Studievalg og videregående studie

Dårlige karakter på jura studiet

30. januar 2017 af Anonyminized (Slettet)

Hej Alle,

Jeg har lige færdiggjort mit første semester på jura-studiet.. Dog, så går det ikke så godt. Jeg har det problem, at jeg oftest er god til, at formulere mig mundtligt, men virkelig dårlig til at lyde forstående skriftligt. 

Mine eksaminer på første semester er kun lige bestået med et 02, og jeg er virkelig bedrøvet - især fordi, at jeg virkelig læste op, tog noter og endda tog til eksamens forberedende kurser. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre.. da jeg har hørt, at man næppe kan få et job senere hen, hvis der kun står 02 og 4 på ens karakterudsnit.

Jeg håber virkelig I kan give mig nogle gode råd.. Tak på forhånd. 


Brugbart svar (0)

Svar #1
30. januar 2017 af Justitia

Hej Sally

Jeg læser selv jura dog noget længere henne i forløbet. 

Jura er et hårdt studie, og det er ikke en gavebod. Jeg skal være ærlig med dig. Et snit på 02 på første semester er ikke imponerende og desværre også "langt" under middel. Når det er sagt, så kan du sagtens forbedre det! 

Jeg kan virkelig godt forstå dine frustrationer. Men du må bare kæmpe videre, eller overveje om jura er den rigtige vej for dig - fordi karakterer betyder meget indenfor juraens verden. Kan afsløre for dig, at du næppe kommer til at arbejde hos de store advokatfirmaer som stud.jur med et snit under 8-9. Men et snit på 5-7 er altså relativt fint på bacheloren på jura. 

Personligt svinger jeg meget i fagene. I dette semester har jeg både modtaget; 4, 7 & 12. Så jeg er slet ingen "super-studerende". Måske har du bare ikke ramt lige netop "dit" fag. 


Brugbart svar (0)

Svar #2
30. januar 2017 af Justitia

Måske skulle du overveje at skifte studieteknik.


Svar #3
31. januar 2017 af Anonyminized (Slettet)

Hej Justitia,
Mange tak for svar.

Jeg er godt klare over, at jura er et meget hårdt studie, der kræver hårdt arbejde... Men jeg føler virkelig, at jeg prøver alt hvad jeg kan - både hvad angår eksamens forberende kurser, at tage noter - og være med til alle forelæsninger og seminar timer. Det skuffer mig så meget, at jeg kun lige akkurat består mine fag.. jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre for at forbedre mig? Føler at jeg har styr på det, når jeg mundtligt fremlægger tingene til seminar timerne.. men det virker bare som om, at det hele går galt i den skriftlige formidling?

Har du evt. En studieteknik du kunne anbefale mig?
Endnu engang tak for svar.


Brugbart svar (0)

Svar #4
31. januar 2017 af Judicature (Slettet)

Du kan stadig godt nå at rette op på det, men de fag du har første semester, som erstatning f.eks., er noget, som er vigtigt at få en fornuftig karakter i, da mange ender med at arbejde med det. Derfor kommer dine karakterer fra dette semester til at betyde noget, når du skal søge arbejde. Jura er et meget hårdt fag, specielt hvis du vil arbejde ved de store advokatkontorer, men det er altså ikke et fag for alle, og karakterer betyder virkelig meget her, og talent spiller i den grad også en rolle. Selv efter mange semestre er der stadig mange fag med et lavt eksamensgennemsnit. Nogle har bare lettere ved det end andre, selvom de gør præcis det samme. Jeg har altid bare læst pensum, ofte ingen kompendier, ingen ekstratimer eller kurser, kun pensum og noter, og har et godt snit kun med det, så jeg tror, at det er meget individuelt. Når du gør alt det, ved jeg virkelig ikke, om der er mere, du kan gøre, desværre. Du kan prøve at læse mere, og lave nogle ekstraopgaver, for der virkelig mange skriftlige eksaminer.
Har du en ide om, hvilket område af juraen du vil arbejde med?

Brugbart svar (0)

Svar #5
31. januar 2017 af masteren123

Hej Sally97.

Hvis det er okay må jeg så gerne høre, hvilket snit du kom ind med på jura-studiet. Jeg har selv et par venner der læser jura, som siger det skriftlige ikke er meget sværer end 3.gs niveua?


Brugbart svar (0)

Svar #6
31. januar 2017 af Judicature (Slettet)

Der skriftlige er meget anderledes, da det handler om noget helt andet end at overfortolke en dansk novelle og skrive en rapport. Du må ikke have skriftlige fejl, da det ikke accepteres ved advokatkontorer. Det snit man kom ind med har sjældent noget at gøre med, hvordan man klarer sig på studiet. Desuden handler opgaverne jo om indhold, og ingen har lært noget om jura i gymnasiet, så jeg synes, at det er en mærkværdig sammenligning, masteren123

Brugbart svar (0)

Svar #7
31. januar 2017 af Justitia

#5 En typisk tumpe kommentar. 


Brugbart svar (0)

Svar #8
31. januar 2017 af Justitia

Som Judicature skriver, så er det meget individuelt. Hun/han giver dig tillige nogle fornuftige forslag. Mit råd bliver ikke bedre end; lad dig ikke slå ud. Husk på at der er mange af de studerende, som får karaktererne 02 & 4 til hver eksamen, så du render jo ikke rundt mutters alene. 

Tillige er ledigheden blandt nyuddannede jurister - her taler jeg om folk med en cand.jur - er altså ganske lav. Jeg har derfor tilladt mig, at lave min egen tommelfingerregel, som lyder således:

"Så længe du ikke er blandt de 25% dårligste, så skal det nok gå" 


Brugbart svar (0)

Svar #9
05. februar 2017 af Roman Garcia

Det skal også siges, at det har noget at sige, hvor man læser jura henne. Det vil være et større problem at få 02 på første år på KU end de andre steder, idet de andre steder er lidt hårdere bedømt. Det vil sige, at det har noget at gøre med, hvor langt ud ligger fra gennemsnittet på den pågældende eksamen.

Endvidere kan det siges, at et par dårlige karakterer på første år ikke betyder noget i sig selv. Når man kigger på BA-karaktererne, så er det endvidere primært det samlede gennemsnit på BA-delen, der er afgørende (der kan naturligvis også være enkelte karakterer, der er relevant i forhold til konkrete ansættelser). På overbygningen har valget af fag større betydning.

Dog vil jeg sige, at selvom enkelte karakterer ikke udgør et problem, så bør du nok overveje, om du gør noget forkert til eksamen. Eksamensteknikken kan være ret afgørende, så du kan med fordel se, hvordan du kan forbedre delene omkring eksamen.


Brugbart svar (0)

Svar #10
06. februar 2017 af Justitia

"Det vil være et større problem at få 02 på første år på KU end de andre steder, idet de andre steder er lidt hårdere bedømt. Det vil sige, at det har noget at gøre med, hvor langt ud ligger fra gennemsnittet på den pågældende eksamen."

?????????? Hvad mener du med det ?????????????


Brugbart svar (0)

Svar #11
06. februar 2017 af Roman Garcia

Står det ikke forholdsvis klart? Historisk set har der været forskelle i, hvorledes der bliver bedømt på de forskellige universiteter. Der er ikke noget odiøst i det, men blot en konstatering, at der er tale om forskellige universiteter, og der er naturligvis forskelle i mange forhold, herunder også hvorledes man bedømmer eksamen (andre forskelle er eksamenstyper, pensum osv.). F.eks. bliver der jo heller kke bedømt ens på CBS og KU, på henholdsvis HA (jur) og BA.JUR., og der kan også være forskelle i niveauet. Det er utopi at tro, at den samme præstation til eksamen forskellige steder, vil få nøjagtig den samme bedømmelse, selvom det naturligvis vil være hensigtsmæssigt. 

Djøf lavede også en undersøgelse for en række år siden, der dokumenterede dette (jeg mener, at KU bedømte en gennemsnitlig BA, et til halvandet karakterpoint højere end Aarhus, og når man tager i betragtning, hvor mange studerende, der bliver optaget på henholdsvis AU og KU, så er den mest nærliggende konklusion, at der i visse fag bliver bedømt forskelligt). Selvom der er tale om en ældre undersøgelse, så ville det undre mig, hvis det ikke stadigæk var tilfældet.

Derfor nævnte jeg blot i mit indlæg, at man skulle se karakteren i forhold til det gennemsnit, der er på det pågældende universitet. Hvor dårlig eller god en karakter er, afhænger jo af gennemsnittet. Derfor vil det efter min opfattelse ikke nødvendigvis være korrek, når du skriver: "Et snit på 02 på første semester er ikke imponerende og desværre også "langt" under middel."  Det kan det være, eksempelvis hvis personen der har påbegyndt tråden er fra KU. Hvis der skal laves nogle konklusioner om, hvor problematisk snittet er, er det dog nødvendigt med flere faktuelle oplysninger, som jeg ikke har fra de indlåg der er i tråden. Det er muligt, at du har den fra andre tråde, men jeg er ikke blevet begavet med disse informationer.  

Da jeg læste på AU, var der to eksaminer på første år, hvor snittet lå under 02 (uden blankede besvarelser). I den sammenhæng vil et 02 være en fin karakter. Jeg har hørt, at snittet er blevet hævet, men som nævnt - faktum før konklusioner (og det hjælper ikke at holde capslock nede).


Brugbart svar (0)

Svar #12
06. februar 2017 af Justitia

 "Jeg har hørt, at snittet er blevet hævet"

Så du snakker om fortiden på AU, hvor vi andre snakker om nutiden.

Tillige er det en idiotisk påstand, at "vi" bliver bedømt "lettere" end folk på AU. Nu ligger landet sådan, at der til hver eksamen er en rettevejledning, som er en vejledning til, hvordan opgaven skal besvares. Såfremt elevens besvarelse ikke stemmer overens eller er direkte modsigende til vejledningen, vil det resultere i en lavere karakter.

Endvidere er faktum, at er et snit på 02 efter 1. semester er "langt" under gennemsnittet. Dette er et urokkeligt faktum. Dette er tilfældet uanset om der er om jura på AU eller KU.


 


Brugbart svar (0)

Svar #13
06. februar 2017 af Roman Garcia

For det første. Det hjælper ikke at bruge fed skrift, understrege ordene og bruge ord som "urokkeligt". Argumenterne bliver ikke bedre. Jeg ved naturligvis ikke, om du læser jura og arbejder med argumenttion til daglig, men det svarer lidt til at råbe sit argument, det bliver argumentet ikke bedre af.

For det andet, så synes jeg ikke rigtig, at du kommer med nogle argumenter. Hvis man kigger på AU, så kan jeg alene finde karakterer for hele uddannelser. Dsv. BA. og Kandidat. Når man ser på, at gennemsnittet på hele BA'en ligger på 6,5. Når man samtidig tager i betragtning, at uddannelserne oftest er hårdest bedømt på det første år, så kan man forvente at snittet på første år ligger lavere end 6,5. Derfor skal man tage det hele i betragtning, når man vurdere, hvad der er et lavt snit. 

For det tredje, så ligger karaktergennemsnittene for de beståede eksaminer på KU alle generelt højere, end det samlede snit på BA-delen i AU. Enkelte fag ligger på niveau eller under snittet i AU, som f.eks. Obligationsret, men generelt ligger de højere, og for visse fag er det dog væsentligt højere. Når gennemsnittet for de enkelte fag på KU ligger højere end det samlede snit på AU, så indikerer det meget kraftigt, at der generelt gives højere karakterer på KU.

Men som jeg nævnte tidligere, så er mit indlæg alene en påmindelse om, at man generaliserer og konkluderer på tværs af uddannelsesstederne. Derfor bliver der heller ikke på mange arbejdspladser sammenlignet direkte mellem uddannelsesstederne. Forskelle i bedømmelse, eksamensform, pensum medfører, at det vil være for usikkert, og dermed ikke give en realistisk sammenligning.


Brugbart svar (0)

Svar #14
06. februar 2017 af Judicature (Slettet)

Hvis du lige brugte 2 minutter på at sammenligne studieordninger mellem de to universiteter, ville det stå klart, at der ikke er noget fag der hedder 'Erstatning og konktrakt" på AU. Erstatning falder under faget 'Dele af formueret', som er et obligatorisk 2. semester fag på AU. Der er derimod noget, der hedder Erstatning og konktrakt på KU. Og her er 02 en karakter der falder langt under middel (eksamenssnittet for i år faldt på 4,7 for det fag). Faktum før konklusion og alt det der.

Derudover har du så travlt med at antage, at differencen mellem de givne karakterer på henholdsvis AU og KU hovedsageligt har noget at gøre med, at opgaverne bedømmes mildere ved KU, hvilket ikke ligefrem er en helstøbt eller gennemtænkt argumentation. Faktum er, at der er så mange faktorer involveret ved karaktergivning på de forskellige universiteter, at din lille tese virker som en voldsom forenkling af virkeligheden. Hypotetisk set, kunne karakterforskellene så ikke delvist eller helt forklares ved, at KU blot havde et højere fagligt niveau? Eller passer den side af mønten ikke ind i din argumentation?

Ps. hvis du gerne vil tages seriøst så afhold dig fra perfid ad hominem, som f.eks. dit første afsnit. Det er fuldstændig irrelevant ift. den igangværende diskussion.


Brugbart svar (0)

Svar #15
06. februar 2017 af Justitia

For det første, så ville det hjælpe, hvis du kunne forbedre din skriftlige fremstilling ved bl.a. at formulere dig korrekt. Jeg gætter på du mente; "argumentation" og "vurderer".  

For det andet, så bliver dine argumenter og ej heller din troværdighed styrket af dine dårlige formuleringer og urigtige oplysninger. 

Eksempler følger: 

"For det tredje, så ligger karaktergennemsnittene for de beståede eksaminer på KU alle generelt højere, end det samlede snit på BA-delen i AU."

Som bevis på min påstand så se blot gennemsnittet for disse fag: Sikkerhed- & kreditorrettigheder, Erstatnings & Kontrakt, Tingsret, Obligationsret (som du selv nævner). Tillige kan snittet for de forskellige fag varie fra årgang til årgang.

"Når man samtidig tager i betragtning, at uddannelserne oftest er hårdest bedømt på det første år, så kan man forvente at snittet på første år ligger lavere end 6,5"

Hold nu op..... Det er det pure opspind. Du lyder som en person, der har fået karakteren 02 en del gange på studiet, og prøver at retfærdiggøre dem med jammer og latterlige påstande. Hvorfor skulle man blive bedømt hårdere på 1. semester? 

For det tredje, måske er vi bare bedre end jer, det kunne karaktererne i hvert fald tyde på? Nu er jeg nede på dit niveau. 

Kan jeg få indsigt i karaktergennemsnittet i hvert enkelt fag, der udbydes på AU?


Brugbart svar (0)

Svar #16
06. februar 2017 af tseerup96

ELSKER når jura studerende diskutere. Det er en kunstart at flå et argument i stykker på en så velformuleret måde at man intet kan end at give en stående applaus. Det er formidabel underholdning:-D

Brugbart svar (0)

Svar #17
06. februar 2017 af Stats

Det minder mildest talt om Nationen fra EB...

Da hvis man er uenig om noget, så begynder man bare at påpege andres stavefejl og kommafejl... Sådan er det altid på Nationen.. :-/

Men glem jeres vrede... Hun/brugeren har slettet sin profil..

- - -

Mvh Dennis Svensson


Brugbart svar (0)

Svar #18
07. februar 2017 af Roman Garcia

Jeg tror blot I er vidner til en jurastuderende, der glemmer at tænke over, at det der er lige skal behandles lige, og det der er forskelligt skal behandles forskelligt. Det vil sige, at når man har fag med forskelligt pensum og forskellig eksamensform på forskellige uddannelsessteder, så bør det behandles herefter. 

Det gør de ansættelsessteder (i hvert fald de seriøse af dem) også efterfølgende, når man skal ansættes.

Men lad mig stille dig et spørgsmål Justitia, Vil du mene dine resultater i de formueretlige fag skal vurderes på samme måde, som resultaterne fra de erhvervsretlige fag fra en HA (jur)?

Efter min opfattelse ville det heller ikke være fair, hvis en karakter fra AU i en mundtlig eksamen i et fag skulle vurderes efter samme målestok som en karakter fra en skriftlig eksamen i samme fag på KU. Man må bare erkende, at der er forskelle. Sådan er det inden for mange studieretninger, og jura er ikke et særtilfælde, hvor alt er lige og derfor skal behandles lige. 

@ Judicature: "Hypotetisk set, kunne karakterforskellene så ikke delvist eller helt forklares ved, at KU blot havde et højere fagligt niveau? Eller passer den side af mønten ikke ind i din argumentation?"
Hvis du mener, at det er den mest nærliggende konklusion, må du jo argumentere herfor. Når der er tale om over 400 studerende, der får ca. den samme undervisning af undervisere af samme kompetenceniveau, så er der mere der tale for, at det er forskellene i eksamensform, pensum, bedømmelse osv., der er forklaringen. Samme argumentation godtages endvidere, når SDU jo har et højere gennemsnit end på KU (eller skal vi bruge din arugmentation og konkludere, at personer fra SDU er klogere end dem på KU?). Man må jo bare erkende, at der er forskellige forhold på uddannelsen, som du også selv påpeger, og forskellige forhold skal behandles forskelligt, mens lige forhold skal behandles lige. Det er noget, man kan lære i EU-ret, forfatningsret og forvaltningsret - hvis man altså ikke har øvelsestimer, hvor studerende underviser studerende, som det foregår på KU :-)


Brugbart svar (0)

Svar #19
07. februar 2017 af Justitia

Sikke du fordrejer emnet. HA(jur) er en helt anden uddannelse og uddannelsen giver ikke samme muligheder som en Cand.jur. Er det muligt for dig at holde dig til diskussions kerne?

Vi snakker ikke om vores resultater på kryds og tværs af forskellige uddannelser. Vi snakker om at jurastuderende på KU kommer lettere til de "høje" karakterer i modsætning til de jurastuderende fra AU. 

Din påstånd: Jurastuderende på AU bliver hårdere bedømt ift. de studerende på KU, alene på den baggrund, at KU har et højere snit end AU. 

Dermed må din konklusion - som er udtænk af din "skarpe" analytiske hjerne - være at jura på KU er "lettere" end jura på AU. 

Min påstand: Nej vi bliver ikke mildere bedømt.....

Hvorfor tror jeg ikke det? Fordi du intet belæg har for det. Man kan ikke alene ud fra det samlede karaktergennemsnit for hhv. jura på KU & AU sige, hvem der bliver bedømt hårdest. Det er simpelthen snæversynet og decideret dumt at tro. 


Brugbart svar (0)

Svar #20
07. februar 2017 af Justitia

Lad os lige spille med på din præmis - trods dens forsimplede og snæversynede form. 

På Høng Gymnasium og HF har den gennemsnitlige STX-elev et gennemsnit på 5,11, når vedkommende har færdiggjort sit forløb. 

På Herlufsholm Skole og Gods har den gennemsnitlige STX-elev et gennemsnit på 7,06, når vedkommende har færdiggjort sit forløb.

Dermed må eleverne på førstnævnte gymnasium blive bedømt meget hårdere? 


Forrige 1 2 3 Næste

Der er 59 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.