Søgning på: SO2 - Studieområde del 2. Resultater: 201 til 220 af 189055
 • Delprøve 2 B-niveau 2013 STX(paper opgaven, altså A delen)

  Forumindlæg
  Hej allesammen :) Jeg mangler Delprøve 2 B-niveau 2013 STX(paper opgaven, altså A delen). Det ville være fantastisk, hvis nogen herinde har den og vil dele den med os andre. Hvis der er nogle der ikke har den, men ved hvad den handler om, altså hvilke emner der er, må de meget gerne dele med os ...
 • et 20 meter langt tov skæres over i to dele. den ene del bøjes rundt, så der dannes en cirkel. den anden del bøjes, så der dannes et kvardrat

  Forumindlæg
  nogen som kan hjælpe med disse opgaver: et 20 meter langt tov skæres over i to dele. den ene del bøjes rundt, så der dannes en cirkel. den anden del bøjes, så der dannes et kvardrat a) bestem den mindste værdi af det samlede areal af cirklen og kvadratet b) kan man opnå, at det samlede are...
 • 2 små opgaver

  Forumindlæg
  Hej, kunne godt bruge lidt hjælp til disse to opgaver. I 1990 blev der udledt ca. 200 tons SO2 i Danmark. Hvor meget H2SO4 svarer denne SO2 mængde til hvis hvert SO2 molekyle omdannes til ét molekyle H2SO4? Antag at al den dannede svovlsyre opløses i 3•1010 m3 vand (svarende til...
 • 3 måneder = 94 del af ens liv?

  Forumindlæg
  Jeg sad og så gillmoregirls -_-' De nævnte at 3 måneder var en 64 del af ens liv.. Mit spørgsmål er så: Hvordan regner man det ud? xD
 • Del prøve 1 Fra Dec 2009 HF

  Forumindlæg
  Hej alle sammen, jeg har virkelig brug for hjælp. Jeg skal lave Del prøve 1 fra 2009 i Engelsk. hvis der er nogle der har den, vil jeg meget gerne låne den, eller hvis nogle vil hjælpe mig, et eksempel på opgaverne er : #Ret fejlende - der kan være flere fejl i hver sætning. - We leaved London ...
 • Overfladeareal af kuppel (Santa maria del fiori)

  Forumindlæg
  Jeg kunne godt tænke mig lidt hjælp til en matematikrapport. Jeg skal udregne overfladearealet af en kuppel. Desværre har jeg det problem at jeg ikke ved hvilken formel, jeg skal bruge for at udregne arealet. Jeg har vedhæftet et tværsnit af hvordan kuplen ser ud. håber i kan hjælpe mig og på for...
 • En linie der er parallell eller vinkelret på et plan eller ingen af delene

  Forumindlæg
  Linjen l har følgende parameterfremstilling: (x,y,z)=(1,2,-4)+t(2,1,0) Planens ligning er: x+2y-z=2 Jeg skal finde ud af, om linjen l er parallel med planen, vinkelret med planen eller ingen af delene. Jeg har fundet ud af, at de ikke er parallelle. Jeg kan bare ikke helt finde ud af at vise, om ...
 • Skriftlig Matematik del 1 uden hjælpemidler

  Forumindlæg
  Hej alle :DD Jeg skal snart op i skriftlig Matematik, og jeg derfor ved at øve lidt forskelligt :P Når der står at man skal kunne '' Anvende viden om fordoblings- og halveringskonstant for eksponentiel vækst. '' Hvad går det så ud på?? - Når det altså er uden hjælpemidler...
 • Hjælp til fysisk C modul 3 opgave del 1

  Forumindlæg
  Hej igen Jeg har en opgave som driller mig en hel del. Opgaven handler om lysets afbøjning i et optisk gitter Jeg håber at der er nogen som vil hjælpe mig og det vil være en stor hjælp Her er et billede af opgaven. På forhånd tak.
 • Hvor mange bindinger vil Bor typisk lave, når den er en del af et molekyle?

  Forumindlæg
  Hej alle. Har fået stillet spørgsmålet 'Hvor mange bindinger vil bor typisk lave, når det er en del af et molekyle?'. Bor har 3 valenselektroner, hvilket betyder at den ikke kan opfylde oktetreglen, da den makimalt kan tilføje én elektron pr. valenselektron = 6 elektroner (...
 • vektor parallel med eller vinkelret på α? – eller ingen af delene

  Forumindlæg
  Hej. Jeg er blevet stillet denne opgave: Opgave 460 Planen α har ligningen x + 2y – z = 2. 1) Angiv koordinaterne til 3 punkter i planen, hvoraf det ene skal have y-koordinaten 2 og et andet skal have z-koordinaten 0. 2) Angiv en normalvektor til planen. 3) Bestem α’s sk...
 • en terning deles med 2 snit vinkelret på hver sideflade i 27 ens terninger. den store terning har en overflade på 54cm^2. bestem rumfanget på hver af de små ...

  Forumindlæg
  en terning deles med 2 snit vinkelret på hver sideflade i 27 ens terninger. den store terning har en overflade på 54cm^2. bestem rumfanget på hver af de små terninger
 • SO2 - molære specifikke varmekapacitet ved konstant volume

  Forumindlæg
  Hej, Jeg sidder med en opgave, hvori jeg skal beregne hvad den forventede molære specifikke varmekapacitet ved konstant volumen for svovldioxid. Er det korrekt tænkt, at SO2 er polyatomar, og derfor bliver Cv=3*R altså 3*8.3145J/mol*k = 24.94 eller er det helt forkert tænkt? Derudover, så bl...
 • Differentation af e^x, især den sidste del

  Forumindlæg
  Hejsa. Er der en som kan gennemgå differentieringen af ex for mig? For jeg forstår simpelthen ikke differentieringen. Mvh Louise
 • Hvor stor en del af ugens timer er uden for normal arbejdstid?

  Forumindlæg
  Hej hvordan udregner man følgende opgave? hvorstor en del af ugens timer er uden for normal arbejdstid? normal arbejdstid er man-fre kl. 06:00-17:00 arbejdstimer på en mdr. 160 timer opgaven kan ses i vedlagt opgavesæt - opgave 2 nr. 2.4
 • en anden del, gange med x + 4 = x

  Forumindlæg
  hjæælp!!! forstår den ikke?
 • Grafen for f1 er en parabel. Buestykket ABC er en del af denne parabel..

  Forumindlæg
  Hejsa, nogen der kan løse denne vedhæftede opgave? med mellemregninger, ville være en stor hjælp...
 • Synopsis.. Må man gerne læse dele af sin synopsis?

  Forumindlæg
  Det som man har skrevet i synopsis må man gerne sige det? eller skal man lave det hele om?
 • ligevægt og 3.gradsligning

  Forumindlæg
  Betragt ligevægten, 2SO2(g) + O2(g)(ligevægtspil) 2SO3(g), som har indstillet sig i en beholder. Ved en given temperatur, er der følgende stofmængder tilstede i en ligevægtsblanding: n(SO2) = 0,88 mol, n(O2) = 1,2 mol og n(SO3) = 0,55 mol, V(beholder) = 1 L Ligevægten bringes udad balance, ved at...
 • Los tiempos del chat / 150 ord

  Forumindlæg
  Hvis der er nogem der har tid til at kigge på dette, ville det være dejligt. Chat er for chatter blandt venner og fremmede. På computeren bruges en web-adresse for at komme ind i cyberlife. På nettet i det virtuelle bruges et dæknavn oftest og der er chat blandt dem uden reelle navne. Ifølge te...