Dansk

ordet som, som helsætningsindleder

19. juli 2018 af mathiasbjerregaard - Niveau: Universitet/Videregående

Jeg kender de relative pronominer 'som' og 'der' der ved visse ledsætninger bliver udskiftelige med hinanden f.eks.

(1) "Han gik ned ad gaden(,) som/der strakte sig hele vejen gennem byen."

Men i visse sætninger f.eks.

(2) "Det lignede det samme(,) som det dér."

Eller

(3) "Han tog ham på ordet, som det var normalt for dem at overholde."

Disse sidste to typer af sætninger, dvs. sætning 2 og 3 umuliggør en udskiftning af 'som' med 'der' hvilket får mig af ikke helt afklarede grunde til at betragte dem som en anden type sætning end den første. Og jeg skriver på den baggrund spørgsmålet fordi jeg normalt har valgt at følge den kommatering hvor der kun skal være komma foran helsætninger hvorfor jeg normalt ikke sætter komma foran sætning 1 (velsagtens heller ikke sætning 2), men således bliver i tvivl om sætning 2 og især 3 kunne være helsætning. Er der nogen som kan give et svar på det?


Brugbart svar (0)

Svar #1
20. juli 2018 af mathon

(2)     \small \textup{her er \textbf{som} et sammenlignende adverbium...}


Svar #2
20. juli 2018 af mathiasbjerregaard

Ja og tak for det. Jeg læste lidt om dette med sætning 2 inden jeg skrev ovenstående, men stillede det alligevel som et spørgsmål selvom jeg nok selv kunne se den som, angiveligt, en ledsætning (i hvert fald ikke en helsætning). Dog det er mest sætning 3, som jeg tvivler på (her kan man netop se det igen, dvs. som jeg tvivler på hvilket ud fra min forstand konstateres som en helsætning). Det er tilsyneladende den type sætning, som jeg kender til hvor som indleder en "helsætning" i den forstand at et subjekt og derefter et udsagnsord følger... Dog vi kan jo også se sætninger som: at han kom forsent hvilket også har subjektet og udsagnsordet, men indledes med at hvorfor der er tale om en ledsætning.


Brugbart svar (0)

Svar #3
20. juli 2018 af Eksperimentalfysikeren

I eksempel 3 er som objekt i sætningen. Som kan være subjekt eller objekt, mens der altid er subjekt. Derudover kan som optræde som en forkortet udgave af ligesom.


Brugbart svar (1)

Svar #4
25. juli 2018 af Stygotius

ad #0

Naturligvis kan dette "som" ikke  udskiftes med et "der" da de tilhørerr forskellige ordklasser. Det er meget farligt at blande de 2 som'er sammen. Det ene er en konjunktion (Jeg er lige så klog som dig), og det andet er et relativt pronomen (den pige der /som kysssede mig i går). Relativet "som" kan  udskiftes med "der" såfremt det er subjekt i ledsætningen,  ikke hvis det ikkke er det (Den pige der/som (= dir.obj.) jeg kyssede i går - den pige der/som  (=indir.obj.)jeg gav et kys i går).

I øvrigt er den forklaring der gives i Studieportalen om at der skal komma før "som" hvis det kan udskiftes med "der", det rene nonsens. Der er INTET rigtigt i dette vrøvl, og der har aldrig været det. Det er en vild påstand der florerer visse steder i folkeskolen.

Ordet  "som" er her ikke et adverbium men en konjunktion, der udtrykker det 2. sammenligningsled  -lige som den disjunktive konjunktion "end".

ad # 3

Ordet "som" er her ikke objekt, men også en (konjunktiv) konjunktion.

Ordet "der" kan også¨være hvad jeg vil benævne et "situativ", dvs. et ord som beskriver en situation  (Der er mange gamle hus i denne by  -  Der er ikke mange kloge hoveder i denne klasse - Der er kun lidt mælk tilbage). 

Der er nogle der kalder dette ord for et "foreløbigt grundled")


Svar #5
25. juli 2018 af mathiasbjerregaard

Okay, at der er tale om en konjunktion i (3) vil i så fald betyde at spørgsmålet om helsætning eller ledsætning bliver et spørgsmål om hhv. sideordningsbindeord (og, eller og men) eller underordningsbindeord (når, fordi og selvom). Jeg synes i så fald at de er lidt sparsomme med eksemplerne på de forskellige hjemmesider da 'som' ikke optræder som et eksempel. Det er derfor stadigvæk uklart for mig hvorvidt 'som' i sætningen "Han tog ham på ordet som det var normalt for dem at overholde." skulle være det ene frem for det andet. Umiddelbart vil jeg gætte på at det egentlig er en ledsætning (i modsætning til først antaget). Det ser ud til at det er muligt at udskfite 'som' med 'fordi' i sætning (3). Jeg er lidt usikker på om sætningen i så fald får en lidt anden betydning, men det ser ud til at være en mulighed hvorfor 'som' som underordningsbindeord synes at være tilfældet, dvs. en ledsætning.   


Brugbart svar (0)

Svar #6
25. juli 2018 af Stygotius

Ja, sætningen "(sådan) som det var normalt for dem" er hypotaktisk (underordnet).

At det er en ledsætning, kan du jo  bl.a. kontrollere med den såkaldte "ikke-prøve".

Det er praktisk prøve der bygger på positionen af centraladverbier  (ikke-altid-aldrig-nok-sikkert-måske etc.

De står foran verballeddet i en ledsætning, og efter verballeddet i en  hovedsætning.  ("Hun kommer ikke i morgen  -  hvis hun ikke  kommer  i morgen") 

Det ville nok være bedst at virkelig man forstod hvad en ledsætning er for noget. Det er en sætning som er et led i en anden sætning. -Deraf navnet. Det er det samme  som en bisætning.

I dit tilfælde er "som" ikke disjunktiv (= enten-eller) men konjunktiv (= både-og)


Svar #7
25. juli 2018 af mathiasbjerregaard

Ja, "ikke-prøven" selvfølgelig, dvs. ikke før verballeddet som ensbetydende med ledsætning og ikke efter som ensbetydende med helsætning. Flere måder at se på det! Fint, jeg siger tak for hjælpen.


Skriv et svar til: ordet som, som helsætningsindleder

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.