Debat

Reduktion i antallet af eksamener fra næste år!

20. juli 2009 af DennisDeH (Slettet)

Orientering/debat

Måske er det gået nogens næser forbi. Det har kun ganske kort (og meget upræcist) blevet beskrevet i medierne og rundt omkring på skolerne. Det er ihvertfald min opfattelse af kun de færreste er klar over at der fra næste år (gælder for dem der går til eksamen næste sommer) er en reduktion i antallet af eksamener på STX/HTX/HHX fra de nuværende 10 + studieretningsprojektet, til 8 + studieretningsprojektet.

For nogen vil dette være en velsignelse (færre fag at få dårlige karakterer i), mens det for andre vil være noget møg (færre fag at få gode karakterer i). Alt andet lige betyder det dog at eksamensræset bliver knap så belastende som ellers.

Denne ændring har dog også andre konsekvenser. Næste år offentliggøres det først d. 21. maj hvilke eksamener vi skal op (godt to senere), og selve eksamensforløbet bliver mere koncentreret, ca. 3 uger kortere til det . Desuden er det nu ikke længere sådan at man SKAL op til skriftligt Dansk A; denne eksamen er blevet udtræk på lige fod med de andre eksamener såsom. 

For mig personligt betyder det at jeg i stedet for at skulle til 7 eksamener næste maj/juni, kun skal op til 5. Da jeg går på HTX er 2 af mine eksamner allerede bestemt på forhånd (Studieområde 2 (svarende til AT på STX) og Teknikfag A), så der er kun 3 der skal udtrækkes, og disse kan så (hvis jeg er heldig) blive skriftlig Kemi A/Fysik A/Matematik A, eller (hvis jeg er knap så heldig) mundtlig Dansk A/ skriftlig Dansk A/Kemi A. Det betyder for mig at jeg er mindre sikker på at komme op i de fag jeg er rigtig gode til, men også at eksamenerne kommer til at få en mindre betydning for det endelige gennemsnit. 

Som man kan se, så har denne reduktion rimelig vidgående konsekvenser for os der går til eksamen næste år. Hvorledes tror I at det kommer til at påvirke jer?

Link til UVM's bekendtgørelse om ændringerne:

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Nyheder/Gymnasiale%20uddannelser/Udd/Gym/2009/Juli/090710%20Aendringer%20i%20gymnasiebekendtgorelserne%20gennemfort.aspx

Eksamensplanen for 2010:

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Proeveadministration/090623_proeve_eksamens_kalender_2009_2010.ashx


Svar #1
20. juli 2009 af DennisDeH (Slettet)

Undskylder diverse stavefejl osv., men skulle jo være til at forstå alligevel.


Brugbart svar (3)

Svar #2
21. juli 2009 af Scherz (Slettet)

Jeg ved (endnu) ikke, hvordan ændringerne vil påvirke mig. Efter ferien skal jeg gå i 3.g, hvor jeg normalt skulle op i 7 eksaminer, men jeg kunne forestille mig, at dette er reduceret til 5, som det også er tilfældet med dig? ..


Brugbart svar (3)

Svar #3
01. august 2009 af runedjurhuus (Slettet)

Scherz: Du skal formentlig ikke engang op til 5 eksaminer næste sommer, da jeg formoder du allerede har været til et par stykker, i hhv. 1. og 2.g? I så fald er der nok blot tale om 2-3 eksaminer. Umiddelbart ved jeg ikke helt, hvad jeg skal synes om denne ændring. For mig at se bør eksaminerne repræsentere en ret væsentlig del af det samlede gennemsnit, da dette er den gængse form videre i uddannelsesforløbet.


Brugbart svar (3)

Svar #4
02. august 2009 af Scherz (Slettet)

#3 På gymnasiet skal man - normalt - op i 10 eksaminer, og jeg har i løbet af 1.g og 2.g i alt været oppe til 3 eksaminer, hvorfor jeg under normale omstændigheder skulle op til 7 eksaminer i 3.g, hvilket jo efter alt at dømme ikke er tilfældet længere. Hvor mange eksaminer skal man til nu i alt?

Jeg har det lidt på samme måde. På den ene side er jeg meget lettet og glad over få eksaminer i 3.g, men på den anden side har man normalt mange eksaminer videre i uddannelsesforløbet, så i princippet kan man vel lige så godt vænne sig til det. ;)


Svar #5
02. august 2009 af DennisDeH (Slettet)

Normalt skulle du gennem hele gymnasietiden, som jeg skriver, op til 10 eksamener og et studieretningsprojekt. Det er nu reduceret til 8 eksamener og et studieretningsprojekt :). Så ja, du skal op til 5 eksamer i år.

Jo, dit synspunkt er også rigtigt synes jeg, men på den anden side, når du læser videre, beskæftiger du dig (forhåbentligt) med noget du bryder dig rigtig meget om. Det kan man jo ikke ligefrem sige om den alment dannende gymnasieskole, hvor alle har sine "hadefag". Derfor er det på en måde fint nok at der ikke er så mange eksamener. Just my 2 cents.


Brugbart svar (3)

Svar #6
14. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Nej, antallet af eksamener er endnu ikke blevet reduceret... Så vi skal gennemføre det samme som sidste års 3.g'ere på den halve tid..


Svar #7
15. august 2009 af DennisDeH (Slettet)

#6

Jo det er de, læs selv jf. de officielle dokumenter fra UVM. De skriver sjældent noget der ikke passer ;). Du må sætte dig lidt bedre ind i tingene før du slynger usande argumenter ud.

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Nyheder/Gymnasiale%20uddannelser/Udd/Gym/2009/Juli/090710%20Aendringer%20i%20gymnasiebekendtgorelserne%20gennemfort.aspx


Brugbart svar (3)

Svar #8
15. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Nej, ikke ifølge viceinspektøren på mit gym... Og han burde vide det.


Svar #9
16. august 2009 af DennisDeH (Slettet)

Det er da sjovt at UVM skriver det i sine officielle dokumenter, og det er det samme der bliver sagt på mit gymnasium. Din viceinspektør tager fejl :)


Brugbart svar (3)

Svar #10
16. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Det står jo bare under lovforslag, ikke under ændringer i bekendtgørelsen:S

Hvem på dit gymnasium siger, at antallet af eksamener er reduceret?


Svar #11
16. august 2009 af DennisDeH (Slettet)

Der står at de ER gennemført og de er trådt i kraft pr. 1. august 2009.

Det siger lærerne, og det har de sagt længe.


Brugbart svar (3)

Svar #12
16. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Bekendtgørelsesændringer
Andre af ændringerne kræver alene ændringer i bekendtgørelserne om de gymnasiale uddannelser, det vil sige, at undervisningsministeren kan udstede dem administrativt, uden at lovforslag er nødvendige. Det gælder:

præciseringen af, at eleverne skal have en reel mulighed for at ønske studieretning efter grundforløbet
af-akademiseringen af studieretningsprojektet
styrkelse af både sprog og naturvidenskab
styrket evaluering af den enkelte hf-kursist
Høring og ikrafttræden
Ændringsbekendtgørelserne har været i høring hos en bred kreds, uden at det har givet anledning til ændringer i forhold til det politiske forlig, hvilket undervisningsministeren er godt tilfreds med:

”Forliget rettede op på nogle problemer, som vi havde konstateret efter at have lyttet nøje til elever, lærere og skoleledere. Det er rart at se, at vi havde ramt rigtigt med forliget og udmøntningen af det i ændringsbekendtgørelserne. Jeg har nu udstedt ændringsbekendtgørelserne, der træder i kraft den 1. august 2009, så skolerne kan bruge de nye muligheder straks efter sommerferien. Det betyder ikke, at alle problemerne er løst. Blandt andet er sprogfagenes situation ikke tilfredsstillende,” siger Bertel Haarder.

Jep...

Bekendtgørelsesændringerne.. Men ikke lovforslagene:S


Brugbart svar (3)

Svar #13
20. august 2009 af Scherz (Slettet)

.


Brugbart svar (4)

Svar #14
29. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Så antallet af eksamener er desværre ikke sat ned


Brugbart svar (5)

Svar #15
29. august 2009 af Scherz (Slettet)

Ja, desværre. Det gælder først for de nuværende 2.g'ere.


Svar #16
29. august 2009 af DennisDeH (Slettet)

Ja I har ret alligevel, det må jeg hellere for god ordens skyld indrømme! Det er 7 eksamener vi skal til sommer, og reduceringen gælder først fra tidligst August 2010 af - kommer an på politikerne...

Specielt undskyld til dig SusanneAndersen3 for at jeg kom til at "svine dig til", og undskyld for at jeg virkede så skråsikker :).
 

--

På en måde synes jeg det er dejligt med de gamle regler, for jeg ved stort set alle mine skriftlige eksamener.:

SO2 (mundtlig)
Teknikfag (mundtlig)
Kemi (skriftlig)
Mat (skriftlig)
Fysik (skriftlig)
Dansk (skriftlig)

Den sidste eksamen er mundtlig og afgøres ved udtræk, hvilket jo er dejligt for mig personligt eftersom jeg har nemmere ved skriftlige eksamener. Evt. har jeg ladet mig fortælle, bliver den ene af de skriftlige eksamener strøget, og erstattet af en mundtlig i stedet (er der nogen der kan bekræfte dette?!).


Brugbart svar (3)

Svar #17
29. august 2009 af SusanneAndersen3 (Slettet)

Det er i orden:) Kunne være fedt, hvis nogen fortalte Bertel Haarder, at hans tiltag (som altid) er noget lort!:P


Skriv et svar til: Reduktion i antallet af eksamener fra næste år!

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.