Søgning på: Matematik. Resultater: 1 til 20 af 31
 • Matematik formelsamling

  Kompendie
  Her finder du Danmarks største online matematik formelsamling, med mere end 180 separate artikler. Matematik formelsamlingen er under konstant udbygning.
 • Keglesnit | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Keglesnit er i matematik en række kurver, som har det tilfælles, at de kan beskrives som et bestemt snit i en kegle.De fire kurver er cirkler, ellipser, parabler og hyperbler.De fire forskellige keglesnit. I øverste række ses keglerne fra oven, og i nederste række ses de fra siden. De stiplede li...
 • Katete | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En katete er en af siderne i en retvinklet trekant, som ligger omkring den rette vinkel.Derfor har en retvinklet trekant altid to kateter, og de vil altid ligge vinkelret på hinanden.Figuren viser hvad en katete er. De to kateter er markeret på en retvinklet trekant. Den rette vinkel er markeret ...
 • Areal af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man areal af trekant? Få hjælp til beregning af areal for både en vilkårlig og retvinklet trekant i Studieportalens Matematik Formelsamling
 • Omkreds af trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan finder man omkreds af trekant? Få hjælp til beregning af omkreds for alle trekanter i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Hvordan regner man procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Hvordan regner man procent? Se eksempler på formler og lær, hvordan du regner med procent i Studieportalen.dks gratis kompendium til matematik nu.
 • Herons formel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Herons formel benyttes til at bestemme arealet af alle typer trekanter, hvis man kender sidelængderne. Se Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Sinus, cosinus og tangens | Matematik formelsamling

  Kompendie
  I trekantsberegning arbejder man med sinus, cosinus, tangens og Pythagoras. Få hjælp til sin, cos og tan i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling nu.
 • Geometri (plan) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometri er det emne indenfor matematik der omhandler former, figurer og størrelser.Geometri opdeles i to hovedtyper. Geometri (plan) i to dimensioner og geometri (rum) i tre dimensioner. Dette kapitel i Studieportalen.dk's Matematik Formelsamling omhandler geometri i planen. Det vil sige den...
 • Procent | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Ordet procent stammer fra latin (pro cent) og betyder pr. hundrede. Eller hundrededele. Procent forkortes med det matematiske symbol . Men hvad er procent?I definitionen af procent er det vigtigt at tænke på, at hele værdien er dele. Procent betyder, hvor mange dele man har ud af de dele i alt....
 • Beregn rumfang | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Beregn rumfang betyder i matematik, at man finder ud af, hvor meget en tredimensionel figur fylder.Rumfang kan have forskellige enheder. De to mest brugte er kubikmeter (m3) og liter.1 liter er lig med 1 kubikdecimeter (dm3), som er lig 0,001 m3.Rumfang kaldes ofte for volumen og gives symbolet V...
 • Statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er behandling af data. Det kan være mange typer data, eksempelvis tabeller, spørgeskemaer, registre og meget andet.Alle mennesker benytter i større eller mindre grad statistik i deres hverdag. Man bliver bombarderet med dem i TV, skolen og arbejdslivet.Statistik handler helt grundlæggen...
 • Nulreglen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Nulreglen er en regel i matematik, der siger at hvis produktet af to tal giver nul, er mindst et af de to tal lig med nul.Altså når man har to tal, og kalder dem a og b, kan man skrive nulreglen op således:Det betyder at når a gange b er nul, så gælder det at a = 0 eller b = 0 (eller begge dele)....
 • Geometriske figurer (rum) | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Geometriske figurer er det emne inden for matematik, der omhandler figurer i rummet. Altså figurer, der kan siges at have en højde, bredde og længde (eller dybde), og som dermed er defineret i tre dimensioner.Emnet om geometriske figurer i rummet kaldes i matematik også for rumgeometri. Hvor plan...
 • Syvkant - Heptagon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En syvkant eller en heptagon, er en figur i geometrien, med syv sider og syv vinkler. Syvkanten er dermed en polygon med syv hjørner. Syvkant.En syvkant har vinkelsummen 900 grader.Vinkelsummen for et polygon udregnes ved hjælp af formlen (n er antal kanter):Det vil sige, hvis man finder ...
 • Hvad er moms?

  Kompendie
  Moms er en forbrugerafgift til staten, som virksomheder skal opkræve, hvis de har en årlig omsætning, der overstiger 20.000 kr. Moms kaldes også for en merværdiafgift eller meromsætningsafgift. Moms kan karakteriseres ved at være en indirekte skattesats, som beregnes på baggrund af en vares salgs...
 • Frekvens | Bølger

  Kompendie
  Frekvens er antallet af gange, en bestemt begivenhed gentager sig over en tidsperiode.Enheden for frekvens er Hertz (forkortet Hz), opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz. Hertz er defineret således:Altså 1 Hertz betyder 1 begivenhed per sekund. Så hvis for eksempel et hjul drejer 3 gange...
 • Polygon | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En polygon, i geometri, er en lukket figur, bestående af et antal sider og kanter. En polygon kan også kaldes en mangekant og de benyttes som synonymer i denne artikel.Polygoner er en overordnet betegnelse for mange kendte figurer i geometri, og derfor kan disse 'mangekanter' se ud på man...
 • Deskriptiv statistik | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Statistik er et af matematikkens hovedemner. Statistik er kort fortalt en metode til at udtrække information fra datamateriale.Statistik inddeles grundlæggende i deskriptiv statistik og i inferential statistik.Dette delkapitel i formelsamlingen handler om den mest simple af de to, nemlig deskript...
 • Cirkel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Denne artikel omhandler en cirkel, der i matematik er en af de vigtigste figurer. Derfor er det meget vigtigt at forstå de grundlæggende karakteristika for en cirkel. Geometrisk er en cirkel en 'rund figur'.I modsætning til trekanter, firkanter og andre figurer indenfor geometri i planen,...


Forrige 1 2 Næste