Matematik

matematik C - Eksamen

29. maj 2011 af signe2201 (Slettet) - Niveau: C-niveau

Hej allesammen.

Jeg har lige fået opgivet spørgsmål til matematik C eksamen, og jeg ville høre om der var  nogle der havde nogle guldkort, gode råd, noter eller andet godt. Jeg er specielt gået i stå ved nummer 7 & 6.. Nogle der kan hjælpe?

På forhånd tusind tak

Signe

Eksamensspørgsmål 1a ma 2011

1. Trekantsberegninger i retvinklede trekanter
Gør rede for hvordan sinus, cosinus og tangens er defineret ved hjælp af enhedscirklen. Bevis at der i
en trekant ABC, hvor vinkel C er ret, gælder:

sin(A) = a , cos(A) = b og tan(A) = a . ccb

Du kan komme ind på Pythagoras’ sætning, højdebestemmelser ved hjælp af trekantsberegninger, ensvinklede og ligedannede trekanter samt projektet ”Bestemmelse af tallet π”.


2. Trekantsberegninger i vilkårlige trekanter Gør rede for begreberne, spids vinkel, stump vinkel og højde i en trekant. Forklar hvordan man kan finde arealet af en trekant. Bevis enten sinusrelationerne eller cosinusrelationer for vilkårlige trekanter.

Du kan komme ind på Pythagoras’ sætning, enhedscirklen og projektet ”Bestemmelse af tallet π”.


3. Lineære sammenhænge Gør rede for den rette linjes ligning y = ax + b og betydningen af konstanterne a og b. Udled ud fra to kendte punkter, (x1,y1) og (x2,y2), formler for konstanterne a og b.

Du kan komme ind på lineær regression, proportionalitet og omvendt proportionalitet og sammen- hænge generelt.


4. Rentesregning Forklar om fremadgående procentregning og tilbagegående procentregning. Bevis kapitalfremskriv- ningsformlen.
Du kan komme ind på annuitetslån og serielån, gennemsnitlig rente og eksponentielle sammenhænge.


5. Eksponentielle sammenhænge Gør rede for de eksponentielle sammenhænge y = bax, herunder betydningen af konstanterne a og b. Udled ud fra to kendte punkter, (x1,y1) og (x2,y2), formler for konstanterne a og b.

Du kan komme ind på regression, fordoblings- og halveringskonstant, logaritmer og kapitalfremskriv- ning.


6. Potensvækst og matematiske modeller Gør kort rede for potenssammenhængene y = bxa, herunder betydningen af konstanterne a og b. Udled ud fra to kendte punkter, (x1,y1) og (x2,y2), formler for konstanterne a og b. Forklar, ved hjælp af et selvvalgt eksempel, hvordan matematiske modeller kan anvendes til at beskrive virkeligheden.

Du kan komme ind på regression og logaritmer.


7. Ligninger og logaritmer Gør rede for de fire grundlæggende ligningsregler og illustrer med selvvalgte eksempler. Vis, at hvis x og c er positive tal, har ligningen ax = c løsningen:
x = log c log a
Giv et eksempel på brug af denne regel.

Du kan komme ind på definitionen af logaritmer, brøkregneregler og potenser og rødder.


8. Matematikkens grundlag Redegør for bevisets betydning inden for matematikken og forklar herunder om de forskellige be- vistyper. Eksemplificer nogle af bevistyperne med selvvalgte beviser, dog skal du som minimum bevise Pythagoras’ sætning eller at vinkelsummen i en trekant er 180 grader.


9. Statistik Gør rede for grafiske metoder til at beskrive ikke-grupperede observationer. Forklar også om mid- delværdi, fraktiler og kvartilsæt. Forklar, med udgangspunkt i din rapport ”Falske sammenhænge og andre fejlslutninger”, om begreberne repræsentativitet og usammenlignelige grupper.
Du kan komme ind på typetal og kumuleret frekvens.


10. Statistik og sandsynlighed Gør rede for metoder til at beskrive et grupperet observationssæt, herunder beregning af middelværdi og tegning af histogram og sumkurve.
Forklar om binomialfordelingen, gerne med udganspunkt i et eksempel.

Du kan komme ind på din rapport ”Falske sammenhænge og andre fejlslutninger”, boxplot og kumuleret frekvens. 

 

Brugbart svar (7)

Svar #1
29. maj 2011 af Lachesis (Slettet)

Jeg har alle besvarelserne samt beskrivelserne af sidste års matematik C eksame. Hvis du vil, så kan jeg sende dem til dig, det kan være at nogle af opgaverne der minder om dem du skal lave.


Svar #2
30. maj 2011 af signe2201 (Slettet)

 WOW! Det vil jeg SÅ gerne have :D Tusind  tak!! Hvordan vil du sende mig dem?

Signe

 

Brugbart svar (0)

Svar #3
05. juni 2011 af BredCigar (Slettet)

Vil i sende det til mig også? Jeg skal op i det samme om et par dage :)


Brugbart svar (0)

Svar #4
26. maj 2014 af znuske2

Hej :)

Vil I også sende det I har lavet til mig? Jeg har virkelig brug for hjælp 


Brugbart svar (0)

Svar #5
13. juni 2014 af liamvangelis

#1

Jeg har alle besvarelserne samt beskrivelserne af sidste års matematik C eksame. Hvis du vil, så kan jeg sende dem til dig, det kan være at nogle af opgaverne der minder om dem du skal lave.

Kunne du sende dem til mig? :)


Skriv et svar til: matematik C - Eksamen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.