Biologi

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

28. april kl. 11:11 af Woaw123 - Niveau: 9. klasse

Hvilke problematikker er der inden for "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget", hvis både fagene biologi, geografi og fysik/kemi skal indgå i problemstillingen?

Tak


Brugbart svar (1)

Svar #1
28. april kl. 11:36 af thelma333 (Slettet)

hvilke emner / temaer har i haft om i undervisningen?

hvad synes du, kunne være interessant at arbejde med - prøv at komme med nogle ideer, så kan vi hjælpe dig videre derfra med en problemformulering / problemstillinger


Svar #2
28. april kl. 13:40 af Woaw123

  


Svar #3
28. april kl. 13:40 af Woaw123

#1

hvilke emner / temaer har i haft om i undervisningen?

hvad synes du, kunne være interessant at arbejde med - prøv at komme med nogle ideer, så kan vi hjælpe dig videre derfra med en problemformulering / problemstillinger

Jeg synes, at det er interessant at arbejde med, hvordan det påvirker dyr og planter hvis ikke man producerer bæredygtigt. For eksempel hvis man bliver nødt til at rydde skove, eller hvis man kommer til at foruene vandløb. Altså noget med økosystemer. Også lidt med hvor man i verden kan finde bæredygtig produktion for at få lidt geografi ind i også. Der skal ikke nogen forsøg til, da man jo ikke kan det i disse tider, så man skal bare sørge for at have alle fag med, og kunne forklare med grafer og andre billeder. 

Lige et spørgsmål: Hvis man producerer bæredygtigt, er det så fordi man genbruger eller hvad gør en produktion bæredygtig? Bare at man ikke er ubæredygtig?

Det betyder meget hvis du hjælper.

Oliver


Brugbart svar (0)

Svar #4
28. april kl. 16:01 af thelma333 (Slettet)

"Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på."

https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/hvad-betyder-baeredygtighed/

"Mange virksomheder forsøger at begrænse forbruget af naturressourcer og forurening fra de varer, som vi køber. Det kaldes bæredygtig produktion."

https://portals.clio.me/dk/biologi/emner/naturgrundlag/baeredygtigt-forbrug/baeredygtig-produktion/

du kan fx arbejde med

hvad er bæredygtigt skovbrug?

du kan fx kigge på

biologi - biodiversitet / biologisk mangfoldighed

geografi - hvor i verden findes der skov / fældes der skov - hvor findes bæredygtigt skovbrug

fysik-kemi - carbonkredsløbet / kulstofkredsløbet - fotosyntese - hvad sker der ved afbrænding af skov

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/10-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-skov-tr%C3%A6-og-klima#7

https://paa-tvaers.xplore.dk/7-9/1

https://www.verdensskove.org/fakta

https://www.verdensskove.org/forandring/baeredygtig-skovbrug

https://www.trae.dk/leksikon/baeredygtig-skovdrift-fundamentet-for-klimaloesninger-med-trae/

https://www.verdensskove.org/files/SKOV,%20klima%20og%20mennesker.pdf


Svar #5
28. april kl. 21:48 af Woaw123

#4

"Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på."

https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/hvad-betyder-baeredygtighed/

"Mange virksomheder forsøger at begrænse forbruget af naturressourcer og forurening fra de varer, som vi køber. Det kaldes bæredygtig produktion."

https://portals.clio.me/dk/biologi/emner/naturgrundlag/baeredygtigt-forbrug/baeredygtig-produktion/

du kan fx arbejde med

hvad er bæredygtigt skovbrug?

du kan fx kigge på

biologi - biodiversitet / biologisk mangfoldighed

geografi - hvor i verden findes der skov / fældes der skov - hvor findes bæredygtigt skovbrug

fysik-kemi - carbonkredsløbet / kulstofkredsløbet - fotosyntese - hvad sker der ved afbrænding af skov

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/10-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-skov-tr%C3%A6-og-klima#7

https://paa-tvaers.xplore.dk/7-9/1

https://www.verdensskove.org/fakta

https://www.verdensskove.org/forandring/baeredygtig-skovbrug

https://www.trae.dk/leksikon/baeredygtig-skovdrift-fundamentet-for-klimaloesninger-med-trae/

https://www.verdensskove.org/files/SKOV,%20klima%20og%20mennesker.pdf

Mange tak, det vil vi kigge på.

Hvordan kunne man lave en problemstilling omkring produktion, der skader vandløb og søer? Som dækker alle 3 fag


Brugbart svar (0)

Svar #6
28. april kl. 23:42 af ringstedLC

Et oplagt tema i et landbrugsland som Danmark kunne være kvælstofudledning. Hvis du vil forfølge forslaget om bæredygtigt skovbrug kan du læse om FSC mærket træ.


Brugbart svar (0)

Svar #7
29. april kl. 09:19 af thelma333 (Slettet)

der er to eksempler her

https://padlet.com/cfb/3syx5phwitwh


Brugbart svar (0)

Svar #8
29. april kl. 12:46 af thelma333 (Slettet)

problemformulering:

hvilken landbrugsform er mest bæredygtig og det det realistisk for dansk landbrug kun at være bæredygtigt?

problemstillinger:

hvad er forskellen på økologisk / bæredygtigt landbrug og konventionelt landbrug? - geografi

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/naturgrundlag/landbrug/

- evt. hvor i danmark dyrkes landbrug? - jordbundsforhold - geografi

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/naturgrundlag/landbrug/naturen-og-landbruget/

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/__kologi_hvordan_og_hvorfor

hvilke naturbetingede forhold har indflydelse på høstudbyttet?

- sol, vand og næringstoffer - fotosyntes - kvælstofkredsløb - biologi

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/fotosyntese

https://skoletjenesten.dk/sites/default/files/2018-06/12_fang_erhvervsuddannelserne_landmand_med_ffm.pdf

hvorfor er det nødvendigt at gøde jorden?

- hvilke typer gødning findes der? hvad er forskellen på naturlig / organisk gødning og mineralsk gødning / kunstgødning? - biologi

- hvilke kemiske reaktioner / fysiske ændringer sker der, når gødning spredes på marken? - fysik - kemi

- hvilke grundstoffer er der i naturgødning og kunstgødning? - fysik - kemi

https://okologi.dk/forbruger/oekologisk-produktion/korn-og-foder/goedning

hvorfor er gødning et problem for vandmiljøet?

hvad sker der med vandmiljøet? - udvaskning af kvælstof - kvælstofkredsløbet - biologi 

https://vandetsvej.dk/forurening-med-naeringsstoffer

https://faktalink.dk/godning-sprojtegift

hvor i landet / på hvilke jorde er udledningen / udvaskningen af kvælstof størst? - geografi

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf

du kan evt også kigge på udledning af ammoniak og fosfor - og sprøjtegifte

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf - afsnit 3

hvilke fordele og ulemper er der ved bæredygtig produktion?

- forurener ikke / tænker på næste generation osv.

- dyrt at omlægge til bæredygtig produktion / tager lang tid/ fødevarer bliver dyrere / er der dyrkningsareal nok? osv.


Svar #9
29. april kl. 14:07 af Woaw123

  


Svar #10
29. april kl. 14:07 af Woaw123

#8

problemformulering:

hvilken landbrugsform er mest bæredygtig og det det realistisk for dansk landbrug kun at være bæredygtigt?

problemstillinger:

hvad er forskellen på økologisk / bæredygtigt landbrug og konventionelt landbrug? - geografi

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/naturgrundlag/landbrug/

- evt. hvor i danmark dyrkes landbrug? - jordbundsforhold - geografi

https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/naturgrundlag/landbrug/naturen-og-landbruget/

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/__kologi_hvordan_og_hvorfor

hvilke naturbetingede forhold har indflydelse på høstudbyttet?

- sol, vand og næringstoffer - fotosyntes - kvælstofkredsløb - biologi

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/fotosyntese

https://skoletjenesten.dk/sites/default/files/2018-06/12_fang_erhvervsuddannelserne_landmand_med_ffm.pdf

hvorfor er det nødvendigt at gøde jorden?

- hvilke typer gødning findes der? hvad er forskellen på naturlig / organisk gødning og mineralsk gødning / kunstgødning? - biologi

- hvilke kemiske reaktioner / fysiske ændringer sker der, når gødning spredes på marken? - fysik - kemi

- hvilke grundstoffer er der i naturgødning og kunstgødning? - fysik - kemi

https://okologi.dk/forbruger/oekologisk-produktion/korn-og-foder/goedning

hvorfor er gødning et problem for vandmiljøet?

hvad sker der med vandmiljøet? - udvaskning af kvælstof - kvælstofkredsløbet - biologi 

https://vandetsvej.dk/forurening-med-naeringsstoffer

https://faktalink.dk/godning-sprojtegift

hvor i landet / på hvilke jorde er udledningen / udvaskningen af kvælstof størst? - geografi

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf

du kan evt også kigge på udledning af ammoniak og fosfor - og sprøjtegifte

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf - afsnit 3

hvilke fordele og ulemper er der ved bæredygtig produktion?

- forurener ikke / tænker på næste generation osv.

- dyrt at omlægge til bæredygtig produktion / tager lang tid/ fødevarer bliver dyrere / er der dyrkningsareal nok? osv.

Mange tak for hjælpen, det betyder rigtig meget.

Vi har nu kommet frem til denne problemformulering: 

Hvordan kan man bæredygtigt udnytte naturgrundlaget i forhold til landbrug? Hvordan kan udledning af næringsstoffer fra landbrugsproduktion udgøre et problem for de danske vandmiljøer? 

Her tænker vi, at vi kan komme lidt ind under jordbundstyper til første spørgsmål. Og sædskifte. I sidste spørgsmål kommer vi ind på typerne af næringsstoffer (kemi), fotosyntese og iltsvind (biologi) og hvor i landet der er mest iltsvind og andre statistikker over Danmarks bæredygtighed (geografi)

Vi er dog lidt i tvivl mht. jordbundstyper om hvordan vi kan uddybe det og forklare om det. 


Brugbart svar (0)

Svar #11
29. april kl. 15:21 af thelma333 (Slettet)

der står lidt her - s. 28 afsnit 3.4

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf

har i adgang til alinea? - https://geografi.alinea.dk/course/Audo-jordbund-og-jordbundstyper

prøv at lave en google billedsøgning - der kommer nogle kort op, som i måske kan bruge - på jordbund og jordbundstyper

ellers prøv at spørge jeres lærer eller biblioteksvagten.dk


Svar #12
01. maj kl. 13:02 af Woaw123

#11

der står lidt her - s. 28 afsnit 3.4

https://aktiv.dn.dk/media/4336/saadan_ligger_landet_2015-landbrug.pdf

har i adgang til alinea? - https://geografi.alinea.dk/course/Audo-jordbund-og-jordbundstyper

prøv at lave en google billedsøgning - der kommer nogle kort op, som i måske kan bruge - på jordbund og jordbundstyper

ellers prøv at spørge jeres lærer eller biblioteksvagten.dk

Ok tak, hvad synes du ellers om problemformuleringen


Skriv et svar til: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.