Kemi

pks værdi af ethansyre på en koncentration på 0,100 mol/L

04. januar 2023 af jeghaderkemi13 - Niveau: B-niveau

hvad er pks værdien af ethansyre på en koncentration på 0,100 mol/L, på 0,0100 mol/L og på 0,00100 mol/L?

Det samme spørgsmål men bare med methansyre og hydrogensulfat.

Jeg kender formlen som er pKs= -log(Ks)


Brugbart svar (0)

Svar #1
05. januar 2023 af mathon

\small p_{\textup{Ks}}-værdien for en syre er en stofkonstant og dermed \small \textbf{ikke} en funktion af syrekoncentrationen.

Formentlig menes der:

            hvad er pH-værdien af ethansyre på en koncentration på 0,100 mol/L, på 0,0100 mol/L og på
            0,00100 mol/L?


Brugbart svar (0)

Svar #2
05. januar 2023 af mathon

\small \small \begin{array}{llllll} \textbf{ethansyre:}\\&0.100\;\mathrm{M:}&\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-4.76}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.00131\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left ( 0.00131 \right )=2.9\\\\\\&0.0100\;\mathrm{M:}\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.0100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-4.76}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.0100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.000408\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.000408 \right )=3.4\\\\\\&0.00100\;\mathrm{M:} \\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.00100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-4.76}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.00100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.000123\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.000123 \right )=3.9 \end{array}


Brugbart svar (0)

Svar #3
05. januar 2023 af mathon

Bemærk:
                   
pH beregnes forskelligt for svag syre, middelstærk syre og stærk syre.


Brugbart svar (0)

Svar #4
05. januar 2023 af mathon

\small \small \begin{array}{llllll} \textbf{methansyre:}\\&0.100\;\mathrm{M:}&\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-3.77}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.004037\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left ( 0.004037 \right )=2.4\\\\\\&0.0100\;\mathrm{M:}\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.0100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-3.77}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.0100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.001221\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.001221 \right )=2.9\\\\\\&0.00100\;\mathrm{M:} \\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.00100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-3.77}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.00100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.000336\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.000336 \right )=3.5 \end{array}


Brugbart svar (0)

Svar #5
05. januar 2023 af mathon

\small \small \small \begin{array}{llllll} \textbf{hydrogensulfat:}\\&0.100\;\mathrm{M:}&\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-1.99}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.027279\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left ( 0.027279 \right )=1.6\\\\\\&0.0100\;\mathrm{M:}\\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.0100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-1.99}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.0100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.00622\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.00622 \right )=2.2\\\\\\&0.00100\;\mathrm{M:} \\&& \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{0.00100-\left [ H_3O^+ \right ]}=10^{-1.99}\quad 0< \left [ H_3O^+ \right ]< 0.00100\\\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=0.000918\\\\&& pH=-\log\left ( \left [ H_3O^+ \right ] \right )=-\log\left (0.000918 \right )=3.0 \end{array}


Svar #6
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

Mange tusind takk :)


Svar #7
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

jeg har ogs lige et andet spg:

Bestem ud fra reaktionsskemaerne den aktuelle koncentration af base i alle målte tilfælde.

Og jeg har så fået lavet reaktionskemaerne som er:

HCOOH + H2O -> HCOO- + H3O+

CH3COOH + H2O -> CH3COO- + H3O+

HSO4- + H2O -> +H3O

Og vi ved at B (base) er lig med H3O+


Svar #8
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

men til spørgsmålet før kan pks så ikke beregnes på følgende måde:

Først så beregner man syrekoncentrationen:

(H+) = 10^(-pH) = 10^(-2,30) = 0,0046 M

pKs = -log(C x (H+) = -log(0,100 x 0,0046) = 3,32

C er mængden af syre i mol/liter


Svar #9
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

eller nvm 


Svar #10
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

eller kan man så ik bruge denne formel til det med pks hvor ens Ks er:

Ks= (B) x (H3O+)/ (S) som en ligevægtskonstants brøk ligning tror jeg 


Svar #11
05. januar 2023 af jeghaderkemi13

ej omg glemte helt at sige at vi allerede har pH værdien så det jo ik den jeg skal finde


Brugbart svar (0)

Svar #12
06. januar 2023 af mathon

For en svag syre \small \left ( pK_a >4\right ) gælder

\small \begin{array}{lllllll} && \frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{c_s-\left [ H_3O^+ \right ]}=K_s\;\longrightarrow \;\frac{\left [ H_3O^+ \right ]^2}{c_s}=K_s\\\textup{hvoraf}\\&& \left [ H_3O^+ \right ]=\left (K_s\cdot c_s \right )^{\frac{1}{2}}\\\\&& \log\left (\left [ H_3O^+ \right ] \right )=\frac{1}{2}\cdot \log\left ( K_s\cdot c_s \right )=\frac{1}{2}\cdot\left ( \log\left ( K_s \right )+\log\left ( c_s \right ) \right )\\\\&& -\log\left (\left [ H_3O^+ \right ] \right )=\frac{1}{2}\cdot\left (- \log\left ( K_s \right )-\log\left ( c_s \right ) \right )\\ \textup{lig den velkendte:}\\&& pH=\frac{1}{2}\cdot\left (pK_s-\log\left ( c_s \right ) \right) \end{array}


Brugbart svar (0)

Svar #13
06. januar 2023 af mathon

Ifølge denne vil en fortynding med faktor 10
give:
                                         \small \begin{array}{lllllll}&& pH=&\frac{1}{2}\cdot\left ( pK_s-\log\left ( 10^{-1}\cdot c_s \right ) \right )=\\\\& &&\frac{1}{2}\cdot\left ( pK_s-\left ( \log\left ( 10^{-1} \right )+\log\left ( c_s \right ) \right ) \right )=\\\\&&& \frac{1}{2}\cdot\left ( pK_s-\left ( -1+\log(c_s) \right ) \right )=\\\\&&& \frac{1}{2}\cdot \left ( pK_s+1-\log\left(c_s\right) \right )=\\\\\\&&& \left (\frac{1}{2}\cdot \left ( pK_s-\log(c_s) \right ) \right )+\frac{1}{2} \end{array}


Brugbart svar (0)

Svar #14
06. januar 2023 af mathon

Hvoraf det teoretisk ses, at en fortynding af en svag syre med fortyndingsfaktor 10
resulterer i en pH-forhøjelse på 0.5.

Undersøg selv om det "holder stik" for de målte pH-værdier for ethansyren \small \left (CH_3COOH \right ), som er en svag syre \small \left ( pK_s=4.76 \right ).


Skriv et svar til: pks værdi af ethansyre på en koncentration på 0,100 mol/L

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.