Matematik

vandtårn med hvor meget vand der kan være i tårnet og overflade areal i tårnet

15. april kl. 12:17 af rubyan - Niveau: A-niveau

Hejsa folk jeg er bliven opstillet denne opgave men jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal begynde. 


Svar #1
15. april kl. 12:17 af rubyan

her er det andet billede til tårnet 


Brugbart svar (1)

Svar #2
15. april kl. 13:02 af Eksperimentalfysikeren

Der mangler en masse oplysninger. Er der ikke en tekst til opgaven?


Svar #3
15. april kl. 13:34 af rubyan

#2

Der mangler en masse oplysninger. Er der ikke en tekst til opgaven?

det her er den tekst men der står ikke nogle infomationer. 

I Holstebro står et 29 meter højt vandtårn opført i 1963. Det forsyner byen med rent vand som en buffertank.

Tårnets indvendige rum kan betragtes som et symmetrisk omdrejningslegeme roteret om en ret akse. Det fremgår af figur 3.26 og 3.27, at den øverste del er til egentlig vanddeponi.

Du skal lave en matematisk analyse af vandtårnets overflade, længdeforhold, tyngdepunkter og rumfang efter en egen problemformulering. Du skal som minimum svare på følgende spørgsmål, idet du ikke behøver at tage højde for de indvendige elementer som eksempelvis søjler og mindre vægge.

Du kan evt. inddrage undersøgelser af betonvolumen, længder af kurver, vægt og specifikke overfladearealer.


Brugbart svar (0)

Svar #4
15. april kl. 15:57 af Eksperimentalfysikeren

Jeg har  fundet nogle mål, jeg ikke så i første omgang. 

Der står ikke noget om formen på det keglelignende i bunden. Derfor mener jeg, at det skal opfattes som en keglestub, så beholderen består (regnemæsigt) af en cylinder og en keglestub  minus trappetårnets anndel, der er en cylinder.

Radierne, du skal bruge er angivet. Det ser ud som om de er angivet i cm. Højderne er det lidt anderledes med. Der er nogle små hvide trekanter, der hver har en forlænget side, der går over i en vandret streg, hvor der står et tal. Jeg vil tro, at disse tal er koter, angivet i meter. En kote er en højde over et referenceniveau i landskabet. Her er der sikkert tale om hjden over middelvandstanden i havet. Der er de koter, du behøver for at finde højderne af keglestubben, højden af cylinderdelen af beholderen og højden af vandstanden.

Du kan evt. benytte koterne til at finde vandtrykket i et hus, hvor du kender koten for vandhanen.

Du kan også regne bakkens højde ud.

Hvis du vil regne på betonnen, kan du opdele tårnet i kegler, keglestubbe og cylindre og regne rumfangene ud. Du kan evt. benytte dig af at et cylindrisk rør har rumfanget 2πh(R2-r2), hvor R og r er ydre og indre radius. Parentesen kan tilnærmes med (R2-r2) = (R-r)(R+r) ≈ 2R*ΔR, hvor det antages, at r≈R, og ΔR er tykkelsen af betonen.


Svar #5
16. april kl. 21:27 af rubyan

#4

Jeg har  fundet nogle mål, jeg ikke så i første omgang. 

Der står ikke noget om formen på det keglelignende i bunden. Derfor mener jeg, at det skal opfattes som en keglestub, så beholderen består (regnemæsigt) af en cylinder og en keglestub  minus trappetårnets anndel, der er en cylinder.

Radierne, du skal bruge er angivet. Det ser ud som om de er angivet i cm. Højderne er det lidt anderledes med. Der er nogle små hvide trekanter, der hver har en forlænget side, der går over i en vandret streg, hvor der står et tal. Jeg vil tro, at disse tal er koter, angivet i meter. En kote er en højde over et referenceniveau i landskabet. Her er der sikkert tale om hjden over middelvandstanden i havet. Der er de koter, du behøver for at finde højderne af keglestubben, højden af cylinderdelen af beholderen og højden af vandstanden.

Du kan evt. benytte koterne til at finde vandtrykket i et hus, hvor du kender koten for vandhanen.

Du kan også regne bakkens højde ud.

Hvis du vil regne på betonnen, kan du opdele tårnet i kegler, keglestubbe og cylindre og regne rumfangene ud. Du kan evt. benytte dig af at et cylindrisk rør har rumfanget 2πh(R2-r2), hvor R og r er ydre og indre radius. Parentesen kan tilnærmes med (R2-r2) = (R-r)(R+r) ≈ 2R*ΔR, hvor det antages, at r≈R, og ΔR er tykkelsen af betonen.

så hvis du ville skulle finde hvor meget vand der kan være i den så kan du bare finde rumfanget af de forskellige figur og lægge dem sammen og er det muligt at du kan tegne hvor det forskellige figur er på tegningen??? 


Brugbart svar (0)

Svar #6
16. april kl. 22:35 af Eksperimentalfysikeren

Jeg har ikke noget, der kan bruges til tegning på figuren, men jeg kan  prve at guide dig.

Den store cylindriske del af beholderen har en radius, der er vist som en vandret linie gennem beholderen. Der er nogle svage pilespidser og tallet 1300 står der to gangen. Det er to radier, der er vist i forlængelse af hinanden.

Yderst til venstre er vist et stykke lodret mur. Der, hvor det går over i den skrå flade, er der et mærke bestående af en trekant, en skråstreg, en vandret streg og tallet 44,99. Det er koten for undersiden af cylinderen. Øverst ved samme mur er der et lignende mærke med tallet 47,76. Det er koten for øverste flade af cylinderen. Forskellen på disse tal er højden i cylinderen.

Så har du radius og hjde af cylinderedelen og kan regne rumfanget ud (vi gemmer trappetårnet lidt).

Hvis du følger den skrå bund i højre side, men lader være med at følge krumningen, kommer du til et sted, hvor der er et afbrydelse af muren omkring trappetårnet. Her er der en kotemærkning igen, denne gang med tallet 40,10. Sammen med de 44,99 giver det hjden af keglestubben. Radius i den store endeflade i keglestubben er den samme som i cylinderen. Den lille radius i keglestubben er den ydre radius af trappetårnet. Der er angivet indre radius (jeg tror, der står 102) og en murtykkelse på 25 cm, der tilsammen giver den ydre radius af trappetårnet. Så har du højde og de to radier i keglestubben og kan beregne rumfanget.

Tilbage er rumfanget af trappetårnet i den del, hvor der kan være vand. Du har radius af tårnet og skal så bruge koterne for enderne af cylinderen. Dem har du fra oversiden af den store cylinder og fra undersiden af keglestubben.

Så skal du bare lægge de to frste rumfang sammen og trække det sidste fra.


Svar #7
17. april kl. 09:16 af rubyan

#6

Jeg har ikke noget, der kan bruges til tegning på figuren, men jeg kan  prve at guide dig.

Den store cylindriske del af beholderen har en radius, der er vist som en vandret linie gennem beholderen. Der er nogle svage pilespidser og tallet 1300 står der to gangen. Det er to radier, der er vist i forlængelse af hinanden.

Yderst til venstre er vist et stykke lodret mur. Der, hvor det går over i den skrå flade, er der et mærke bestående af en trekant, en skråstreg, en vandret streg og tallet 44,99. Det er koten for undersiden af cylinderen. Øverst ved samme mur er der et lignende mærke med tallet 47,76. Det er koten for øverste flade af cylinderen. Forskellen på disse tal er højden i cylinderen.

Så har du radius og hjde af cylinderedelen og kan regne rumfanget ud (vi gemmer trappetårnet lidt).

Hvis du følger den skrå bund i højre side, men lader være med at følge krumningen, kommer du til et sted, hvor der er et afbrydelse af muren omkring trappetårnet. Her er der en kotemærkning igen, denne gang med tallet 40,10. Sammen med de 44,99 giver det hjden af keglestubben. Radius i den store endeflade i keglestubben er den samme som i cylinderen. Den lille radius i keglestubben er den ydre radius af trappetårnet. Der er angivet indre radius (jeg tror, der står 102) og en murtykkelse på 25 cm, der tilsammen giver den ydre radius af trappetårnet. Så har du højde og de to radier i keglestubben og kan beregne rumfanget.

Tilbage er rumfanget af trappetårnet i den del, hvor der kan være vand. Du har radius af tårnet og skal så bruge koterne for enderne af cylinderen. Dem har du fra oversiden af den store cylinder og fra undersiden af keglestubben.

Så skal du bare lægge de to frste rumfang sammen og trække det sidste fra.

hejsa er det muligt at du hjælpe med beregninger fordi har fået det 2 første rumfang til at være V = 19769.95618 ved at gøre følgende V = Pi*47.75^2*2.76 for cylindern og for keglestubben har jeg fået V = 30139.57159 ved at gøre følgende V = 4.89*Pi/3*((44.99 + 127) + 44.99*127) og har fået 127 ved plus væggen som var 25 og den indre Radius som var 102  og ved ikke hvad du mener med den sidst dele af at jeg allerede kender radius af tårnet. 

ved at 


Brugbart svar (0)

Svar #8
17. april kl. 18:49 af Eksperimentalfysikeren

Radius af cylinderen er ikke 47,75, men 13,00. Højden er 47,75-44,99 = 2,77.

Keglestubbens højde er 44,99-40,10= 4,89, hvilket du også har. Radius er øverst 13,00 og nederst 1,27. Rumfanget er

\frac{\pi}{3}h(R^{2}+r^{2}+R\cdot r)

Du skal være opmærksom på, at nogle af målene på tegningen er i meter, mens andre er i centimeter. Du skal regne alle mål om til samme enhed. Det har jeg gjort ovenfor, idet jeg f,eks. har skrevet 13,00 i stedet for 1300, for målet er opgivet i cm og jeg har valgt at angive målene i m.

Disse to udregninger giver rumfanget af de to dele under den forudsætning, at er ikke er noget trappetårn. Der kan ikke være vand i trappetårnet, så den del af trappetårnet, hvor der er vand udenom optager noget plads, hvor der ikke kan være vand. Den plads skal trækkes fra rumfanget. Det er en cylinder med højden 47,77-40,10=7,67. Radius har du helt korrekt fundet til 1,27


Svar #9
18. april kl. 10:10 af rubyan

#8

Radius af cylinderen er ikke 47,75, men 13,00. Højden er 47,75-44,99 = 2,77.

Keglestubbens højde er 44,99-40,10= 4,89, hvilket du også har. Radius er øverst 13,00 og nederst 1,27. Rumfanget er

\frac{\pi}{3}h(R^{2}+r^{2}+R\cdot r)

Du skal være opmærksom på, at nogle af målene på tegningen er i meter, mens andre er i centimeter. Du skal regne alle mål om til samme enhed. Det har jeg gjort ovenfor, idet jeg f,eks. har skrevet 13,00 i stedet for 1300, for målet er opgivet i cm og jeg har valgt at angive målene i m.

Disse to udregninger giver rumfanget af de to dele under den forudsætning, at er ikke er noget trappetårn. Der kan ikke være vand i trappetårnet, så den del af trappetårnet, hvor der er vand udenom optager noget plads, hvor der ikke kan være vand. Den plads skal trækkes fra rumfanget. Det er en cylinder med højden 47,77-40,10=7,67. Radius har du helt korrekt fundet til 1,27

ville du være en kæmpe champ og hjælpe med overflade arealet af figuren. Ville det så være at jeg skal inde overfladearealet af de 3 figurer og så gører det sammen med lægge dem sammen og trække fra eller hvordan da det er den eneste måde jeg kan hvordan man løser den på?? :)))) hvor man skal finde overfladearealet udvendigt og indvendigt


Svar #10
25. april kl. 14:50 af rubyan

#8

Radius af cylinderen er ikke 47,75, men 13,00. Højden er 47,75-44,99 = 2,77.

Keglestubbens højde er 44,99-40,10= 4,89, hvilket du også har. Radius er øverst 13,00 og nederst 1,27. Rumfanget er

\frac{\pi}{3}h(R^{2}+r^{2}+R\cdot r)

Du skal være opmærksom på, at nogle af målene på tegningen er i meter, mens andre er i centimeter. Du skal regne alle mål om til samme enhed. Det har jeg gjort ovenfor, idet jeg f,eks. har skrevet 13,00 i stedet for 1300, for målet er opgivet i cm og jeg har valgt at angive målene i m.

Disse to udregninger giver rumfanget af de to dele under den forudsætning, at er ikke er noget trappetårn. Der kan ikke være vand i trappetårnet, så den del af trappetårnet, hvor der er vand udenom optager noget plads, hvor der ikke kan være vand. Den plads skal trækkes fra rumfanget. Det er en cylinder med højden 47,77-40,10=7,67. Radius har du helt korrekt fundet til 1,27

kan du svare på det tidligere spøgsmål 


Skriv et svar til: vandtårn med hvor meget vand der kan være i tårnet og overflade areal i tårnet

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.