Latin

Oversættelse af ord til latin

31. august 2010 af jakobrubin (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Jeg er jornalist og forfatter og har brug for at kunne skrive ordet strandmenneske på latin. Altså homo et-eller-andet, lige som homo sapiens. Er der nogen her, som kan hjælpe? Så ville jeg blive glad. Mange tak.

Svar på [email protected]


Brugbart svar (2)

Svar #1
31. august 2010 af Stygotius

 Hvad er et "strandmenneske"  ??????????????


Brugbart svar (2)

Svar #2
01. september 2010 af Stygotius

 Man kunne tænke sig "homo actae".


Svar #3
02. september 2010 af jakobrubin (Slettet)

strandmenneske, forstået på den måde, at det lever på stranden. Jvnf. et skovmenneske: Lever i skoven.

Mange tak, Stygotius

kh Jakob


Brugbart svar (2)

Svar #4
02. september 2010 af Stygotius

 Selv tak, men.........      "Et menneske der lever på stranden "  ???????           hmmm


Brugbart svar (2)

Svar #5
11. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Jeg har ikke noget bedre bud selv, men min sprogfornemmelse bryder sig ikke om "homo actae". Altså jeg kan ikke formelt sige det er forkert, men jeg ville synes en forbindelse med et adjektiv var mere latinsk, men ellers i øvrigt lede efter et idiomatisk udtryk, fx hos Horats, Martial eller Juvenal. Der burde nok et eller andet sted kunne findes et passende udtryk om folk der ikke laver andet end at dandere den ved Baiae.


Brugbart svar (2)

Svar #6
11. september 2010 af Stygotius

Du mener at du ikke kan sige at det er "formelt forkert"  ?? 

Dette begreb, "et strandmenneske",  er vist noget luftigt, noget,   - - -noget selvopfundet   -og fortolkningen ligeså.


Brugbart svar (2)

Svar #7
11. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Jeg beklager mit danske!

Men ja, du har ret i dine betragtninger ang. strandmenneske. Hvis det var et skovmenneske, ville jeg personligt sige homo silvestris - silvestris er nemlig rent faktisk belagt hvad angår dyr, fx hos Plinius.

Og når jeg mente at man kunne lede efter et mere idiomatisk udtryk, så var det fordi jeg fortolkede "strandmenneske" med det vi nu om dage kalder en strandløve ... Just goes to show, doesn't it.


Brugbart svar (2)

Svar #8
11. september 2010 af Stygotius

 hmm, -bortset fra  en strandløve er ikke en inaktiv person der bare ligger på stranden og slapper af, men en (mandlig) person som mener at hans maskulinitet og selvsikkerhed og uimodståelige charme  er  Guds gave til kvinder.


Svar #9
12. september 2010 af jakobrubin (Slettet)

Hej. Tak for jeres engagement i sagen. Det drejer sig om en morsomhed eller en slags finurlighed. Jeg har brug i spøg for at kunne omtale indbyggerne i en brasiliansk kystby som 'strandmennesket' i stil med, at man på latinsk kan betegne 'det oprejste mennesker' og 'det tænkende menneske' - det ene er så vidt jeg ved 'erectus', det andet 'sapiens'. Det handler ikke om 'strandløve' på nogen måde. Blot om et mennesker, hvis naturlige habitat i høj grad er stranden.

Jeg forestiller mig, at det på dansk vil svare til at være 'mennesket af stranden' - altså en slags genitiv. Men det er vist noget, I ved meget mere om.

Mener I, at 'homo actae' er det rigtige?

Kh Jakob


Brugbart svar (2)

Svar #10
12. september 2010 af Stygotius

 Jamen, -så tror jeg da at "homo actae" kunne være det helt rigtige.

Hvad synes manden med det hårdtslående  navn ?


Brugbart svar (2)

Svar #11
12. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Jeg kan nu fraråde det af to grunde.
 

1) Det er dårlig stil som allerede nævnt. Blatt § 157:

"Som stilistik Variant til navnlig den possessive Genetiv spiller Adjektivet en stor Rolle. Fra arkaisk Latin kendes filius herilis, fra klassisk Latin hostilis impetus, fra Senlatin dominica (sc. dies). -- Det hedder som Regel virgo Vestalis, men aedes Vestae, campus Martius, men aedes Martis, via Appia, men forum Appi; disse og andre Eksempler viser, at medens Adjektivet blot angiver et Sammensætningsforhold, betegner Genetiven et virkeligt ejerforhold: Templet er rent konkret Gudens Hus, medens en Byport, et Torv eller en Maaned er opkaldt efter ham. Forbindelser af Nomen med Genetiv eller Nomen med Adjektiv er almindelige på Latin, der -- modsat fx. Dansk og Græsk -- kun i ringe Udstrækning gør Brug af Nominalkomposita (corona civica = Borgerkrone, servilis tumulutus = Slavekrig, ordo mercatorum = Købmandsstand). -- Samme Funktion som Adjektivet har Forholdsordsled med de: Verg. Aen. 4, 457 fuit in tectis de marmore templum (klassisk templum marmoreum); det til Genetiven svarende Forholdsordsled betegner Stoffet, hvoraf noget Bestaar."

2) Hvis man absolut vil bruge en beskrivende genitiv, er det god latin at den skal kvalificeres. Blatt § 162:

"Genetiven fungerer beskrivende (genetivus descriptivus) i Forhold til overordnede led, naar den bestaar af et Substantiv med dertil hørende kvalificerende eller tællende Adjektiv: Caes. b. G. 2, 15, 5 homines ... magnae ... virtutis. Cic. Pis. 52 omnium ... ordinum ... viri ac mulieres."

Actae vil derfor skulle kvalificeres yderligere for at være god latin.

- Blatt, Franz. Latinsk Syntaks i Hovedtræk. Gyldendal, København. 1946.


Svar #12
13. september 2010 af jakobrubin (Slettet)

Javel, fint, NuclearWarhead, men hvad er så dit bud?


Brugbart svar (2)

Svar #13
13. september 2010 af Stygotius

 "Homo acta vivans"  ??


Brugbart svar (2)

Svar #14
13. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

#12

Det var ikke for at være negativ at jeg ikke selv kom med et bud, men der er en grund til at latinsk stil er et relativt sent og 15 points-kursus i universitetsuddannelsen - det er hundesvært hvis man skal skrive 100 % korrekt klassisk latin, især hvis man skal danne mærkelige ord selv. :-)

#13

Ja, det er nok mere noget i den retning vi skal lede efter medmindre der er en der kender et adjektiv for stand-. Desværre er det jo bare ikke et lige så prægnant udtryk.

Det jeg spekulerer på er 1) om præpositionen skal med eller ej i dette tilfælde (det hedder "Carthagine" i Kartago, men "in Sicilia" på Sicilien, terra marique, men in terra, in mari hvis de står alene, etc.).

2) Om der bør bruges flertal eller ental. Latin har en tendens til at bruge flertal i mange situationer hvor vi bruger ental.

"Homo in actis vivans" måske, men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken (jeg er ikke ufejlbarlig!). OG så skal man jo selvfølgelig tage hensyn til at det jo ikke heelt betyder "strandmenneske", det er en omskrivning.


Brugbart svar (2)

Svar #15
13. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Jeg er i hvert fald usikker mht. præpositionen. Det kan godt være det måske er bedre uden præposition.


Brugbart svar (2)

Svar #16
13. september 2010 af Stygotius

 med # 13 mente jeg nu en instrumental, ikke en lokativisk ablativ. Det ville mere give en beskrivelse at det pågældende menneske. 

I pluralis kan acta jo let komme til at betyde noget i retning af  "beach parties", og det er nok ikke spørgerens tanke.


Brugbart svar (2)

Svar #17
13. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Mht. flertal er det også ren og skær mavefornemmelse. Der findes vist ikke nogen stålsat regel angående det ud over at jeg har bemærket en kraftig tendens til at ord vi på dansk har i ental, bliver oversat til flertal for latin fordi de udtrykker noget generelt hvad latinen sjældent gør, og derfor må bruge flertal i stedet til at markere den samme generalitet i stedet for ental der så snarere opfattes mere konkret.

Mht. instrumentalis, interessant tanke. Det vil jeg lige tænke videre over, se om jeg kan se ræsonnementet i den.

En helt tredje ting er om måske ikke litus er et bedre ord i stedet for acta. Jeg tror kun jeg er stødt på acta nogle få gange, og den kunne muligvis forveksles med agos nominale former.


Svar #18
13. september 2010 af jakobrubin (Slettet)

det begynder nærmest at blive interessant. Hvem er landets førende latin-kyndig(e)? Måske kunne man inddrage den/disse?

kh Jakob


Brugbart svar (2)

Svar #19
13. september 2010 af NuclearWarhead (Slettet)

Før vi begynder at genere dem, kunne vi jo prøve at konsultere andre netfora hvor der er flere end to der kan besvare spørgsmålet. :)

Jeg kan på stående fod fx foreslå Textkit og Latindiscussion.com

mvh

Kasper (som burde skrive bachelorprojekt i homerisk tekstkritik i stedet for at øve sig på latinsk nominalkomposition ...)

* Note: Nu har jeg faktisk lige slået acta op. Jeg forstår pludselig din reference til beach parties hvad jeg ikke kunne forstå i første omgang da jeg kun havde læst ordbogsartiklen i L-S. I OLD lyder artiklen

acta -ae f. [Gk. a)kth/] The sea-shore. b (as a pleasure resort). c a party at the sea side

Dvs. hvis det er strand i almindelig betydning, vil jeg så absolut bruge litus i stedet nu. :)


Brugbart svar (2)

Svar #20
13. september 2010 af Stygotius

 "acta" fra græsk "ακτη", -kant, kystlinje, strand  (< αγνυμι = rive, flå brække) + måske ρηγμιν ) = brænding.

Jeg er enig med dig i at litus (< λιθοσ = sten ? ) nok ville være et mere naturligt  valg


Forrige 1 2 Næste

Der er 28 svar til dette spørgsmål. Der vises 20 svar per side. Spørgsmålet kan besvares på den sidste side. Klik her for at gå til den sidste side.