Søgning på: italiensk opgave. Resultater: 661 til 680 af 140096
 • Haster! - Hjælp til en opgave,

  Forumindlæg
  Hej alle, Jeg har brug for hjælp til delopgave b) til den vedhæftede opgave. Nogle, som kan hjælpe? I a) har jeg udregnet længden af vektorerne for hver og adderet dem således at summen af disse udgør den samlede længde. Jeg har ikke lige en idé om, hvorledes b) skal gribes an. Tak på forhånd.
 • opgave

  Forumindlæg
  hej. håber nogen kan hjælpe. Et legme accelerer fra tilstand til bevægelse med en kraft på 8,0*10^16 N over en længde på 15mm. Beregn acc? hvordan gør jeg det? på forhånd tak.
 • opgaver

  Forumindlæg
  hvordan opskriv man en reaktionsskema for fuldstændig forbrænding af det angivne stof. = Stoffet der indgår er alkan. Det systematiske navn er 2-methylbut-2-en
 • opgave

  Forumindlæg
  gennem en maskine løber en strøm I på 0,5 A. spændingsfaldet U er 220 V hvad er maskines modstand R: U=R*I = R=U/I = R=220/0,5=440Ω hvad er maskines effekt P: P=U*I = P=220*0,5=110W (watt) hvor meget energi E bruger maskinen på 1 time (i joule og i kWh) E=U*I*t hvordan beregner jeg den i jo...
 • Opgave

  Forumindlæg
  Hej kan nogen hjælp mig med at svare dette spørgesmål? (tjek billag)
 • Opgave

  Forumindlæg
  Først har jeg afstemt dette reaktionskema= 2 Mn04- + 10 Br- + 16 H+ --> Mn++ + 5 Br2 + 8 H20 Der anvendes 0,500 M opløsning af KMn04. Så har jeg regnet til at der skal bruges 78,99 g. til opløsningen. Nu skal jeg finde ud af hvor mange mL KMn04 der skal anvendes for at opnå et udbytte på 100 g...
 • Det haster lidt med opgaven.

  Forumindlæg
  Hej alle sammen. Jeg har en opgave som skal afleveres til på tirsdag. Spørgsmålene: Familien Hansens terrasse har målene 5m x 7m. Den ene side på 7m ligger op af huset. a) Hvad er omkredsen af terrassens 3 andre sider? Mellemregning: 5+7+5= 17m. Man plusser bare de t...
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  Hej folkens. Jeg har siddet med denne her opgave en en time nu. Og kan simpelthen ikke finde ud af den. en der gider hjælpe mig? Virksomheden Jørgensen og Nielsen A/S investerede i år 2000 i en ny maskine. Virksomheden nedskriver maskinens værdi med 20 % hvert år. I 2004 var maskinens værdi 204....
 • Opgaver

  Forumindlæg
  Hej........:) Jeg har matematikaflevering for til imorgen. Og der er nogle opgaver som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Og har brug for jeres hjælp. 1. Reducer udtrykket: (x + a)2 - (x - a)2 2. Esoler m i ligningen: E = 1/2 mv2 + mgh 3. Løs ligningssystemet: A - B = 1 ...
 • opgave.

  Forumindlæg
  Jeg er et problem med en opgave.Opgaven lyder: Et ishagl dannes i en sky, hvorfra det falder mod jordoverfladen. Haglet er påvirket af luftmodstand, som bremser bevægelsen. Størrelsen af luftmodstanden F er F=(6,4*10^-6 kg/m)*v^2hvor v er haglets fart. Luften er stillestående. Haglets masse er 5,...
 • Opgaver

  Forumindlæg
  Reducér udtrykket (2a+3b)2-3b(4a+2b)-(2a+b)(2a-b) En funktion f er bestemt ved f(x) = x4+ln(2x+1). Bestem f ´ (1)
 • Opgave

  Forumindlæg
  Atmosfærens tæthed aftager med højden over jordoverfladen, hvorfor luftens brydningsforhold varierer fra 1,000292 ved jordoverfladen til 1 i det næsten tomme verdensrum. Lyset fra stjerner mv. ændrer derfor en lille smule retning, når det bevæger sig fra verdensrummet ned gennem atmosfæren til jo...
 • opgave

  Forumindlæg
  Der laves stående bølger i et glasrør med et bevægeligt stempel. En stemmegaffel med frekvensen 440 Hz slås an og holdes foran rørets åbning. Der høres forstærkning, når afstanden fra åbningen til stemplet er 19,0 cm og når den er 58,0 cm. 1)Beregn lydbølgernes bølgelængde. Her har jeg bare brugt...
 • opgave!!!

  Forumindlæg
  Om en retvinklet trekant ABC opløses at sin(A)=3/5 og cos(A)=4/5 og lBCl=7bestem ACså gik jeg ud fra at man kunne løse den på følgende måde:cos(A)=b/c=4/5sin(A)=a/c=3/5så kan man godt se at AC skal være 5 men der er bare en lille problem BC skal så ifølge det som jeg skrev være 3. er der nogen de...
 • En opgave

  Forumindlæg
  -En pige befinder sig i vandet i position A og skal nå frem til position B på land.I vand svømmer hun med farten 0,4 m/s, mens hun på land går med farten 1,4 m/s.jeg skal beregne længden af strækning CB på land, og beregn, hvor lang tid hun vil være om at tilbagelægge hver af de to strækninger.
 • Hjælp til opgave

  Forumindlæg
  U(t) = 20(1-(1/t+2)) Bestem a,c og c så U(t) kan skrives som (at/t+b)+c Hælp tak ;)
 • opgave

  Forumindlæg
  funktionen er af typen f(x)=b*x^aFår oplystf(1)=5f(2x)=8*f(x)Hvordan får jeg bestemt a og b?
 • opgaven

  Forumindlæg
  løs ligning (x-1)(x^2-4)=0 løsning: (1-1)(2^2-4)=0 Rigtigt? eller hvad Tak på forhånden :)
 • opgave.

  Forumindlæg
  En transformer tilsluttes en spænding på 2,30 kV som transformeres til 115V. Hvor mange vinderinger er der på primærspolen, hvis der er 80 vindinger på sekundærspolen? hvis man får 4 er det så rigtigt?
 • Hjælp til en opgave!

  Forumindlæg
  Om det organiske stof vides følgende: *Stoffets H-NMR-spektrum består kun af én linje ved 2 ppm. *Den udfældede 2,4-dinitrophenylhydrazon er rød og har et smeltepunkt på 314 grader celcius. Jeg skal opskrive strukturformel og navn for det stof, der passer til alle de oplysninger? Håber i kan ...