Søgning på: fysik noter b niveau. Resultater: 21 til 40 af 97
 • Kapitel 3 | Magnetisme | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Magnetisme. Læs en artikel om emnet Magnetisme her.
 • Kapitel 4 | Bølger | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Matematisk beskrivelse af bølgerEn periodisk bølge med amplitude , vinkelhastighed og faseforskydning kan matematisk beskrives ved funktionen:Når \(\lambda\) er bølgelængden og \(v\) er bølgehastigheden er \(k\) givet ved: Vinkelhastighed formelSammenhængen mellem en bølges vinkelhastighed , pe...
 • Optisk gitter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Når stråling med bølgelængde falder vinkelret ind på et gitters plan med gitterafstand , dannes der konstruktiv interferens i retningene, som danner vinklerne med den indfaldende strålings retning.
 • Lys | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Snells lovSammenhængen mellem indfaldsvinklen og udfaldsvinklen ved overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når er det relative brydningsforhold for overgang fra medium 1 til medium 2 er givet ved: når og er udbredelseshastigheden i hhv. medium 1 og medium 2.
 • Kapitel 5 | Varmelære | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Varmelære
 • Definition af tryk | Fysik formelsamling

  Kompendie
  TrykTryk er defineret som kraft per areal :Læs en mere udførlig artikel om tryk her.
 • Materialers termiske egenskaber | Fysik formelsamling

  Kompendie
  VarmekapacitetDen specifikke varmekapacitet er givet som varemenergien pr. masseenhed pr. temperaturændring: Sammenhængen mellem varmetilførslen , massen m og temperaturstigningen er givet ved:Bemærkning: Da afhænger af temperaturen er denne formel kun nøjagtig når er tilpas lille.FaseskiftD...
 • Kapitel 6 | Væsker | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Væsker
 • Friktionsfrie væsker | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Opdrift i friktionsfrie væskerOpdriften på et legme afhænger på følgende måde af massefylden af mediet og volumen af legmet på hvilken opdriften virker Arkimedes principTryk i en væskesøjleTrykket i en væskesøjle afhænger af det atmosfæriske tryk ,væskens densitet og dybden på følgede måde:
 • Ikke-friktionsfrie væsker | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Stokes lovGnidningskraften på en kugle med radius som bevæger sig med hastigved gennem en ikke friktionsfri væske med viskositeten er givet ved:
 • Kapitel 7 | Atom- og kernefysik | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Atom- og kernefysik
 • EMS | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling udbreder sig i vakuum med lysets fart:Energien af en fotonEnergien af en foton med frekvensen er givet ved:Absorbtion og emmisionEt atom kan ændre energitilstand ved at emmitere eller absobere en foton. Atomets laveste energitilstand kaldes grundtilstanden og nummerere...
 • Radioaktivt henfald | Fysik formelsamling

  Kompendie
  -henfaldVed et -henfald dannes der et heliumkerne f.eks.:-henfaldVed et -henfald dannes der en elektron og en antineutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der en positron og en neutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der gammastråling f.eks.:HenfaldslovenAntallet af radioaktive ker...
 • Kernens energiforhold | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Ækvivalensen mellem masse og energiÆkvivalensen mellem masse og energi er givet ved: Q-værdiQ-værdien ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi. Q-værdien afhænger på følgende måde af tilvæksten i massen :
 • Salte | Atom

  Kompendie
  Hvad er et salt?Et salt er en ionforbindelse mellem et metal og et ikke-metal. Det består altså en metallisk kation (en positivt ladet ion) og ikke-metallisk anion (en negativt ladet ion), der er bundet sammen af en ionbinding (link). Der er dog en undtagelse til reglen, idet ammoniumionen også ...
 • Termodynamik

  Kompendie
  Termodynamik er et område inden for fysikken, hvor man beskæftiger sig med varme og tryk i forskellige materialer.Termodynamikken har fire grundlæggende love:Termodynamikkens 0'te lov siger noget om ligevægten af systemer. Den siger at ligevægten er transitiv, hvilket betyder at den kan overf...
 • Kreditnota

  Kompendie
  En kreditnota er et tilgodehavende som køber har hos sælger. En kreditnota udstedes af sælger. Men hvad er kreditnota?Kreditnota på engelsk hedder simpelthen en 'credit note' eller et 'credit memorandum'.Hvad er en kreditnota?En kreditnota kan betegnes som en ”faktura i minu...
 • Archimedes' lov | Mekanik

  Kompendie
  Archimedes' lov beskriver, hvad der sker, når man sænker et objekt ned i en væske.Archimedes lov siger, at når når et legeme sænkes ned i en væske, vil det få en kraft opad lig massen af den væske, den forskyder, når den sænkes ned.Det er dette princip, der bestemmer, om legemer flyder eller ...
 • Rød tråd - kohærens

  Kompendie
  "Rød tråd" i opgaven er en formulering man ofte støder på, når eksempelvis lærere definerer hvad der udgør den gode opgave. I denne artikel ser vi nærmere på rød tråd, der også kaldes kohærens med et andet udtryk. Kohærens og rød tråd benyttes derfor som synonymer i artiklen. Hvad menes...
 • Trekanter | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trekanter findes overalt, og uden at tænke over det beskæftiger vi os med trekantede objekter hver eneste dag. Et tag, en kegle, en flise, et hjørne eller en spids. Særligt i håndværksfag bruges trekanter, trekantsberegning og trigonometri i praksis. Derfor er trekanter også noget håndværkere, ar...