Kemi

Kemi-hjælp

06. januar 2015 af brazar (Slettet) - Niveau: C-niveau

Jeg har cirka 30 opgaver som jeg skal løse:jeg ved ikke helt hvordan jeg skal det, fordi jeg slet ikke er god til kemi? Og desværre står opgaverne ikke i min bog, men i min folkeskole bog, på grund af de opgaver er letopgaver. I folkeskolen havde jeg en dårlig lærer til fysik/kemi faget og kan derfor ikke løse de opgaver jeg har for. Hvordan skal jeg klare mig? Og hvad skal jeg gøre?


Brugbart svar (0)

Svar #1
06. januar 2015 af Heptan

Hvis du har god tid kan du jo læse i din kemi C bog, der står nok alt hvad du skal vide.

Ellers kan du stille spørgsmål her


Svar #2
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

#1 

Det bare fordi læreren tildelte tre opgaveset og disse var let, normal og svær opgavesæt. Jeg følte at jeg ikke var så god til kemi, hvilket er begrundelsen til at jeg valgte den lette opgavesæt: som jeg ikke kan klare! De normale og svære er i kemi c bogen, men den lette er der ikke, idet vi skulle have lært det fra folkeskolen...


Brugbart svar (0)

Svar #3
06. januar 2015 af OliverGlue

#2 :

Hvad handler opgaverne om? 


Svar #4
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

der er forskellige emner i hvert opgavesæt: i mit opgavesæt er der følgende emner

1. reaktionsskemaer

2. mængdeberegning

3. koncentration

4. gasser


Brugbart svar (0)

Svar #5
06. januar 2015 af Heptan

Jeg lærte stort set intet om kemi i folkeskolen. Jeg er sikker på at der står lidt om reaktionsskemaer, mængdeberegning osv. i enhver kemi C bog. Ellers kan jeg da godt fortælle lidt om det.


Svar #6
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

#5

Du er meget velkommen til, at fortælle :D


Brugbart svar (0)

Svar #7
06. januar 2015 af Heptan

Reaktionsskemaer og mængdeberegninger

Reaktionsskemaer beskriver en reaktion og gør det muligt at udføre mængdeberegninger, da man kan se i hvilket forhold forskellige stoffer reagerer.

Betragt reaktionen mellem to appelsiner og tre bananer:

2 A + 3 B → A2B3

Reaktionsskemaet kan også skrives

A + A + B + B + B → A2B3

men det synes jeg er mere uoverskueligt.

A2B3 er en molekylformel, og den angiver at der bliver dannet et molekyle, hvori der er 2 stk A og 3 stk B, som hænger sammen. Man må ikke ændre på molekylformlen når man afstemmer et reaktionsskema. Man kan derimod tilføje koefficienter, ligesom jeg har gjort (koefficienter er tal der står foran en stofformel/molekylformel).

Ækvivalente mængder er, hvis der er 2 appelsiner og 3 bananer, fordi så kan de blive 100 % omdannet til bananappelsinkomplekset. Det kan også være ethvert multiplum af koefficienterne i reaktionsskemaet; fx er 4 appelsiner og 6 bananer ækvivalente mængder, fordi så kan vi danne 2 bananappelsinkomplekser.

Ikke-ækvivalente mængder er, hvis der er 5 appelsiner og 3 bananer, fordi så kan alle appelsinerne ikke omdannes til bananappelsinkomplekset. Når bananappelsinkomplekset er dannet, er der 3 appelsiner tilbage, som ikke kan omdannes, fordi der ikke er bananer nok.

Lad os beregne massen af de bananappelsinkomplekser der bliver dannet når man lader 6 bananer reagere med 4 appelsiner. Det der er på højre og venstre side vejer det samme, så vi kan simpelthen beregne massen af 6 bananer og 4 appelsiner. En banan vejer i gennemsnit 120 g og en appelsin 130 g.

m(A2B3) = 4 * 130 g + 6 * 120 g = 1240 g = 1,24 kg

Til at lave kemiske mængdeberegninger kan man bruge formlen

n=\frac{m}{M}

hvor n er stofmængden, m er massen og M er den molare masse.


Svar #8
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

nu har jeg følgende opgave:

Svovlsyre, H2SO4, fremstilles ved følgende reaktioner, som du skal afstemme:

a. S(s)     +     O2(g)     →     SO2(g)

b. SO2(g)     +     O2(g)     →     SO3(g)

c. SO3(g)     +     H2O(l)     →     H2SO4(aq)

Ved ikke helt hvordan man afstemmer, det er noget med at man skal have lige meget på begge sider men det er jo gjort i a? Så det forvirrer mig lidt.

Hvad betegner bogstaverne s, g, l og aq anført i parentes efter formlen?

s betyder solid på engelsk og på dansk fastform

g betyder gas på engelsk og på dansk gasform

l betyde liquid på engelsk og flydende form på dansk


Brugbart svar (0)

Svar #9
06. januar 2015 af Heptan

(aq) står for aqueous solution, på dansk vandig opløsning.

Lad os se på eksemplet med bananer og appelsiner igen. Vi ved jo allesammen at bananer og appelsiner er på fast form, så vi skriver (s) efter stofformlerne:

2 A (s) + 3 B (s) → A2B3

Bananappelsinkomplekset er lidt speciel, for den er en gas, så vi skriver (g) efter den:

2 A (s) + 3 B (s) → A2B3 (g)

Bananappelsinkomplekset kan opløses i vand:

A2B3 (g) → A2B3 (aq)

I reaktionen jf. #7 dannede vi 1240 g af komplekset. Denne mængde opløses nu i et stort ølglas hvori der er 0,500 L vand.

Lad os beregne koncentrationen af A2B3 i vandet. Først skal vi beregne stofmængden af A2B3 med formlen

n=\frac{m}{M}

Vi ved at m = 1250 g, men hvad er den molare masse, M?? Vi behøver faktisk ikke formlen lige her. Vi kigger på reaktionsskemaet igen:

2 A (s) + 3 B (s) → A2B3 (g)

Vi kan se at A og A2B3 er i forholdet 2:1, fordi der står 2 foran A og et usynligt 1 foran A2B3. Vi startede med 4 appelsiner, så dvs. at vi har:

n(A_2B_{3\ (g)}) = \frac{1}{2} \cdot n(A_{\ (g)}) = \frac{1}{2}\cdot 4 = 2

Vi får altså dannet 2 stk A2B3. Nu kender vi stofmængden, så vi kan beregne stofmængdekoncentrationen af komplekset. Koncentrationen kan beregnes med formlen

c=\frac{n}{V}

Vi ved at volumen, V = 0,5 L så vi kan bare indsætte i formlen:

c=\frac{n}{V}= \frac{2\ \textup{stk}}{0,5\ L} = 4\ \frac{\textup{stk}}{L}

Stofmængdenkoncentrationen af bananappelsinkomplekset er 4 stk/L. I kemi bruger man en anden stofmængdeenhed, fordi der er rigtig, rigtig mange molekyler i et glas vand. Man bruger avogadros tal, NA som er lig med:

N_A = 6,0221412927\cdot 10^{23}\ \textup{mol}^-^1=602214129270000000000000\cdot \textup{mol}^-^1

(nullerne kan være nogle andre tal)


Brugbart svar (0)

Svar #10
06. januar 2015 af OliverGlue

#8

a. er afstemt, som du selv nævner. 

b. 2 SO2(g)     +     O2(g)     →     2 SO3(g)

c. er også afstemt. 

(aq) står for aqueous solution på engelsk og vandig opløsning oversat til dansk. Stoffer kaldes opløselige i vand, hvis de blandes med vand også kendt som en homogen blanding og uopløselige hvis de ikke blandes med vand også kendt som en heterogen blanding


Brugbart svar (0)

Svar #11
06. januar 2015 af OliverGlue

#10 

Termodynamisk betragtning:

Stoffer kan opløses hvis gibbs fri energi(G=H-TS) er negativ for systemet(husk dog det ændrer sig i takt med koncentrationen). Det vil sige et fald i  entalpien (dv.s. stærkere bindinger) og en øget entropi(dv.s. flere frihedsgrader, termodynamikkens 2. lov) for blandingen, stærkere bindinger kan forklares med forskellige intermolekylære bindinger, og entropien øges næsten altid, f.eks. ved faste stoffer da de opnår flere måder at bevæge sig på(f.eks. translation og rotation i vandet versus et gitter af molekyler(fast stof)). 


Brugbart svar (0)

Svar #12
06. januar 2015 af OliverGlue

#11 

Stoffer kan opløses hvis ændringen i  gibbs fri energi(G=H-TS) er negativ for systemet


Brugbart svar (0)

Svar #13
06. januar 2015 af Heptan

Når gasser opløses i vand falder entropien i systemet, og så er enthalpiændringen nødt til at være negativ for at det er muligt at opløse gassen; der vil så være en maksimal temperatur hvor reaktionen er spontan.

Hvis enthalpiændringen for en reaktion derimod er positiv, vil det kræve at entropiændringen er positiv, og der vil i så fald være en minimal temperatur hvor reaktionen er spontan, da det kræver energitilførsel når reaktionen er endoterm.


Svar #14
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

Er nået så langt og ved ikke hvordan jeg skal beregne denne opgave?

Som du sagde i #9

M=n/(m)

men jeg har ikke n?? Det er meget forvirrende

Vedhæftet fil:opg.jpg

Brugbart svar (0)

Svar #15
06. januar 2015 af OliverGlue

#14 

Du kan slå molarmassen af svovl op og udregne stofmængden ud fra 

n_{\mathrm{S}}=\dfrac{m}{M}\Rightarrow n_{\mathrm{S}}=\dfrac{1000\,\mathrm{g}}{16\,\mathrm{g\, mol^{-1}}}=62.5\mathrm{\, mol}

da der dannes 1 SOper 1 S kender du nu også stofmængden af SO2. Massen af denne kan du finde ud fra 

m=M\cdot n

De resterende opgave er af samme type, husk på hvor meget produkt der dannes ved ækvivalente mængder reaktanter som forklaret i #7 og ellers benyt dig af to overstående formler.


Brugbart svar (0)

Svar #16
06. januar 2015 af somalikarzi (Slettet)

#15 hvorfor slettede du de to andre formler ??


Svar #17
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

#15 og andre

tak for hjælpen


Svar #18
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

Skal vi fuldføre reaktionsskemaet for følgende fældningsreaktion  

Ag+(aq)     +     S2-(aq)     →benyttes ionernes valenser (tallet foran + eller -) til at afgøre, hvor mange af hver ion der indgår i formlen for produkterne. Da Ag+ har valensen 1 (der er 1 positiv ladning), og S2- har valensen 2 ( der er 2 negative ladninger), skal der benyttes 2 Ag+ til 1 S2- (herved bliver der lige mange positive og negative ladninger i en formelenhed). Det fuldførte reaktionsskema ser derfor således ud:  

2 Ag+(aq)     +     S2-(aq)     →     Ag2S(s)

Fuldfør følgende ionreaktionsskemaer for fældningsreaktioner:

a.  Ag+(aq)     +     PO43-(aq)     →

b.  Zn2+(aq)     +     OH-(aq)     →

Det forstår jeg ikke helt... hvordan laver jeg a og b. Det står i teksten ja, men det forstår jeg ikke helt...


Svar #19
06. januar 2015 af brazar (Slettet)

venligst svar hurtigt


Brugbart svar (0)

Svar #20
06. januar 2015 af Heptan

Hvorfor har du så travlt med at lære?


Forrige 1 2 Næste

Der er 23 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.