Søgning på: italiensk opgave. Resultater: 501 til 520 af 139657
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  I min opgaveformulering, står der: Vanddybden y m i en havn varierer pga. tidevandet, og kan beskrives ved f(t)= 1,50 cos((pi/6)* t) + 1,55 hvor t er tiden målt i timer efter midnat. tegn grafen. Beregn og tolk f'(9). Jeg har fundet ud af, hvad f'(9) giver. Men fortolk? Vil det bare...
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  Jeg er sikker på at tyngdekraften, normalkraften og gnidningskraften der påvirker bilen. Men hvordan de skal placeres er jeg usikker på.
 • en opgave

  Forumindlæg
  Hej!Jeg vil gerne have hjælp med den opgave:Linjerne l og m har ligningerne:l:y= -2x+5 og m:y= ax-3Tegn de to linjer i et koordinatsystem, hvis a= 2.Bestem tallet a, så de to linjer bliver ortogonale.Jeg har tegnet, men jeg kunne ikke finde tallet a.På forhånden tak.
 • Opgaver

  Forumindlæg
  Hey alle, har nogen matematik opgaver jeg ikke kan finde ud af, håber i kan hjælpe..(-3a-2b)2* (√8-√5)( √8+√5)?(Det er kvadratrodstegn ) *Det er et 2-tal som står i anden.
 • en opgave !!

  Forumindlæg
  mangler at regne denne enkelte opgave ud, håber noget vil hjælpe . - en fisketur med ekkolod modtager et reflekteret signal efter 10 ms og endnu et efter 200 ms. Hvor dybt ligger fiskestimen, og hvor dybt er der det pågældende sted?
 • en opgave! hjælp.

  Forumindlæg
  hubble rumteleskopet kan registrere lyset fra cepheider 60 Megalysår fra os. Beregn den tilsynladende lysstyrke af en cepheide i denne afstand med en absolut lysstyrke, der er 1000 gange større end solens. hvordan griber jeg denne opgave an?
 • opgave

  Forumindlæg
  Hej Jeg ved ikke hvordan jeg skal løse denne opgave: En færge trækkes af to slæbebåde, som hver især yder en kraft på 150 kN. Slæbebådene trækker med en vinkel på 20 grader i forhold til færgens bevægelsesretning. Bestem den resulterende kraft.
 • opgave

  Forumindlæg
  Hej er der nogen som kan hjælpe mig med en opgave. Jeg har vedhæftet den :)
 • Opgave

  Forumindlæg
  Hej Hvordan regner/løser man den sidste opgave?? (se vedhæftede dokument)
 • Hjælp til denne opgave

  Forumindlæg
  Håber at der er nogen der kan hjælpe til med denne opgave
 • Hjælp til en opgave

  Forumindlæg
  Hej folkens Jeg skriver fordi jeg har et spørgsmål jeg er gået i stå med håber i kan hjælpe mig. Opgaven lyder følgende Opgave 1: Rundt om Eros I et område mellem Mars og Jupiter findes i hundredtusindvis af klippestykker, der hver især kredser om Solen. En af disse såkaldte asteroider hedde...
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  Er der nogle der evt. kan hjælpe mig med opgave 7 i følgende sæthttp://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer05/syge05/UD0588.pdfJeg aner intet om det emne. Var sygemeldt i perioden. Har prøvet at læse mig lidt frem til det. Lidt svært!
 • opgave

  Forumindlæg
  En vægtløfter hæver vægtstangen roligt til fuld højde(opadstrakte arme), holder den skælvende over hovedet i et par sekunder og lader den falde ned på underlaget med et brag. Vægtstangens højde over underlaget til da være en funktion h af tiden t. Løftet starter til tiden t=0 Opgave: Tegn en...
 • hjælp til en opgave!

  Forumindlæg
  Hej sidder lige med en fysikopgave, som jeg ikke helt ved hvordan skal løses :s opgaven lyder: To cyklister A og B starter i afstanden 30 km fra hinanden med retning mod hinanden. A kører med farten 15 km/h, og B kører med farten 20 km/h. a) til hvilket tidspunt mødes de? b) Hvor langt kører A,...
 • opgave

  Forumindlæg
  I et koordinatsystem i planen med begyndelsespunkt O bevæger et punkt P(x,y) sig, så der til tidspunktet t gælder x=5*cos(t) y=3*sin(t) Bestem til tidspunktet t=pi/4 vinklen mellem vektor OP og hastighedsvektoren i P Skal man ikke indsætte pi/4 ind i t's plads for at kunne løse denne ...
 • opgave

  Forumindlæg
  en funktion er givet ved: f(x)=kvadratrod(2x+3) Man skal bestemme en ligning for den tangent til grafen for f, hvis røringspunkt P har førstekoordinaten 3. røringspunktet P, tangentens skæringspunkt Q med første aksen samt punktet R(3,0) danner en trekant. Der skal beregnes både sider og vi...
 • Hjælp til en opgave!

  Forumindlæg
  Lufttrykket i atmosfæren afhænger af højden x over overfladen. I en model for denne afhængighed går man ud fra, at funktionen y=f(x) beskriver sammenhængen og opfylder ligningen: f'(x)+af(x)=0, hvor a er en konstant. Jeg skal bestemme en forskrift for f, når lufttrykket ved havoverfladen er ...
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  Løs ligningen x=sqrt(x-1)+21 ved omskrivningen x=sqrt(x-1)+21 <=> x-1=sqrt(x-1)+20 Det er tydeligt at ligningen ikke skal løses på den "almindelige" måde, altså ved først at trække alle de 21 fra på begge sider af lighedstegnet for så at ophæve rodtegnet ved at kvadrerer osv. J...
 • Opgave.

  Forumindlæg
  3: Laserlys sendes mod et gitter der har 650 spalter pr. mm. Afstanden mellem gitter og væg er 25,0 cm, og afstanden fra 0. ordenspletten og 1. ordenspletten er 10,0 cm. Beregn laserlysets bølgelængde. Løsning: Hvordan regner man denne? Jeg forstår den simpelthen ikke?
 • Opgave

  Forumindlæg
  Hej Hvis man har opgivet et andengradspolynomium f(x)= -x^2+9 og jeg skal bestemme en ligning for tangenten til grafen i hvert af grafens skæringspunkter med førsteaksen, hvordan gør jeg så det?