Debat

Idræt hører ikke til i Folkeskolen

31. oktober 2021 af Anonym4321

Idræt hører på ingen måde til i Folkeskolen (og det tror jeg ikke at jeg behøver at forklare), derfor har jeg valgt at at gøre oprør ved ikke at deltage i idrætstimerne og være fuldstændig ligeglad med hvad min lærer giver mig i karakter. De fleste idrætslærere har klaret sig dårligt fagligt i skolen og idræt var sikkert det eneste fag de kunne finde ud af, det vil sige, et fag der ikke kræver særlig meget intelligens eller viden. Så jeg har enlig heller ikke noget respekt overfor idrætslærere, især når det eneste kundskab de besidder hvordan man sparker til en bold eller kaster en bold op i en metalring, hvilket er fint med mig. Men jeg går ikke i skole for at lege med en bold eller løbe rundt i cirkler, det lærer man ikke noget af og er spild af tid som man kunne have brugt på produktive ting som faktisk vil gavne ens fremtid.

I sidste ende kan man altid lede en hest til truget, men man kan ikke få den til at drikke.


Brugbart svar (0)

Svar #1
31. oktober 2021 af Skaljeglavedinelektier

Jeg er dybt uenig. Jeg synes idræt er alment dannende. Man lærer om sammenhold, samarbejde, fairplay og bliver bredt introduceret for sportsgrene og bevægelse. Jeg har lært ufattelig meget "ligegyldigt" matematik og analyseret et hav af dansk og engelske tekster. Ting jeg har aldrig får brug for direkte, men som har lært mig nogle værdifulde redskaber og uundværlige tankegange. 

Høvdingebold har nok ikke meget at sige i din videre færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarket, men jeg synes, de afledte effekter er vigtige. Og har du ikke allerede lært det, så må man altså nogle gange bare bide i det sure æble og gøre nogle ting - det gælder igennem både uddannelse og arbejde. 


Svar #2
31. oktober 2021 af Anonym4321

#1
Jeg er dybt uenig. Jeg synes idræt er alment dannende. Man lærer om sammenhold, samarbejde, fairplay og bliver bredt introduceret for sportsgrene og bevægelse. Jeg har lært ufattelig meget "ligegyldigt" matematik og analyseret et hav af dansk og engelske tekster. Ting jeg har aldrig får brug for direkte, men som har lært mig nogle værdifulde redskaber og uundværlige tankegange. 

Høvdingebold har nok ikke meget at sige i din videre færd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarket, men jeg synes, de afledte effekter er vigtige. Og har du ikke allerede lært det, så må man altså nogle gange bare bide i det sure æble og gøre nogle ting - det gælder igennem både uddannelse og arbejde.

Samarbejde lærer man om i ALLE andre fag, så idræt er absolut ikke vigtigt eller nødvendigt. Især når man kan have andre fag i stedet for idræt der lærer én langt vigtigere og brugbare kompetencer. Desuden findes der i forvejen “frikvarterer” hvor man kan lege med en bold lige så meget man har lyst til, men i dét øjeblik at kedelige og fesene boldspil og lege skal gå hen og forringe min undervisning siger jeg fra.

Hvis man bidder i de sure æbler finder man ingen succes i livet.

Brugbart svar (0)

Svar #3
01. november 2021 af SuneChr

Mens sana in corpore sano, en sund sjæl i et sundt legeme.
Sjæl og krop er uadskilleligt forbundet med hinanden.
Idræt, som fag i skolen, har gennem tiden haft flere betegnelser så som gymnastik og legemsøvelser.
De gamle grækere dyrkede kropsidealet gennem gymnastik, som senere er blevet en videnskabelig
disciplin. Så langt skal man jo ikke drive det til i skoletiden, men meningen med faget er at kunne
arbejde det ind sideløbende med de mere boglige fag, skabe fagintegration med krop og ånd.
Det viser sig jo også, at indlæringsevnen bliver bedre, jo mere man rører sig og bruger kroppen.
Uoplagthed, overvægt med risiko for følgesygdomme senere i livet, skal der tages vare på, også
i skoletiden. Man kan ikke, som elev, sige, at det og det gider jeg ikke. Der er overordnet fra under-
visningsministeriet udstukket rammer for, hvad skoletiden for de enkelte årgange skal opfylde af formål.


 


Brugbart svar (0)

Svar #4
01. november 2021 af Eksperimentalfysikeren

Nyere forskning har vist, at fysisk aktivitet fremmer indlæringen af de øvrige fag. Man bør have pulsen op mindst én gang om dagen. Man har fra gammel tid lagt motionen ind som et fag i skolen. Det har varieret meget, hvad man foretog sig.

I min skoletid skulle man deltage i nogle stående øvelser. Senere spillede vi bold, hvilket ikke passede til mig, undtagen den ene gang, hvor fodboldbanen var drivende våd, og to lærere spillede med. De havde deres problemer med os småtrolde (jeg tror vi gik i tredie klasse), fordi vi kunne vende hurtigere og ikke havde de samme problemer med at falde i det glatte græs. Ellers kunne timerne være noget af en prøvelse, for jeg havde stadig problemer efter polio.

Da jeg gik på universitetet, cyklede jeg (10km hver vej), og jeg begyndte at gå til dans. På den måde fik jeg den motion, jeg havde brug for, på en måde, der passede til mig. Jeg cykler stadig og går stadig til dans ( i dag er det flamenco).

Det er fornuftigt at der skal indgå en eller anden form for motion i dagligdage på skolerne, så alle får motion. Man kan ikke opfylde alles ønsker om, hvilken form for motion, det så skal være, så man er nødt til at vælge noget, alle kan være med til.

Jeg vil foreslå, at du deltager i de aktiviteter, der er i idrætstimerne, men foreslår læreren, at I nogle gange øver Lancier eller andre danse inden skolefester og lignende. Det giver noget afveksling i faget og kan bruges ved fester. Desuden kan det forbedre holdningen, der ellers kan blive påvirket af forkerte siddestillinger i de andre timer.


Svar #5
01. november 2021 af Anonym4321

#3

Mens sana in corpore sano, en sund sjæl i et sundt legeme.
Sjæl og krop er uadskilleligt forbundet med hinanden.
Idræt, som fag i skolen, har gennem tiden haft flere betegnelser så som gymnastik og legemsøvelser.
De gamle grækere dyrkede kropsidealet gennem gymnastik, som senere er blevet en videnskabelig
disciplin. Så langt skal man jo ikke drive det til i skoletiden, men meningen med faget er at kunne
arbejde det ind sideløbende med de mere boglige fag, skabe fagintegration med krop og ånd.
Det viser sig jo også, at indlæringsevnen bliver bedre, jo mere man rører sig og bruger kroppen.
Uoplagthed, overvægt med risiko for følgesygdomme senere i livet, skal der tages vare på, også
i skoletiden. Man kan ikke, som elev, sige, at det og det gider jeg ikke. Der er overordnet fra under-
visningsministeriet udstukket rammer for, hvad skoletiden for de enkelte årgange skal opfylde af formål.


 

Liber scholae pertinet, non exercitium: bogen tilhører skolen, ikke bevægelsen.

Skolen og bevægelsen er to kontradiktioner som ikke burde blandes, det mente de urgamle grækere.

Desuden findes der i forvejen frikvarterer og fritid hvor det er meningen at bevægelsen skal ligge.

Men hvis man udskifter den vigtige og boglige undervisning med boldspil og børnelege som man ikke lærer noget af så opstår der en ubalance. Så jeg kan med god samvittighed pjække fra idrætstimerne, og så længe at man fravær er under 15%, hvilket den er, så er der heller ikke nogle juridiske konsekvenser.

Så staten kan forsøge at tvinge mig til at have idræt lige så meget de vil, men som sagt:

Equum ad aquam ducere potes sed non potes bibere: man kan lede en hest til truget, men man kan ikke få den til at drikke.


Brugbart svar (0)

Svar #6
01. november 2021 af Moderatoren

#0

Bliv i skolen, så bliver du klogere senere :) 


Brugbart svar (2)

Svar #7
01. november 2021 af SuneChr

# 0
Her er et gymnastikprogram, som du skulle prøve. Det er fra dengang lærerne udstrålede autoritet,
og hvor eleverne ikke vovede pjækketimer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzH8KcWLgCA
 


Brugbart svar (0)

Svar #8
01. november 2021 af Skaljeglavedinelektier

Samarbejde er en vigtig komponent i mange aspekter, så at få det trænet bredt er ikke en dårlig ting. Idræt giver også mulighed for at samarbejde i ofte større grupper. Herudover gavner det også på andre måder som nævnt i #1 og #3. 

Det er naivt at trom man aldrig bliver nødt til at bide i nogle sure æbler for at opnå noget, man ønsker. 


Brugbart svar (0)

Svar #9
01. november 2021 af SuneChr

Livet er en runddans på sure æbler. Danser man længe nok, fornemmer man sødmen.
 


Svar #10
01. november 2021 af Anonym4321

#8

Samarbejde er en vigtig komponent i mange aspekter, så at få det trænet bredt er ikke en dårlig ting. Idræt giver også mulighed for at samarbejde i ofte større grupper. Herudover gavner det også på andre måder som nævnt i #1 og #3. 

Det er naivt at trom man aldrig bliver nødt til at bide i nogle sure æbler for at opnå noget, man ønsker. 

Samarbejde lærer man ikke meget af i idræt, fag som Matematik, Engelsk, Dansk, Biologi, Geografi, osv. lærer én meget mere samarbejde end idræt gør. Og jeg har allerede afkræftet #1 or #3, så næh, idræt burde ikke være et obligatorisk fag i folkeskolen. Men godt forsøgt.

Desuden behøver man ikke bide i de sure æbler i livet for at få succes.

Liber scholae pertinet, non exercitium: bogen tilhører skolen, ikke bevægelsen.


Brugbart svar (0)

Svar #11
01. november 2021 af Moderatoren

Man vil gerne have sin befolkning til at være sunde og raske. Det mindsker behov for sygepleje osv. Idræt er én af vejene til dette. Derfor skal man selvfølgelig have idræt. 

Hvis du vil lære mere, så kan du læse fælles mål i idræt:

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Idr%C3%A6t.pdf


Brugbart svar (0)

Svar #12
01. november 2021 af JimmyMcGill

“De fleste idrætslærere har klaret sig dårligt fagligt i skolen og idræt var sikkert det eneste fag de kunne finde ud af, det vil sige, et fag der ikke kræver særlig meget intelligens eller viden.”

Er det bare en ren påstand skudt fra hoften eller har du evidens for det?

Jeg kan godt forstå, at du ikke er så glad for idræt og måske hellere vil have erstattet det med et andet fag, men jeg tror bare ikke det vil gavne så meget i sidste ende, men jeg kender dig ikke så kan ikke vide noget om det ift. dig... Det er dog vigtigt man er aktiv ift. bedre indlæring, hvilket der også nævnes i #3 og #4. Jeg har selv styrketrænet ved siden af universitetet, for ellers kan det sgu blive en lang sej kamp. Man bliver nødt til at se noget andet end at have snotten begravet i bøger (ud fra min egen erfaring).

Så jeg vil opfordre dig til at prøve at se positivt på idræt, og hvis det nu bare er boldspil, så prøv at komme med foreslag til noget man kan lave, jeg tror din lærer er åben for at høre hvad I elever har lyst til.

Brugbart svar (0)

Svar #13
01. november 2021 af Skaljeglavedinelektier

Det er jo dit valg. Held og lykke med det hele. 


Brugbart svar (1)

Svar #14
14. november 2021 af Poseidon1

Mange elever både i folkeskolen og på gymnasiet har ofte et ret negativt billede af idræt, netop fordi den på mange måder afviger en del fra de boglige fag, og fordi den hurtig skaber et skel iblandt eleverne. Elever, som ikke kommer fra baggrunde, hvor man regelmæssigt dyrker motion bliver hurtigere udstødt, og det skyldes jo fordi det rammer for mange unge mennesker et ømt punkt, hvilket er kropsbillede. Der er elever, som har nogle udfordringer ved faget, og det er jo ikke ligesom dansk eller matematik, hvor man måske kan "nemmere" højne sit niveau ved at bruge flere timer  på afleveringer og lektier. Det er som om, at i idræt, så er det allerede fastlagt fra dag et, hvem der er de dygtige og hvem der er de knap så dygtige, og deraf opstår denne her meget negative omtale omkring faget. Derfor tænker jeg, at man måske nok ikke skal helt afskaffe faget, men få sat et nyt fokus på faget, som b.la. kunne inddrage kostvaner og selvbillede, fordi som folk tidligere har nævnt i tråden, så er der jo også nogle positive aspekter af faget som større koncentrationsevne og mindske risiko af sygedomme som følge af overvægt.


Brugbart svar (0)

Svar #15
03. januar 2022 af CeciliaaM

Jeg deler samme holdninger som dig, jeg synes, at der et et ligeyldigt fag uden mening. Dog møder jeg altid op til timerne, fordi der må være en grund til, at det er på skemaet. Der nogle som ved meget mere om det, end vi gør, og det har truffet beslutningen om idræt af en grund. 

Den aller største grund til, at jeg møder op, at pga. mit gennemsnit, så jeg ikke får det ødelagt pga. idræt- hold da op hvor ville det være æreligt, at jeg ikke kunne få min drømme uddannelse, fordi jeg ikke gad, at rende rundt om sparke til en åndssvag bold i 1,5 time. 

Jeg prøver altid, at tage det fra den lidt mere positive vinkel, også selvom jeg synes, at det er åndssvagt. Jeg tænker nok, at jeg overlever at sparke til en bold, eller lave 3 vejrmøller 1,5 om ugen. jeg ser det som en pligt, at møde op til undervisningen, og tager det ikke som et valgfrit valg, jeg selv kan træffe. 


Brugbart svar (1)

Svar #16
23. januar 2022 af rakijovic

Idræt kunne sikkert lære noget om samarbejde og sammenhold hvis resten af fagene også gjorde det. Desværre opstår der som oftest to lejre: de fagligt stærke ("nørderne") og de fagligt svage, som via flabethed og nedladende adfærd (hvis ikke ligefrem mobning) prøver at kompensere for deres egen usikkerhed. I mine folkeskole- og gymnasiedage var idrætstimerne det ideelle forum for denne kompensation (jf. det amerikanske udtryk jocks). Især basketball- og fodboldkampe var de rene påfugleparader og p*ssekonkurrencer.

Det med underlødige idrætslærere (jf. #0) kan jeg kun nikke genkendende til. I gymnasiet havde vi en Charlie Harper-type, der mente at gymnasiet ikke var så meget hans arbejdsplads som det var et sted at flirte med teenagepiger dagen lang. (If. mit gamle gymnasiums hjemmeside arbejder han der stadigvæk ... foruroligende når man tænker på at han vel var en 30-35 år allerede før hans nuværende elever overhovedet var født).

Når ovenstående så er sagt, så er jeg principielt ikke modstander af kropslig bevægelse som sådan i skoletiden – det skal bare foregå under mere ordnede og civiliserede forhold. Fx var det en fryd da min skole anskaffede 10-15 mountainbikes og en 40-45 minutters cykeltur i nærliggende skov-/strandområde blev godkendt aktivitet. Frisk luft, bevægelse, ingen flabede bemærkninger – helt perfekt!

Man kan sige hvad man vil om den fhv. østblok, men den formåede at fremmane en anseelig korpsånd og interesse for fysisk bevægelse blandt sine elever, såvel som den også satte åndelig udvikling i højsædet. Dét kunne Danmark (som via sit socialdemokratiske regime også er at betragte som værende under den røde fane) lære lidt af.

- - -

Vriendelikheid is net sinisme wat 'n jol gekry het! ◄ |||| ► Ljubaznost je samo cinizam što je dobio piće! ◄ ||||

► Prietenia este doar cinism care a băut puțin alcool ! 


Brugbart svar (0)

Svar #17
01. marts 2022 af Stygotius

Jeg er for en stor del enig med anonym 4321.

De fortærskede ord "Mens sana in corpore sano" burde i stedet videreføres som "Mens insana in corpore sano", dvs. en usund sjæl i et sundt legeme. De fleste af dem der springer badutspring eller smider med jernkugler, er ikke ligefrem præget af stor intelligens eller en dyb menenskeforståelse.

Det er nok den største løgn der er blevet forsøgt hamret ind i folks bevidsthed igen og igen.

Læg hertil at den største del af sportsverdenen består af dybt reaktionære mennesker -for ikke at sige af dem der befinder sig ude på den fjerne højrefløj. Det gælder navnlig dem der siger at "sport og politik bestemt ikke hører sammen". Dette er især sandt for bl.a. dem der glad og gerne tager til Kina eller Qatar eller til andre totalitære samfund, for  "sport og politik hører jo ikke sammen" ! noget, som  disse bevidstløse mennesker bevidstløst gentager atter og atter. Hvorfor vil man dog ikke se i øjnene at alt hvad der hedder "leg" er forsvundet fra sporten, og at det i dag udelukkende drejer sig om "big business" og kroner og ører ??  Når nogle åndsforladte fodboldspillere falder hinanden om halsen og ter sig som fordrukne aber i "begejstring" over et mål, er de jo simpelthen blot begejstrede over de penge der ruller ind  på deres bankkontoer og ikke en pind over det sportlige element.                                                                    Sport drejer sig kort sagt om forloren  -ikke om ægte folkelighed.                                                     

Nogle husker/kender måske endda Gunnar-NU-Hansen, som glad og gerne rejste til Berlin i 1936 for at rapportere fra Hitlers olympiske propagandaforestilling. Alle der hævder at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre, er ægte børn af Hitler i deres sind.

Kom ikke til mig og tal om "mens sana in corpore sano" og vent at blive taget alvorligt.

Jeg forstår fuldstændigt anonym 4321s holdninger !!


Brugbart svar (1)

Svar #18
01. marts 2022 af Stygotius

ad #16

Hvordan "satte den fhv.østblok  åndelig udvikling i højsædet ???

Var det ved at gennemtvinge en hård åndelig ensretning,  bl.a. gennem de såkaldte '"pionerer" ?

Fremmede man selvstændig udvikling og kritisk tænkning ? 

Det er utroligt og uhyggeligt at man så lidt har lært  af Hitlertiden.

Nikad više Tito ili Hitler.

Puno hvala za razumijevanju


Brugbart svar (0)

Svar #19
12. juni 2022 af Stygotius

Jeg er dybt uenig i indlæg # 1 og rigtig meget enig i startoplægget #0. Sportsfolk er jo generelt vel heller ikke de mest intelligente mennesker, hvilket deres infantile opførsel på  f.eks. en fodboldbane da også viser.

At påstå, som Skaljeglavedinelektier gør det i #1, at sport er "almentdannende" må vist være en dårlig vittighed.

I #3 burde Sune Chr. nok ændre den gamle floskel til "mens insana in corpore sano". Det ville være noget mere rammende.

Har de orgier af druk og vold som i dag karakteriserer fodbolden noget med "sammenhold og fællesskab og fair play at gøre ?

Udtalelserne i indlægget (#1) af "Skaljeglavedinelektier" vist vist klart at han godt kunne have haft brug for noget af det han ikke fik lært i dansk.


Brugbart svar (1)

Svar #20
12. juni 2022 af kravlundis

#19

"Har de orgier af druk og vold som i dag karakteriserer fodbolden [...]"  Hvor har du den karakteristik fra? Jeg er enig i, at fodboldfans af og til kan være nogle voldelige drukkenbolte, men det har ikke så meget med spillerne at gøre. 

Derudover vil jeg indskyde, at antallet af idrætmoduler i hele min gymnasietid kun udgør 4.8% af den samlede mængde - det dør man næppe af. Jeg tvivler på, at man i idræt bliver tvunget igennem Hell Week; der er snarere tale om en gang jitterbug, og måske et spil rundbold i ny og næ. 

Argumentet i #0 om, at idrætlærere ikke er i stand til andet end at sparke til en bold og kaste en bold op i en metalring, er simpelthen bare forkert. Idræt handler også om kendskab til forskellige sportgrenes teknikker og taktikker - ikke kun om hvem der sparke en bold højest op i luften eller "op i en metalring"


Forrige 1 2 Næste

Der er 33 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.