Søgning på: SO2 - Studieomr��de del 2. Resultater: 1 til 20 af 175
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Kapitel 2 | Ellære | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I dette kapitel kan du læse om resistans, kapacitor, spændingskilder og elektriske felter. Definition af spændingsforskelSpændingsforskellen er givet ved omsat energi per ladning :Definition af strømstyrkeElektrisk strømstyrke er givet ved passeret ladning per tid :Definition af elektrisk energ...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Inerti | Mekanik

  Kompendie
  Inerti er den egenskab ved fysiske objekter, der gør, at de vil beholde deres bevægelse eller stilstand, hvis de ikke bliver påvirket af nogen kræfter.Et eksempel på inerti er en billard kugle, der skydes afsted. Når man først har sat kuglen i gang, vil den fortsætte med samme hastighed i samme r...
 • Sekskant - Heksagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En sekskant eller et heksagon, er en figur i geometrien med seks sider og seks vinkler. En sekskant er således en polygon med seks hjørner. Et heksagon på engelsk staves næsten på samme måde, nemlig et "hexagon".Sekskant.En sekskant har en vinkelsum på 720 grader. Altså, hvis man finder...
 • Procent af noget | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Procent af noget betyder i de fleste tilfælde, at man vil beskrive en bestemt del af en værdi.Et eksempel kan være, at prisen på mælk er steget med 10 %. Her beskriver vi altså stigningen ud fra den originale pris.Hvis mælk eksempelvis før kostede 10 kr. og nu koster 11 kr., kan man sige at prise...
 • Kovalent binding | Atom

  Kompendie
  Hvad er en kovalent binding?En kovalent binding er karakteriseret ved, at atomerne i den kovalente binding deler et eller flere elektronpar i mellem sig. Af den grund kaldes kovalente bindinger også for elektronparbindinger. Kovalente bindinger dannes mellem atomer, hvor forskellen i elektronegat...
 • Stråling

  Kompendie
  Stråling og bølger er meget nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være andet end stråler.Hvad er stråling?Stråling er kort sagt bølger af partikler. Der findes flere forskellige typer stråling med forskellige egenskaber. Man kan 'groft' dele strålerne op i hvilke partikl...
 • Parallelogram | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et parallelogram er en firkant, altså en figur indenfor geometri med fire sider. Navnet parallelogram henviser til at denne figur i geometrine består af parvis parallelle sider.Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette...
 • Varians | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Varians er et meget anvendeligt begreb i deskriptiv statistik, inferential statistik og sandsynlighedsregning.Hvad er varians?Inden for deskriptiv statistik er det korrekte navn faktisk ’empirisk varians’. Varians (alene) knytter sig i stedet til den inferentiale statistik. Glemmer ma...
 • Rektangel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et rektangel er en firkant, altså indenfor geometrien(plan) en figur med fire sider. Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.Et rektangel minder derfor om et parallelogram hvor de modst...
 • Tikant - Dekagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En tikant eller en dekagon, er en figur i geometrien med ti sider og ti vinkler. En tikant er således en polygon med ti hjørner.Man kan komme ud for stjerne-formede figurer, som har ti kanter. En stjerne-formet polygon er en konkav polygon. Definitionen af en konkav polygon findes i artiklen Poly...
 • Syvkant - Heptagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En syvkant eller en heptagon, er en figur i geometrien, med syv sider og syv vinkler. Syvkanten er dermed en polygon med syv hjørner. Syvkant.En syvkant har vinkelsummen 900 grader.Vinkelsummen for et polygon udregnes ved hjælp af formlen (n er antal kanter):Det vil sige, hvis man finder ...
 • Planøkonomi | Økonomi

  Kompendie
  Begrebet planøkonomi refererer til en bestemt form for politisk-økonomisk system, hvormed staten styrer og påvirker den primære udvikling af det pågældende lands økonomi.Hvad er planøkonomi?I et planøkonomisk samfund kontrolleres det økonomiske marked – altså priser og mængder af producered...
 • Nikant - Novegon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En nikant eller en novegon, er en figur i geometrien med ni sider og ni vinkler. En nikant er således en polygon med ni hjørner.Nikant.En nikant har en vinkelsum på 1260 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en nikant, og tager summen af disse, får man altid 1260 grader.En ...
 • Standardafvigelse | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Standardafvigelse er et meget anvendt og nyttigt begreb i deskriptiv statistik. Standardafvigelse er en af de såkaldte statistiske deskriptorer.Spredning er et andet ord for standardafvigelse. De to begreber, standardafvigelse og spredning, anvendes som synonymer i denne artikel.Standardafvigelse...
 • Ottekant - Oktagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En ottekant eller en oktagon (kan også staves oktogon), er en figur i geometrien, med otte sider og otte vinkler. Ottekanten er dermed en polygon med otte hjørner.Generelt er det svært at udregne arealet af irregulære polygoner med mange kanter. Nogle få irregulære ottekanter kan man dog ret nemt...
 • Brøkregning | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Brøkregning beskriver, hvordan man regner med brøker. Det vil sige operationer som addition, subtraktion, division og multiplikation af brøker.I denne artikel vil vi gennemgå de grundlæggende operationer, addition og subtraktion. For division af brøker se artiklen Dividere brøker. For multiplikat...
 • Brøk til procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Når man har en brøk og skal omregne til procent, skal man gange brøken med 100 %. Man får derefter et kommatal, angivet i procent, som resultat. Eksempelvis som på en formel for procent ser således ud:Herunder kan du indsætte en brøk i lommeregneren, og udregne den procentdel som brøken svarer t...
 • Impuls | Mekanik

  Kompendie
  Impuls er en fysisk størrelse, der bestemmes af et legemes masse og hastighed. Impuls kaldes også bevægelsesmængde.Impuls udregnes med følgende formel:p er impulsm er masse i kgv er hastighed (velocitet) regnet i m/sImpuls er altid bevaret når legemet ikke påvirkes af ydre krafter. Men selv ved p...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste