Kemi

Side 16 - Hvad gør jeg forkert ved mine beregninger?

Svar #301
12. august 2020 af sansas


Brugbart svar (0)

Svar #304
17. august 2020 af Sveppalyf

Det er ikke et komma, men sådan et punktum man sætter i et langt tal for at gøre det mere overskueligt. Fx

2.346.345.234

Du regner et antal minutter om til timer ved at dividere med 60. Herefter regner du så videre om til døgn ved at dividere med 24.


Brugbart svar (1)

Svar #306
24. august 2020 af Sveppalyf

Jo, hvis du skal regne mM om til M, så skal du dividere med 1000. Dette er også det man gør når man ganger med 10-3.

10-3 = 1/103 = 1/1000


Brugbart svar (1)

Svar #311
16. oktober 2020 af Sveppalyf

I glomerulus bliver noget af plasmaet og noget af de opløste stoffer filtreret ud i tubulus. Efter glomerulus vil det meste af plasmaet blive reabsorberet tilbage til venen, og desuden kan der ske en udveksling af de opløste stoffer.

Grafen viser forholdet mellem koncentrationen af et opløst stof i tubulus og koncentrationen af stoffet i venen som funktion af afstanden fra glomerulus.

Et interessant refenrecestof er inulin da der hverken sker nogen reabsorbtion eller sekretion af dette. Da imidlertid væsken i tubulus bliver reabsorberet, så vil koncentrationen af inulin i tubulus stige. (Hvis du har en opløsning af et stof i en væske og du så fjerner noget af væsken, så stiger koncentrationen af stoffet.) Derfor vil TF/P for inulin være sådan en voksende ret linje. (At den er ret må være fordi væsken bliver reabsorberet jævnt hen over afstanden fra glomerulus.)

Generelt har man at hvis TF/P er større end 1, så kan det have to forklaringer: Enten at stoffet bliver reabsorberet langsommere end vandet (som fx inulin), eller at stoffet aktivt bliver sekreret.

Hvis man har at TF/P = 1, så betyder det at stoffet bliver reabsorberet lige så hurtigt som vandet. Et eksempel herpå er Na+, så den svarer nok til graf c i din opgave.

Hvis man har TF/P mindre end 1, så er det fordi stoffet bliver reabsorberet hurtigere end vandet. Det er typisk brugbare stoffer som fx glucose.


Brugbart svar (1)

Svar #312
16. oktober 2020 af Sveppalyf

De beregner faldet i koncentration som 

fald = startværdi - slutværdi

Så beregner de hvor stort dette fald er i forhold til startværdien. Altså

relativt fald = (startværdi - slutværdi) / startværdi

Jeg synes da at metode 1 er den nemmeste. Metode 2 er alt for besværlig.


Brugbart svar (1)

Svar #319
04. november 2020 af Sveppalyf


Der er 389 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.