Biologi

Hjælp til forsøg med magna daphnia ønskes

17. oktober 2018 af HFNU - Niveau: B-niveau

Forsøget handler om rusmidlers påvirkelse af hjerterytmen hos en dafnie. På forhånd mange mange tak for hjælp

Dette hører til disskussionsdelen

Er der nogle der ved hvordan jeg kommer frem til svarene på de følgende spørgsmål:

1.Redegør for resultaterne fra forsøget som fremgår af skemaet 

2.Hvor stor er variationen i den normale puls hos en dafnier???

Jeg har de her resultater fra følgende 4 skemaer:

Skema 1

Dafnier                                                             1                                   2.                                         3.

1. Måling                                                      175                                 173                                       177

2. Måling                                                      177                                  178                                      176

3. Måling                                                       171                                179                                       171     

Gennemsnit: ?

Samlet gennemsnit  og største og mindste værdi?( hvad menes der egentlig med det spørgsmål)

Skema 2                            

Nikotinopløsning:                          10x                                   100x                                      1000x

1. Måling                                      188                                     181                                        178                           

2. Måling                                      192                                     179                                         180                                                                 

3. Måling                                      194                                     184                                          176                                     

Gennemsnit ?(er de de 3 tal indenfor 1,2 og 3 måling med 10 x lagt sammen og delt med 3 og dette samme skal man gøre for 10xopløsningen, 100x opløsningen og 1000x opløsningen.

Skema 3

Koffeinopløsning                            10x                                100x                                        1000x

Måling 1                                            196                                191                                          183

Måling 2                                            192                               188                                            179

Måling 3                                             197                                193                                           184

Gennemsnit

Skema 4

Nikotin og koffein opløsning                                10x                                100x                         1000x

Måling 1                                                                   212                                 201                           198

Måling 2                                                                   215                                 195                            189

Måling 3                                                                   209                                  197                           193

Gennemsnit 


Brugbart svar (1)

Svar #1
19. oktober 2018 af AngelOneOne

Hej,

Gennemsnittet af hver serie (række), er målingerne lagt sammen, divideret med antal målinger i den serie.. Det samlede gennemsnit er alle målingerne i alle serie lagt sammen og divideret med antal målinger (det samme som gennemsnittet af de tre serier lagt sammen og divideret med 3 = 175,1≈175). Det samme gør sig gældende for gennemsnittene i skema 2-4.

Højeste og mindste værdien giver sig selv. Det er den højeste og laveste værdi der er målt i alle serierne for hvert skema (altså 179 som højeste og 171 som mindste i skema 1).

I variationen vil jeg mene at du skal angive variationen som gennemsnittet af alle målinger i hvert skema ± afstanden fra gennemsnittet til den højeste/laveste værdi. I skema 1, vil variationen således blive 175±4 (fra 175 er der 4 ned til 171 (laveste) og 4 op til 179 (den højeste)). 175±4 betyder egentlig bare, at dine målinger går fra 171 til 179 og hvad der er der imellem. Den siger intet om hvor mange målinger, eller serier du har lavet. Du kan sige at din varians også er et udtryk for usikkerheden/præcisionen af dine målinger - måleusikkerheden, tilfældige afvigelser i målingerne osv.

Du ser det tit på måleapparater i bl.a. laboratorier, hvor f.eks. en mikropipette han have angivet 100 µL ±0,1 µL, hvilket betyder, at afmåler du f.eks. 50 µL, vil den reelle mængde være 50 µL ±0,1 µl (altså være mellem 49,9 µL og 50,1 µL) - Det er pipettens usikkerhed, eller præcision om du vil.

/Angel

- - -


"The Universe is under no obligation to make sense to you" - Niel deGrasse Tyson


Svar #2
20. oktober 2018 af HFNU

TAK for hjælp. 

Nu har jeg forsøgt at regne på det:

1.Men hvad kan man f.eks. sige om resultaterne? der er stigning i pulsslag både ved nikotin og koffein, MEN hvad vil være rigtig interessant eller vigtig at understrege hvad angår resultaterne?

2. Jeg forstår godt det du skriver, MEN er ikke helt med på, hvorfor du lige tager 175 og 171 som eksempel.

Spørgsmålet er : Hvor stor er variationen i den normale puls hos en dafnier

jeg troede man skulle tage den størsteværdi og trække fra den mindsteværdi, og det tal som man kom frem til vil så være den "varieret normale  puls":  179-171 =  8 pulsslag pr./min

3. Forklar hvad synergi er, og om der er synergieffekt  af koffein og nikotin på daphnia magna? kan du hjælpe mig med det her spørgsmål...

Synergieffekt er når 2 stoffer er blandet sammen i dette forsøg nikotin og koffein effekt er større end de individuelle stoffers effekt lagt sammen.

Det betyder ikke at de 2 stoffer tilsammen skal give 30 (10 + 20pulsslag) men at de, når de optræder sammen, skal give en værdi der er større end 30. Alle vil alle værdier fra 31 og op  indikere en synergieffekt- de 2 stoffer forstærker hinandens effekt. 

Jeg vil sige nej udefra de beregninger jeg får af resultaterne fra forsøget

Nikotin pulsslag sammenlagt ( Dafnie nr.1) 574 pulsslag

Koffeinopløsning sammenlagt (Dafnie nr.1) 585 pulsslag

Koffein og nikotionopløsning    ( Dafnie nr.1)  636 pulsslag

Skema 1

Dafnier . :                                                        1.                                   2.                                         3.

1. Måling                                                      175                                 173                                       177

2. Måling                                                      177                                  178                                      176

3. Måling                                                       171                                179                                       171     

Gennemsnit:                                               174,33                           186,58                                      181,99                      

Samlet gennemsnit  :                           193,166                            186,58                                          181.99                                 

og største og mindste værdi                     

Skema 2                            

Nikotinopløsning:                          10x                                   100x                                      1000x

1. Måling                                      188                                     181                                        178                           

2. Måling                                      192                                     179                                         180                                                                 

3. Måling                                      194                                     184                                          176                                     

Gennemsnit                                191,33                               181, 33                                         178             

Skema 3

Koffeinopløsning                            10x                                100x                                        1000x

Måling 1                                            196                                191                                          183

Måling 2                                            192                               188                                            179

Måling 3                                             197                                193                                           184

Gennemsnit                                         195                           190,66                                          182  

Skema 4

Nikotin og koffein opløsning                                10x                                100x                         1000x

Måling 1                                                                   212                                 201                           198

Måling 2                                                                   215                                 195                            189

Måling 3                                                                   209                                  197                           193

                                                                                                           

Gennemsnit:                                                          212                                 197,66                          193,33    


Brugbart svar (1)

Svar #3
20. oktober 2018 af AngelOneOne

Hej,

Opgave nr. 2 - Det er det samme du skriver som jeg skriver. Jeg skriver det statistisk. Du har et gennemsnit 175, og du har variationen ±4, som angiver at dine mållinger varierer mellem 175-4 (171) og 175+4 (179) - altså med 8 mellem laveste og højeste måling.

Dine gennemsnitsberegninger er dog helt i skoven. Hvordan kan du få 186 i skema 1 række 2? og hvordan kan du få 181 i skema 1 række 3? Du kan aldrig have et gennemsnit der er højere eller lavere end nogle af dine målinger. Gennemsnittet, kaldes middelværdien, og er den værdi der ligger midt imellem alle dine målinger. Gennemsnittet i Skema 1 række 2 er 176,6 og i række 3 er det: 174,6.

I opgave nr. 3 skal du sammenligne målingerne med nicotin, koffein, og begge dele, med målingerne uden. Det du gør er at sammenligne stofferne med hinanden. Det er forkert. Du skal sammenligne hver prøve med nicotin, koffein, eller begge dele, med målingerne uden noget stof tilsat.

Du skal finde gennemsnittet af målingerne med nicotin, med koffein, og med nicotin og koffein. Hver af disse gennemsnit, trækker du fra gennemsnittet af målingerne uden noget tilsat. Så får du en gennemsnitlig øgning af antal hjerteslag, for hver af de tre prøver med stoffer, sammenlignet med den uden noget tilsat. Det er disse tal du skal kigge på, for at se om der er en synergieffekt.

Så i skema 2 10x konc - tager du gennemsnittet af målingerne (188+192+194/3=191,3). Så trækker du de 175 (som er gennemsnittet uden noget stof tilsat) fra de 191 (191-175=16). Nicotin i 10x konc. øger altså gennemsnitlig pulsen med 16 slag i minuttet.

Det gør du også i skema 3 10x konc: 196+192+197/3=195. Du trækker nu  gennemsnittet af skema 1 fra: 195-175=20. Koffein giver altså en gennemsnitlig forøgelse af antal pulsslag med 20 slag per minut.

I skema 4 10c konc gør du det samme - 212+215-209/3=212. Herfra trækker du gennemsnittet fra skema 1: 212-175=37. Nicotin og koffein i forening, giver altså en øgning på 37 pulsslag i minuttet.

Nu kan du sammenligne effekten og vurderer om der er en synergieffekt:

nicotin = 16
Koffein=20
Nicotin+koffein=37

Hvis du lægger værdierne sammen af nicotin alene og koffein alene får du 36. Hvis du sammenligner det med resultatet når stofferne virker sammen i skema 4, får du 37. Der er altså en gennemsnitlig øgning på +1 pulsslag når nicotin og koffein virker sammen, i forhold til når de virker hver for sig. Det betyder at virkningen af de to stoffer sammen, er større end virkningen af stofferne hver for sig, lagt sammen, hvilket igen betyder at der er en synergieffekt.

Det samme som ovenstående, gør du også med resultaterne for 100x konc. og 1000x konc.

/Angel

- - -


"The Universe is under no obligation to make sense to you" - Niel deGrasse Tyson


Svar #4
21. oktober 2018 af HFNU

Mange 1000 TAK jeg er helt med. Det var en virkelig GOD forklaring. 

Jeg er godt med på gennemsnittet :) Det jeg er kommet til at gøre ved skema 1 række 2 og 3 er at gentage det samlet gennemsnit.

Jeg har understreget gennemsnittet af hver af stofferne med rødt og gennemsnittet af skema 1, også er jeg kommet til at skrive det samlet gennemsnit i gennemsnittet....hvis man ser står det samme tal i gennemsnittet og det samlet gennemsnit i skema 1, række 2 :"186, 58" og   "181, 99" i række. 3.  

Tak for hjælpen igen


Skriv et svar til: Hjælp til forsøg med magna daphnia ønskes

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.