Søgning på: kemisk reaktionshastighed. Resultater: 1 til 20 af 5648
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hey! Nogen der ved hvordan man finder en kemisk reaktionshastighed, hvis man ikke har teget tid på reaktionen?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hejsa Nogen der ved om der ALTID frigives kemisk energi ved kemiske processer?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Kan reaktionshastigheden for en kemisk reaktion nogen sinde blive 0 M/s?
 • reaktionshastighed

  Forumindlæg
  hvad vil det sige at, en kemisk reaktions hastighed kan defineres som tilvækst af et reaktionsprodukts kocentration pr. tid eller som formindskelsen af en reaktants koncentration pr. tid
 • Kemisk Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Opgavebeskrivelsen er vedhæftet, og selve spørgsmålene lyder: a) Afbild absorbansen som funktion af tiden. b) Vis at reaktionen er af første orden mht. phenolphtalein. Hint: skal kendes for to punkter`? Jeg har lavet opgave a og tegnet grafen, men forstår ikke hvordan jeg skal vise at reaktio...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hey..Jeg har et lille problem med en opgave i min kemi aflevering om reaktionen mellem thiosulfationer og syre. Spørgsmålet lyder som følger:"Ifølge en grov regel fordobles kemiske reaktioners hastighed for hver 10 graders opvarmning. Passer vores forsøg nogenlunde med denne regel?"Hvad...
 • reaktionshastigheden

  Forumindlæg
  hesa.. Jeg er igang med en journal, som omhandler reaktionshastigheden (forsøget hedder: forsøg med enzymet katalase). Jeg er i gang med at besvare nogle sære spørgsmål, som jeg har puslet rundt med i flere dage. Spørgsmålene lyder: Hvad forstår man ved begrebet aktiveringsenergi? Hvilken betydni...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hvad har ligevægt at gøre med reaktionshastighed? Og hvad er modsat rettede reaktioner? Er det ikke bare ligevægtsreaktioner?
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hejsa. Den hastighed, hvormed en kemisk reaktion forløber, kaldes reaktionshastigheden, og den defineres enten som formindskelse af koncentrationen af reaktant over tid eller tilvæksten af koncentrationen af produkt over tid. Jeg ville spørge hvorfor v = -d[A]/dt er mere korrekt end v = -?[A]/?...
 • Reaktionshastighed

  Forumindlæg
  EDIT: nyt spørgsmål det gamle er dog stadig ralevant. Hej derude sidder og har store problemer med en kemi opgave og det ville være rigtig rart hvis der var nogle der kunne komme med lidt input til følgende opgaver!:) I laboratoriet følges en kemisk reaktion ved hjælp af et spektrofotometer. Reak...
 • Reaktionshastighed og kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Hej, jeg prøver at kunne forstå nogle af relationerne mellem reaktionshastighed og kemisk ligevægt. Er dette korrekt: Definitionen på en kemisk ligevægt er at reaktionen kan løbe begge veje med samme reaktionshastighed. Når man laver et indgreb i vægten der bevirker at systemet kommer ud af lig...
 • Begrænsninger ved eksperimentelt at måle en kemisk reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej allesammen Man siger, at man kan mål en kemisk reaktionshastighed ved enten at se på faldet i koncentrationen af reaktanten eller tilvæksten af koncentration af det dannede reaktionsprodukt. Men jeg kan huske at vi udførte et forsøg, hvor vi placerede et bægerglas på et stykke papir med en t...
 • Kogning og reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Hej er der nogen der ved hvad man kan skrive under spørgsmålet: -Hvilken betydning har kogning for reaktionshastigheden? Forklar hvorfor. Har prøvet meget men ikke kommet frem til et svar, som jeg kan forstå. Håber der nogen der vil forklarer mig hvilken betydning det har.. Tak :)
 • Hvorledes måles en kemisk reaktionshastighed og hvad er metodens begrænsingerne :)?

  Forumindlæg
  Hej allesammen Jeg er godt klar over, at man kan måle en kemisk reaktionshastighed ved at se på, hvordan koncentrationerne af det pågældende stof ændrer sig i forhold til tiden. Er det dette man skal ind på, når man bliver stillet spørgsmålet: Hvordan man måler en kemisk reaktionshastgihed ? :) ...
 • Ulempe ved at måle en kemisk reaktionshastighed HJÆLP!

  Forumindlæg
  Hej Vi måler en kemisk reaktionshastighed ved at se på, hvordan koncentrationerne ændrer sig over tid. Men jeg kan simpelthen ikke komme på nogle ulemper. Jeg tænker ikke på fejlkilder, men derimod noget, der gør metoden ineffektiv. Nogen der kan hjælpe mig plz, eller prøv at lede mig på vej. Je...
 • Reaktionshastigheden og produktregel

  Forumindlæg
  Der er noget så simpel som denne opgave som jeg ikke helt kan se logikken i I en kemisk reaktion dannes et stof med reaktionshastigheden v(t). Her måles tiden t i minutter efter reaktionens start og det antages, at v(t) = t2e−at + te−at, hvor a er en positiv parameter. Opgaven: Lad...
 • Reaktionshastigheden for reaktionen?

  Forumindlæg
  N2 +3H2 ----2NH3 Er ved forsøg blevet målt til -(H2)/ t = 2, 50 x 10^-4( dette udtrykker hvor meget H2 der omdannes pr sekund) Hvor stor er reaktionshastigheden udtryk ved: a) Fald i koncentrationen N2? b) Stigning i koncentration af NH3? Mange 1000 tak . Håber i kan hjælpe trin for...
 • Ligevægtskonstanter og reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Der er jo ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem reaktionshastighed og ligevægtskonstanten, fordi at termodynamikken bag kemiske reaktioner ikke udtaler sig om aktiveringsenergien. Alligevel står der i min bog, at der altid vil gælde, at en reaktion er i ligevægt, hvis hastigheden den ene vej, ...
 • Enzymer reaktionshastighed

  Forumindlæg
  Nogle som kan give eksempler hvor enzymers reaktionshastighed er vigtig? kemiske reaktioner hvor enzymer øger hastigheden
 • Kemisk ligevægt

  Forumindlæg
  Kan nogen fortælle mig hvad det betyder at en reaktionsblanding er i en dynamisk ligevægt???

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste