Fysik

Energi bergeninger

31. maj 2023 af SkolleNørd - Niveau: C-niveau

Hej

Er der nogle, som kan forklarer hvad de forskellige ord betyder, som der er del af denne opgave, som jeg har skrevet for cirka 1 år side. 
Jeg spørg omkring dette, da jeg har glemt alt det som jeg gjorde, da jeg for eksempel ikke kan huske hvad ''Mis' betød eller Cis.

det er energi og mændebegreninger indenfor energi.

Jeg har brug for AKUT hjælp, da jeg skal op i dette.


Brugbart svar (0)

Svar #1
31. maj 2023 af Eksperimentalfysikeren

Hvilke udtryk har du problemer med?


Svar #2
31. maj 2023 af SkolleNørd

Jeg glemte hvis at tilføje det, men det er de formler, som der er blevet brugt i dette:

kan du hjælpe med at forklarer alt det med Mis og Cvand, kan virkelig ikke huske nogle af de begreber.


Brugbart svar (0)

Svar #3
31. maj 2023 af Eksperimentalfysikeren

Ikke Mis, men Mis. M står for masse og is angiver, at det er massen af isen. Tilsvarende Mvand, massen af vand. Cvand står for varmekapacitet af vandet. Det er den mængde varme, der skal tilføres for at opvarme vandet 1 grad. cvand er vands spcifike varmekapacitet, hvilket vil sige den varmemængde, der skal tilføres 1kg vand for at opvarme det 1 grad (man kan også angive den for 1g i stedet for 1kg). Lis er smelgevarmen af isen. E er energien og ΔE er den tilførte energi.


Svar #4
01. juni 2023 af SkolleNørd

#3

Ikke Mis, men Mis. M står for masse og is angiver, at det er massen af isen. Tilsvarende Mvand, massen af vand. Cvand står for varmekapacitet af vandet. Det er den mængde varme, der skal tilføres for at opvarme vandet 1 grad. cvand er vands spcifike varmekapacitet, hvilket vil sige den varmemængde, der skal tilføres 1kg vand for at opvarme det 1 grad (man kan også angive den for 1g i stedet for 1kg). Lis er smelgevarmen af isen. E er energien og ΔE er den tilførte energi.

Kan du prøve at forklarer det ud fra formlen?

Hvorfor vælges der at ganges og minusses noglee steder og andre former?

Kan du forklarer hvad meningen med hele forøsget og formlerne betyder?

DET VIL VÆRE EN STOR HJÆLP, DA JEG VIRKELIG ER PÅ BAR BUND.


Brugbart svar (0)

Svar #5
01. juni 2023 af MentorMath

#4

Hej,

Jeg ved ikke hvornår du skal op til eksamen i det, men du kan eventuelt som supplement se https://www.youtube.com/watch?v=K8lD-8G_xu4&t=2731s&ab_channel=JimLarsenMcLean.

Videoen er en hel undervisningsleksion i emnet, hvor der bliver forklaret og uddybet meget godt, omkring hvad formlerne betyder og vist nogle eksempler på brugen:)


Svar #6
01. juni 2023 af SkolleNørd

#5

#4

Hej,

Jeg ved ikke hvornår du skal op til eksamen i det, men du kan eventuelt som supplement se https://www.youtube.com/watch?v=K8lD-8G_xu4&t=2731s&ab_channel=JimLarsenMcLean.

Videoen er en hel undervisningsleksion i emnet, hvor der bliver forklaret og uddybet meget godt, omkring hvad formlerne betyder og vist nogle eksempler på brugen:)

Jeg skal op i det om 1 uge og 2 dage


Brugbart svar (0)

Svar #7
01. juni 2023 af MentorMath

#6

Så er der ikke meget tid igen kan jeg godt se.. Var også bare mere i forhold til, at videoen tager op mod 5 timer.. Hvis du har svært ved emnet, tror jeg dog, at du får meget ud af at se videoen/undervisningen fra start til slut, da det er en undervisningsvideo i fysik supplering fra 0-b i samme pensum som i gymnasiet og da mange af dine spørgsmål bliver forklaret deri:) 

Du er selvfølgelig stadig meget velkommen til, stadig at skrive herinde og spørge.. Det er nogengange svært dog, at give en helt dybdegående forklaring..


Brugbart svar (0)

Svar #8
01. juni 2023 af Eksperimentalfysikeren

Jeg havde lidt svært ved at tyde den meget lille skrift, men jeg har nu fundet en metode til at forstørre billedet, så jeg kan læse teksten.

Jeg kan godt forstå, at du har problemer med det. Der er fejl i teksten.

Det er en god idé til at skrive en liste over, hvad man ved, og over, hvad man gerne vil vide:

Vides:

cvand = 4,18J/(g ºC)      Tstart = 18,7ºC      Tslut = 15,3ºC

mvand = 0,20045kg       mslut = 0,20865kg

Ønskes:

Lis.

Først finder vi massen mis = mslut-mvand = 0,20865gk-0,20045kg=0,00820kg afrundes til 0,008kg

For at isen kan smelte skal der tilføres en energimængde, som er ΔEis = misLis. Vi kender endnu ikke Lis, så vi går videre.

Smeltevandet bliver varmet op til sluttemperaturen. Dette kræver  en energitilførelse på miscvandΔTisvand, hvor ΔTisvand er temperaturstigningen for smeltevandet. ΔTisvand = Tslut - Tstart = Tslut - 0ºC = Tslut, så energien til at opvarme smeltevandet er ΔEisvand = miscvandTslut.

Energien kommer fra det lunkne vand. Det afkøles fra Tstart til Tslut. Det kan betragtes som en negativ opvarmning ΔTvand=Tslut-Tstart. Da energien afgives, kan det betragtes som en negativ tilførsel af energi:

ΔEvand = mvandcvandΔTvand = mvandcvand(Tslut-Tstart) (I det vedhæftede bllede mangler den sidste parentes)

Vi har nu udtryk for de tre energiændringer der sker i forsøget. De er alle energitilvækster, dog er den ene negativ, men da de alle er tilvækster, kan man benytte, at energien er bevaret, så summen af tilvæksterne er 0:

ΔEis + ΔEisvand +ΔEvand = 0

(I linien efter "Systemet antages at være..." er denne ligning skrevet to gange uden mellemrum. Det er en skrivefejl)

Udtrykkene indsættes:

misLis + miscvandTslut + mvandcvand(Tslut-Tstart)

(Her derder igen et 0, der ikke skal være der)

Lis isoleres:

L_{is} = \frac{-m_{is}c_{vand}T_{slut}-m_{vand}c_{vand}(T_{slut}-T_{start})}{m_{is}}

Jeg har brugt lille m for massen, mens der de fleste steder i teksten står store M. Der er også brugt stort C i nogle tilfælde, det skal være lille c alle steder.


Svar #9
04. juni 2023 af SkolleNørd

#8

Jeg havde lidt svært ved at tyde den meget lille skrift, men jeg har nu fundet en metode til at forstørre billedet, så jeg kan læse teksten.

Jeg kan godt forstå, at du har problemer med det. Der er fejl i teksten.

Det er en god idé til at skrive en liste over, hvad man ved, og over, hvad man gerne vil vide:

Vides:

cvand = 4,18J/(g ºC)      Tstart = 18,7ºC      Tslut = 15,3ºC

mvand = 0,20045kg       mslut = 0,20865kg

Ønskes:

Lis.

Først finder vi massen mis = mslut-mvand = 0,20865gk-0,20045kg=0,00820kg afrundes til 0,008kg

For at isen kan smelte skal der tilføres en energimængde, som er ΔEis = misLis. Vi kender endnu ikke Lis, så vi går videre.

Smeltevandet bliver varmet op til sluttemperaturen. Dette kræver  en energitilførelse på miscvandΔTisvand, hvor ΔTisvand er temperaturstigningen for smeltevandet. ΔTisvand = Tslut - Tstart = Tslut - 0ºC = Tslut, så energien til at opvarme smeltevandet er ΔEisvand = miscvandTslut.

Energien kommer fra det lunkne vand. Det afkøles fra Tstart til Tslut. Det kan betragtes som en negativ opvarmning ΔTvand=Tslut-Tstart. Da energien afgives, kan det betragtes som en negativ tilførsel af energi:

ΔEvand = mvandcvandΔTvand = mvandcvand(Tslut-Tstart) (I det vedhæftede bllede mangler den sidste parentes)

Vi har nu udtryk for de tre energiændringer der sker i forsøget. De er alle energitilvækster, dog er den ene negativ, men da de alle er tilvækster, kan man benytte, at energien er bevaret, så summen af tilvæksterne er 0:

ΔEis + ΔEisvand +ΔEvand = 0

(I linien efter "Systemet antages at være..." er denne ligning skrevet to gange uden mellemrum. Det er en skrivefejl)

Udtrykkene indsættes:

misLis + miscvandTslut + mvandcvand(Tslut-Tstart)

(Her derder igen et 0, der ikke skal være der)

Lis isoleres:

L_{is} = \frac{-m_{is}c_{vand}T_{slut}-m_{vand}c_{vand}(T_{slut}-T_{start})}{m_{is}}

Jeg har brugt lille m for massen, mens der de fleste steder i teksten står store M. Der er også brugt stort C i nogle tilfælde, det skal være lille c alle steder.

Kan du indsætte værdierne?

Jeg er stadig helt forvirret.

Fik det forklarret af min fyksiklærer, men er ikke den skarpeste kniv tila t forklarer formler og beregninger, som jeg først lige harlærst inden for et par uger/dage.


Brugbart svar (0)

Svar #10
04. juni 2023 af ringstedLC

#4:

Når "vand" skal overgå fra fast form (is ved 0º C) til flydende form (vand ved 0º C) skal det tilføres en energimængde, også kaldet smeltevarme. Sålænge den nødvendige energi ikke er tilført forbliver isens temp. 0º C mens det opvarmende vand stadig afkøles.

Smeltevarme er en stofafhængig konstant Lstof ganget med den masse, der skal smeltes. Jo mere stof, - des mere energi.

Når flydende vand skal opvarmes (uden at blive til damp) skal det tilføres en energimængde, der er en anden stofafhængig konstant cstof ganget med den masse, der skal opvarmes ganget med den temp.-forskel, vi vil opnå. Igen; jo mere stof og jo større temp.-forskel, - des mere energi.

Temp.-forskellen kaldes normalt for ΔT og forskelle beregnes som bekendt ved at finde differensen mellem to værdier, derfor ΔT = TT1

Bemærk: Hvis ΔT er positiv fås en positiv energiværdi, da masse og cstof altid er positive, hvilket betyder, at stoffet opvarmes.


Brugbart svar (1)

Svar #11
04. juni 2023 af ringstedLC

#9:

Det kan jo ikke passe, at du først lige har lært om noget som du iflg. #0 har skrevet for længe siden.

Der er ingen grund til at vi indsætter værdierne, når det er gjort i det vedhæftede. Dog er der vist en regnefejl i den nederste brøk og som tidligere påpeget en masse tastefejl.


Brugbart svar (0)

Svar #12
04. juni 2023 af ringstedLC

\begin{align*} \textup{Smeltevarme}&:&E_{\,is} &= L_{\,is}\cdot m_{\,is} \\ \textup{Opvarmning}&:&\Delta E_{\,isvand} &= m_{\,is}\cdot c_{\,vand}\cdot \bigl(T_{slut}-0^{\circ}\bigr) \\ \textup{Afk\o ling}&:&\Delta E_{\,vand} &= m_{\,vand}\cdot c_{\,vand}\cdot \bigl(T_{slut}-T_{start}) \\\\ \textup{Energibevarelse}&:& E_{\,is}+\Delta E_{\,isvand}+\Delta E_{\,vand} &= 0 \\ && E_{\,is}=L_{\,is}\cdot m_{\,is} &= -\Delta E_{\,isvand}-\Delta E_{\,vand} \\ && L_{\,is} &= \frac{-\Delta E_{\,isvand}-\Delta E_{\,vand}}{m_{\,is}} \end{align*}


Svar #13
04. juni 2023 af SkolleNørd

#12

Men er der ikke flere fejl end det du har taget ud?
Altså #8 siger at der er en del flere fejl?

Svar #14
04. juni 2023 af SkolleNørd

#8
Jeg havde lidt svært ved at tyde den meget lille skrift, men jeg har nu fundet en metode til at forstørre billedet, så jeg kan læse teksten.

Jeg kan godt forstå, at du har problemer med det. Der er fejl i teksten.

Det er en god idé til at skrive en liste over, hvad man ved, og over, hvad man gerne vil vide:

Vides:

cvand = 4,18J/(g ºC)      Tstart = 18,7ºC      Tslut = 15,3ºC

mvand = 0,20045kg       mslut = 0,20865kg

Ønskes:

Lis.

Først finder vi massen mis = mslut-mvand = 0,20865gk-0,20045kg=0,00820kg afrundes til 0,008kg

For at isen kan smelte skal der tilføres en energimængde, som er ?Eis = misLis. Vi kender endnu ikke Lis, så vi går videre.

Smeltevandet bliver varmet op til sluttemperaturen. Dette kræver  en energitilførelse på miscvand?Tisvand, hvor ?Tisvand er temperaturstigningen for smeltevandet. ?Tisvand = Tslut - Tstart = Tslut - 0ºC = Tslut, så energien til at opvarme smeltevandet er ?Eisvand = miscvandTslut.

Energien kommer fra det lunkne vand. Det afkøles fra Tstart til Tslut. Det kan betragtes som en negativ opvarmning ?Tvand=Tslut-Tstart. Da energien afgives, kan det betragtes som en negativ tilførsel af energi:

?Evand = mvandcvand?Tvand = mvandcvand(Tslut-Tstart) (I det vedhæftede bllede mangler den sidste parentes)

Vi har nu udtryk for de tre energiændringer der sker i forsøget. De er alle energitilvækster, dog er den ene negativ, men da de alle er tilvækster, kan man benytte, at energien er bevaret, så summen af tilvæksterne er 0:

?Eis + ?Eisvand +?Evand = 0

(I linien efter "Systemet antages at være..." er denne ligning skrevet to gange uden mellemrum. Det er en skrivefejl)

Udtrykkene indsættes:

misLis + miscvandTslut + mvandcvand(Tslut-Tstart)

(Her derder igen et 0, der ikke skal være der)

Lis isoleres:Jeg har brugt lille m for massen, mens der de fleste steder i teksten står store M. Der er også brugt stort C i nogle tilfælde, det skal være lille c alle steder.
Hvor har du startet? Er du startet efter “Beregninger” i min opgave eller hvor?

Brugbart svar (0)

Svar #15
04. juni 2023 af ringstedLC

I den noget slørede opgavetekst står der: "Når al isen er smeltet, bestemmer vi vandblandingens temperatur T_slut." 

Det vil sige, at isvandet ikke opvarmes:

\begin{align*} \textup{Smeltevarme}&:&E_{\,is} &= L_{\,is}\cdot m_{\,is} \\ \textup{Afk\o ling}&:&\Delta E_{\,vand} &= m_{\,vand}\cdot c_{\,vand}\cdot \bigl(T_{slut}-T_{start}) \\\\ \textup{Energibevarelse}&:& E_{\,is}+\Delta E_{\,vand} &= 0 \\ && E_{\,is}=L_{\,is}\cdot m_{\,is} &= -\Delta E_{\,vand} \\ && L_{\,is} &= \frac{-\Delta E_{\,vand}}{m_{\,is}} \end{align*}

Beregn Lis for både #9 og ovenstående. Sammenlign begge med:

\begin{align*} \textup{Tabelv\ae rdi}:L_{\,is} &= 334\,\tfrac{\textup{J}}{\textup{g}} \end{align*}


Brugbart svar (0)

Svar #16
04. juni 2023 af Eksperimentalfysikeren

Der står også i teksten, at der røres rundt. Derfor bliver smeltevandet løbende blandet med det lunkne vand og derfor opvarmet.


Svar #17
06. juni 2023 af SkolleNørd

#15

I den noget slørede opgavetekst står der: "Når al isen er smeltet, bestemmer vi vandblandingens temperatur T_slut." 

Det vil sige, at isvandet ikke opvarmes:

\begin{align*} \textup{Smeltevarme}&:&E_{\,is} &= L_{\,is}\cdot m_{\,is} \\ \textup{Afk\o ling}&:&\Delta E_{\,vand} &= m_{\,vand}\cdot c_{\,vand}\cdot \bigl(T_{slut}-T_{start}) \\\\ \textup{Energibevarelse}&:& E_{\,is}+\Delta E_{\,vand} &= 0 \\ && E_{\,is}=L_{\,is}\cdot m_{\,is} &= -\Delta E_{\,vand} \\ && L_{\,is} &= \frac{-\Delta E_{\,vand}}{m_{\,is}} \end{align*}

Beregn Lis for både #9 og ovenstående. Sammenlign begge med:

\begin{align*} \textup{Tabelv\ae rdi}:L_{\,is} &= 334\,\tfrac{\textup{J}}{\textup{g}} \end{align*}

Jeg ved ikke hvad Lis er vel? Hvordan kan jeg så bruge de formler du har sat ind.


Svar #18
06. juni 2023 af SkolleNørd

#16

Der står også i teksten, at der røres rundt. Derfor bliver smeltevandet løbende blandet med det lunkne vand og derfor opvarmet.

Ja, men hvor starter du med dine formler, som du har skrevet #8


Brugbart svar (0)

Svar #19
06. juni 2023 af Eksperimentalfysikeren

Lis er den værdi, du skal regne ud. Det er isens smeltevarme.


Svar #20
11. juni 2023 af SkolleNørd

#15

I den noget slørede opgavetekst står der: "Når al isen er smeltet, bestemmer vi vandblandingens temperatur T_slut." 

Det vil sige, at isvandet ikke opvarmes:

\begin{align*} \textup{Smeltevarme}&:&E_{\,is} &= L_{\,is}\cdot m_{\,is} \\ \textup{Afk\o ling}&:&\Delta E_{\,vand} &= m_{\,vand}\cdot c_{\,vand}\cdot \bigl(T_{slut}-T_{start}) \\\\ \textup{Energibevarelse}&:& E_{\,is}+\Delta E_{\,vand} &= 0 \\ && E_{\,is}=L_{\,is}\cdot m_{\,is} &= -\Delta E_{\,vand} \\ && L_{\,is} &= \frac{-\Delta E_{\,vand}}{m_{\,is}} \end{align*}

Beregn Lis for både #9 og ovenstående. Sammenlign begge med:

\begin{align*} \textup{Tabelv\ae rdi}:L_{\,is} &= 334\,\tfrac{\textup{J}}{\textup{g}} \end{align*}

Hvad er AE?


Forrige 1 2 Næste

Der er 22 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.