Samfundsfag

økonomisk vækst og oliepriser - hjælp please

10. januar 2010 af melis1989

Hej allesammen

jeg har fået stillet denne opgave som jeg har brug for lidt hjælp til

På grundlag af tabel 2 og 3: opstil to hypoteser om sammenhængen mellem økonomisk vækst og oliepriser. hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

Tabel 2. årlig vækst i BNP. procent

               1970   -   1975   -   1980   -   1995   -   2000   -   2005   -   2008   -   2009

Kina       19,4    -     8,7     -    7,8      -    10,9   -     8,4     -   10,4    -    9,4     -    6,0

Europa   5,7     -    -0,7     -    2,2     -      2,4    -     3,9     -    1,5     -    1,2     -    -2,1

USA        0,2     -    -0,2     -    -0,2    -     2,5     -     3,7     -    3,2     -     1,6    -     -2,0

Tabel 3. Annual average domestic crude oil prices. U.S. Dollars. Inflation adjusted 2007.

1970   -    1975    -    1980    -   1995    -   2000    -    2005    -    2008    -    2009

18,77  -   48,71    -    97,68   -   23,62   -   34,16   -    54,99   -    97,98   -    43,50

Det kan godt være det bare er mig, men jeg kan umiddelbart ikke se nogen rigtig sammenhæng??

min lærer sagde at vi også bare kunne lave nogle hypoteser over nogle enkelte årstal men jeg synes bare det er ret svært at formulere en hypotese så, for så skal det være noget med, at der er en sammenhæng mellem den årlige realvækst hos Kina, Europa og USA og olieprisen i 1970-1975, men kan man godt bare skrive det sådan? og hvordan skal jeg så begrunde det? og hvad kunne en anden hypotese være??

håber der er nogen som kan hjælpe mig, på forhånd tak!!    


Brugbart svar (4)

Svar #1
10. januar 2010 af Exupery (Slettet)

Jeg tror ikke helt, at jeg har forstået, hvad du skal? Skal du opstille en hypotese og så behandle den, eller skal du komme med nogle bemærkninger til den udvikling, der sker i dit datamateriale.

Nå. Her er en hypotese med nogle bemærkninger til. Det burde kunne hjælpe dig uanset hvad du egentlig skal.

1. En fald i oliepriserne vil skabe større vækst i Kina, Europa og USA.

Hvilket vel lyder plausibelt nok. Men er det også det billede, der tegner sig i statistikken? Måske. Men lad os se, hvad vi kan bemærke:

En stigning i oliepriserne fører ikke nødvendigvis til mindre vækst i BNP. Det ses blandt andet i årene 1995 og 2000, hvor olieprisen og væksten i BNP følges, dvs oliepriserne stiger, men det gør væksten i BNP også (for alle). Det ses også, at selv om olieprisen i 1980 er steget til et historisk meget højt niveau, formår Europa alligevel at have en positiv vækst i BNP på trods af, at de fem år tidligere viste en negativ vækst i BNP ved en lavere oliepris. Endvidere ses det, at selv om olieprisen falder fra 2008 til 2009, opleves der for Europas og USAs vedkommende en negativ vækst i BNP på 2 % i 2009 imod en fremgang på 1,2-1,6 % året forinden. Væksten i BNP falder ligeledes for Kina, der går fra en positiv vækst i BNP på 9,4 % i 2008 til 6 % i 2009. I øvrigt en historisk lav vækst for Kinas vedkommende set i forhold til perioden 1970-2009. Kina har meget høje vækstrater i BNP i hele perioden set i forhold til Europa og USA.

Det var sørme ikke nogle gode bemærkninger for vores hypotese. Vi kan dog nok tilskrive mange af disse konklusioner i forhold til olieprisen, at vi mangler en forklarende bemærkning. Væsentligt er det jo eksempelvis at bemærke, at Kina, USA og Europa alle blev hårdt ramt af finanskrisen, hvorfor faldet i væksten i BNP nok ikke har meget med olieprisen at gøre men derimod helt andre faktorer. Årsagen til Kinas høje vækst (der holdes nogenlunde konstant efter 1975) skal nok nærmere findes som et resultat af, at Kina i samme periode gennemgik en stor udvikling fra planøkonomi til hybridøkonomi og videre til markedsøkonomi. Desuden ses det ofte, at fattigere lande kan lukrere på de rigere og mere veluddannede landes teknologi og innovationer og herigennem hurtigt opnå et niveau, fra hvilket de kan producere og skabe vækst. Catching-up hedder mekanismen i samfundsfaglige termer.

Jeg har ikke lige noget bud på, hvad der skete de øvrige år, hvor konklusionerne ikke fuldte hypotesen, men det kan du jo undersøge, hvis det er.

Det er værd at bemærke, at USA har en meget lav vækst i BNP i 1970 set i forhold til Europa, mens de begge dog har en meget lav vækst i forhold til Kina. Her bør der i øvrigt også lægges mærke til, at Kinas vækst i BNP aftager markant fra 1970 til 1975, men dog herefter indfinder sig på et nogenlunde konstant niveau.

Forklaringen omkring Kina har jeg beskrevet. At USA og Europa adskiller sig så meget, har jeg ikke umiddelbart nogen forklaring på uden at undersøge det nærmere. 

For at få fat i lidt mere information om tallene, kan du eventuelt regne lidt på dem. 


Svar #2
10. januar 2010 af melis1989

tak for dit svar tror godt jeg kan bruge noget af det du skriver :)

Men det jeg skal er at opstille 2 hypoteser på baggrund af tabel 2 og 3 og så skal jeg fagligt begrunde mine hypoteser,

Opgaven er oprindeligt beregnet som en opgave til skriftelig samfundsfag eksamen i fællesdelen og vi har så fået den for at se hvordan sådan en opgave kan lyde.  


Brugbart svar (1)

Svar #3
17. januar 2010 af mathildepn (Slettet)

Heej, jeg er igang med samme opgave og er gået helt fast! har nr. to hypotese jeg måske må se lidt på??


Brugbart svar (1)

Svar #4
21. januar 2010 af Esben77

 En hypotese kan være at: Hvis olie priserne stiger falder BNP væksten.

- Dette kan ses fra år 1970 - 1980. hvor der også var Oliekrise. i danmark indførte vi bl.a. bil fri søndag. 

prisstigningen på olien, gør at firmaer der er afhængige af olie til produktion af deres vare, bliver nødt til at spare et sted, da det jo er blevet dyrere at producere en enkelt vare end før. 

Dette kan du uddybe, og beggrunde med at et lands BNP afhænger af dets produktion. Det står en masse om det i en økonomi bog af: Kåre Clemensen og Per Henriksen.


Skriv et svar til: økonomisk vækst og oliepriser - hjælp please

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.