Matematik

matematik c hf . fra 7 dec 2018

23. maj kl. 11:35 af Sisenk - Niveau: C-niveau

PDF Matematik HF C,  fra 7 december 2018

Er der nogen som har løsning til ? 

tak 


Brugbart svar (0)

Svar #1
23. maj kl. 11:54 af AMelev

Læg et billede af opgaven op.


Svar #2
23. maj kl. 12:00 af Sisenk

den her 


Brugbart svar (0)

Svar #3
23. maj kl. 12:25 af BoHTX

Du har glemt at vedhæfte filen.


Svar #4
23. maj kl. 12:33 af Sisenk

hvordan kan jeg ligge filen op ? [email protected]


Brugbart svar (0)

Svar #5
23. maj kl. 13:04 af BoHTX

Under skrivefeltet står der "Vedhæft fil". Tryk knappen "Gennemse...", vælg filens navn og til sidst tryk "Opret svar"


Svar #6
23. maj kl. 13:16 af Sisenk

jeg gøre det, vaglt en fil men det kommer ik 

må du send noget til email tak 


Brugbart svar (0)

Svar #7
23. maj kl. 14:25 af AMelev

Hvilken opgave i sættet drejer det sig om?

Svar #8
23. maj kl. 15:17 af Sisenk

Opgave 4 
 
 
Bilag vedlagt 
Der er givet en lineær funktion ( ) f x . 
 
x   0     1     2      ---

f(x) 3    7      ---      23
 
 a) Udfyld de tomme felter.   Brug gerne bilaget som en del af forklaringen. 
 

Opgave 5 
 
 
 
 
Peter indsætter 6500 kr. i en bank til en fast årlig rente på 2,3 %. 

a) Hvor stort et beløb står der på kontoen efter 5 år? Ditte indsætter 6500 kr. på en konto i en anden bank.  Efter 5 år er beløbet vokset til 7426 kr. 

b) Bestem den årlige procentvise rente for denne bank. 


 Opgave 6

Tabellen viser medlemstallet i Sygeforsikringen Danmark i perioden 2012-2017. I en model beskrives udviklingen i medlemstallet ved en lineær funktion 

f(x)= ax+b 

  hvor () fx er medlemstallet i tusinde, og x er antal år efter 2012. 

a) Tegn et punktplot af tabellens data.

  b) Bestem tallene a og b ved regression. 

c) Tegn et residualplot, og kommentér på baggrund heraf den lineære models   anvendelighed til at beskrive udviklingen i medlemstallet. 

År efter 2012       1    2    3    4   5   

Medlemstal i tusinde   2275    2320    2361    2411    2461 

 opgave 7.

En gruppe elever undersøger priserne på 40 forskellige mobiltelefoner.  Priserne fremgår af nedenstående tabel. 

Pris (kr.)      2799     5377    ----     5791

a) Tegn et boksplot over mobiltelefonernes priser.

  b) Bestem kvartilbredden. 

c) Benyt kvartilbredden til at gøre rede for, at den dyreste mobiltelefon er en outlier.
 

opgave 8 

Figuren viser grafen for en funktion f.  En anden funktion g er givet ved 

g(x) = -x+7

     a) Tegn grafen for g i samme koordinatsystem som grafen for f. Benyt gerne bilaget. 

b) Løs grafisk ligningen  f(x)=g(x) 
 
 


Brugbart svar (0)

Svar #9
23. maj kl. 15:49 af ringstedLC

#8: Det her duer ikke. Tag et billede af én opgave, Skriv opgavens nummer i en ny svarboks, klik på "Vælg fil" og klik på "Opret svar". Hvis du skal have hjælp til de andre opgaver, opretter du en tråd.


Brugbart svar (0)

Svar #10
23. maj kl. 15:54 af AMelev

                           
f er en lineær funktion. Se din HFC-formelsamling side 10 (42).
Af figuren fremgår, at når x = 0, så er f(x) = b, samt at når x vokser med 1, så vokser f(x) med a.
Af tabellen kan du se, at når x = 0, så er f(x) = ... = b, og
når x bliver 1 større (fra 0 til 1), så vokser f(x) fra .... til ...., altså med a = ....

Vedhæftet fil:Udklip.JPG

Brugbart svar (1)

Svar #11
23. maj kl. 16:03 af AMelev

Se https://www.studieportalen.dk/forums/thread.aspx?id=1962942, hvor jeg lægger opgave 5 op.

Så kan du, når du har gennnemgået dem, oprette nye tråde til de øvrige opgaver, hvis du har behov for mere hjælp, men brug først formelsamlingen.


Svar #12
24. maj kl. 11:28 af Sisenk

ok tak til alle samme, jeg har formelsalingen

så opgave 6,7, 8 jeg skulle optratte nye ?


Brugbart svar (1)

Svar #13
24. maj kl. 11:36 af ringstedLC

Ja. Ellers bliver det uoverskueligt med mulighed for misforståelser o.a. Og giv så dine tråde en "sigende overskrift", så du og vi ved, hvad den handler om, eks.: Opgave 5 kunne hedde "Renteberegning".


Svar #14
24. maj kl. 11:42 af Sisenk

opgaver 6

Vedhæftet fil:opgaver 6.PNG

Svar #15
24. maj kl. 11:43 af Sisenk

opgaver 7 

Vedhæftet fil:opgaver 7.PNG

Svar #16
24. maj kl. 11:45 af Sisenk

opgaver 8 

Vedhæftet fil:opgaver 8.PNG

Svar #17
24. maj kl. 11:46 af Sisenk

opgaver 9 

Vedhæftet fil:opgaver 9.PNG

Svar #18
24. maj kl. 11:48 af Sisenk

opgaver 10 

Vedhæftet fil:opgaver 10.PNG

Svar #19
24. maj kl. 11:53 af Sisenk

tak -rigstedlc- jeg taaake meget og nu jeg har lavet samm du sagt at tage billede af opgaverne og opratter det 


Brugbart svar (0)

Svar #20
24. maj kl. 11:54 af ringstedLC

Ikke nye "Svar", nye tråde; "Stil et spørgsmål".


Skriv et svar til: matematik c hf . fra 7 dec 2018

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.