Almen studieforberedelse (AT)

Gode begreber til AT-eksamen

29. maj 2008 af religionslæreren (Slettet)
Her er meget centrale begreber, der er vigtigt at have styr på til AT-eksamen.
Alt efter fagkombination (og de teorier, man bruger i sin opgave) kan man gå ind og samle sig et overblik til eksamensdagen.
Enkelt - let - og struktureret.
_________________________________________________
Vigtige begreber i videnskabsteorien – som bør bruges ved
Procesmetode: (Udførelsesmetoden)
Induktiv: Ud fra flere sammenlignelige eksempler – gerne mange slutter man
til noget generelt. (Herunder hører også den proces, hvor man kun tager fat om
én eller to eksempler og så uddyber dem. Her standser man så i den induktive proces)
Deduktiv: Går ud fra den generelle hypotese og afprøver den ved et eksempel
[ Forklar fordelene og begrænsningerne ved: induktion – deduktion]
Undersøgelsens metode kan være -
Kvalitativ: Man tager eet eksempel og laver en grundig karakteristik og analyse
heraf. (Det er det, vi gør i danskfaget og religionsfaget fx
Ok – somme tider tager vi lige tre-fire tekster for at få set ordentlig på nogle
generelle træk heri).
Kvantitative undersøgelser: Mange ens undersøgelser, man så kan generalisere ud fra.
[Forklar fordelene og begrænsningerne ved: Kvalitative og kvantitative undersøgelser. Hvad opnår man ved den ene frem for ved den anden metode?]
_________________________________________
Teorier: Def. Samlede systemer af forklaringsstrukturer.
Fx teorien om tyngdekraften. (Er deskriptiv – dvs. værdineutral)
Naturvidenskabens kausale metode: Den hypotetisk-deduktive-metode. Verifikation vs. falsifikation.
Husk: Alle fag bruger den hermeneutiske metode (går fra helhed til del og tilbage igen) ved forståelsesproblemer, så den er så ’bred’, at man ikke siger noget særligt kvalificeret hermed!
_________________________________________
*Etiske teorier: Er normative – sig noget om værdier – hvordan de bør være
1. Religiøst begrundet etik. (Begrundet i, hvad en Gud/guder vil have mennesket til
at gøre.
2. Sekulære etik. (Etik, der ikke er begrundet i religion/Gudstro, men i menneskesyn
a) Pligtetikken (Menneskesynet: alle mennesker er udstyret med fornuft)
b) Konsekvensetikken (Menneskesynet: Det gode er følelsen af lyst frem for smerte)
[Forklar fordelene og begrænsninger ved religiøst begrundede etikker, ved de to sekulære etikker, samt indbyrdes fordele og begrænsninger ved pligt-etikken og konsekvensetikken]
Redegør for, hvorfor ’glidebaneargumentet’ er en fejlslutning – en ’konservativ’ og ikke demokratisk argumentationsform! Brug kvindernes valgret i 1915 som eksempel fra den ’konservative’ synsvinkel (de, der syntes, at kvinder bestemt ikke skulle have stemmeret) og vis, hvor absurd og udemokratisk argumentet er! At fremføre glidebaneargumentet er således en fremvisning af mistro til demokratiske beslutninger.
_________________________________________
* Litterære fortolkningsteorier
Den nykritiske (Den vi altid bruger med fortællesynsvinkel, billedsprog, miljø mv)
Den pragmatiske kommunikationsmodel (Udbygning af nykritikken:
Afs.-medium- modtager; talehandlinger mv.)
Psykoanalysens teori
Socialhistoriske teori
Eksistentialistiske teori
Readers response-teori
Postmodernismens teori
[Forklar fordele og begrænsninger ved de valgte teorier]
_________________________________________
* Religionsfaglige teorier: (i religion, dansk, samfundsfag mv)
Den religionsfænomenologiske teori (mana, tabu, kult,ritual, myter som trans-
religiøse fænomener i ALLE religioner)
Den fundamentalistiske metode til tekstlæsning. (Ordret – bogstav for bogstav)
Den moderne teologiske metode til tekstlæsning. (Fortolkende i forhold til nutiden)
Huntingtons teori om civilisationstyper
Martya Sens teori om identitet og samfund (vs civilisationsteorien)
David Riesmans typeteori
_________________________________________
Fakulteterne over for hinanden:
Samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige teorier er - ikke prædiktive
- kan være deskriptive og
- kan være normative

Naturvidenskabelige teorier er - prædiktive (krav) generaliserede love
- altid kun deskriptive
[Forklar fordele og begrænsninger herved]
____________________________________________________
Begreberne - kortform:
Procesmetoder: induktion, deduktion. Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder.

Motiviske teorier
Kausale teorier
Funktionalistiske teorier
Teorier. Deskriptive teorier. Normative teorier.

Etik: Religiøst begrundede teorier. Sekulære etikker. Pligt etikken. Konsekvensetikken. Menneskesynet (Fornuften) (Følelserne: lyst-smerte).
MENNESKESYN – mht. hvornår mennesket bliver EN PERSON – har ret til autonomi og beskyttelse!

Fakulteterne og deres genstandsområde:
Humanistiske fakultet: Mennesket og dets kulturprodukter. (Udgangspunktet er mennesket)
Samfundsvidenskabelige fakultet: Samfundet.
Naturvidenskabelige fakultet: Naturen – den fysiske – herunder også den menneskelige fysiske natur.

Begreber: Prædiktiv, normativ, deskriptiv

Brugbart svar (1)

Svar #1
29. maj 2008 af Flashdance (Slettet)

Thank u!

Brugbart svar (1)

Svar #2
29. maj 2008 af sound_of_cry (Slettet)

wooow !!!

Brugbart svar (1)

Svar #3
29. maj 2008 af blackduck

Jeg ved ikke hvilken baggrund du har for at poste sådan et indlæg, men jeg ved ikke hvor gavnligt det er. Prøv at tage et kig rundt i AT-forummet. Folk slynger om sig med begreber, teorier og metoder som dem du nævner, uden at have en ordentlig forståelse. AT skulle meget nødigt udvikle sig til at blive en eksamen i, hvem der kunne flest fremmedord.

Oversigten er god, men er langt fra udtømmende og direkte misvisende for visse fag (matematik regnes som naturvidenskab, men ingen af dine ord passer på matematikken. Matematik er eksempelvis ikke deskriptiv og beskæftiger sig ikke med naturen). I øvrigt er meget naturvidenskab i praksis normativ (i klassisk forstand).

Nu kommer det her til at lyde som en kritik af #0, hvilket ikke er meningen. Det er en fantastisk oversigt :) Jeg opfordrer bare til at man kun bruger ord og begreber man kan stå inden for og husker at verdenen ikke er sort/hvid.

Skriv et svar til: Gode begreber til AT-eksamen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.