Fysik

ENERGI I BEVÆGELSE!!

17. juni 2009 af braaaun

jeg vil gerne hører om hvad forskellen er på kinetisk energi og så potentiel energi?

hvis man f.eks. kaster en bold, så har den først kinetisk energi (mens man kaster den), men jo højere den kommer op jo mere potentiel energi får den?  ....Det fatter jeg ikke?!!


Brugbart svar (0)

Svar #1
17. juni 2009 af Hoej1030

Her er en del om Energi, gætter på det er samme spørgsmål du har fået som jeg har øvet mig på op til eksamen.

Energiformer og energiomdannelse
en bold der droppes i luften: Den har inden den bliver droppet, potentiel energi (beliggenhedsenergi) under faldet omdannes denne energi til Kinetisk energi (bevægelsesenergi) Den potentielle energi afhænger af boldens højde over gulvet, og dens kinetiske energi afhænger af dens hastighed. Hvis boldens starthøjde øges, bliver den potentielle energi også forøget. Det medfører at boldens hastighed lige inden den rammer gulvet også stiger. Vi har et lignende forsøg med en pose med en blykugle, de samme ændringer sker, men når den rammer jorden bliver energien omdannet til termisk energi (varmeenergi). Disse to eksempler illustrer at tabet af en energiform altid følges af en tilsvarende tilvækst i en anden energiform.
Kinetisk energi: kaldes også bevægelses energi. Afhænger af genstandes hastighed. Den kinetiske energi øges når når hastigheden af genstanden stiger.
Mekanisk potentiel energi: kaldes også beliggenhedsenergi. Man taler kun om den potentielle energi af et system, der består af flere genstandes beliggenhed i forhold til hinanden. Betegnelse for summen af mekanisk potentiel energi og kinetisk energi.
Elektrisk energi: Energi der er knyttet til en genstands eller et systems elektriske ladning. Energien ændres hvis fordelingen af elektrisk ladning ændres i systemet. Fx et batteri, hvor positiv og negativ elektrisk ladning er fordelt mellem batteriets to poler. Elektrisk energi er en form for potentiel energi, idet den afhænger af beliggenheden af de elektriske ladninger i forhold til hinanden, det kaldes også elektrisk potentiel energi.
Termisk energi: kaldes også indre energi. Denne energi er knyttet til den samlede energi af en stofmængdes atomer og molekyler. Den er summen ad den kinetiske energi af stofmængdens molekyler, og af molekylernes indbyrdes potentielle energi. Den potentielle energi er her den energi hvormed molekylerne er bundet til hinanden. Da molekylerne er bundet til hinanden ved elektriske kræfter, er der tale om elektrisk potentiel energi. Den samlede potentielle energi ændres kun væsentligt når stoffet går fra fx fast til flydende form. Den kinetiske energi af molekylerne hænger nøje sammen med stofmængdens temperatur, hvis molekylernes gennemsnitshastighed stiger, stiger temperaturen, og hvis den falder, falder temperaturen.
Kemisk energi: energi der er knyttet til de kemiske bindinger i et stof. Da atomerne i et kemisk stof bindes sammen af elektriske kræfter, er kemisk energi en form for elektrisk potentiel energi af de atomer der indgår i det kemiske stof.
Elektromagnetisk stråleenergi: elektromagnetisk stråling er fx lys, radiobølger og røntgenstråling. Beskrivelsen af denne energiform er vanskelig, da elektromagnetisk stråling kan beskrives både som bølgeudbredelser og som udbredelse af fotoner (lyspartikler).
Kerne energi: energi der er knyttet til bindingerne mellem neutroner og protoner i atomkerner. Man kan spalte atomer så der sker ændringer i denne sammensætning, hvilket man udnytter i atomkraft


Brugbart svar (0)

Svar #2
17. juni 2009 af Lektiehjælperen1

Super gode noter, som jeg klart ville have haft brug for hvis jeg havde trukket det emne til eksamen : )  Meget spændende og godt beskrevet :p


Brugbart svar (0)

Svar #3
06. juni 2014 af Jacobadm (Slettet)

Potentiel energi er defineret som:

E_pot = m * g * h

- E_pot er den potentielle energi i joule (som er en SI-enhed)
- m er massen i kg
- g er tyngdekraften (9,82m/s2)
- h er højden i meter


Skriv et svar til: ENERGI I BEVÆGELSE!!

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.