Matematik

Differentialregning og funktioner

05. juni 2023 af pwnbeast - Niveau: B-niveau

Hej. Jeg er igang med at forberede mig til mundtlig Matematik B eksamen, og har lidt svært ved nogle opgaver. Nedenfor er et af dem. Nogle der kan hjælpe?

Har sat flere op på min side hvis man er en haj til Matematik! :)

Vedhæftet fil: opg11.png

Brugbart svar (0)

Svar #1
05. juni 2023 af Anders521

#0 Se vedhæftet billede.

Vedhæftet fil:No limits.jpg

Brugbart svar (0)

Svar #2
05. juni 2023 af M2023


Svar #3
06. juni 2023 af pwnbeast

#1

#0 Se vedhæftet billede.

Kære Anders.

Kan du tydeliggøre trinene for mig så jeg forstår præcis hvad der sker? Bliver lidt forvirret, og dine trin er ikke beskrevet så tydeligt for mig :)


Brugbart svar (0)

Svar #4
06. juni 2023 af Anders521

#3

Kære Anders.

Kan du tydeliggøre trinene for mig så jeg forstår præcis hvad der sker? Bliver lidt forvirret, og dine trin er ikke beskrevet så tydeligt for mig :)

Beviset i billedet for differentialkvotienten af √x er ikke det, der 'normalt' gennemgås/undervises i, så her vil jeg gerne forklare trinene for dig.

Trin 1. Opskriv ligningen √x = px + q. Dette gøres netop fordi din funktion √x og tangenten y=px+q har et fællespunktet, hvis 1.koordinat er løsning til ligningen.

Trin 2. Omskriv nu ligningen så du ender med andengradsligningen p2x2 + (2pq +1)x + q2= 0. Sammenligninger din ligning med den generelle ligning ax2 + bx + c = 0, ser du at konstanterne  a= p2, b = 2pq+1 og c = q2

Trin 3. Eftersom der til din ligning kun skal være én løsning, må dens diskriminant d være lig 0. Som der står i din lærebog er formlen for d givet ved d = b2 - 4ac. Så i dit tilfælde er d = 0 ⇔ (2pq+1)2 - 4p2q2 = 0. Omskriv den ligning, så du får 2pq = ½.. 

Trin 4. Indsætter du ½ i din andengradsligning, får du p2x2  - (½)x + q2= 0. I din lærebog står der, at når d = 0, har du den generelle løsning x = -b/2a. I trin 2 fandt du at a = p2 og b = 2pq+1. Altså er løsningen givet ved x = -(2pq+1)/2p2.

Trin 5. Løser du ligningen  x = -(2pq+1)/p2 mht p, finder du ud af at p = 1/(2√x), hvilket er det du gerne vil nå frem til, for dette er differentialkvotienten for funktionen √x

Beviset kan sagtens bruges, hvis man gerne vil slippe for grænseværdibegrebet som det ses 'traditionelle bevis'. 

   


Brugbart svar (0)

Svar #5
10. juni 2023 af apricotx

Personligt har jeg aldrig set beviset ført vha. tangentligningen før. Man kan i stedet føre beviset præcis som for andre differentialkvotienter med 3-trins reglen: 

1. Differenskvotienten opskrives

\frac{\Delta y}{h}=\frac{\sqrt{x_0+h}-\sqrt x_0}{h}

2. Der reduceres. Tricket er at forlænge med \sqrt{x_0+h}+\sqrt x_0, så
\frac{\Delta y}{h}=\frac{(\sqrt{x_0+h}-\sqrt x_0)\cdot(\sqrt{x_0+h}+\sqrt x_0)}{h\cdot(\sqrt{x_0+h}+\sqrt x_0)}=\frac{h}{h\cdot(\sqrt{x_0+h}+\sqrt x_0))}=\frac{1}{\sqrt{x_0+h}+\sqrt x_0}

3. Grænseværdien for h\rightarrow 0 bestemmes:

Da \sqrt{x_0+h}\rightarrow \sqrt x_0 for h\rightarrow 0, findes der en grænseværdi for differenskvotienten (så funktionen er differentiabel), og grænseværdien er dén, vi kalder differentialkvotienten. Så konklusionen bliver

f'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt x_0}

Der skal "nok" smides lidt mere forklatring på: Et par ekstra mellemregninger i 2. og lidt mere forklaring til 3., hvor du tager fat i definitionen af differentialkvotient.


Skriv et svar til: Differentialregning og funktioner

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.