Debat

Uselvstændige unge!

15. juni 2015 af mette48

Jeg er lidt rystet over at læse indlægene her. Jeg synes det er helt i orden at spørge, hvis der er noget man ikke har forstået og vil så gerne hjælpe hvis jeg kan.

Den seneste tid er det bare ikke spørgsmål jeg ser her, det er ønsker om at overtage andres arbejder.

Nogen der har disposioner til eksamensspørgsmålene? Må jeg kopiere dine rapporter?

Kan du ikke forklare det på en anden måde? hvor finder jeg noget om emnet?

Er vores unge så uselvstændige at de behøver og forventer hjælp til alt mulig i stedet for selv at kunde læse det opgivne stof og få styr på deres notater.

"Spørgsmålene" som dem ovenfor optræder oftere og oftere på studieportalen og noget tyder på at man slet ikke overvejer at bruge lærerbøgerne.

Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad I unge mener, er det uselvstændighed eller måske dovenskab eller ...

p.s. jeg er ordblind og undskylder, hvis jeg har byttet rundt på bogstaverne.


Brugbart svar (1)

Svar #1
15. juni 2015 af LeonhardEuler

Det er ikke dovenskab, der forårsager denne tendens - snarere interessen og presset for en bedre karakter.

... men hvilken forskel gør det omend de opnår hjælp eller ej? Hvis indsigten ikke på sin plads, så gør en sådan én "hjælp" jo personen mere forvirret. 


Brugbart svar (2)

Svar #2
16. juni 2015 af Therk

#0

[...] Er vores unge så uselvstændige at de behøver og forventer hjælp til alt mulig i stedet for selv at kunde [sic] læse det opgivne stof og få styr på deres notater. [...]

Nej, det er de ikke. En lille gruppe af de unge er måske, men det er ikke engang alle de unge på Studieportalen, som gør det, så slet heller ikke hele befolkningen! Det nytter virkelig ikke at drage befolkningskonklusioner ud fra et fåtal. Det er det evendelige problem minoriteter står over for i dag.

Og ja, jeg er af den klare overbevisning at det skyldes dovenskab eller (og nok oftere) at alvoren og omfanget af en opgave indses for sent (som alligevel kan pege tilbage på dovenskab).


Brugbart svar (0)

Svar #3
20. juni 2015 af hesch

#1:  Ad:  Hvis indsigten ikke på sin plads, så gør en sådan én "hjælp" jo personen mere forvirret. 

Netop:  Det teknologiske samfund har fx udviklet lommeregnere, der kan "solve", foretage regression til whatever, osv.  Desværre støtter bl.a. fysikopgaver sig i stigende grad op ad disse nye muligheder, således at eleven bruger 95% af tiden på at få lommeregneren til at makke ret og altså 5% af tiden til at beskæftige sig med den fysiske problemstilling. Data i en opgave kan være en tabel over målte temperaturer, der nu skal beregnes en temperaturgradient for.

95% henne i opgaveløsningen ( lommeregneren makker ret ) kommer så spørgsmålet: Hvad er det jeg har regnet ud? ( svar: temperaturgradienten ). Hvad er en temperaturgradient og hvad bruger man den til?  Osv.

Alt går op i hat og briller: ( jeg har ikke forstået en pind af det hele ). Pyt med det, bare karakteren kommer i hus:  Er der een der kan hjælpe? du får penge for det.

Og problemet fortsætter jo: Jeg skal have lavet en energi-rapport for mit hus med en solfanger på taget, men firmaet kan ikke lave denne rapport, for i deres computerprogram kan man kun indtaste solcellepaneler, varmepumper, halmfyr, mm. Således stillet, ser de bort fra solfangeren, men er nu ude af stand til at få bare nogenlunde overensstemmelse mellem energirapportens tal og mit faktiske gasforbrug. De har opgivet. De er ude af stand til at "håndregne" den forbandede solfanger. De aner ikke hvad de skal stille op, for de har ikke forstået fysikken, men blot program-anvendelsen. Jeg har ellers presset på med et par hints, men nej:  Jeg er jo ikke energikonsulent.

Jeg har så nægtet at betale en regning indtil deres "lommeregner makker ret", hvilket har bevirket at jeg nu har ventet på denne regning i 2 mndr. Energi-styrelsen siger, at de nok skal stille med en mand, der kan kontrollere rapportens rigtighed, men der er bare ikke fremkommet en endelig rapport.

Jeg gentager:  Og problemet fortsætter jo: . . . .


Brugbart svar (0)

Svar #4
21. juni 2015 af peter lind

#0 Den orblindhed har du skjult godt. Jeg har ikke lagt mærke til det mindste i de indlæg fra dig, som jeg har set.

Ellers kan jeg tilføje at de sender hele spørgsmål til den mundtlige eksamen samt at nogle spørger om tabelværdier. Det er som om det er dem helt fremmed at slå op i bøger eller tabeller. Jeg har tænkt på om det ikke skyldes at de ikke åbner en bog hele året og nu ikke kan finde rundt i dem.

#4 brugen af moderne hjælpemidler i fysik eller dine problemer med energirapport for dit hus er da helt irrelevant for tråden. Så vidt jeg ved bruger du selv disse hjælpemidler.

Ellers er jeg stærkt uenig med dig om denne brug. Fysik er altså ikke matematik og de fleste fysiske beregninger i gymnasiet kræver heller ikke den store matematiske viden. Jeg ønsker mig bestemt ikke tilbage til tiden med logaritmetabeller og regnestok.

Du nævner specifik regressionsanalyse. Beregningerne i regressionsanalyse er så omfattende at det ikke vil være praktisk at bruge dette i gymnasiet uden CAS værktøjer eller regneark. I gamle dage skulle man plotte punkterne ind på en graf og på grundlag af punkterne tegne en ret linje, som passede så godt som mulig til de målte punkter. Regressionsanalysen er en stor fremskidt i forhold til dette.


Brugbart svar (0)

Svar #5
21. juni 2015 af hesch

#4 brugen af moderne hjælpemidler i fysik eller dine problemer med energirapport for dit hus er da helt irrelevant for tråden. Så vidt jeg ved bruger du selv disse hjælpemidler.

Brugen af moderne hjælpemidler har stor relevans, så stor at du ikke ønsker dig tilbage til før deres tid ( dit næste afsnit ). Energirapporten er brugt til illustration af, at "uselvstændige unge" vokser op og bliver "uselvstændige voksne". Det ved jeg ikke om du kan forstå?  Du "vidt vides" ikke ret meget.

Ellers er jeg stærkt uenig med dig om denne brug. Fysik er altså ikke matematik og de fleste fysiske beregninger i gymnasiet kræver heller ikke den store matematiske viden. Jeg ønsker mig bestemt ikke tilbage til tiden med logaritmetabeller og regnestok.

Du nævner specifik regressionsanalyse. Beregningerne i regressionsanalyse er så omfattende at det ikke vil være praktisk at bruge dette i gymnasiet uden CAS værktøjer eller regneark. I gamle dage skulle man plotte punkterne ind på en graf og på grundlag af punkterne tegne en ret linje, som passede så godt som mulig til de målte punkter. Regressionsanalysen er en stor fremskidt i forhold til dette.

I stedet for at vedhæfte opgaven en tabel, egnet til din kæphest "regressionsanalyse", kunne opgaven jo blot oplyse, at en temperatur stiger 2,7º per minut. Herved holdes fokus på det fysiske i fysikopgaven, og eleverne lærer fysiske tankegange i stedet for lommeregnerprogrammeringsteknik. Skidt være med sidstnævnte:  Der kommer alligevel en ny lommeregner på markedet næste år, og så kan man starte forfra. Forestiller du dig, at viden om brug af en TI-89 har nogen værdi om 10 år? 


Svar #6
21. juni 2015 af mette48

#3+#5

Læs lige det oprindelige indlæg igen.

Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad I unge mener, er det uselvstændighed eller måske dovenskab eller ...

Jeg er ikke interesseret i at høre om brugen af hjælpemidler og disses udvikling.


Brugbart svar (1)

Svar #7
24. juni 2015 af peter lind

#5  Du kan ikke tillade dig at udtale dig om, hvad der er min kæphest.

Du har da din fulde ret til at foretrække de gamledags metoder frem for de nye ligesom jeg har den fulde ret til at foretrække de nye.

Der er næppe mange der vil acceptere, at man skal forkaste det nye, blot fordi det engang i fremtiden bliver forældet.


Brugbart svar (0)

Svar #8
25. juni 2015 af hesch

#7:  Du kan ikke tillade dig at udtale dig om, hvad jeg "forkaster".


Svar #9
25. juni 2015 af mette48

Hesch! Så lykkedes det dig igen at afspore tråden.


Brugbart svar (0)

Svar #10
25. juni 2015 af hesch

#9:  Tja, det er jo ikke så svært:  Det er blot at svare på #7, hvori tilløbet til afsporingen findes.

Du virker noget "partisk", og det forekommer mig at har en betemt agenda med din tråd.

Fortæl nu hvor det egentlig er ( til hvilken konklusion ) din debat skal føre hen.


Brugbart svar (1)

Svar #11
25. juni 2015 af SuneChr

# 0
Lektiehjælperne undlader, i (mange) tilfælde, at træde i karaktér overfor nogle spørgsmålsstillere og glemmer at skele til betingelserne for at anvende foraet. Det må, efter min mening, være det første tiltag for at få renset ud i tendensen til at tro, man kan læne sig tilbage som spørgsmålsstiller og vente på den nemme løsning.
Jeg tror ikke, unge i dag er specielt mere dovne, end unge førhen var. Forskellen er, at vores tid, samfund, skole, forældre, ikke vægter fordybelse, indsigt, fred og ro. Hele tiden afsted henimod noget nyt. Jeg er helt overbevist om, at rigtig mange unge kunne ønske sig mere ro, færre krav om succes, præstationer mig her og præstationer mig der. Spørgsmålet er, om en større eller mindre del af ungdommen allerede er blevet ofre for et sygt præstationssamfund, som kun få kan leve op til, og hvor de bilder sig ind at have opnået succes. Skole og forældre står med en, noget nær, umulig opdragerrolle.   


Brugbart svar (0)

Svar #12
25. juni 2015 af hesch

#6:  Jeg går fuldt ud ind for Darwins evolutionsteori, men ændringer af fx dyrs adfærd sker iflg. denne ikke i løbet af en generation ( fra mennesker til dovendyr ). Men adfæren kan ændres ved "miljømæssige" ædringer i løbet af meget kort tid:  Ved tørke i et område, vil dyrene finde andre græsgange. Det ligger i deres gener.

Teknologien indenfor hjælpemidler som lommeregnere har udviklet sig meget hurtigt ( første primitive Sinclair lommeregner dukkede vel op omkring 1975 ). Når sådanne hjælpemidler dukker op, ændrer indlæringsmiljøet sig, og fokus flytter sig fra fx grundlæggende viden om fysik til udnyttelse af lommeregnerens kunnen indenfor matematisk databehandling. Det er måske fint nok, men hvis en meget stor del af fokus fragår fysikken, ændrer elever "adfærd" overfor faget fysik. Selve den grundlæggende fysik bliver en besværlig og uvelkommen pestilens, som man prøver at snyde sig udenom, for lommeregneren er mere spændende og uforpligtende. Det bør være underviseres opgave at fastholde fokus på fysikken, i stedet for at formulere opgaver, hvori regressionsanalyse er nødvendigt for at kunne løse opgaven.

Eleverne klarer regressionsanalysen, men aner ikke hvad de skal bruge resultatet af denne til. Så resten af opgavebesvarelsen må man så stjæle/låne sig til.

Det var så min mening om hvorfor tingenes tilstand kunne være ændret, som de er. Selv mener jeg, at det kunne være en plausibel forklaring på, hvorfor elevers adfærd ændrer sig så hurtigt:  Hurtige miljømæssige ændringer, som undervisere ikke i tide har kunnet tilpasse sig.

Måske har jeg ikke ret, men det er da ikke en "afsporing" af debatten. Det er blot noget du ikke er "interesseret i at høre om". Jeg ved så ikke om det er fordi du er èn af underviserne?


Brugbart svar (1)

Svar #13
25. juni 2015 af LeonhardEuler

#6, #9 :  Sådan, som jeg opfatter det, eftersøger du aktuelle meninger fra gruppen "de unge", hvilket du har et levende eksempel på i #1, såfremt den unge herre kan være så fræk at benævne sig selv "ung". Ærligt talt egner dit indlæg sig ikke som et debatindlæg - snarere et spørgeskema eller et aktivt holdning-delingskommentarfelt for de "unge". Måske udbred det, således alle kan deltage og vær endelig mere åben for sidedebat, da sådan en kan være nødvendig. 

Umiddelbart syntes også din tilstedeværelse i denne debat til at være så godt som ikke-eksisterende. Som #11 så fint udtrykker det: "Det må, efter min mening, være det første tiltag for at få renset ud i tendensen til at tro, man kan læne sig tilbage som spørgsmålsstiller og vente på den nemme løsning.". 

Debatten udarter sig mere som et kommunalmøde, hvor #0 uopfordret påtager sig jobbet som ordfører. 

For at vente tilbage til debatten, så bør du (måske) tage udgangspunkt i #1 (dét som du eftersøgte) og lede debatten dérhen, hvor du ønsker. 


Brugbart svar (0)

Svar #14
27. juni 2015 af Stats

Jeg går under gruppen "ung voksen".

Jeg tror, at problemet ligger i, at man fra mange skoler, stadig anvender bøger. De unge er vilde med teknologien, og de ældre lærer hader teknologien.

Eleven er ikke vant til at anvende bøger.. (stikordsregister var helt fjernt for mig, men jeg har fundet ud af, at det er yderst brugbart.. Fandt ud af det i 2014)

Jeg læser kun pdf'er og i-bøger (pdf er jeg vant til ctrl + f for derefter at søge efter ordet.)

Jeg tror derfor, at mange af de lidt "dovne spørgsmål", kommer fordi det er for besværligt.

Samtidig, så er det også besværligt at have computer og bog ved siden af hinanden.

Tja..

- - -

Mvh Dennis Svensson


Brugbart svar (0)

Svar #15
27. juni 2015 af Stats

Måske ligger meget af det også i, at forfattere elsker at skrive kilometer lange tomme tekster (intet indhold).

Det kunne være en bog på 300 sider, som kunne omskrives med færre ord, og mere præcist på 75 sider

- - -

Mvh Dennis Svensson


Brugbart svar (0)

Svar #16
16. juli 2015 af ALMAMERENGUE

Smatty, er du idiot?

Vil du afskaffe bøger nu? 

Der findes sku da forhelvede intet mere lærerigt end at sidde behageligt med en bog og suge viden til sig. At du så hellere vil glo på en flimmerskærm med dine facebook-tabs klar som backups er dit problem, men du skal kraftedme ikke komme her og give bøgerne skylden for din egen ubegavethed.


Brugbart svar (1)

Svar #17
16. juli 2015 af SuneChr

# 16
Kan se, at dit sprog tilsyneladende endnu ikke er færdigudviklet. Når du kan debattere ordentligt, vil andre sikkert gerne læse dit indlæg og måske også kommentere det.
 


Brugbart svar (0)

Svar #18
16. juli 2015 af ALMAMERENGUE

Til SuneChr. 

Der er en væsentlig forskel mellem sproglige udviklingsvanskeligheder og bevidst valg af retorisk ageren. Sproglig underudvikling er hvad der på pragtfuldt vist bliver demonstreret i dit indlæg for oven (#11). Naragtige og åndssvage sætningsformuleringer, med en total maltraktering af kommaet. 

Talentløsheden forsætter så med indlæg #17, intetsigende og himmelråbende dumt. Hvad er det egentlig du siger? Hvordan bidrager du til debatten? Dit jammerlige tøseudbrud kunne sagtens videredeles via en privat besked, da den er trådstarters tema irrelevant og udelukkende henvendt til mig.

Jeg vælger dog selv at skrive mit tilbagesvar i selvsamme tråd, for den er egentlig meget betydningsfuld for emnet. Du er, jvf. din profil, underviser. Ikke i dansk, forhåbentligt? Det kan jo ikke undrer nogen som helst at studerende valfarter til internettet for at søge lektiehjælp hvis du skulle være en repræsentant for kvalitetsstandarden i det danske undervisningssystem. 


Brugbart svar (0)

Svar #19
16. juli 2015 af hesch

#18:  Tja, jeg kunne give SuneChr et "brugbart svar" ( +1 point ).

Desværre kunne jeg ikke finde minusknappen til dig.

På forhånd: Det kan du selv være ! !


Brugbart svar (0)

Svar #20
16. juli 2015 af LeonhardEuler

Trods ordvalget i kommentar #16 ikke er velegnet til et debatforum, så må jeg alligevel erklære mig enig i denne ALMAMERENGUE.

Derimod må jeg erklære mig uenig med #14 og #15, som bevidst eller ubevidst ser bort fra væsentlige faktorer.  

I første omgang kan man vælge at diskutere forståelsen af begrebet "præcis". Der er vel en grund til, at moderne matematikbøger ikke er opbygget aksiomatisk og af formen "sætning - bevis - sætning - bevis". En matematikbog er ikke en videnskabelig ordbog, hvor sætninger slås op men snarere et redskab, der med ord, eksempler og bevis skal give læseren mulighed for at forstå og få indsigt i en sætning eller et emne. 

"smatty" nævner ydermere ivrigt funktionen "ctrl + f" og får det til at fremstå som udelukkende positivt. Det er jeg også skarpt uenig med. Det har sine uundgåelige sidekonsekvenser. Tendensen bliver bare, at "man" med denne funktion tager dele ud af deres kontekst uden at forstå det essentielle ovenstående skrift. 

En sidste kommentar: Hvis man ikke kender til stikordsregisteret, så er man da nærmest (som det bedst kan udtrykkes ved) født i går


Forrige 1 2 3 Næste

Der er 46 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.