Søgning på: fysik ab bogen 2. Resultater: 61 til 80 af 196799
 • Fysik facit

  Forumindlæg
  God søndag alle søde venner Er der nogen har fysik ab bogen 2 facitliste Håber nogen vil hjælpe
 • Fysikkens Verden 2

  Forumindlæg
  Nogen der kan hjælpe med opgave 2.4 + 4.3 + 4.4 side 176 og opgave 4.2 + 4.6 side 185??på forhånd tak... hilsen maja
 • Vektorer, udregn P på AB...

  Forumindlæg
  Hey, er lige ved at læse op på mine vektorer, men kan ikke komme forbi denne opgave, enhver hjælp er påskønnet ^^ --- Stedvektorerne til punkterne A og B betegnes med va og vb. Punktet P ligger på AB, Således at der gælder: |AP| / |PB| = k Bestem stedvektoren til P udtrykt ved va og vb samt koor...
 • Analyse 2 bog

  Forumindlæg
  Nogen der ved hvilken/hvilke bog/bøger der bruges i kurset Analyse 2 (An2) på københavns universitets Institut for Matematiske Fag http://kurser.ku.dk/course/nmaa05011u/
 • Mulige beliggenheder af AB

  Forumindlæg
  Har fået tegnet cirkelen (opgaven er vedhæftet) - Radius er 25 og koordinatsættet er (3,2) - Herefter forstår jeg bare ikke opgaven. hvad menes der i b med at der er 2 mulige beliggenheder af AB og hvordan skal jeg bestemme koordinatsættet til de to tilfælde? a) Tegn cirklen, og angiv radius og k...
 • tegn de to mulige beliggenheder af AB

  Forumindlæg
  Hej sidder med en opgave som jeg sidder lidt fast i, jeg har fundet y-værdierne, ved at sætte x=0 i cirklens ligning, men forstår ikke helt hvordan jeg så kommer videre? har set der har været en der har spurgt til opgaven før, men jeg forstår ikke helt hvordan de finder frem til resultaterne? ...
 • Euklidisk Geometri 2. bog

  Forumindlæg
  Hej, jeg arbejder med min SSO om Euklids elementer. Er der nogen der ved hvad man bruger sætning 1 og 8 til i 2. bog? Og evt. kan uddybe sætning 8 en smule?
 • Bestem [AB] i en trekant

  Forumindlæg
  Hej alle. Jeg står med vedlagte opgave og har sådan set allerede et korrekt løsningsforlag. Men jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan I ville løse denne opgave for at se om der var bedre måder at gøre det på. Samtidig skal jeg forklare den til min ven der har svært ved at forstå de generelle ...
 • Find længden af AB

  Forumindlæg
  Nogle som kan hjælpe? Vil sætte pris på hvert et svar ! God onsdag :)))
 • hjælp til opg 6.3 fra fysikkens verden 2...!!

  Forumindlæg
  er der nogen der har lavet opg 6.3 fra bogen fysikkens verden 2...?Hvidt lys sendes gennem et gitter med 600 streger pr. mm. Spektret ses på en skærm i afstanden 2,00 m fra gitteret. Den grønne del af 1. ordens spektret befinder sig i afstanden fra 61,5 cm til 74,0 cm fra lyspletten af 0. orden?h...
 • Fysik ABbogen 2 - facitliste

  Forumindlæg
  Nogen der ved hvor man kan finde facit for ovenstående bog? Det er mega træls at man ikke kan tjekke om resultaterne er rigtige.
 • Mat AB opgave 529

  Forumindlæg
  529) Hvilken værdi skal tallet k have, hvis linjerne m og n, med ligningerne: 1) m: 3x-4y = 2 og n: kx+7y = 12. Skal være parallelle? og Hvilken værdi skal tallet k have, hvis linjerne m og n, med ligningerne: 2) m: y-3 = k(x+1) og n: 5x-7y = 17 skal være parralelle. Hvordan gør jeg? Har hørt...
 • 1.026 Find vektor AB og AP

  Forumindlæg
  1026 I et koordinatsystem har en parabel ligningen y = x^2 punkterne A og B ligger på parablen og deres førstekoordinater er henholdvis 1 og -2 Bestem koordinatsættet til det punkt P på parabelen, for hvilket A = y(1) = 1, (1,1) B = y(2) = 4, (4,2) Vi ved at de 2 stedvektorer er paralle når d...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Find fælles faktor ab+a ?

  Forumindlæg
  Find fælles faktor ab+a ? + Er dette rigtigt (x – 3)^2 – (x – 2)^2 = 2x^2-10x+13 ? På forhånd mange tak for hjælpen
 • Et passagerfly (potentiel energi, kinetisk energi, brændstofforbrug), Vejen til Fysik AB 1, Opgave 83, Side 101, (Knud Erik Nielsen og Esper Fogh)

  Forumindlæg
  Opgave 83 Et stort passagerfly på 465 ton flyver i 10 km højde med 1000 km/t. a) Hvor meget potentiel energi har motorerne tilført flyet for at løfte det 10 km ? Mit forsøg: Epot = m • g • h 365 ton omregnet til kg (m = massen i kg) m = 465 • 1000 = 465000 kg 10 km omregnet ...
 • Bestem vha. AB en normalvektor til l.

  Forumindlæg
  Vi har givet to punkter A(-3,8) og B(-2,5) på en linje l. 1) Jeg har bestemt AB: AB = (1,/-3) 2) Bestem vha. AB en normalvektor til l. 3) Find ligningen for l. Og det
 • Læst denne bog?

  Forumindlæg
  Hej derude Nogen, som har læst "den forsvunde fuldmægtig", og som lige har 2 min så? mange tak!!
 • 1.g , bog

  Forumindlæg
  Hej alle sammen, jeg kunne godt tænke mig en bog til noget fysiklæsning i ferien. - Helst en del pædagogisk vejledende. Niveaumæssigt, er jeg ikke klar over, hvad jeg skal gå efter. Jeg har lige afsluttet 9. (men det spiller umiddelbart ikke en central rolle). Jeg skal have fysik i 3 år på B-nive...
 • højden hc i fra C siden på AB?!

  Forumindlæg
  Der er tale om en retvinklet trekant ABC Hvor kateten ac er 8,4 og den anden katete bc er 3,6 A) Bestem AB og vinkel A B) Bestem længden af højden hc fra C siden AB. - Jeg har fået vinkel A til 23,19 grader ved brug af Tan(A) og siden ab har jeg fået til 9,1 ved hjælp af Sin(A) Men hvordan...

Søgninger relateret til fysik ab bogen 2