Søgning på: fysik ab bogen 2. Resultater: 1 til 20 af 134
 • Kapitel 2 | Ellære | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I dette kapitel kan du læse om resistans, kapacitor, spændingskilder og elektriske felter. Definition af spændingsforskelSpændingsforskellen er givet ved omsat energi per ladning :Definition af strømstyrkeElektrisk strømstyrke er givet ved passeret ladning per tid :Definition af elektrisk energ...
 • Newtons 1., 2. og 3. lov | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I vores nye kompendie-sektion i fysik kan du læse 3 uddybende artikler om Newtons love. Newtons 1. lovInertiens lovEt legeme, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil forblive i sin tilstand af hvile eller fortsætte i en jævn retlinet bevægelse. Se mere om Newtons love.Newtons 2. lov...
 • Newtons 2. lov | Mekanik

  Kompendie
  Newtons 2. lov er den anden af Newtons tre grundlæggende love inden for klassisk mekanik.Newtons 2. lov beskriver hvordan et legeme, der bliver påvirket af en kraft F, får en acceleration a, som er proportionel med F. Accelerationens proportionalfaktor er lig legemets masse.Dette giver os følgend...
 • Fysik Formelsamling

  Kompendie
  Fysik formelsamling - dækker pensum i C til A-niveau fysik.
 • Lys | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Snells lovSammenhængen mellem indfaldsvinklen og udfaldsvinklen ved overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når er det relative brydningsforhold for overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når og er udbredelseshastigheden i hhv. medium 1 og medium 2.
 • Resistans | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms lovSpændingsforskellen er givet på følgende måde af resistansen og strømstyrken . Ud fra Ohms lov kan følgende ligninger opstilles:Læs også en udførlig artikel om Ohms lov her med flere eksempler og brugen af både Ohms 1. og 2. lov.Erstatningsresistans i seriekoblingErstatningsresistansen ...
 • Spændingskilder | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ohms 2. lovEn strømforsyning eller et batteri kan opfattes som en elktromotorisk kraft i serie med en resistor med resistansen , som kaldes strømforsyningens eller batteriets indre resistans. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et kredsløb med strømstyrke , kaldes resistansen af dette kredsløb d...
 • Kernens energiforhold | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ækvivalensen mellem masse og energiÆkvivalensen mellem masse og energi er givet ved: Q-værdiQ-værdien ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi. Q-værdien afhænger på følgende måde af tilvæksten i massen :
 • Elastiske kræfter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  En kraft er elastisk, hvis den er rettet mod et bestemt punkt, ligevægtsstillingen, og kraften er ligefrem proportional med afstanden \(x\) fra ligevægtsstillingen.Proportionalitetskonstanten kaldes for fjederkonstanten. Formel for svingningstid fjederSvingningstiden for en partikel med massen ...
 • Bevægelse | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Acceleration og hastighedFor en stedfunktion .Øjeblikkelig hastighed til tiden . Fart er defineret som normen af hastigheden: Øjeblikkelig acceleration til tiden :Bevægelse med konstant accelerationdvs hvor er en konstant. Sammenhængen mellem hastighed og sted når begyndelseshastigheden er ...
 • Gravitation | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Gravitationskraften mellem to legmer med masserne og \(M\) i afstanden fra hinanden er givet ved: Potentiel energi i gravitationsfeltDen potentielle energi af to legmer med masserne og i afstanden fra hindenden er givet ved: Tabelværdi for gravitationskonstanten Kilde: NIST / CODATA 2010.
 • Kapacitor | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektrisk feltstyrke mellem pladerDen elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : når permittiviteten er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden er givet ved:Spændingsfald over kapacitorSpændingsfaldet over kapacitoren kan udtrykkes ved den ele...
 • Kapitel 4 | Bølger | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Matematisk beskrivelse af bølgerEn periodisk bølge med amplitude , vinkelhastighed og faseforskydning kan matematisk beskrives ved funktionen:Når \(\lambda\) er bølgelængden og \(v\) er bølgehastigheden er \(k\) givet ved: Vinkelhastighed formelSammenhængen mellem en bølges vinkelhastighed , pe...
 • Magnetfeltet fra en elektrisk strøm | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Lige lederStørrelsen af den magnetiske fluxtæthed i afstanden fra en lang lige leder med strømstyrke er givet ved: Højrehåndsreglen for elektromagnetismeRetningen af magnetfeltet er givet ved højrehåndsreglen: Grib med højre hånd om lederen med tommelfingeren i strømmens retning. De andre fing...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...
 • Radioaktivt henfald | Fysik formelsamling

  Kompendie
  -henfaldVed et -henfald dannes der et heliumkerne f.eks.:-henfaldVed et -henfald dannes der en elektron og en antineutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der en positron og en neutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der gammastråling f.eks.:HenfaldslovenAntallet af radioaktive ker...
 • EMS | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling udbreder sig i vakuum med lysets fart:Energien af en fotonEnergien af en foton med frekvensen er givet ved:Absorbtion og emmisionEt atom kan ændre energitilstand ved at emmitere eller absobere en foton. Atomets laveste energitilstand kaldes grundtilstanden og nummerere...
 • Kapitel 8 | Dekadiske præfikser | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Her er udvalgte dekadiske præfikser, som typisk anvendes i fysikundervisningen.Dekadiske præfikser skal du have styr på, når du skal omregne størrelser til SI-enheder. Fx kan man sige at bølgelængden for rødt lys ca. er 700 nm eller 700 · 10-9 m. Navn Præfiks 10-tals potens ...
 • Kapitel 1 | Mekanik | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Mekanik
 • Impuls og kollisioner | Fysik formelsamling

  Kompendie
  ImpulsImpulsen af en partikel som bliver påvirket med en kraft er defineret som: Impulsen af en partikel med masse og hastighed er produktet af den gennemsnitlige kraft og den tid hvori kraften virker: Læs mere om impuls i vores kompendie-sektion.KollisionerImpulsen i en kollision er altid...

Søgninger relateret til fysik ab bogen 2


Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste