Maibrit Grøndal er offline. Sidst online 31. december 2019.

Maibrit Grøndal Kvinde

Uddannelse: Videregående/Universitet, SP-rang: Professor


Velkommen

Jeg er cand.mag (kandidat) i "Oplevelsesøkonomi" fra Aarhus Universitet og har desuden en bachelorgrad (BA) i "Designkultur og økonomi" fra Syddansk Universitet (Kolding). Jeg har i mit bachelorprojekt beskæftiget mig med spændingsfeltet mellem den personlige blogs kommercielle og ikke-kommercielle indhold set i et (for)brugerperspektiv, mens jeg i mit speciale har fokuseret på mediernes betydning og potentialer i en oplevelseskommunikativ sammenhæng.

Herudover blev jeg i 2011 HTX-student med studieretningen engelsk A, kommunikation/IT A og psykologi C.

Undervisning og formidling
Tidligere instruktor i faget "Organisationer og deres kontekst" for BA-studerende på International Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet.

Tidligere instruktor i faget "Organisation med videnskabsteori", primært for BA-studerende på "Designkultur og økonomi" samt HA (erhvervsøkonomi), Syddansk Universitet.

Fagmæssige kompetencer

Designkurser
- Designanalyse
- Designhistorie
- Designkultur
- Designteori
- Visuel kultur
- Nordisk identitet
- Skandinavisk designs historie
- Kommunikationsdesign
- Didaktisk design
- Rum & indretning
- Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum
- Designprocesser og oplevelsesorienteret design


Erhvervsøkonomikurser
- Grundlæggende erhvervsøkonomi
- Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling
- Marketing
- Organisation
- Projektledelse
- Forbrugeradfærd og kvalitativ metode
- Forbrugerkultur og brandingprocesser
- Adfærdsøkonomi
 

Øvrige kurser
- IT-ret
- Public relations (PR)
- Grafisk facilitering
- Socialantropologi
- Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien
- Aktuel fortælleteori
 

Jeg er fortrinsvis behjælpelig inden for fagområderne: Design, teknologi, kommunikation/IT, organisation og afsætning/markedsføring på gymnasialt niveau. Dertil kan jeg også være behjælpelig med gennemlæsning og/eller hjælp til SRP i ovenstående fag.