og Teknologi? Det er ret vigtigt at jeg ved det før jeg kommer på gymnasiet, da jeg går efter at få et gennemsnit på 12+ (efter at have ganget med A-fagsbonus).


Brugbart svar (1)

Svar #1
31. december 2012 af MaibritG

Det er faktisk ret simpelt: Du skal kunne kernestoffet. Ligeledes står der følgende omkring bedømmelseskriterier:

Kommunikation/IT A:

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

Ved bedømmelsen lægges vægt på:

 

prøvemappens dokumentations- og kommunikationsværdi

planlægning, gennemførelse og vurdering af kommunikationsopgaverne

anvendelse af relevante arbejdsmetoder i forbindelse med de udvalgte kommunikationsløsninger

redegørelse for de udvalgte løsninger, herunder inddragelse af teorier om og metoder til it-baseret kommunikation

præsentation af prøvemappen og redegørelse for udvalgte kommunikationsopgaver

perspektivering til relevante emner inden for faget

besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige prøve.

KILDE: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132640#B19

Teknologi B

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i pkt. 2.1.

Der lægges vægt på følgende:

Rapport

 

dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk dokumentation

dokumentation og bearbejdning af projektets problemstillinger

en fagligt begrundet argumentation for opstillede krav og foretagne valg

samspillet mellem produktudviklingsprocessen, produktet og samfundet, herunder miljømæssige overvejelser

inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen

planlægning og vurdering af projektet.

Produkt/procesforløb

 

omhu og professionalisme ved fremstilling

idé, originalitet og kvalitet i forhold til de opstillede krav.

Mundtlig eksamination

 

den mundtlige præsentation af projektet

redegørelse for de valgte løsninger

evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt

elevens demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold.

besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.

Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter på grundlag af en helhedsbedømmelse af gruppens/eksaminandens præstation, omfattende den skriftlige rapport, det udførte produkt/procesforløb og den mundtlige eksamination.«

KILDE: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142700#Bil5   Design B (og C)

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevernes præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

Hvis prøveform a) er valgt, bedømmes desuden:

præsentationens strukturering

præsentationens kvalitet i kommunikativ henseende.


KILDE: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132640#B10     Dog vil jeg nok anbefale dig at skrue lidt ned for forventninger til karaktergennemsnittet. Ikke, at jeg ikke synes at dine ambitioner er dumme, men pas nu på at du ikke får unødvendig præstationsangst - især i eksamens- og SRP-perioden.

 

 

- - -

Med venlig hilsen
Maibrit


Skriv et svar til: Hvad skal man kunne?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.