Kemi

Almen kemi

23. august 2010 af naunii (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Hej.

Jeg sidder med nogle opgaver i almen kemi og er simpelthen helt lost.. håber der er nogen der kan hjælpe mig.

1. opgave

En vandig FeCl3 opløsningen indeholder 20,0 vægt% FeCl3. Massefylden er 1,19 g/mL.

Hvad er molaritet, molalitet og molbrøk af FeCl3 og vand i opløsningen?

2. opgave

Hvor mange mL 6,00 M HCL skal der bruges for at fremstille 200 mL 0,030 M HCl ved fortynding med vand?

Og så har jeg et spørgsmål til.. Hvad oxidationstrin har SO32- ? altså en sulfit ion

Mvh.


Brugbart svar (0)

Svar #1
23. august 2010 af mathon

1. opgave

                   molaritet   
                                                c = (p/100)·d/M = 0,20·(1190 g/L)/(162,20 g/mol) = 1,46732 molær

                   molalitet             i 1000 g vand findes (1000 g)/0,80·0,20 FeCl3 = 250 g FeCl3

                                                n = (250 g)/(162,20 g/mol) = 1,54131 mol

                                                m = (1,54131 mol)/kg = 1,54131 molal

opløsningen indeholder
således 1,54131 mol FeCl3 i 1000g H2O = 55,4939 mol vand

                  molbrøken = (1,54131 mol) / ((1,54131 mol) + (55,4939 mol)) = 0,027024

....................

vand:
             n = (1000 g) / (18,02 g/mol) = 55,4939 mol
                                                
 


Brugbart svar (0)

Svar #2
23. august 2010 af gigas (Slettet)

Hej,

1)
Molariteten af din opløsning finder du ved at forudsætte, at du har et given volumen af din opløsning - eksempelvis 1 mL. Haves 1 mL af opløsningen, kender vi dens masse, og ud fra vægt% og massefylden kan vi skrive:
0,20 = m(FeCl3) / m(opløsning) = m(FeCl3) / 1,19 g
Denne ligning løses mht. m(FeCl3). Efterfølgende findes den tilsvarende stofmængde vha. n = m/M, og afslutningsvis kan molariteten beregnes som [FeCl3] = n / V, hvor det forudsatte volumen anvendes (her 1 mL).

Molaliteten for opløsningen er givet ved:
Molalitet = n(FeCl3) / m(opløsning) hvor m(opløsning) angives i [kg]. Omregn densiteten til den rigtige enhed og benyt den fundne stofmængde fra før.

Molbrøken for opløsningen er givet som:
x = n(FeCl3) / n(stof) , hvor n(stof) = n(FeCl3) + n(H2O). Du kender i forvejen stofmængden af FeCl3 i 1 mL. Stofmængden af H2O i 1 mL findes i 2 trin. Først bestemmes massen af H2O i 1 mL som:
m(H2O) = 1,19 g - m(FeCl3) = 1,19 g
Efterfølgende kan du finde stofmængden af H2O vha. n = m/M, hvorefter du kan udregne din molbrøk.


2)
Du kender det ønskede volumen samt stofkoncentrationen for den ønskede opløsning. Den nødvendige stofmængde af HCl kan da udregnes vha. c = n/V, der løses mht. til n.
Dernæst kan volumenet findes som:
V(HCl) = n(HCl) / 6,00 M

------

Mener du oxidationstrinet for svovl i SO32-? I så fald er OT for svovl: 3*(-2)+x = -2 <=> x = 4
 


Brugbart svar (0)

Svar #3
23. august 2010 af mathon

2. opgave

                        V·(6,00 mol/L) = (0,200 L)·(0,030 mol/L)

                        V·(6,00 mol/L) = 0,006 mol

                        V = (0,006 mol) / (6,00 mol/L) = 0,001 L = 1 mL


Svar #4
23. august 2010 af naunii (Slettet)

Hvad er det for en formel du bruger først? :)


Brugbart svar (0)

Svar #5
23. august 2010 af gigas (Slettet)

Til opgave 1)

Jeg får en molalitet på: 1,24 mol/kg


Svar #6
24. august 2010 af naunii (Slettet)

Hvordan kan det være? jeg får det til 1,17..


Brugbart svar (0)

Svar #7
24. august 2010 af gigas (Slettet)

#6
Hvad fik du n(FeCl3) til?

Jeg fik selv 1,47 mol
 


Svar #8
24. august 2010 af naunii (Slettet)

okay jeg får det til 0,0014 mol?? 0,238 g/162,20 g/mol = 0,0014 mol. Er jeg helt galt på den?


Brugbart svar (0)

Svar #9
24. august 2010 af gigas (Slettet)

#8

Nej, du er absolut ikke galt på den. Du har bare anvendt 1 decimal mindre end jeg, og i stedet kigget på 1 mL opløsning i denne udregning, hvor jeg har kigget på 1 L.

Hvis du medtager 1 decimal mere i dine udregninger får du: 0,00147 mol, hvilket resulterer i en molalitet på:
Molalitet = 0,00147 mol / (1,19*10^-3 kg) = 1,24 mol/kg    , hvilket jeg også fik.
Altså er dine udregninger formentligt helt korrekte :)
 


Svar #10
24. august 2010 af naunii (Slettet)

Når derfor :) tusind tak for hjælpen..

Jeg sidder med flere opgaver, som jeg har lidt svært ved..

1:

En 35 vægt% svovlsyre har massefylden 1,260 g/mL. Hvor stort et rumfang af denne syre skal man bruge til en fremstilling af 1 L 1 M svovlsyre?

Jeg kan på ingen måder se, hvordan jeg skal gribe denne opgave an. Hjælp?

2:

a) hvor stort et rumfang hydrogen ved 0 grader C og trykket 1 atm. fås, når 6,5 g zink opløses i overskud af syre?

Altså jeg ved at jeg skal bruge idealgasligningen, men hvordan finder jeg n? er det: n= 6,5 g zink/ Molare masse af hydrogen??

b)  Eksemplificer processen med et reaktionsskema. Her er jeg også helt lost..

Håber I kan hjælpe :)

Mvh.


Brugbart svar (0)

Svar #11
24. august 2010 af gigas (Slettet)

Hej igen,

1)
Først finder antal mol og efterfølgende det antal gram H2SO4, du skal bruge til at lave opløsningen. Hertil anvendes n = c*V og dernæst m = n *M.
Når du har fundet den nødvendige masse, kan du beregne hvor meget H2SO4 der findes i eksempelvis 1 mL af din 35 vægt% opløsning ved at forudsætte, at du har 1 mL. Herved kan du løse følgende ligning:
0,35 = m(H2SO4) / 1,260 g mht. m(H2SO4).
Når du ved hvor meget H2SO4 der er i 1 mL (g H2SO4 / mL) kan du dividere dette tal op i den nødvendige masse. Hermed fås det ønskede volumen.

2)
Jeg ville lave b) først for at gøre opgaven mere overskuelig. Der er tale om følgende reaktionsskema:
Zn + 2H+ ---> Zn2+ + H2
Ud fra dette reaktionsskema kan du se, at 1 mol Zn ækvivalerer 1 mol H2.
Indledningsvis finder du den dannede stofmængde dihydrogen gas, som er lig den oprindelige mængde zink. Hertil benyttes n = m/M.
Endeligt kan du finde dit rumfang vha. idealgasligningen, hvor du anvender de opgivne værdier og den fundne stofmængde.


Svar #12
24. august 2010 af naunii (Slettet)

hvad betyder ækvivalerer?

og når jeg ska finde den dannede stofmængde dihydrogen gas, er det så den oprindelige mængde zink/ den molare masse af zink?


Brugbart svar (0)

Svar #13
24. august 2010 af gigas (Slettet)

#12

Ækvivalerer betyder her, at 1 mol Zn giver 1 mol H2

Når du har fundet den oprindelige stofmængde af zink, så har du som sagt den dannede stofmængde dihydrogen. Hertil skal du benytte n = m/M, hvor n = stofmængde, m = massen og M er den molare masse for zink.


Svar #14
24. august 2010 af naunii (Slettet)

Jeg forstår det altså stadigvæk ikke. Altså jeg skal finde n, så jeg kan finde volumen vha. idealgasligningen.

Hvordan finder jeg den oprindelige stofmængde af zink? og hvordan kan de være at det er det sammen som den dannede stofmængde dihydrogen?

Du må undskylde at det går lidt langsomt med at forstå det..


Svar #15
24. august 2010 af naunii (Slettet)

Og kan det passe at svaret til opg 1 er 4,19 L? :)


Brugbart svar (0)

Svar #16
25. august 2010 af mathon

svaret er 2,40 L ved 20 ºC og 1 atm

.............

   R = 0,082058 atm·L/(mol·K)


Svar #17
25. august 2010 af naunii (Slettet)

Hvordan når du frem til det?


Skriv et svar til: Almen kemi

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.