Kemi

Hvad gør jeg forkert ved mine beregninger?

28. april kl. 23:58 af sansas - Niveau: Universitet/Videregående

Jeg har fgl. delspørgsmål, hvor jeg har beregnet de første tre delsprgsmål, dog er svaret til b og c ikke korrekte når jeg tjekker facit. Hvad gør jeg forkert? Derudover ønsker jeg hjælp til de resterende d-f. 

https://imgur.com/a/nmjNAT6

Tak på forhånd!


Brugbart svar (1)

Svar #1
29. april kl. 15:08 af Sveppalyf

b)

ΔG = ΔH - TΔS  <=>

ΔS = (ΔH - ΔG) / T

c)

Du har vist glemt at der er et minus foran på højresiden, så du skal ændre fortegnet i eksponenten i din udregning.

d)

Den formel der bliver brugt i c) kommer fra formlen

ln(Ka) = -ΔHo/(RT) + ΔSo/R

Hvis man bruger formlen ved to forskellige temperaturer, får man

ln(K2) = -ΔHoT2/(RT2) + ΔSoT2

ln(K1) = -ΔHoT1/(RT1) + ΔSoT1

Hvis man trækker disse to ligninger fra hinanden og antager at de to ΔS'er og de to ΔH'er er ens, så går ΔS'erne ud med hinanden og formlen fra c) fremkommer. Hvis vi nu stadig antager at de to ΔS'er er ens men at de to ΔH'er er forskellige, så får vi

ln(K2/K1) = -ΔHoT2/(RT2) + ΔHoT1/(RT1)

Ved indsættelse får vi

ln(K310/(7,3*103) = -((-9,93+7,54*10-3*310)*103) / (8,3145*310) + ((-9,93+7,54*10-3*298)*103) / (8,3145*298)  <=>

K310 = 6,3*103

e)

a(In57) = 0,8*10-5

a(HSA) = 4,9*10-5

a(In57-HSA) = 6,2*10-5

Så er der en formel der siger

ΔG = RTln(Ya/Ka)

Vi har

Ya = a(In57-HSA) / (a(In57) * a(HSA))

Så vi finder

ΔG = 8,3145J/(K*mol)*298K*(6,2*10-5/(0,8*10-5*4,9*10-5))/ (7,3*103) = 54 kJ/mol

f)

Da ΔG ikke er nul, er der ikke opnået ligevægt endnu. Da ΔG > 0, forløber reaktionen mod venstre.


Svar #2
29. april kl. 22:54 af sansas

Kan du vise mig, hvordan opgave d skal indtastes, da jeg slet ikke får samme resultat? 


Svar #3
29. april kl. 23:12 af sansas

Svaret i e) er desværre forkert. Facit siger ΔG=7,81 kJ/mol ... 


Svar #4
29. april kl. 23:32 af sansas


Brugbart svar (1)

Svar #5
30. april kl. 01:02 af Sveppalyf

d)

Jeg ved ikke lige hvor de har formlen d ln(Ka)/dT = -ΔrHo/(RT2) fra.

Udtrykket -9,93 + 7,54*10-3*T er i enheden kJ/mol. For at få enhederne til at passe, skal det indsættes i enheden J/mol, dvs. -9930 + 7,54*T. De får det skrevet sjusket op, men det skal være

ln(K2/K1) = 9930/R (1/T2 - 1/T1) + 7,54/R * ln(T2/T1)

e)

Hov. Jeg glemte at tage ln til Ya/Ka i udregningen.

Det er forresten i princippet den samme formel vi bruger.

ΔG = ΔGo + RTln(Ya)  <=>

ΔG = -RTln(Ka) + RTln(Ya)  <=>

ΔG = RTln(Ya/Ka)


Svar #6
30. april kl. 01:08 af sansas

Jeg har endnu en af de der opgaver, hvor jeg har selv prøvet mig frem og løst a-c, men d har jeg desværre problemer med. Den skal give 13,9 kJ/mol sådan som det står i facit. 

https://imgur.com/a/7Rhsj0j


Brugbart svar (1)

Svar #7
30. april kl. 01:46 af Sveppalyf

b)

Du er vist kommet til at bytte rundt på ΔG og ΔH i tælleren. Resultatet har derfor fået forkert fortegn.

d)

Du har bare tastet forkert i reaktionsbrøken

5,2*10-4 / (4,9*10-5 * 1,8*10-5)

Hvis det skal være helt korrekt, så er det aktiviteterne du skal bruge i K i den formel.

a(FU) = [FU] / co = 1,8*10-5 M / 1 M = 1,8*10-5

osv.

(I princippet fjerner du bare enheden M.)

Og der skal heller ikke være [ ] rundt om talværdierne når du indsætter dem i en reaktionsbrøk. Altså for eksempel:

[A] = 3,5*103 M

[B] = 1,4*102 M

[A]/[B] = 3,5*103 M / 1,4*102 M

Ikke [3,5*103 M] / [1,4*102 M]


Svar #8
30. april kl. 21:21 af sansas

Ved virkelig ikke, hvad der er galt med delopgave d, men det går ikke op... Jeg får stadig ikke 13,9 kJ/mol. 

Og delopgave d og e i opgaven før den her kan jeg stadig ikke finde ud af. Så jeg ved ikke, hvor det går galt. Jeg vedhæfter det lige her:

https://imgur.com/a/njDFJmo


Brugbart svar (1)

Svar #9
30. april kl. 23:57 af Sveppalyf

d)

ΔG = -19,03*103 + 8,3145*298*ln(5,2*10-4 / (4,9*10-5 * 1,8*10-5))

= -19,03*103 + 8,3145*298*ln(589569,161)

= -19,03*103 + 8,3145*298*13,287147

= -19,03*103 + 32,92184*103

= 13,9*103


Brugbart svar (0)

Svar #10
01. maj kl. 00:10 af Sveppalyf

d)

Der hvor du indsætter talværdier, er du er kommet til at sætte leddet ΔHoT1/(RT1) ned i nævneren på den første brøk.

e)

Der hvor du indsætter talværdier, har du i nævneren på Q indsat 7,3*103, men du skulle have indsat  0,8*10-5 * 4,9*10-5.


Svar #11
01. maj kl. 01:23 af sansas

Jeg prøver at løse den her uden CAS. 

ln(K310/(7,3*103) = -((-9,93+7,54*10-3*310)*103) / (8,3145*310) + ((-9,93+7,54*10-3*298)*103) / (8,3145*298)

Hvor jeg siger: 7,3*10^3*exp^-((-9,93+7,54*10-3*310)*103) / (8,3145*310) + ((-9,93+7,54*10-3*298)*103) / (8,3145*298). Her får jeg -0,1552 som de også gør, men hvordan får man de K310=6.25*103


Brugbart svar (1)

Svar #12
01. maj kl. 01:42 af Sveppalyf

ln(K310/(7,3*103)) = -0,155137  <=>

K310/(7,3*103) = e-0,155137  <=>

K310/(7,3*103) = 0,8562975  <=>

K310 = 7,3*103 * 0,8562975  <=>

K310 = 6,25*103


Svar #13
01. maj kl. 01:46 af sansas

Facit til c og d. https://imgur.com/a/OSQubW3Noget hænger ikke sammen i d? Når jeg skriver ovenstående ind får jeg samme resultat som c (vha. CAS). 


Brugbart svar (1)

Svar #14
01. maj kl. 01:55 af Sveppalyf

Hvis du får det samme som i c), så kunne det tyde på at du på en eller anden måde mangler det sidste led 7,54/R * ln(T2/T1)


Svar #15
01. maj kl. 02:11 af sansas

Jeg beklager virkelig, men jeg kan slet ikke finde hoved og hale i det : https://imgur.com/a/NFYyCvE

Ovenstående er regnet med CAS, men jeg har bare ikke skrevet det. 


Brugbart svar (1)

Svar #16
01. maj kl. 02:27 af Sveppalyf

Jeg regnede den opgave på én måde, og dit facit regnede det på en anden måde. Jeg tror du har blandet de to måder sammen.

På deres måde:

ln(K2/K1) = 9930/8,3145 * (1/310 - 1/298) + 7,54/8,3145 * ln(310/298)  <=>

ln(K2/(7,3*103)) = -0,119336  <=>

K2 = 7,3*103 * e-0,119336  <=>

K2 = 6,48*103


Svar #17
01. maj kl. 20:20 af sansas

Jeg har løst den her opgave fra a-c, og det eneste jeg ikek forstår ved d, er at Δng=0,5. Hvordan finder man den værdi her, og hvad betyder den?

https://imgur.com/a/dM844gz


Brugbart svar (1)

Svar #18
02. maj kl. 01:30 af Sveppalyf

Δng er tilvæksten i antallet af mol gasmolekyler. Så man tæller sammen hvor mange mol gas der er på produktsiden og derfra trækker antallet af mol gas på reaktantsiden.

Her har vi 9 mol CO2 på højresiden (H2O er flydende så dem tæller vi ikke med.), og på venstresiden har vi 19/2 mol O2 (cumarinen tæller vi ikke med da den er på fast form.)

Δng = 9 - 19/2  = -0,5


Svar #19
02. maj kl. 23:35 af sansas

Hvordan løser man d og e her: https://imgur.com/a/hxhngZp ? Jeg har løst a-c, er de mon rigtige? 


Brugbart svar (0)

Svar #20
03. maj kl. 02:07 af Sveppalyf

H2O(l) → H2O(g)

Vi kender ΔvapHo ved 100o men skal finde ΔvapHo ved 35o.

Når Cp regnes uafhængig af temperaturen, kan man benytte formlen

ΔH(T2) = ΔH(T1) + ΔCp*(T2 - T1)

Vi finder

ΔCp = Cp,g - Cp,l

ΔCp = 33,8 J/(K*mol) - 75,4 J/(K*mol) = -41,6 J/(K*mol)

Vi har så

ΔvapHo308 = 40,66 kJ/mol + (-41,6*10-3 kJ/(K*mol)) * (35o - 100o) = 43,36 kJ/mol

e)

Vi bruger formlen

ΔH = ΔU + RTΔng  <=>

ΔU = ΔH - RTΔng

Ét flydende molekyle bliver til ét gasmolekyle, så

Δng = 1 - 0 = 1

Så vi finder

ΔvapUo308 = 43,36 kJ/mol - 8,3145*10-3 kJ/(K*mol) * 308K * 1 = 40,80 kJ/mol


Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste

Der er 123 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.