Søgning på: kemisk reaktionshastighed. Resultater: 1 til 15 af 15
 • Kemiske forbindelser

  Kompendie
  Denne sektion vil indeholde beskrivelser af kemiske forbindelser.
 • Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Dette kompendium vil indeholde forklaringer af en lang række kemiske reaktioner.
 • Ionforbindelser | Atom

  Kompendie
  Kemiske forbindelserEn kemisk forbindelse er karakteriseret ved at være et kemisk stof, der består af mindst to forskellige slags atomer. Kategorien omfatter derfor alle stoffer på nær grundstofferne i deres rene form, altså såsom metallisk jern (Fe) eller ilt .Kemiske forbindelser deles ind i to...
 • Salte | Atom

  Kompendie
  Hvad er et salt?Et salt er en ionforbindelse mellem et metal og et ikke-metal. Det består altså en metallisk kation (en positivt ladet ion) og ikke-metallisk anion (en negativt ladet ion), der er bundet sammen af en ionbinding (link). Der er dog en undtagelse til reglen, idet ammoniumionen også ...
 • Syntese | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  En syntese er, når man ud fra relativt simple udgangsstoffer danner et mere kompliceret produkt ved at reagere udgangsstofferne med hinanden. Det er altså en måde at lave nye og/eller mere avancerede kemiske forbindelser indenfor kemi. Der findes mange forskellige typer synteser. Som eksempel kan...
 • Molekylformel | Atom

  Kompendie
  En molekylformel angiver, hvilke grundstoffer der indgår i et molekyle, samt antallet af atomer af hvert grundstof i molekyler. Af denne grund kaldes molekylformlen også for bruttoformlen. Som et eksempel ses her molekylformlen for ethanol.En molekylformel angiver ikke, hvordan atomerne i et mole...
 • Isotop | Kernefysik

  Kompendie
  En isotop er et grundstof af en bestemt variant. Hvert atom har et atomnummer, som siger hvor mange protoner atomkernen indeholder, men antallet af neutroner i kernen kan variere. For hver variation af et atom har vi en isotop.For eksempel har brint en proton og ingen neutroner. Men brint har ogs...
 • Ækvivalent | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  Ordet ækvivalent betyder ifølge den danske ordbog: ’noget, der svarer til eller stemmer overens med noget bestemt’. Det er indenfor kemi en meget passende definition, og i de følgende afsnit vil et par af de begreber, hvor ordet indgår, blive forklaret.OlieækvivalentFørst og fremmest ...
 • Energi

  Kompendie
  Energi er svært at definere, da det kan betyde mange forskellige ting. Energi er aldeles grundlæggende i fysikkens verden, når man skal beskrive fysiske systemer, og især hvordan forskellige fysiske systemer påvirker hinanden.Hvad er energi?Energi er et begreb i fysik, som bestemmer styrken af fo...
 • Elektronegativitet | Atom

  Kompendie
  Elektronegativitet er en egenskab, som beskriver et atoms evne til at tiltrække elektroner.Hvert grundstof har et nummer, betegnet med symbolet χ, som er grundstoffets elektronegativitet. Jo højere elektronegativitet nummer et grundstof har, desto mere tiltrækker det elektroner.Elektronegativ...
 • Q-værdi | Kernefysik

  Kompendie
  Q-værdien for en kernefysisk eller kemisk reaktion, er mængden af energi reaktionen afgiver eller bruger.Q-værdien findes ved at tage forskellen i masse før og efter reaktionen. Q-værdi måles normalt i MeV, mega-elektronvolt.Hvis reaktionen afgiver energi kaldes den for exoterm. Hvis reaktionen b...
 • Newtons 3. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 3. lov er en del Newtons love, som er grundlæggende for klassisk mekanik.Newtons tredje lov siger, at et legeme, der påvirker et anden legeme med en kraft F, vil blive påvirket af en lige så stor modsatrettet kraft.Hvis et legeme A påvirker et andet legeme B med kraften F, kan vi altså si...
 • Destillation | Kemiske reaktioner

  Kompendie
  At destillere er en kemisk metode, som benyttes mange steder, blandt andet i spiritusfremstilling og i olieindustrienHvad er destillation?Destillation er en måde, hvorpå man kan separerer to sammenblandede væsker ved at udnytte, at de to væsker har forskelligt kogepunkt. Man destillerer ved at op...
 • Radioaktivitet | Kernefysik

  Kompendie
  Radioaktivitet er et fænomen i kernefysik, hvor en ustabil atomkerne henfalder ved at udsende stråling.Radioaktivitet forekommer når der en ubalance i atomkernen, enten i forholdet mellem protoner og neutroner, eller fordi der er for mange nukleoner (protoner og neutroner) eller fordi der er et e...
 • Globalisering

  Kompendie
  Globaliseringen er et begreb, som er blevet allemandseje de seneste 20-30 år. Hvorfor er der så meget om globaliseringen i medierne, og hvad er betydningen af globaliseringen?Hvad er globalisering? Globaliseringen har rent faktisk allerede eksisteret i flere hundrede år. De første tegn derpå var ...