Matematik

Differentialligning og graf, Vejen til Matematik A2, Opgave 305, Side 244, (Knud Erik Nielsen og Esper Fogh)

24. september 2023 af ca10 - Niveau: A-niveau

Opgave 305

Givet  diffrentialligningen:

y'  - 2 y = 0

a) Bestem den løsning, hvis graf går gennem ( 1, 2, )

b) Bestem den løsning, hvis graf går gennem ( 1, -2 )

Jeg vil meget gerne have et tip til hvordan man går i gang med løse opgave a og b for jeg har ikke noget bud på hvordan jeg skal gå igang med at løse opgaven.

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #1
24. september 2023 af mathon

Brug
            Panserformlen.


Svar #2
24. september 2023 af ca10

Tak for svaret

Men hvad er Panserformlen, den er for mig en ubekendt formel, en formel som jeg ikke kender til ?

Er det muligt at få lidt flere oplysninger om Panserformelen.

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #3
24. september 2023 af mathon

\small \begin{array}{llllllll} \textup{Panserformlen:}\\&& y{\, }'+a(x)\cdot y=b(x)\\& \textup{har l\o sningen:}\\&& y=Ce^{-A(x)}+\int e^{A(x)}\cdot b(x)\,\mathrm{d}x\\\\& \textup{hvor}&A(x)\textup{er en stamfunktion til }a(x) \end{array}


Svar #4
25. september 2023 af ca10

Tak for svaret

Jeg ser på det


Brugbart svar (1)

Svar #5
26. september 2023 af mathon

Rettelse:
                 \small \begin{array}{lllll} \textup{har l\o sningen:}\\&& y=Ce^{-A(x)}+e^{-A(x)}\cdot \int_{0}e^{Ax}\cdot b(x)\;\mathrm{d}x \end{array}


Svar #6
26. september 2023 af ca10

Tak for svaret

Jeg ser nærmer på det.


Brugbart svar (1)

Svar #7
26. september 2023 af mathon

som med
                           \small b(x)=0
giver
                           \small y=C_1e^{-kx}+e^{-kx}\cdot \int_0A(x)\cdot 0\;\mathrm{d}x=C_1e^{-kx}+C_2 e^{-kx}=Ce^{-kx}

gennem (1,2):
                         \small 2=C\cdot e^{-k\cdot 1}

                         \small C=2\cdot e^k

                         \small y=2\cdot e^{-kx+k}
                        


Svar #8
26. september 2023 af ca10

Tak for svaret

Jeg ser nærmere på


Svar #9
27. november 2023 af ca10

Jeg på nettet fundet bevis for panserformlen. Beviset er hentet fra Matematisk bevissamling (systime.dk) som jeg gengive her ordret som det står i beviset som foregår i syv trin og dernæst har jeg spørgsmål til Svar #7 mathon.

Til en lineær differentialligning af første orden på formen

                                                        y' + h (x) • y = g(x)

er den fuldstændige løsning givet ved

                                               y = e-H(x) • ( ∫ eH(x) • g(x) dx + c )

hvor H( x ) er stamfunktion til h( x ) og og er kontinuerte i et givet interval.

Formlen kaldes panserformlen.

Bevis

1

                                                  y' + h (x) • y = g( x )

Vi tager udgangspunkt i selve differentialligningen.

2

                                   ( y' + h ( x ) • y ) • eH  (x ) = g (x) • e( x )

Vi ganger med e( x ) på begge sider af lighedstegnet. Da h er kontinuert, findes stamfunktionen H( x ).

3

                                  y' • eH ( x ) + h( x ) • y • eH( x ) = g ( x ) • eH( x )

Ganger ind i parentesen på venstresiden.

4

                                      ( eH ( x ) • y )' = g ( x ) • eH ( x )

Venstresiden reduceres, idet vi anvender reglen for differentiation af produkt.

5

                                      ∫ (eH ( x ) • y )' dx = ∫ g ( x ) • eH ( x ) dx

Der integreres på begge side af lighedstegnet.

6

                                   e( x ) • y =   g ( x ) • eH ( x ) dx + c

Integration og differentiation ophæver hinanden. Der dannes en konstant c.

7

                             y = e-H ( x ) • ( ∫ eH ( x )  g ( x ) dx + c )

Der ganges med e- H( x )  på begge side af lighedstegnet.

--------------------------------------------------------------------------------

Så godt så langt.

I Svar #7

y'  - 2 y = 0

har løsningen:

                         y = Ce-A ( x ) e-A ( x ) • ∫0 eAx • b ( x ) dx

som jeg forstår er  b ( x ) = 0 højresiden af lighedstegnet.

giver 

           y = C1 e-kx  e-kx = ∫0 A( x ) • 0 dx = C1 e-kx + Ce-kx = C-kx

1) Hvis jeg regner igennem får jeg følgende udtryk:

y = Ce-kx  + e-kx = ∫0 A( x ) • 0 dx =  C1 e-kx  + e-kx • 1 =    C1 e-kx  + e-kx  

Mit spørgsmål er, hvor kommer leddet C2 e-kx fra så og man så kommer frem til C1 e-kx + C2 e-kx = C-kx ?             

-----------

 y = C1 e-kx  + e-kx = ∫0 A( x ) • 0 dx = C1 e-kx + C2 e-kx = C-kx

gennem (1,2):

2 = C • e-k • 1 

( jeg kan forstå at der bliver ganget med ek • 1 på begge sider af lighedstegnet )

= 2 • ek

2) Mit spørgsmål er, hvordan man kommer fra anden lighedstegn = 2 • ek til det næste udtryk

y = 2 • e-kx + k og hvad er k lig med?

I facitlisten side 395 er løsningerne:

a. f  ( x ) = 2e 2x -2  

b. f  ( x ) = 2e 2x -2  

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #10
27. november 2023 af mathon

C=C_1+c_2


Svar #11
27. november 2023 af ca10

Tak for svaret

Men mit spørgsmål er, hvorfra kommer C2 e-kx i udtrykket:

 y = C1 e-kx  + e-kx = ∫0 A( x ) • 0 dx = C1 e-kx + C2 e-kx = C-kx

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #12
27. november 2023 af mathon

            \int 0\;\mathrm{d}x=C


Svar #13
27. november 2023 af ca10

Tak for svaret

Jeg ser nærmere på det


Svar #14
04. december 2023 af ca10

I Svar # 5 mathon

y = C1A ( x )+ eA( x ) • ∫0 A( x ) • 0 dx 

I Svar # 7 mathon står der nu

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫0 A( x ) • 0 dx

Jeg har to spørgsmål:

1) Er A (x ) = k og hvor kommer x fra? 

Og ∫ 0 dx = C   ( I Svar # 12 )

Så får jeg 

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫A( x ) • 0 dx 

   =  C1 e-kx  +  C2 e-kx

   = Ce-kx + C2 e-kx = Ce-kx

Som går igennem ( 1 , 2 ) 

Ifølge Svar # 7 indsætter ( 1, 2 ) i udtrykket:

2 = Ce-k •1

C = 2 e-k 

y = 2 • e-kx + k

2) i løsningen y = 2 • e-kx + k , hvorfra kommer at til potensen -kx skal der lægges k til så der står -kx + k?

På forhånd tak


Svar #15
04. december 2023 af ca10

I Svar # 5 mathon

y = C1A ( x )+ eA( x ) • ∫0 A( x ) • 0 dx 

I Svar # 7 mathon står der nu

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫0 A( x ) • 0 dx

Jeg har to spørgsmål:

1) Er A (x ) = k og hvor kommer x fra? 

Og ∫ 0 dx = C   ( I Svar # 12 )

Så får jeg 

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫0 A( x ) • 0 dx 

   =  C1 e-kx  +  C2 e-kx

   = C1 e-kx + Ce-kx = Ce-kx

Som går igennem ( 1 , 2 ) 

Indsætter ( 1, -2 ) i udtrykket:

2 = Ce-k •1

C = 2 e-k 

y = 2 • e-kx + k

Og

Indsætter ( 1, -2 ) i udtrykket:

-2 = Ce-k •1

C = -2 e-k 

y = -2e-kx + k

2) i løsningen y = 2 • e-kx + k , hvorfra kommer at til eksponenten -kx skal der lægges k til så der står -kx + k?

Er der nogle der kan vise hvordan man kommer frem til at løsningen 

a) f (x ) = 2e2x - 2

b) f (x ) = -2e2x -2

som den står i facitlisten, da jeg er kørt fast.

PÅ forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #16
04. december 2023 af mathon

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫A( x ) • 0 dx 

\small \small \begin{array}{lllllll}&&& C_1\cdot e^{-kx}+e^{-kx}\cdot \int _0 0\mathrm{d}x=\\\\&&& C_1\cdot e^{-kx}+e^{-kx}\cdot C_2\\& \textup{da }C{\, }'=0\\& \textup{er }\int 0\mathrm{dx}=C\\\\&&& y=\left (C_1+ C_2 \right )e^{-kx}\\\\&&& y=C\cdot e^{-kx}\\&\textup{gennem }(1,2)\\&&& 2=C\cdot e^{-k\cdot 1}\\\\&&&C=2\cdot e^{\, k}\\&\textup{hvoraf}\\&&&y=2\cdot e^k\cdot e^{-kx}=2\cdot e^{k+(-kx)}\\\\\\&&&y=2\cdot e^{-kx+k} \end{}


Svar #17
04. december 2023 af ca10

Tak for svaret

Nu kan jeg se hvordan man kommer frem til løsningen


Svar #18
05. december 2023 af ca10

Til Svar16 mathon

Givet  diffrentialligningen:

                                                               y'  - 2 y = 0    

Til en lineær differentialligning af første orden på formen

                                                        y' + h (x) • y = g(x)

er den fuldstændige løsning givet ved

                                               y = e-H(x) • ( ∫ eH(x) • g(x) dx + c )

y = C1 e-kx  + e-kx • ∫0 A( x ) • 0 dx = C1 • e-kx  +  C2•e-kx   = C1 e-kx + C2 e-kx = Ce-kx

Og

Som går igennem ( 1 , 2 ) 

Indsætter ( 1, -2 ) i udtrykket:

2 = Ce-kx 

C= 2 • ek

y = 2 • e-kx +k

og

-2 = C • e-kx 

C = - 2 • e-kx 

Y = -2 • e-kx + k

C = 2 e-k og C =  2 e-k  indsættes og her anvendes potensreglen ar • as = ar + s Jeg kan godt se nu at det burde jeg have vidst, jeg beklager.

y = 2e-kx + k

y = 2 • ek • e - kx  = 2 • ek + (-kx) = y = 2 • e-kx + k 

-2 = C • k

 Hvis H ( x ) erstattes af 

A (x)  og   y' + A(x) • y = g(x)

så er  y'  - 2 y = 0    så er A (x) = k = - 2 

Så indsættes k = - 2 så får man 

a) y = 2 • e-(-2)x + (-2) = 2e2x - 2

b) y = - 2 • e-(-2)x + (-2) = - 2e2x - 2

Mit spørgsmål er at  A (x) = k = - 2 så er min løsning rigtig eller er den forkert?

På forhånd tak


Brugbart svar (1)

Svar #19
05. december 2023 af mathon

\small \begin{array}{lllllll}\textbf{b)}\\& \textup{L\o sning:}\\&& y=C\cdot e^{-kx}\\&\textup{gennem }\left ( 1,-2 \right )\textup{:}\\&&-2=C\cdot e^{-k\cdot {\color{Red} 1}}\\\\&& C=-2\cdot e^{k}\\&\textup{dvs}\\&& y=-2\cdot e^k\cdot e^{-kx}\\\\\\&&f(x)=y=-2\cdot e^{-kx+k} \end{}


Svar #20
05. december 2023 af ca10

Tak for svaret

Opgave 305

Givet  diffrentialligningen:

y'  - 2 y = 0

a. Bestem den løsning, hvis graf går gennem ( 1 , 2 )

b. Bestem den løsning, hvis graf går gennem ( 1 , - 2)

I Svar # 19 mathon er løsning b er angivet som følger:

Gennem ( 1 , -2 )

 y = C • e-kx

- 2 = C • -k • 1

C = - 2 • ek • e-kx

dvs 

= - 2 • e-kx + k

( x ) = y = - 2 • e-kx +k

I facitlisten side 395 er løsningen:

a) f ( x ) = 2e2x - 2

I facitlisten side 395 er løsningen:

b)  f ( x ) = -2e2x - 2

Mit spørgsmål er igen A ( x ) = k = - 2 ?

På forhånd tak


Forrige 1 2 Næste

Der er 21 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.